JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  58 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
ดูแลบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งระบบ โดยเนื้องานคร่าวๆ ดังนี้ 1. จัดซื้อวัตถุดิบคงคลัง 2. ออกใบ P.O. 3. ประสานงานกับ Supplier ในการสั่งสินค้าและระยะเวลาการจัดส่ง 4. ประสานงานกับคลังเพื่อรับท...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary N/A
20 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
ดูแลบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งระบบ โดยเนื้องานคร่าวๆ ดังนี้ 1. จัดซื้อวัตถุดิบคงคลัง 2. ออกใบ P.O. 3. ประสานงานกับ Supplier ในการสั่งสินค้าและระยะเวลาการจัดส่ง 4. ประสานงานกับคลังเพื่อรับ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary 18,000 +++ ( + สวัสดิการอื่นๆ)
20 Jul 19
3 . ผจก.ส่วนประสานงานราชการ
- ควบคุม , ดูแล จัดการบริหารโครงการ และประสานงานในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง , ประสานงานขออนุญาตจัดสรรที่ดิน - ขออนุญาตงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานราชการ , ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ อาทิ เช่น งานธุร...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 30,000 - 40,000
20 Jul 19
4 . Procurement Supervisor / หัวหน้าแผนกงานจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้าง-โยธา
1. ดูแลรับผิดชอบงานจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง งานโครงสร้าง-โยธา (งานก่อสร้าง) 2. ควบคุมเงื่อนไขในการตกลงว่าจ้าง/จัดซื้อให้เป็นไปตามระบบงาน 3. จัดเตรียมข้อมูลสอบราคา และติดตามราคาจากคู่ค้า 4. จัดทำเปรียบ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
5 . ผู้จัดการรัฐกิจสัมพันธ์ - ใบอนุญาตประกอบการ (สัญญาจ้าง 2 ปี/ ประจำจ.กรุงเทพฯ)
- ประเมินศักยภาพโครงการเบื้องต้นในเรื่อง เขตห้ามจำหน่ายสุราบริเวณใกล้ สถานศึกษา (Zoning) และแจ้งกลับที่ประชุมทีมทำงาน - จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบแบบ ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบการพาณิชยกรรม ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
20 Jul 19
6 . ผู้จัดการแผนก Fish&Seafood ประจำสาขา สุขสวัสดิ์
- รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องท...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้งบริษัท
20 Jul 19
7 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- วางแผน และกำหนดกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานในการดำเนินงานทางด้านจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนงาน และควบคุมติดตามการจัดซื้อจัดจ้างงานคุรุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ แ...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000-45,000
20 Jul 19
8 . หัวหน้าแผนก จัดซื้อ-ธุรการ
รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และ งานจัดซื้อทั่วไป งานธุรการ และสต๊อกสินค้า ให้เป็นไปตามนโยบาย และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งการพัฒนาโครงการ และระบบงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภ...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
9 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
1.ร่วมปรับปรุง พัฒนา และกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการปฏิบัติงานของแผนกจัดซื้อให้เป็นระบบระเบียบ และมีประสิทธิภาพ 2.วางแผนการจัดซื้อ/จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงเครื่องใช...

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 Jul 19
10 . ผู้จัดการหมู่บ้าน (สาทร-นราธิวาส)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกนิติบุคคลหมู่บ้าน -ดำเนินการระบบบัญชีการเงินของนิติบุคคลหมู่บ้าน -ควบคุม ดูแลและประสานงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล เครื่...

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดทำระบบการจัดซื้อให้มีประสิทธภาพ 2.จัดหาผู้ขายรายใหม่ ๆ สรรหาแหล่งสินค้าที่มีคุณภาพ และตรงความต้องการของหน่วยงาน 3.ทำการเจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคาเครดิตและคุณสมบัติของสินค้าที่เหมาะสม 4.ติ...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
12 . Walk-in Interview ผู้จัดการอาคาร/หมู่บ้าน 20 ก.ค. สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลใน 1 วัน
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิด Walk-in Interview ตำแหน่งสายงานบริหารอาคาร/หมู่บ้าน วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
13 . หัวหน้า ADMIN
- ดูแล แก้ไขปัญหา ควบคุมส่วนงาน - และดูและควบคุมพนักงานในส่วนร้านค้าออนไลน์ Lazada, Shopee, JD Central

บริษัท แรบบิท (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 16,000-20,000
20 Jul 19
14 . Building Management Manager [BO]
- วางแผนบริหารจัดการการควบคุมดูแลงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ - วางแผนบริหารจัดการการควบคุมดูแลงานรักษาความปลอดภัย - วางแผนบริหารจัดการการควบคุมดูแลงานความสะอาด - วางแผนบริหารจัดการการควบคุมดูแ...

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
1 Position
Salary ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
19 Jul 19
15 . Administration Manager
- ดูแลสัญญาการเช่าพื้นที่, จัดเตรียมเอกสารการทำสัญญา,การต่อสัญญาหน้าร้านแต่ละสาขา - ควบคุม ดูแลงานจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุง และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในออฟฟิศ - ควบคุม ดูแลติดต่อประ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 19
16 . Project Coordinator (Manager or Assistant) ***luxury exclusive condo***
1.Assist with coordination of various department meetings/Supplier / 2.Coordinate with partner companies to handle condominium projects 3.Meeting with partner company ( in English ) 4.Check project...

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary NA
19 Jul 19
17 . Senior Account ExecutiveUrgently Required !
1. Explore the new opportunties and prospects 2. Maintain the relationship of current customers 3. Establish interpersonal relationship with stakeholders 4. Focus on freight forwarding businesses

Sinotrans Thai Logistics Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary negotiable
19 Jul 19
18 . Property Management Officer
- บริหารโครงการแทนคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร - ดูแลงานรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน - ดูแลงานรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน - ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคหมู่บ้าน - ดูแลปรับปรุงทัศนียภาพและสภาพแวดล้...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000-30,000 บาท
19 Jul 19
19 . หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (จีน)
- ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ - บริหารจัดการงานในแผนกจัดซื้อต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานกับโรงงานต่างประเทศ ,ค้นหาสินค้าและวัตถุดิบที่บริษัทต้องการ ,สั่งซื้อสินค้า ,เจรจาราคา ,สัญญา - รักษาการสั่ง...

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 25,000+
19 Jul 19
20 . Purchasing Manager (Chemical) ***เพศชายเท่านั้น!***Urgently Required !
- To review the purchasing of all raw materials in AP region, and consolidate it to the Regional Purchasing anddirectly manage purchasing negotiation window with the suppliers. - Oversee the regional...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary Depend on experience and skill
19 Jul 19
  58 Positions      
Sort By 
Disability Jobs