JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  515 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ติดต่อประสานงาน Outsource ของบริษัท - ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัท กับไซต์งานก่อสร้าง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ทำจดหมายชี้แจงหน่วยราชการ - งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ
- ดูแลและควบคุมการจัดการงานด้านเอกสารให้เป็นระบบ - ดูแลเอกสารเข้า-ออก ของไซต์งาน - ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก - ดูแลด้านการเบิกของ เช็คของและวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ประจำไซต์งาน - ดูแล...

บริษัท โซโนม่า จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 บาท
20 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำฝ่ายเขียนแบบ )
1. ดูแลและควบคุมการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 2. ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 3. เข้าประชุมร่วมกับผู้ออกแบบ เพื่อจดบันทึกต่างๆ 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โซโนม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 บาท
20 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและบริการลูกค้า
1.รับผิดชอบงานเอกสารฝ่ายขายและเอกสารทั่วไป 2.ประสานงานลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า 3.ดูแลความเรียบร้อยของลูกค้า 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิวอาร์เอส ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
20 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการกลาง (ประจำศูนย์ยาง ร่มเกล้า)
1. ออกใบขออนุมัติซื้อ(PR) และใบสั่งซื้อ(PO) อุปกรณ์ต่างๆ 2. เคลียร์เงินหน้าร้าน 3. ออกใบกำกับภาษี 4. ติดต่อประสานงานกับสำนักงานใหญ่ 5. อื่นๆตามทืี่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (Auditor)
1.การจัดทำแผนการตรวจติดตามประจำเดือน 2.จัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าตรวจติดตาม 3.ดำเนินการตรวจติดตามตามแผนประจำเดือน 4.ระบุข้อบกพร่อง ออกเอกสาร CAR ...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
7 . ธุรการ/ บัญชี
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสาร เเละ รับผิดชอบเอกสารบัญชีเบื้องต้น - ประสานงานทั่วไปกับบริษัทต่างๆ - นับ stock เเละดูเเล inventory ของร้าน - ดูเเล order ของร้าน

ChikaLicious Dessert Bar
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
8 . พนักงานธุรการ คีย์ข้อมูลรับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลเอกสาร เช่น ค่าใช้จ่าย, ใบวางบิล - ติดต่อประสานงาน

บริษัท กิจพงษ์ชิปปิ้ง จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 16,000
20 Jul 19
9 . Helpdesk (ประสานงานรับงานแจ้งซ่อมงานช่างระบบ) โซนฝั่งปทุมธานีรับสมัครด่วน !
•พิมพ์รายละเอียดข้อมูลหรือปัญหาที่ได้รับเรื่องมาจากสาขา •รับเรื่องและประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง Mobile Team เพื่อส่งให้ดำเนินการแก้ไขงานที่ได้รับมาแต่ละสาขา •สั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ของงานช่าง •งานอ...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
5 Position
Salary N/A
20 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน - ประจำอาคารลูกค้า **โซนพร้อมพงษ์รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานด้านเอกสารประจำอาคาร และคุวบคุมการสั่งซื้อของสำนักงาน 2. ประสานงานและดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ ในการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 3. ตรวจสอบเอกสาร PR & PO 4. ดูแลรับผิดชอบ / ส่งข้อมู...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary N/A
20 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (ชาย) (สำนักงานใหญ่)
- จัดโต๊ะ/เก้าอี้ ตามรูปแบบการประชุมที่มีผู้ขอใช้บริการตามกำหนดการ - ดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ภายในห้องประชุม - ดูแลกำหนดการตารางการใช้ห้องประชุม - ดูแลความเรียบร้อยของห้องน้ำ ทางเดินภายใน...

Number One Group (นัมเบอร์วันกรุ๊ป)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
20 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกบริหารอาคาร
- จัดทำเอกสารภายในองค์กร และเอกสารภายในแผนกบริหารอาคาร - ประสานงานทั้งภายในและภายนอก - ดูแลพนักงาน Outsource ( แม่บ้านและพนักงานรับส่งเอกสาร ) - จองที่พักสำหรับพนักงานฝ่ายขายที่่เข้ามารับการอบ...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
20 Jul 19
13 . ธุรการ
1.คีย์ข้อมูล พิมพ์งาน บันทึกรายการต่างๆ สรุปรายงานการประชุม 2.สรุปบัญชีเงินสดรายวัน 3.บัญชีรายจ่ายรายเดือน 4.รับวางบิล จ่ายเช็ค ใบกำกับภาษี 5.จัดเรียง + ทำสต็อคของออฟฟิศ+แจ้งเบิก 6.ตรวจสอบของที...

บริษัท ภัทรรักษา จำกัด
1 Position
Salary 12,000-14,000
20 Jul 19
14 . Administrator Staff (Contract)
- ดูแลงานเอกสาร, งานธุรการ - ทำ Report โดยใช้ Excel (สามารถใช้สูตร Pivot VLookup ได้ดี) - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
20 Jul 19
15 . ธุรการบัญชีและการเงิน
- เอกสารทั่วไป - เอกสารบัญชีรายรับ-รายจ่าย - เอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี - เอกสารออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ประสานงานทั่วไปภายนอกและภายในบริษัท

บริษัท อะกู้ดพลัส จำกัด
1 Position
20 Jul 19
16 . ธุรการคลังสินค้า
-ติดต่อประสานงานภายในองค์กรในส่วนงานที่รับผิดชอบ -รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย -บัญทึกข้อมูล สรุปงาน จัดทำรีพอท -ดูแลสต็อกในส่วนงาน -ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000-14,000 บาท
20 Jul 19
17 . ธุรการ และประสานงานทั่วไป
1.ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในบริษัท 3.จัดทำเอกสาร เกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่หัวหน้ามอบหมายงานให้ 4.รับแรงกดดันจากลูกค้าและหัวหน้างานได้ เวลาท...

บริษัท ไทเกอร์ เวลธ จำกัด
1 Position
Salary 20,000 บาท +++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 Jul 19
18 . พนักงานธุรการคอมพิวเตอร์รับสมัครด่วน !
-พิมพ์เอกสารตามแบบที่กำหนด -คีย์ข้อมูลต่าง ๆ เข้าระบบคอมพิวเตอร์ -วันทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.30 - 17.00 น.

M.T.CON GROUP
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ประสานงานด้านเอกสาร - เตรียมเอกสาร - ประสานงานทั้งภายในและภายนอก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - รับผิดชอบการจัดการงานจัดซื้อ/จัดจ้าง - สรรหาและคัดเลือก ตัวแทนจำหน่าย - ดูแลจัดการงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง(เข้าใจความต้องการซื้อวัสดุ /ชิ้น ส่วน ฯลฯ) - ประสาน...

บริษัท เกรท เอ เวย์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000 - 16,000
20 Jul 19
  515 Positions      
Sort By 
Disability Jobs