JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  514 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการฝ่ายขาย
-ติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร -คอยดูแลงานด้านเอกสารหรือจดหมายต่างๆให้แก่พนักงานภายในแผนกหรือฝ่ายต่างๆ -ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชา ติดตามเอกสารที่ฝ่ายขายมอบ...

บริษัท ลักกี้ เวย์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000
18 Jul 19
2 . เสมียน
งานเอกสาร ธุรการ ทั่วไป ตามหัวหน้างานมอบหมาย

บริษัท กัลยวรรธน์ แมชชินทูล จำกัด
1 Position
Salary 12,000-15,000
18 Jul 19
3 . พนักงานธุรการแผนกซ่อมบำรุง (สัญญา 1 ปี)
- ออกเอกสารแจ้งซ่อม - เก็บข้อมูลการซ่อม - จัดเก็บคัดแยกเอกสารเข้าแฟ้ม - ทำรายงาน - ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง

LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
ดูแลบริการต้อนรับลูกค้า ตอบคำถามการให้บริการ รับจองคิวนัดหมาย ประสานงานเอกสารทั่วไป ดูแลด้านรับชำระเงินของลูกค้า งานธุรการจัดการทั่วไปของบริษัท ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (เลือกวันหยุด1 วัน)

บริษัท เดอะมูฟคลับ จำกัด
1ตำแหน่ง
Salary 15,000
18 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
1.งานธุรการเอกสารสำนักงาน 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท มิเลนเนียม พลัส วัน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
6 . ธุรการช่างรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับช่าง และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - คีย์ข้อมูลต่าง ๆ - งานด้านเอกสารต่างๆ ของฝ่ายช่าง - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
1 อัตรา
Salary 11,000 - 13,000 บาท
18 Jul 19
7 . หัวหน้าส่วน งานระบบและธุรการ
1.จัดทำและกำหนดมาตรฐานในการทำงาน ของฝ่ายฯ ดูแลและติดตามการทำงานภายในส่วนงานให้เป็นไปตามแผนการทำงานและเป้าหมายของฝ่ายฯ 2.ควบคุมการออกแบบและพัฒนาระบบการทำงานเพื่อสนับบสนุนการทำงานภายในฝ่ายฯ 3.ประสานงา...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
8 . พนักงานธุรการรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารและงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลฝ่ายบุคคล 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นันทวิชญ์ โยธาการ จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000-12,000 บาท หรือตามตกลง
18 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่สโตร์
ดูแล บริหาร จัดการ จัดเก็บ ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆให้มีระเบียบ และประสานงาน การเบิกจ่าย เก็บข้อมูลเอกสาร การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สรุดยอดการใช้งบของงานต่างๆและสรุปงานสั่งซื้อ ส่งซ่อม ตรวจรับวัสดุ...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
1 Position
18 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ
1. จัดทำใบเสนอราคา, BOQ เอกสารเสนอราคางานประมูล 2. จัดทำเอกสารขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดหา 3. ทำเอกสาร Payment สำหรับการเบิกงวดผลงาน 4. จัดทำ Report, รายงานการประชุมต...

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์ โพรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- งานด้านเอกสารธุรการทั่วไป - ประสานงานเรื่องของการจัดประชุม

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ดูแลรับผิดชอบ การจองตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. ประสานงานการจัดทำวีซ่า เอกสารเดินทาง กรณีเดินทางต่างประเทศ 3. จัดทำประกันการเดินทางและให้ความช่วยเหลือกรณีประสบปัญหาจากการเดินทางในท...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน (ช่างซ่อมบำรุง)รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลจัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 3.จัดทำสรุปรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4.งานด้านประสานงานภายใน-ภายนอก และงานทั่วไป 5.ปฏิบ...

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
14 . Admin Support Sales (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
- คีย์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายลงในระบบของบริษัท - จัดเรียงเอกสาร คัดแยกเอกสาร จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ - ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง - รับปิดชอบงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (ชาย) (สำนักงานใหญ่)
- จัดโต๊ะ/เก้าอี้ ตามรูปแบบการประชุมที่มีผู้ขอใช้บริการตามกำหนดการ - ดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ภายในห้องประชุม - ดูแลกำหนดการตารางการใช้ห้องประชุม - ดูแลความเรียบร้อยของห้องน้ำ ทางเดินภายใน...

Number One Group (นัมเบอร์วันกรุ๊ป)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
18 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและบริการลูกค้า
1.รับผิดชอบงานเอกสารฝ่ายขายและเอกสารทั่วไป 2.ประสานงานลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า 3.ดูแลความเรียบร้อยของลูกค้า 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิวอาร์เอส ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
17 . ธุรการ
1.คีย์ข้อมูล พิมพ์งาน บันทึกรายการต่างๆ สรุปรายงานการประชุม 2.สรุปบัญชีเงินสดรายวัน 3.บัญชีรายจ่ายรายเดือน 4.รับวางบิล จ่ายเช็ค ใบกำกับภาษี 5.จัดเรียง + ทำสต็อคของออฟฟิศ+แจ้งเบิก 6.ตรวจสอบของที...

บริษัท ภัทรรักษา จำกัด
1 Position
Salary 12,000-14,000
18 Jul 19
18 . ธุรการทั่วไป (ประจำที่ประตูน้ำ)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสาร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - เวลาเข้างาน 10:00-19:00 น.

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
3 Position
Salary 12,000 บาท
18 Jul 19
19 . ธุรการ/ บัญชี
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสาร เเละ รับผิดชอบเอกสารบัญชีเบื้องต้น - ประสานงานทั่วไปกับบริษัทต่างๆ - นับ stock เเละดูเเล inventory ของร้าน - ดูเเล order ของร้าน

ChikaLicious Dessert Bar
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
20 . พนักงานธุรการ คีย์ข้อมูลรับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลเอกสาร เช่น ค่าใช้จ่าย, ใบวางบิล - ติดต่อประสานงาน

บริษัท กิจพงษ์ชิปปิ้ง จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 16,000
18 Jul 19
  514 Positions      
Sort By 
Disability Jobs