JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  47 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้างานสนับสนุนการจัดการหน่วยงาน
- ดูแล/ประสานงาน บริษัทย่อย - ดูแลบ้านพักคนงาน - ฝึกอบรม/ให้คำปรึกษา/แนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา และแรงงานภายในแผนก - ตรวจสอบดูแลผล/วิธีปฏิบัติงาน - วางแผนการดำเนินงานโครงการของแผนก และแก้ปัญหาในการปฏิ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
16 Sep 19
2 . หัวหน้า/ฝ่ายจัดซื้อ(วัสดุก่อสร้าง)
-ติดต่อเจราจาต่อรองกับร้านวัสดุต่างๆ -ติดตามวัสดุ เเละสินค้าเข้าหน้างานตามเวลาที่กำหนด -ออกใบสั่งซื้อ -สรรหา supplier ใหม่ๆ -เจรจาต่อรองราคา *** ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Sep 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
ดูแลบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งระบบ โดยเนื้องานคร่าวๆ ดังนี้ 1. จัดซื้อวัตถุดิบคงคลัง 2. ออกใบ P.O. 3. ประสานงานกับ Supplier ในการสั่งสินค้าและระยะเวลาการจัดส่ง 4. ประสานงานกับคลังเพื่อรับท...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary N/A
16 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
ดูแลบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งระบบ โดยเนื้องานคร่าวๆ ดังนี้ 1. จัดซื้อวัตถุดิบคงคลัง 2. ออกใบ P.O. 3. ประสานงานกับ Supplier ในการสั่งสินค้าและระยะเวลาการจัดส่ง 4. ประสานงานกับคลังเพื่อรับ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary 18,000 +++ ( + สวัสดิการอื่นๆ)
16 Sep 19
5 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ (Purchasing Manager)
1.Develop cost improvement programs and initiatives. 2.Negotiate with suppliers to ensure quality standards and reasonable price. 3.Manage team and drive engagement and performance management. 4.Pa...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ์NA
16 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (จบ Food Science) ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.18 ข้างม.หัวเฉียวรับสมัครด่วน !
1. จัดหาสินค้า เจราจา ต่อรอง Supplier เดิม - ใหม่ 2. ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าตามใบขอเสนอซื้อ 3. ประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายใน 4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลต่อหัวหน้างาน 5. ลงพื้นที่ ...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
7 . Property & Host Relation Manager
1- General function of the position You will especially be in charge of handling relations with our Property Owners, launching new property units, help promoting BnBCondo services and acquire new p...

BnBCondo Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000
16 Sep 19
8 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อรับสมัครด่วน !
-สามารถสรรหาและประเมินซัพพลายเออร์รายใหม่ -มีทักษะด้านการสื่อสาร เจรจา ต่อรอง ติดตามงาน ได้เป็นอย่างดี -มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 5 ปี ขึ้นไป -มีประสบการณ์งานจัดซื้อ วัตถุดิบและ อุปกรณ์ต่างๆ ใน ...

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Sep 19
9 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (สื่อสารภาษาจีน,อังกฤษ)
- งานบริหารฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ ทั้งระบบ - วางแผนการสั่งซื้อสินค้า / วิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ - ประมาณการการสั่งซื้อ - สามารถวิเคราะห์ PR การอนุมัติ การตัดสินใจสั่งซื้อได้ - ...

บริษัท คิงบางกอก อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
16 Sep 19
10 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1. การหาผู้ขายใหม่ - หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - ขอเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย 2. การดำเนินการจัดซื้อ - ควบคุบ ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้ขาย ทำสัญญาหรือข้อตกลงกั...

Smile Siam Printing Service Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
16 Sep 19
11 . หัวแหน้าแผนกจัดซื้อ (ต่างประเทศ)
- เจรจาต่อรองกับผู้จำหน่ายในด้านข้อตกลง ราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของวัตถุดิบ จัดทำรายงานผู้จำหน่ายรายใหม่ และปัจจุบัน (AVL)เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา - จัดทำรายงาน spending report - ทบทวนแบบ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Sep 19
12 . Senior / Officer PurchasingUrgently Required !
• Sourcing compare,select and negotiate for the best purchase packaging in term of quality include price, credit terms, deliveries and service with suppliers and sub-contractors assigned ...

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000-28,000.THB.
16 Sep 19
13 . General Affair Supervisor (หัวหน้า)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลตรวจสอบการทำงานในส่วนสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าและแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2. ดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนของอาคาร สำนักงาน วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ดำเ...

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 - 25,000 บาท/ตามประสบการณ์และความสามารถ
16 Sep 19
14 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
- งานคัดเลือกผู้ขาย เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา และวางแผนการส่งมอบ - ตรวจสอบเอกสารการขอซื้อ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานการสั่งซื้อฯลฯ

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 อัตรา
16 Sep 19
15 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อต่างประเทศ
1.รับผิดชอบดูแล,มอบหมาย,ติดตามการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการภายในเวลาที่กำหนด 2.วางแผนการสั่งซื้อสินค้ารายปี 3.บริหารต้นทุนวัตถุดิบและสินค้า 4.สรรหาซัพพลายเออร์รา...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Sep 19
16 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ (อาหารและเครื่องดื่ม)
1.รับผิดชอบดูแล,มอบหมาย,ติดตามการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการภายในเวลาที่กำหนด 2.วางแผนการสั่งซื้อสินค้ารายปี 3.บริหารต้นทุนวัตถุดิบและสินค้า 4.สรรหาซัพพลายเออร์รา...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
17 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบและบริหารงานด้านงานจัดซื้อตามกระบวนการทั้งหมดภายในบริษัทฯ 2.กำหนดเป้าหมาย แผนงาน และกลยุทธ์ด้านการจัดซื้อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาของบริษัทฯ 3.ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆในบริษัทฯในการหาข...

บริษัท ดับบลิว ที ซี คอมพิวเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Sep 19
18 . Data Entry Supervisor ประจำBTSสุรศักดิ์ เงินเดือน 20K. สนใจไลน์ 0625907300 คุณพี
- ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานผลการทำงานของทีมให้รายงานกับหัวหน้างาน - ตรวจสอบและประเมินการทำงานของพนักงา...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท
16 Sep 19
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานจัดซื้อทั้งระบบ (วัตถุดิบและสินค้าซื้อมาขายไป) การต่อรองราคา ตลอดจนถึงการจัดส่งสินค้าให้ทันตามความต้องการ 2.หาซัพพลายเออร์รายใหม่ เพื่อเปรียบเทียบราคา เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ ในราค...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-30,000
16 Sep 19
20 . Purchasing Leader
1.Sourcing supplier to support Procurement task 2.Support the profit improvement policy. 3.Define and follow project plan to implement the sourcing strategy/profit improvement. 4.Do price negotiati...

บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Head Office)
1 position
16 Sep 19
  47 Positions      
Sort By 
Disability Jobs