JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  23 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประกันคุณภาพ)
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของฝ่ายโรงงานในเรื่องของเอกสาร -จัดพิมพ์เอกสารต่างๆของแผนก รายงานต่างๆของแผนก -ช่วยเหลืองานผู้ช่วยนักวิเคราะห์/พนักงาน -ปฏิบัติงานกึ่งแม่บ้านได้ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jul 19
2 . พนักงานธุรการ (Administration Officer)
ดูแลด้านเอกสาร และติดต่อประสานงาน

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
3 Position
17 Jul 19
3 . ธุรการผลิต
- จัดทำและจัดเก็บเอกสารของฝ่ายผลิต ให้เป็นไปตามระบบ ISO - จัดทำสต็อกสินค้า พร้อมทำรายงานสต็อกคงเหลือ - ช่วยดูแลการผลิตสินค้า - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ
1. จัดทำใบเสนอราคา, BOQ เอกสารเสนอราคางานประมูล 2. จัดทำเอกสารขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดหา 3. ทำเอกสาร Payment สำหรับการเบิกงวดผลงาน 4. จัดทำ Report, รายงานการประชุมต...

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์ โพรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
5 . ธุรการคลังสินค้า
-ติดต่อประสานงานภายในองค์กรในส่วนงานที่รับผิดชอบ -รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย -บัญทึกข้อมูล สรุปงาน จัดทำรีพอท -ดูแลสต็อกในส่วนงาน -ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000-14,000 บาท
16 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.งานด้านธุรการ งานเอกสาร งานจัดซื้อ 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำเอกสารรายงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท หมอมี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
16 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานเขต ลาดกระบัง)
- ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้าทุกช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ Social media และทางโทรศัพท์ - รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า - โทรติดตามสถานะลูกค้าที่เคยสั่งซื้อสินค้าไปแล้ว - ติดตามบริก...

บริษัท เมดไลน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ติดต่อหน่วยงานกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า - ติดต่อองค์การอาหารและยา เพื่อจดใบอนุญาติ เครื่องสำอาง อาหารเสริม วัตถุอันตราย - จัดทำเอกสาร ติดตามใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ และเอกส...

บริษัท โดฟ ไบโอเทค จำกัด
1 Position
16 Jul 19
9 . พนักงานธุรการ
จัดทำใบเสนอราคา วางบิลรับเช็ค จัดเก็บเอกสาร

บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jul 19
10 . Admin (เจ้าหน้าที่ขายออนไลน์)
- ให้รายละเอียดข้อมูลและตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้า การบริการและข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท ผ่านทางสื่อออนไลน์เช่น Facebook , IG, Line@และ Website - ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เวลาทำงาน 10.00-19.00 น. ...

บริษัท บีบี ฟาร์มา แลบ จำกัด
11 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
15 Jul 19
11 . Overseas Coordinator (Pharmaceutical Industry)
• To assist as per assigned, in the co-ordination with external partners and internal teams; to liaisoning and co-ordination with all concerned personnel in the process of the finished product license...

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 Position
15 Jul 19
12 . E-Commerce Admin (เจ้าหน้าที่ธุรการสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
จัดการนำข้อมูลสินค้าเข้าระบบออนไลน์ E-Commerce มีความรู้ด้าน Photo Shop สามารถปรับขนาดรูปแบบสินค้าได้ สามารถเขียน Caption อธิบายข้อมูลสินค้าประเภทเครื่องสำอางได้

บริษัท ซีไฟร์ โกลบอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 Position
Salary รายได้รวม 15,000 - 20,000 บาท
15 Jul 19
13 . ธุรการส่วนงานทรัพย์สิน
- จัดทำบัญชีทรัพย์สิน สินค้าส่วนเครื่องมือแพทย์ - ปรับปรุงข้อมูลที่ตั้งทรัพย์สิน - ออกตรวจสอบทรัพย์สินตามที่ตั้งจริง - ออกตรวจสอบทรัพย์สินต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง+++ ประสบการณ์
15 Jul 19
14 . ธุรการส่วนอุปกรณ์สำนักงาน
- จัดของตามการ เบิก-จ่าย อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน - งานเอกสาร รับเรื่องการเบิกจ่าย - รับสินค้า ตรวจนับสินค้าที่นำมาส่ง - จัดเก็บเอกสาร ภายในหน่วยงาน

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง/ตามประสบการณ์
15 Jul 19

บริษัท ที อี คิว จำกัด
1 Position
15 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการและบัญชี
1. ดูแลและควบคุมการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 2. ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 3. ใช้โปรแกรม excel ได้คล่อง 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ขยัน ชอบเรียนรู้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ...

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ทาร์เกตติ้ง จำกัด
1 Position
15 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ตรวจสอบเอกสารต่างๆ - ประสานงานกับฝ่ายขาย - ติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ **ไม่พิจ...

บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000 - 15,000 บาท
15 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
1.ทำงานด้านเอกสาร 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 3.งานคีย์ข้อมูล

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
19 . ธุรการทั่วไป
บันทึกบัญชี ผ่านโปรแกรม เอกซเพลส รับจ่าย ทั่วไป ธุรการฝ่ายขาย

บริษัท ท้อปซายน์เมด จำกัด
1 Position
Salary 10,000
12 Jul 19
20 . พนักงานธุรการ/คีย์ข้อมูล (ประจำกรุงเทพ)
- คีย์ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารส่งให้ลูกค้า

กลุ่มบริษัทเบรีย / BRIA GROUP
2 อัตรา
12 Jul 19
  23 Positions      
Sort By 
Disability Jobs