JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  262 Positions      
Sort By 
21 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project coordinator)
-ประสานงาน ติดต่อ และจัดการตารางนัดหมาย กับแผนกที่เกี่ยวข้องและคู่ค้า -จัดการงานด้าน administration -เดินเรื่องเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการและองค์กรณ์(เช่น เอกสารนิติกรรม และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง) -ติด...

บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 18
22 . เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด (สัญญาจ้าง)
1.ออกรหัสสินค้าและบาร์โค้ด ในระบบ SAP 2.เตรียมใบคำสั่งซื้อ เพื่อขออนุมัติ 3.จัดเตรียมสินค้าตัวอย่างโดยประสานงานกับโรงงานและผู้เกี่ยวข้อง 4.จัดเเตรียมสื่อการขายต่างๆ 5.จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการรั...

URC (THAILAND) Co., Ltd.
2 Position
Salary 15,000 - 20,000
20 Jul 18
23 . Coordinator
1. ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 2. เตรียมเอกสารโครงการต่างๆ 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary N/A
20 Jul 18
24 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานใหญ่)
- ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - ดูแลงานเอกสาร จัดเก็บข้อมูลต่างๆ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิงคอง บุฟเฟ่ต์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 18
25 . Training Officer /Trainer
1. เป็นผู้สอนหรือให้ความรู้พนักงาน Telesales เกี่ยวกับบริการประกันภัยรถยนต์และเทคนิคการขาย ก่อนที่พนักงานจะเริ่มลงปฏิบัติงานจริง 2. ออกแบบหรือปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้พนักงานใหม่...

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)
4 อัตรา
Salary 18,000 - 25,000
20 Jul 18
26 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ประมูลงาน/จดชั้น
- ซื้อแบบประมูลงานของบริษัท - เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประมูลงาน และรับผิดชอบขั้นตอนการประมูล งาน - ดูประกาศหางานรับเหมาก่อสร้างของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามช่อง ทางต่างๆ เช่น ...

บริษัท แอล.พี.พี. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000 ขื้นอยู่กับประสบการณ์
20 Jul 18
27 . รายงานและสารสนเทศปฏิบัติการ
- จัดทำ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทรัพย์สินรอการขาย รวมถึงรายงานเงินลงทุนของธนาคาร รวมทั้งรายงานสรุปข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อจัดส่งให้ฝ่ายบัญชี และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกธนาคาร - จัดทำ และตรวจ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 Position
20 Jul 18
28 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.จัดทำและเตรียมเอกสาร 2.จัดทำรายงานการประชุม 3.ติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4.อำนวยความสะดวกด้านงานธุรการ

บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
2 Position
Salary 15,000-20,000
20 Jul 18
29 . เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ด่วนมาก!!!รับสมัครด่วน !
- ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา - ควบคุมดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัย - จัดทำแผนงานทางด้านงานรักษาความปลอดภัย * ทำงานจันทร์ - ศุกร์ (หยุด...

บริษัท โธมัส เอ. เอาท์โซซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 15,000-18,000/เดือน
20 Jul 18
30 . Office Manager 35-45K สวัสดิการดี @ลาดกระบัง สนใจ โทร คุณอิ๋ง 090-1979385 รับสมัครด่วน !
- ดูแลความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภคภายในบริษัท - ประสานงานกับทางสิงคโปร เพื่อแก้ไขปัญหาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือระบบ ในกรณีเมื่อระบบเกิดความขัดข้อง - ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร ความสะอาด และควบคุ...

PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing (Thailand) Co., Ltd.
1 *ด่วนมาก*
Salary 35,000 - 45,000 + การันตีโบนัส และสวัสดิการอื่นๆ
20 Jul 18
31 . Japanese Support **ด่วน!!**
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและเจียระไนอัญมณี วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ (เสาร์เว้นเสาร์ตามปฏิทินบริษัท) เวลาทำการ : 08:30 - 17:30 น. สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงดอกไม้ , ประเวศ , กรุงเทพ ...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
Gemopolis Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary 50,000 Baht
20 Jul 18
32 . Administrative Support (Japanese) รับสมัครด่วน !
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและเจียระไนอัญมณี วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์(เสาร์เว้นเสาร์ ตามปฏิทินบริษัท) เวลาทำการ : 08:30 - 17:30 น. ลักษณะงาน - ดูแลจัดการเกี่ยวกับงานธุรการของผู้บริหารชาวญี่ปุ่น...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
Gemopolis Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary 40,000 Baht
20 Jul 18
33 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจรับสมัครด่วน !
1. เตรียมเอกสารและประสานงานหน่วยงานราชการ เช่น การจดเพิ่มสาขา ,การขอใช้เครื่องแคชเชียร์ เป็นต้น 2. ต่อใบอนุญาตต่าง ๆ ของสาขา เช่นใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร,จำหน่ายสุรา เป็นต้น 3. จัดทำค่าเช่า ,ค่าบริการขอ...

บริษัท ซูชิ เด็น จำกัด
1 Position
Salary ไม่ระบุ
20 Jul 18
34 . Administrative Assistant
- Ensure Smooth operation of office administrative workflow and improve the existing process in administration for TOPICA in Thailand. - Assist HR/Manager/Director in fulfilling the company's set go...

TOPICA Native
1 Position
Salary 17,000 - 20,000
20 Jul 18
35 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้างรายปี)
- คีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร ส่งเอกสารต่าง ๆ - รับโทรศัพท์ - โทรออกเพื่อประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร - ดำเนินการด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้รับม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
3 อัตรา
Salary 10,000 บาท/เดือน
20 Jul 18
36 . เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและงานวิจัย
- งานด้านข่าวสาร และบทความ ค้นคว้า / สรุปความข่าวสารหรือบทความ ตามหัวข้อที่ได้รับมมอบหมาย เพื่อทำการสื่อสารภายในองค์กร ดำเนินการรวบรวม เก็บข้อมูลต่างๆ ค้นคว้าข้อมูลเชิงธุรกิจ - งานด้...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 18
37 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ฝ่ายวิศวกรรม)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินงานด้านเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนงานด้านวิศวกรรมก่อสร้างของบริษัท

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 18
38 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง,ทัวร์ (กลางวัน/กลางคืน)
- วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ - มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Coordinator + Call Center) ที่อยู่ standby ประจำออฟฟิศตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อรับเรื่องต่างๆ ทางอีเมลและโทรศัพท์ - มีหน้าที่กำหนดและวางแผนการท...

บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000 - 22,000 บาท
20 Jul 18
39 . Billing Officer (Calling)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • โทรติดต่อประสานงานกับลูกค้าและทีมภายในบริษัทเพื่อวางบิล และการเก็บเช็คต่างๆ • นำข้อมูลที่ได้รับกรอกเข้าไปในระบบฐานข้อมูลลูกค้า • เช็คข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง • หน้าที่อื่นๆตา...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
3 Position
Salary 12,500
20 Jul 18
40 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
- ดูแลประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Jul 18
  262 Positions      
Sort By 
Disability Jobs