JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  481 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการโครงการ (กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานธุรการและงานเอกสารของไซต์งานก่อสร้าง 2. จัดทำบันทึกการประชุม 3. ติดต่อประสานงานระหว่างไซท์งานกับสำนักงานใหญ่

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (กทม)
-รับผิดชอบในการรับ-ต่อโทรศัพท์ และรับส่งโทรสาร การประชาสัมพันธ์ และตอนรับแขกและผู้มาติดต่อของบริษัท เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่องานของหน่วยงานต่างๆ

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
19 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกสิกรไทย ( สัญญาจ้าง 4 เดือน ) ดอนเมือง,สุวรรณภูมิ,สาธร
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบข้อมูล 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. จัดเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระบบ 5. งานธุรการอื่น ๆ ทั่วไป โดยรายละเอ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
7 Position
Salary ป.ตรี 12,000 ขึ้นไป
19 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทยสาขาเพชรเกษม 51
- บันทึกข้อมูล คีย์ข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ - ติดต่อประสานงานทั่วไป - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
2 อัตรา
Salary 12,000 - 13,000
19 Sep 19
5 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ(เพศชายเท่านั้น)
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบของทางธนาคาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดการงานด้านเอกสารของฝ่ายงาน - งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยรายละเอียดขึ้นอยู่กับฝ่ายที่ปฏิบัติงาน - ทำง...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
1 Position
Salary 12,000 - 13,000
19 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ(รายวัน) ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่พหลโยธิน
- จัดเรียงเอกสาร,จัดเก็บเอกสาร - ถ่ายเอกสาร,สแกนเอกสาร - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 -17.30 น. - รายได้ 400 บาท/วัน

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
5 อัตรา
Salary 400 บาท/วัน
19 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทยสาขาลาดพร้าว 25
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. คีย์ข้อมูลลงระบบของธนาคาร 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. จัดเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระบบ 5. งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
1 อัตรา
Salary 12,000 - 13,000
19 Sep 19
8 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ฝ่ายจัดการคำสั่งซื้อ) ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักถนนเสือป่ารับสมัครด่วน !
1. บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ 2. ประสานงานรับโทรศัพท์จากลูกค้า 3. ออกเอกสารรายงานประจำวัน 4. ติดตามงานจากผู้ผลิต 5. มีความรู้ด้านเทคนิคการพิมพ์ 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
3 อัตรา
Salary 13,000 - 15,000 บาท
19 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักสีลม
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบข้อมูล 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. จัดเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระบบ 5. งานธุรการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
10 อัตรา
Salary 12,000 บาท
19 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สัญญาจ้าง 3 เดือน) ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฏร์บูรณะ
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร - จัดการงานด้านเอกสารของฝ่าย - ติดต่อประสานงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *** สัญญาจ้าง 3 เดือน *** ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ เข้างาน 08.30 - 17...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
2 อัตรา
Salary 12,000
19 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฏร์บูรณะ
- จัดการงานด้านข้อมูลและเอกสาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - รวบรวมข้อมูล /จัดทำรายงานต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30-17.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
30 อัตรา
Salary 12,000-13,000 บาท
19 Sep 19
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทางโทรศัพท์ ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะรับสมัครด่วน !
-รับแจ้งปัญหางานซ่อม/เพิ่ม/เปลี่ยน/ส่งคืน/โยกย้าย อุปกรณ์ Non IT และระบบสาธารณูปโภค -ตรวจสอบและติดตามสถานะงาน -ติดต่อกลับ user เพื่อยืนยันการจบงานและสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
5 อัตรา
Salary ปวส. 10,500 บาท ป.ตรี 12,000 บาท
19 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธนาคารกสิกรไทยอาคารพหลโยธิน รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบของทางธนาคาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดการงานด้านเอกสารของฝ่ายงาน - งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยรายละเอียดขึ้นอยู่กับฝ่ายที่ปฏิบัติงาน - ทำง...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
วุฒิปวช.- ป.ตรี หลายอัตรา
Salary ปวช. 10,000 ขึ้นไป / ปวส.10,500 ขึ้นไป / ป.ตรี 12,000 ขึ้นไป
19 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์บริการสาขาถนนพระราม4
1.ดูแลลูกค้าประสานงานให้ความช่วยเหลือระหว่างที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในศูนย์ 2.ตรวจสอบ บันทึกจัดเก็บหมวดหมู่แฟ้มข้อมูลลูกค้า และบันทึกข้อมูลรถยนต์ ทุกคันที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์ 3.จัดทำรายงานต่างๆใ...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
1 Position
Salary 16,000+ประสบการณ์
19 Sep 19
15 . ผู้พิการ (Call Center ,ช่างยนต์, พนักงานจัดอะไหล่)
- ตามความถนัด ความสามารถ และงานที่เหมาะสมที่บริษัทได้มอบหมายให้ เช่น คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงาน ***สนใจติดต่อ คุณนุ่น 063-2135679***

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
3 Position
Salary 12,000-20,000
19 Sep 19
16 . ธุรการโครงการ /เลขานุการโครงการ
1.จัดทำเอกสารงานของโครงการต่างๆ /Monthly Report /S-Curve /เอกสารเบิกงวดงานทั้งหมด /เอกสารส่งมอบงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำเอกสารยื่นซองงานประมูล /ใบแสดงปริมาณราคา 3.ติดต่อประสานงานกับเจ้าของง...

CARLTON INTERNATIONAL (THAILAND) LTD.
1 Position
Salary N/A
19 Sep 19
17 . ธุรการประสานงาน
คอยติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร

บริษัท มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
18 . Admi (Contract 6 Month)
***JOB DESCRIPTION*** - ประสานงานธุรการสำนักงาน และเอกสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร - จัดทำ Report การคืนสินค้า ติดต่อระหว่าง DHL กับฝ่ายขาย เพื่อทำเอกสารใบลดหนี้คืนสินค้า - ติดตามฝ่ายขาย เรื่อ...

บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ้ป (CMG)
5 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000
19 Sep 19
19 . พนักงานธุรการ-จัดซื้อ-จัดเอกสาร
1.จัดทำเอกสาร เตรียมตัวอย่าง นับสต๊อค จัดแผนงาน 2.ทำใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ รับสินค้าเข้า 3. ติดต่อ supplier ทำ stock สินค้า

บริษัท ร็อคแมค จำกัด
1 Position
19 Sep 19
20 . Collections Support
• จัดการดูแลทรัพย์สินสำหรับใช้งานของฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ • สนับสนุนการทำงานของ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเชื่อทั้งหมด • จัดเก็บข้อมูลรายการทรัพย์สินสำหรับใช้งานทั้งหมดของ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ • มีควา...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 20,000
19 Sep 19
  481 Positions      
Sort By 
Disability Jobs