JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  547 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการคาร์แคร์ Keeperรับสมัครด่วน !
1.ดูแลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้า เช่นใบเสร็จในรับรถ 2.คิดเงินกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 3.ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์ 4.ดูแลความเรียบร้อยภายในคาร์แคร์ 5.ทำการโฆษณารายละเอียดคาร์แคร...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
2 . Admin officer (กลางคืน)
Ensure daily, for sufficient petty cash, to run the nightly operations smoothly (general setting) Set up petty cash for cashiers and PR (entrance) Settle cashiers and PR once stations closed by...

Ibiza Company Co., Ltd
1 Position
Salary 25,000-
20 Jun 19
3 . ธุรการทั่วไป (ประสานงานเอกสารโครงการ)
1. ทำเบิกวัสดุสิ้นเปลือง ค่าน้ำมันรถ/ยานพาหนะ ,ค่าอาหารรับรองประชุม และค่าอื่นๆ ผ่านระบบ AMS และ RMS 2. เดินส่งเอกสารและนำเอกสารที่จะขออนุมัติ ลงในระบบ Work Flow 3. จัดเก็บเอกสารที่สำคัญลงในระบบ ...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
4 . พนักงานธุรการฝ่ายผลิต
- งานด้านการออกเอกสารเกี่ยวกับการผลิต (BOM) - บันทึกคาใช้จ่ายภายในแผนก - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เช็คสต๊อคและอุปกรณ์ในส่วนการผลิต - รวบรวมข้อมูลการผลิตละจัดทำรายงานประจำเดือน

บริษัท ยัสปาล จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000
20 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้อ
งานธุรการ - บริหารจัดการงานด้านอาคารสถานที่ รวมถึงทรัพย์สินของบริษัทฯให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุด - การควบคุมการทำงานของแม่บ้าน เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย - บริหารจัด...

บริษัท พีอาร์ที เอ็กเซคคูทีฟ จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000
20 Jun 19
6 . รับนักศึกษาฝึกงาน ประจำอ่อนนุช44 ( หลายอัตรา ) ทำงาน จันทร์-ศุกร์รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายการตลาด.ฝ่ายขาย หรือฝ่ายช่าง หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - มีทักษะการคีย์ ข้อมูล และการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง - ชอบงานบริการ และประสานงาน

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
4 อัตรา
Salary มีค่าเดินทาง ให้นักศึกษาวันละ 200 บาท
20 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการติดตั้ง (Installation Administration Officer) รับสมัครด่วน !
1. จัดทำแผนการส่งมอบและติดตั้งสินค้าร่วมกับวิศวกรติดตั้ง 2. ประสานงานภายในและลูกค้าเพื่อส่งมอบสินค้าและติดตั้งสินค้า 3. จัดทำใบงานติดตั้ง และเตรียมเอกสารการส่งมอบสินค้า 4. ประสานงานเกี่ยวกับปัญหาท...

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
20 Jun 19
8 . Admin

บริษัท อาร์คิแกรม จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ และประสบการณ์
20 Jun 19
9 . หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านบัญชี ,การเงิน และ ธุรการ - จัดทำบัญชี ลูกหนี้เจ้าหนี้ งานด้านการเงิน เงินสดย่อย - ยื่นแบบ ภาษีต่างๆ ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภงด ต่างๆ - จัดทำเงินเดือน ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - คว...

บริษัท ซีนาไลส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jun 19
10 . Administrator Staff (Contract)
- ดูแลงานเอกสาร, งานธุรการ - ทำ Report โดยใช้ Excel (สามารถใช้สูตร Pivot VLookup ได้ดี) - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
20 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธนาคารกสิกรไทยอาคารพหลโยธิน รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบของทางธนาคาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดการงานด้านเอกสารของฝ่ายงาน - งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยรายละเอียดขึ้นอยู่กับฝ่ายที่ปฏิบัติงาน - ทำง...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
วุฒิปวช.- ป.ตรี หลายอัตรา
Salary ปวช. 10,000 ขึ้นไป / ปวส.10,500 ขึ้นไป / ป.ตรี 12,000 ขึ้นไป
20 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สัญญาจ้าง 3 เดือน) ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงาน Emquartier
- บันทึกข้อมูลแบบจำลองการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงในระบบ - ทำสรุปรายงานโดยใช้ PowerPoint - ประสานงานจัดทำเอกสารเสนอที่ประชุม - จัดการงานด้านเอกสารของฝ่าย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *** สัญญาจ้าง 3 เ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
3 อัตรา
Salary 12,000+
20 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฏร์บูรณะ
- จัดการงานด้านข้อมูลและเอกสาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - รวบรวมข้อมูล /จัดทำรายงานต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30-17.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
30 อัตรา
Salary 12,000-13,000 บาท
20 Jun 19
14 . เจ้าหน้าที่จัดหาร้านค้า ประจำศูนย์อาหาร Gateway เอกมัยและเดอะสตรีท รัชดา
ประสานงานร้านค้า ตรวจร้านค้า รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า จัดหาร้านใหม่ที่เหมาะสมกับศูนย์อาหาร มีความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารเบื้องต้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary 18,000-22,000
20 Jun 19
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการ - TBR
→ จัดทำและประสานงานเกี่ยวกับงานธุรการและบริการสำนักงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่กำหนด → จะทำและประสานงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายหลัก → ประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรม, สัมมนา, ประชุมให...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
16 . ธุรการ
1.คีย์ข้อมูล พิมพ์งาน บันทึกรายการต่างๆ สรุปรายงานการประชุม 2.สรุปบัญชีเงินสดรายวัน 3.บัญชีรายจ่ายรายเดือน 4.รับวางบิล จ่ายเช็ค ใบกำกับภาษี 5.จัดเรียง + ทำสต็อคของออฟฟิศ+แจ้งเบิก 6.ตรวจสอบของที...

บริษัท ภัทรรักษา จำกัด
1 Position
Salary 12,000-14,000
20 Jun 19
17 . พนักงาน Admin (สัญญาจ้าง 5 เดือน)
- มีความรู้พื้นฐานเรื่อง Facebook และ Social media อื่นๆ - Monitor และตอบ Inbox ตอบ Comment บน Social media ต่างๆของแบรนด์, รวมถึงบน community webboard ที่มีการพูดถึงแบรนด์ ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 น. -...

YDM Thailand
2 Position
Salary 15,000 - 18,000
20 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (เพศชายเท่านั้น) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานเอกสารเกี่ยวกับสัญญาเช่า สัญญาบริการ และดำเนินการต่อภาษีป้าย ต่อภาษีโรงเรือน - รับเรื่องแจ้งซ่อมบำรุงต่างๆ จากพนักงานและประสานงานกับช่างซ่อมบำรุงให้ดำเนินการซ่อมบำรุง - จัดซื้ออุปกรณ์...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 Position
Salary 15,000 - 18,000 (สามารถต่อรองได้)
20 Jun 19
19 . Admin Officer ประจำสำนักงานสีลม
ขอบข่ายความรับผิดชอบ - ติอต่อ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก - ดูแลรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, โทรศัพท์สำนักงาน, โทรศัพท์มือถือ, ค่าเช่าสำนักงาน, เครื่อ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 15,000++
20 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ดูแลงานธุรการเอกสารต่างๆภายในแผนก ติดตามและอัพเดทข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆของรถขนส่ง **ทำงาน จันทร์-ศุกร์**

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์/ตามตกลง
20 Jun 19
  547 Positions      
Sort By 
Disability Jobs