JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  49 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้า/ฝ่ายจัดซื้อ(วัสดุก่อสร้าง)
-ติดต่อเจราจาต่อรองกับร้านวัสดุต่างๆ -ติดตามวัสดุ เเละสินค้าเข้าหน้างานตามเวลาที่กำหนด -ออกใบสั่งซื้อ -สรรหา supplier ใหม่ๆ -เจรจาต่อรองราคา *** ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Sep 19
2 . หัวหน้างานสนับสนุนการจัดการหน่วยงาน
- ดูแล/ประสานงาน บริษัทย่อย - ดูแลบ้านพักคนงาน - ฝึกอบรม/ให้คำปรึกษา/แนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา และแรงงานภายในแผนก - ตรวจสอบดูแลผล/วิธีปฏิบัติงาน - วางแผนการดำเนินงานโครงการของแผนก และแก้ปัญหาในการปฏิ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
15 Sep 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
ดูแลบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งระบบ โดยเนื้องานคร่าวๆ ดังนี้ 1. จัดซื้อวัตถุดิบคงคลัง 2. ออกใบ P.O. 3. ประสานงานกับ Supplier ในการสั่งสินค้าและระยะเวลาการจัดส่ง 4. ประสานงานกับคลังเพื่อรับท...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary N/A
15 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
ดูแลบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งระบบ โดยเนื้องานคร่าวๆ ดังนี้ 1. จัดซื้อวัตถุดิบคงคลัง 2. ออกใบ P.O. 3. ประสานงานกับ Supplier ในการสั่งสินค้าและระยะเวลาการจัดส่ง 4. ประสานงานกับคลังเพื่อรับ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary 18,000 +++ ( + สวัสดิการอื่นๆ)
15 Sep 19
5 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ (Purchasing Manager)
1.Develop cost improvement programs and initiatives. 2.Negotiate with suppliers to ensure quality standards and reasonable price. 3.Manage team and drive engagement and performance management. 4.Pa...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ์NA
15 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้ออาวุโส
-สอบถามต่อรองราคา -ทำใบสั่งซื้อ -ติดตามสินค้า -ดูสต๊อคให้มีสินค้าพอขาย -การเคลมสินค้า -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โปรปลั๊กอิน จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
15 Sep 19
7 . Data Entry Supervisor ประจำBTSสุรศักดิ์ เงินเดือน 20K. สนใจไลน์ 0625907300 คุณพี
- ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานผลการทำงานของทีมให้รายงานกับหัวหน้างาน - ตรวจสอบและประเมินการทำงานของพนักงา...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท
15 Sep 19
8 . ผจก.ส่วนประสานงานราชการ
- ควบคุม , ดูแล จัดการบริหารโครงการ และประสานงานในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง , ประสานงานขออนุญาตจัดสรรที่ดิน - ขออนุญาตงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานราชการ , ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ อาทิ เช่น งานธุร...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 30,000 - 40,000
15 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (จบ Food Science) ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.18 ข้างม.หัวเฉียวรับสมัครด่วน !
1. จัดหาสินค้า เจราจา ต่อรอง Supplier เดิม - ใหม่ 2. ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าตามใบขอเสนอซื้อ 3. ประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายใน 4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลต่อหัวหน้างาน 5. ลงพื้นที่ ...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
10 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (สื่อสารภาษาจีน,อังกฤษ)
- งานบริหารฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ ทั้งระบบ - วางแผนการสั่งซื้อสินค้า / วิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ - ประมาณการการสั่งซื้อ - สามารถวิเคราะห์ PR การอนุมัติ การตัดสินใจสั่งซื้อได้ - ...

บริษัท คิงบางกอก อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
14 Sep 19
11 . Purchasing Leader
1.Sourcing supplier to support Procurement task 2.Support the profit improvement policy. 3.Define and follow project plan to implement the sourcing strategy/profit improvement. 4.Do price negotiati...

บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Head Office)
1 position
14 Sep 19
12 . Administration Managerรับสมัครด่วน !
- ดูแลสัญญาการเช่าพื้นที่, จัดเตรียมเอกสารการทำสัญญา,การต่อสัญญาหน้าร้านแต่ละสาขา - ควบคุม ดูแลงานจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุง และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในออฟฟิศ - ควบคุม ดูแลติดต่อประ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
13 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส ลีลม /230
รับการวิเคราะห์ใบขอเสนอซือ (Purchase Requisition) ศึกษาถึงสภาพตลาด แหล่งทีจัดซื้อและ ผู้ขาย ส่งใบขอเสนอราคา (Request for Quotation) ไปยังผู้ขายหลายๆแหล่ง รับ และ วิเคราะห์ใบขอเสนอราคาจากผู้ขาย เลื...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary 30,000
13 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานจัดซื้อทั้งระบบ (วัตถุดิบและสินค้าซื้อมาขายไป) การต่อรองราคา ตลอดจนถึงการจัดส่งสินค้าให้ทันตามความต้องการ 2.หาซัพพลายเออร์รายใหม่ เพื่อเปรียบเทียบราคา เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ ในราค...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-30,000
13 Sep 19
15 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1. การหาผู้ขายใหม่ - หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - ขอเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย 2. การดำเนินการจัดซื้อ - ควบคุบ ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้ขาย ทำสัญญาหรือข้อตกลงกั...

Smile Siam Printing Service Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
13 Sep 19
16 . Assistant Administration Manager
1. ตรวจเช็ค การจ่าย petty cash, การตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ 2. ตรวจเช็ค OT ของพนักงานในทีม 3. ดูแลและแจ้งทำหนังสือค้ำประกัน 4. ดูแลและจัดเก็บสัญญาระหว่างบริษัท-ลูกค้าและสัญญาทุกประเภท 5. งานจัดซื้...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000-40,000
13 Sep 19
17 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อต่างประเทศ
1.รับผิดชอบดูแล,มอบหมาย,ติดตามการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการภายในเวลาที่กำหนด 2.วางแผนการสั่งซื้อสินค้ารายปี 3.บริหารต้นทุนวัตถุดิบและสินค้า 4.สรรหาซัพพลายเออร์รา...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 Sep 19
18 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ (อาหารและเครื่องดื่ม)
1.รับผิดชอบดูแล,มอบหมาย,ติดตามการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการภายในเวลาที่กำหนด 2.วางแผนการสั่งซื้อสินค้ารายปี 3.บริหารต้นทุนวัตถุดิบและสินค้า 4.สรรหาซัพพลายเออร์รา...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
19 . Oversea Purchasing Supervisor/Officerรับสมัครด่วน !
- วางแผนความต้องการวัตถุดิบ(Raw Material) หรือ สารประกอบ(Ingredient)ต่างๆในอาหาร - จัดหาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขายสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและต่างประเทศ - ติดต่อประสานงาน/ต่อรองกับผู้ขายส...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
13 Sep 19
20 . Senior Account ExecutiveUrgently Required !
1. Explore the new opportunties and prospects 2. Maintain the relationship of current customers 3. Establish interpersonal relationship with stakeholders 4. Focus on freight forwarding businesses

Sinotrans Thai Logistics Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary negotiable
13 Sep 19
  49 Positions      
Sort By 
Disability Jobs