JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  248 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการ Admin
• สามารถติดต่อและนำเสนองานกับลูกค้า รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าหลังการขาย • ทำงานประสานกับพนักงานคุมเครื่องพิมพ์ • ประสานงานกับผู้รับช่วงงานภายนอก • บริหารงานด้านการพิมพ์ ควบคุมงานพิมพ์ คุณภาพงานพ...

กลุ่มบริษัท อมร
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้านเอกสารในฝ่ายและประสานงาน 2. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนหน่วยงาน 3. คีย์ข้อมูลต่างๆ 4. ทำreportสนับสนุนข้อมูลภายในฝ่าย

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
3 . Operation Coordinator (ประสานงานทั่วไป)(SGS-HR)
- ประสานงานทั่วไปภายใน - ติดต่อประสานงานลูกค้า รับ ข้อมูลตัวอย่างงาน ประสานงานภายใน - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ/ทดสอบต่อลูกค้า - ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000 - 25,000
21 Aug 19
4 . Officer, PMO Back Office
รายละเอียดงาน - รวบรวม จัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนในการบริหารการบริการด้าน IT Service การดำเนินงานโครงการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน Service - รวบรวม จัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนหน่วยงานบัญชีแ...

Gosoft (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
5 . Account Executive (AE)
1.เข้าร่วมประชุมกับลูกค้าให้ทราบทิศทางธุรกิจ เพื่อร่วมวางแผนและจัดหาระบบสารสนเทศที่เหมาะสม 2.รวบรวมความต้องการของลูกค้า และประสานงานเพื่อจัดตั้งเป็นโครงการ และจัดทำ SR ร่วมกับลูกค้า 3.ติดตามสถานะของ...

Gosoft (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
21 Aug 19
6 . ผู้ช่วยประสานงานบริการลูกค้า (CS Admin)
• ประสานงานกับทีมบริการลูกค้าและหน่วยงานภายใน • สนับสนุนการทำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร • ประสานงานการสั่งซื้อหรือเบิกจ่ายอุปกรณ์การทำงานต่าง ๆ • งานอื่น ๆ ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอ...

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด / Zuellig Pharma Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
21 Aug 19
7 . Business Assistant, office clerk, sales assistant, speak Mandarin
1. Post products online 2. Deal with the inquiry from oversea 3. Make inquiry to oversea 4. other office work Working 5 days. Work time: 8:00-17:00

Kayo Shoji (Thailand) Co.,LTD
2 Position
21 Aug 19
8 . Event ภาคสนาม
พบป่ะลูกค้าในพื้นที่จัดงานเช่น center,Robinson,the mall,watson,booth,ร้านขายยาชั้น

บริษัท โมสท์มอเดล จำกัด
17 Position
Salary 12,750 - 20,750
21 Aug 19
9 . Customer Service/เพศหญิง/ประจำสีลม/ยินดีรับน้องจบใหม่/สอบถามณัฐนันท์081-8392314รับสมัครด่วน !
Customer Service position, detail as below. Qualifications: - Female, age not over 27 years - New graduated are welcome - Bachelor’s Degree in any field. - Good command of English & computer lit...

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary 15,000-18,000
21 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
- ติดต่อประสานงานกับส่วนงาน แผนก, ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร รวมตลอดถึงโรงงานในเรื่องการสั่งซื้อรถยนต์เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตาม - จัดเตรียมเอกสารอันจำเป็นที่ใช้ประกอบเกี่ยวกับงานนำเข้า-ส่งอ...

AAS Auto Service Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000-35,000 บาท
21 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่Warranty
1.มีหน้าที่รับเรื่องลูกค้าที่มาติดต่องานเกี่ยวกับ Warranty and Goodwill claim ในส่วนเกี่ยวข้องชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ 2.มีหน้าที่จัดทำรวบรวมเอกสารที่ใช้ในการทำเคลมเพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานจัดส่งให้ CSD. ...

บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนาภิเษก จำกัด
1 Position
Salary NA
21 Aug 19
12 . Property Management Coordinator
- ดูแลประสานงานระหว่างเจ้าของบ้าน และผู้เช่าบ้าน - จัดเตรียมเอกสาร - จัดงานนัดหมายซ่อมแซม / บำรุงรักษา - มีความคล่องตัว ชอบพบปะผู้คน - มีความอดทน แก้ปัญหาและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี - Act as l...

Accomasia Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 Baht
21 Aug 19
13 . Senior Procurement & System Support Officerรับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบความถูกต้อง PR ที่ได้รับการอนุมัติตาม DOA เพื่อ create PO เฉพาะ Users สำนักงานใหญ่ • รับและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการวางบิลจาก Supplier • ประสานงานกับ User เพื่อตรวจสอบข้อมูล Long PO O...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการดูแลด้านนำเข้าสินค้า
1.ดูแลและประสานงานด้านการนำเข้าของบริษัทฯ 2.จัดทำเอกสารขาเข้า 3.พิมพ์และจัดเก็บเอกสาร 4.ประสานงานระหว่างบริษัทฯทางemail,โทรศัพท์ 5.Enterเอกสาร เช่น Booking,Confirm BL/C,Form D,A,E 6.งานอื่นๆตามที...

บริษัท เจเอสเค ดิสทริบิวชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)
ติดต่อประสานงานภายในบริษัท ในการซื้อขายคอนมิเนียมให้กับลูกค้าชาวญี่ปุนและชาวไทย

บริษัท ซูซูกิ เรียลเอทเตล (ไทยเเลนด์) จำกัด
1 Position
Salary 18,000
21 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่บริหารเรื่องร้องเรียน
1. รับเรื่องร้องเรียน และแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 2. จัดทำสถิติเรื่องร้องเรียนต่างๆ 3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าอย่างทันท่วงที 4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับห...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
17 . Account Coordinator
-สนับสนุนงานของ Account Manager -เป็นผู้ประสานงานหลักกับลูกค้า ในการปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ การออกใบแจ้งหนี้ และแก้ไขปํญหา -สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการแสดงความเป็นเจ้าของงานในการบริหารจัดการ...

บริษัท เพอร์เฟค เทคโนโลยี แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000 บาท + ค่าตำแหน่ง 5,000 บาท
21 Aug 19
18 . Administrator
- ให้ข้อมูลสินค้าและบริษัทแก่ลูกค้า - ทำงานเอกสารทั่วไป - ติดต่อประสานงานต่างๆ - ดูแลรับผิดชอบในส่วนของ Office เป็นหลัก ทำงานวันจันทร์ -เสาร์ 09.00 – 17.00 สวัสดิการ: ประกันสังคม , แบบฟอร์มพนั...

บริษัท คูซีน คราฟท์ จำกัด / Cuisine Craft Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยุ่กับประสบการณ์
21 Aug 19
19 . ประสานงานฝ่ายช่างรับสมัครด่วน !
- ประสานงานลูกค้า-ฝ่ายช่าง-ฝ่ายอะไหล่ - ทำเอกสารระบบคุณภาพ

บริษัท เอ็ม.ดี.แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-25,000
21 Aug 19
20 . Training Coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายอบรม
- ต้อนรับผู้เข้าอบรมและให้คำแนะนำในการลงทะเบียนสมัครผ่านแอปพลิเคชั่น - ดูแลและจัดการการอบรมตามรอบอบรมของบริษัทให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย - อบรมผู้ขับและเป็นตัวแทนของบริษัทในการตอบคำถามที่ผู้ขับสอบถาม ...

Deliveree (Thailand) Limited
1 Position
21 Aug 19
  248 Positions      
Sort By 
Disability Jobs