JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  239 Positions      
Sort By 
21 . Project Specialist Officer
1. รับผิดชอบงาน Operation ประจำวันและกำหนดกิจกรรมของBee Box ในโปรเจค Smart Locker 2. รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนากระบวนการทำงานของโปรเจค 3. ดำเนินงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ 4. บรรลุเ...

Thai Fintech Co., Ltd.
2 Position
Salary 20K-35K
20 Sep 18
22 . เจ้าหน้าที่ประสานง​าน และควบคุมสต้อคสินค้า
ลงจำนวนสินค้าที่ขายรายวัน ทั้งร้านค้า ลูกค้าwebsite เก็บจำนวน สต๊อก-ยอดขาย กับคู่ค้า ร้านค้า (ทุกสิ้นเดือน) ลงข้อมูลรายละเอียดคู่ค้าในระบบIMS ประสานงานร้านค้าเเจ้งส่งของ เเจ้งโปรโมชั่น เตรียมของส...

บริษัท เนเจอร์ อินสปาย จำกัด
1 Position
Salary 12,000
20 Sep 18
23 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด
-จัดทำเอกสาร -ทำรายงานสรุป -ช่วยเหลืองานต่างๆในฝ่าย

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
20 Sep 18
24 . ประสานงานต่างประเทศ
- จัดเตรียมและทำเอกสาร ต่าง ๆ ให้กับทีม - จัดเตรียมและทำ Presentation และสื่อต่างๆ เพื่อนำเสนอ - ติดต่อประสานกับทีมงานต่างประเทศ เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดับบลิวเอสเอ็น เทคโนโลยี จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Sep 18
25 . เจ้าหน้าที่โทรตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (พื้นที่พระราม9)
- โทรตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อกับทางธนาคาร - โทรเช็คสถานะผู้สมัครจากบริษัท - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก ทำงานพื้นที่พระราม 9 (อาคารจีทาวเวอร์)

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
15 Position
Salary 9,750
20 Sep 18
26 . Building Attendant / เจ้าหน้าที่อาคาร (งานคอนโด)
1. ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลสวน และคู่สัญญาอื่นๆ 2. ตรวจรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลสวน และ คู่สั...

Major Development Estate Co., Ltd.
1 อัตรา
20 Sep 18
27 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
1.ดูแลรับผิดชอบงานเอกสารในฝ่าย 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 Sep 18
28 . Account Executive (AE)
1.เข้าร่วมประชุมกับลูกค้าให้ทราบทิศทางธุรกิจ เพื่อร่วมวางแผนและจัดหาระบบสารสนเทศที่เหมาะสม 2.รวบรวมความต้องการของลูกค้า และประสานงานเพื่อจัดตั้งเป็นโครงการ และจัดทำ SR ร่วมกับลูกค้า 3.ติดตามสถานะของ...

Gosoft (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
20 Sep 18
29 . YouTube Channel Operation
Job responsibilities : As a Content Management system, you will provide YouTube support to our entertainment partners in digital markets. You will become a YouTube feature product expert, solve the ...

WebTVAsia Co., Ltd.
1 Position
Salary NA
20 Sep 18
30 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงาน (สำนักบริหาร)
1. ค้นหาและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และอนุมัติ 2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กร 3. ดูแลตารางเวลาผู้บริหาร

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
31 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
1.จัดทำ, ดูแลและจัดเก็บบันทึกเอกสารต่างๆของแผนก 2.เบิกเงิน,เคลียร์เงิน, ประสานงาน รวมไปถึงจัดทำเอกสารต่างๆ 3.ปฎิบัติตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานต่างๆที่ระบุไว้ในเอกสาร 4.จัดทำสรุปยอดค่าใช้จ่ายต่า...

บริษัท เฮลธ์ช้อยส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Sep 18
32 . เจ้าหน้าที่ Communication
• มีความรู้และทักษะการสื่อสาร เพื่อการประกาศข่าวสาร โดยเฉพาะรูปแบบลายลักษณ์อักษร (การเขียน) • ตรวจสอบข่าวสาร และ สื่อสารข่าวสารต่างๆ จาก องค์กรส่วนกลางไปถึงสาขา ได้อย่างชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน • ประส...

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 16,000-20,000
20 Sep 18
33 . Project Coordinator (10-Month Contract)
1. Coordinate among related departments to make the missions complete on time 2. Coordinate and maintain good relationships with clients and related parties 3. Assist Project Manager and related par...

LearnBalance Group
Salary 16,000 - 20,000 บาท
20 Sep 18
34 . ธุรการส่วนวิเคราะห์ราคารับสมัครด่วน !
- จัดทำใบเสนอราคา - บันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์จากใบแจ้งข้อมูลเพื่อเสนอราคาเข้าระบบ - จัดส่งใบเสนอราคาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสาร Export Bill เพื่อการส่งออกสินค้าตัวอย่างตามเงื่อนไขที่กำหนด

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 10,000-12,000
20 Sep 18
35 . พนักงานธุรการกลางรับสมัครด่วน !
- ประสานงานราชการ จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการขออนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต - ประสานงานการทำประกันภัยและเคลมประกันภัยทรัพย์สิน - พิมพ์จดหมายหรือรายงาน บันทึกจัดเก็บข้อ...

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 Sep 18
36 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้างรายปี)
- คีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร ส่งเอกสารต่าง ๆ - รับโทรศัพท์ - โทรออกเพื่อประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร - ดำเนินการด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้รับม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
3 อัตรา
Salary 10,000 บาท/เดือน
20 Sep 18
37 . เจ้าหน้าที่งานโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด (คอนโด)
• ประสานงานโอนกรรมสิทธิ์ระหว่าง ฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์ในแต่ละสำนักงานขายและกรมที่ดิน • รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ • เดินทางไปสำนักงานที่ดินในเขตที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานและอำนวยความสะดวกงานโอน...

Grand Unity Development Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary Negotiate
20 Sep 18
38 . Admin(สาขาพัฒนาการ)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานด้านเอกสารของส่วนปฏิบัติการทั้งหมด 2. รับผิดชอบด้านงานwaranty 3.ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทเกี่ยวข้องกับมาตราฐาน ISO และ 5ส 4. ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด

AAS Auto Service Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000-24,000 บาท/เดือน
20 Sep 18
39 . Administratorรับสมัครด่วน !
ประสานงานทั่วไป ช่วยดูแลเอกสารด้านบัญชี งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมายจากหัวหน้างาน

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary N/A
20 Sep 18
40 . Administrator (Asoke/Sukumvit)
- Download data from other system and entry into planning system - Check the accuracy of data downloaded and uploaded - Translate PO received in 'pdf' format into 'Excel' for next planning step - G...

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 18,000 Baht
20 Sep 18
  239 Positions      
Sort By 
Disability Jobs