JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  249 Positions      
Sort By 
1 . Training Coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายอบรม
- ต้อนรับผู้เข้าอบรมและให้คำแนะนำในการลงทะเบียนสมัครผ่านแอปพลิเคชั่น - ดูแลและจัดการการอบรมตามรอบอบรมของบริษัทให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย - อบรมผู้ขับและเป็นตัวแทนของบริษัทในการตอบคำถามที่ผู้ขับสอบถาม ...

Deliveree (Thailand) Limited
1 Position
19 Aug 19
2 . Senior Operations Coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบริการรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรวมถึงรายงานต่างๆ 2. รักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนกเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท 3. ช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่ทีมในเรื่องของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ...

Deliveree (Thailand) Limited
1 Position
19 Aug 19
3 . Assistant Merchandise@Jewelry Trade Center
1. Planning product range and budgets 2. Forecast sales and profit margin and analysis sales figure, market trends to anticipate product needs and plan product rang / stock 3. Monitoring Sales, GP, ...

Central Group Co., Ltd.
ไม่ระบุ
Salary ไม่ระบุ
19 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานประกันภัย
•ปฏิบัติงานด้านธุรการเอกสาร, จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย •ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนหน่วยงาน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในภายนอกบริษัทฯ •จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
5 . Admin Asisitant
Admin for Documentation, Translation Support, Work/Life Support

บริษัท แกรนด์ฟินิกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
6 . Contract Administrator Urgently Required !
Prepare the standard Maintenance Agreement Contract to the client. o Responsible of preparing, negotiating, and revising contracts. o Follow up contract signed back. Coordinate with Finance and...

Dimension Data (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 20,000 - 25,000
19 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.จัดทำเอกสาร รายงานข้อมูลนำเสนอต่างๆ และ Support งานเอกสารภายในหน่วยงาน 2.จัดหาและประสานงานด้านต่างๆให้กับ Technical Support Officer ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมงาน 3.ช่วยปร...

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000-20,000
19 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ/Telesale adminรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสาร ข้อมูล 2.ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และลูกค้าภายนอก 3.มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม Photoshop, Microsoft word ได้ดี 4.สามารถใช้แอพพลิเคชั่น Line ในการติดต่อกับลูกค้าในกรณีลูกค้าสอบถามได้...

Micro Money Thailand Co.,Ltd.
1 Position
Salary 12,000 บาท
19 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
1. ดูแลความเรียบร้อย ของกระบวนการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ประเมินการความพร้อม ให้คำแนะนำ และดูแลพนักงานปฏิบัติการ ติดตามและรายงานผลกับหัวหน้างาน 3. ประเมินสภาพประสิทธิภาพ และการบังคับใช้นโ...

เคเอสโอ ซุโคฟินโด-เซอร์เวเยอร์ อินโดนีเซีย
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
10 . ลูกค้าสัมพันธ์
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า นางแบบนายแบบ เกี่ยวกับงานในวงการบันเทิง และโฆษณา

Elite Model Management (Thailand) Co.,Ltd.
2 Position
Salary 20,000 บาท หรือตามตกลง
19 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้างรายปี)
- คีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร ส่งเอกสารต่าง ๆ - รับโทรศัพท์ - โทรออกเพื่อประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร - ดำเนินการด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้รับม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
3 อัตรา
Salary 10,000 บาท/เดือน
19 Aug 19
12 . Personal Assistant
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ช่วยเหลือสนับสนุนงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บริหารเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
13 . ธุรการ
ประสานงานระหว่างพนักงานขายที่อยู่ต่างจังหวัด และพนักงานที่อยู่ประจำออฟฟิต ตรวจอบเอกสารซื้อ-ขายประจำวันให้ถูกต้อง

บริษัท ที.ซี.อาร์. คาร์แอคเซสเซอรี่ จำกัด
1 Position
Salary 12,000หรือตามประสบการณ์
19 Aug 19
14 . Admin (ธุรการ-ประสานงาน)
1.รับผิดชอบดูแลเอกสารงานทั่วไปในสำนักงาน จัดทำรายงานและการนำเสนอ 2.ดูแลเกี่ยวกับการขนส่งภายใน-ต่างประเทศ (นำเข้า-ส่งออก) 3.ดูแลสต๊อกสินค้าและส่งรายงานสต๊อกสินค้าประจำเดือน 4.จัดส่งของให้ลูกค้า 5.ป...

Air-Lock Corporation Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท
19 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่ KPI น้ำมันและยางรับสมัครด่วน !
1.จัดทำและเตรียมเอกสารที่ได้รับมอบหมาย 2.บันทึกและตรวจสอบงานในของงาน KPI น้ำมัน 3.จัดเก็บเอกสารน้ำมันประจำเดือนใส่แฟ้ม 4.ตรวจสอบเอกสารการขอซื้อยางของแต่ละหน่วยงาน 5.ติดตามเอกสารการเปลี่ยนยางในแต่ล...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
16 . Event ภาคสนาม
พบป่ะลูกค้าในพื้นที่จัดงานเช่น center,Robinson,the mall,watson,booth,ร้านขายยาชั้น

บริษัท โมสท์มอเดล จำกัด
17 Position
Salary 12,750 - 20,750
19 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน/Coordinatorรับสมัครด่วน !
ประสานงานติดต่อลูกค้า และประสานงานติดต่อภายใน

Direct Asia (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานราชการ
1.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
1 ตำแหน่ง
Salary 15,000-18,000
19 Aug 19
19 . ประสานงานบัญชี
-คีย์ข้อมูลStock สินค้า -ดูแลเอกสารด้านส่งออก -ประสานงานเอกสารด้านบัญชี

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
1 Position
Salary 12,000-15,000 ตามประสบการณ์
19 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พิการ)
ดูแลจัดเก็บเอกสาร, บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล, ดูแลการเบิกจ่าย ค่าใชจ่าย ต่างๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บริทาเนีย จำกัด ในเครือออริจิ้น
1 Position
19 Aug 19
  249 Positions      
Sort By 
Disability Jobs