JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  271 Positions      
Sort By 
1 . Account Executive (เจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มลูกค้า)รับสมัครด่วน !
- ดูแล ควบคุม รวมถึงประสานงาน ให้งานบริการด้านอื่นๆเป็นตามระบบงานอย่างมีคุณภาพ - ให้คำปรึกษาและชี้แนะ การทำงาน,การตัดสินใจ รวมถึงการสอนงานให้กับหัวหน้างาน พนักงาน และพัฒนาใต้ผู้บังคับบัญชา - ตัดสิ...

PCS Security And Facility Services Limited
5 อัตรา
Salary 20,000 - 28,000
19 Dec 18
2 . Operation -ประสานงานในและนอกองค์กร
ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท และประสานงานภายในสำนักงาน

บริษัท เคซีซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 Dec 18
3 . เจ้าหน้าที่ BOIรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการใช้สิทธิ BOI (ประเภทกิจการ,เงื่อนไขขอรับการส่งเสริม) 2.ยื่นคำขอการรับบัตรส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน 3.จัดทำรายงานความก้าวหน้าส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Dec 18
4 . Administration Staff - (PESSTH Silom)Urgently Required !
Position: Administration Level: Staff Work Location: Silom Complex, BTS Saladaeng Job Description: - Responsible to support top management for Air Ticket, Hotel, Car reservation. - Support ...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
19 Dec 18
5 . พนักงานประสานงานภาษาจีน
- ติดต่อประสานงานเรื่องการขาย ดูแลลูกค้าภาษาจีน - บริหารจัดการเรื่องการนำส่งสินค้าให้ถึงลูกค้า - งานเอกสารการเสนอขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบนำส่งสินค้า - จัดทำรายงาน วางแผนการขายและเวลาเข้าพบลูกค้า เพื่...

บริษัท เอส เอ โอ การเกษตร จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Dec 18
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
- ประสานงานราชการ ขึ้นทะเบียนและขออนุญาตวัตถุอันตราย,แจ้งผ่านด่านและต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย - แจ้งดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะ - ดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Dec 18
7 . เจ้าหน้าที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
1. ติดต่อประสานงานกับ CEO บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 2. จัดกิจกรรม และงาน Event ต่างๆ ในนามสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 3. สนับสนุนการปฎิบัติงานภายใน-ภายนอกสมาคมบร...

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 บาท (แล้วแต่ประสบการณ์)
19 Dec 18
8 . ธุรการประสานงานทั่วไป , ธุรการพิมพ์เอกสาร
1.ธุรการประสานงานทั่วไป - รับโทรศัพท์ รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า - พิมพ์เอกสารต่าง ๆ - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและช่างบริการ - คีย์ข้อูลใบรับบริการต่าง ๆ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2.ธุรการ...

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Dec 18
9 . เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร ประจำ อาคารไทยซับมิททาวเวอร์ MRTเพชรบุรีตัดใหม่ ด่วนค่ะ***
-ดูแลระบบจดหมาย พัสดุที่เข้าออกภายในบริษัท -ติดต่อส่งเอกสารกับทางไปรษณีย์ -ดูแลเรื่องการซ่อมเล็กๆน้อยๆภายในออฟฟิศ หากเป็นการซ่อมใหญ่จะมีช่างอาคารมาดูแล -สแตนบายหน้าเคาน์เตอร์บางช่วงเวลาที่เคาน์เต...

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 (เบี้ยขยัน 100 + โบนัสประจำปี)
19 Dec 18
10 . Business Support Officer
Job Purposes : -Responsible for insurance policy, including issues and distributes to the customers in order to ensure the accuracy and on time delivery Key Responsibilities: Corporate Pol...

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary Based on experience
19 Dec 18
11 . Customer Support Officer
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE) ประสานงานกับลูกค้า หน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งจัดทำรายงานและเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนส่งลูก...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
19 Dec 18
12 . เจ้าหน้าที่เลขานุการและประสานงานฝ่ายออกแบบรับสมัครด่วน !
- ประสานงานต่างๆ ของฝ่ายออกแบบ - รวมรวมเอกสารฝ่ายออกแบบเพื่อนำเสนอผู้จัดการฝ่าย ผอ.ฝ่าย ฯ - ติอต่อนัดหมาย Supplier - สรุปวาระการประชุม และติดตามงานภายในฝ่าย - อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
19 Dec 18
13 . พนักงานสแกนเอกสาร (พื้นที่ชิดลม)
- สแกนเอกสาร - บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
15 Position
Salary 9,750
19 Dec 18
14 . เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารบัตรโดยสาร
• การบริหารและจัดการบัตรโดยสาร จัดเตรียม และจัดส่งบัตรโดยสารเพียงพอกับทุกสถานี • การบริหารคลังบัตรโดยสาร วิเคราะห์และตรวจสอบบัตรโดยสาร • การจัดการบัตรโดยสารที่ส่วนกลาง เช่น การขึ้นทะเบียน การออกบัตร...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Dec 18
15 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ(ภาษาจีน)ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่พหลโยธิน รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานให้กับผู้บริหารและพนักงานที่เดินทางไปต่างประเทศ(จีน,ฮ่องกง) - งานธุรการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
3 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000
19 Dec 18
16 . Sale & Application Coordinator
-ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก -ทำใบเสนอราคา -รับเรื่องปัญหาเชิงวิศวกรรมผลิต -สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตงลง
19 Dec 18
17 . เจ้าหน้าที่ประมวลผลทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำสถิติ ทำ Report ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานภายในออฟฟิตและภายนอก มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์อย่างดี โดยเฉพาะ Excel

บริษัท เรอบัน จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000
18 Dec 18
18 . ธุรการประสานงานฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง (ประจำอาคารซิตี้ลิงค์ใกล้ประตูน้ำ)
- ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าระหว่างลูกค้าและบริษัท - ทำรายงานการจัดส่งสินค้า - ติดตามสถานะการจัดส่งและรับเรื่องจากลูกค้า - ประสานงานกับแผนกคลังสินค้ารวมถึงประสานงานภายในองค์กร

1577 Home Shopping Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 13,000-14,000 + เบี้ยขยัน
18 Dec 18
19 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป(เงินเดือนประจำ18,000)รับสมัครด่วน !
1.คีย์งานลงระบบคอมพิวเตอร์ 2.ประสานงานระบบ 3.ดูแลงานเอกสารทั่วไป 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย รายได้ รวม 24,000 บาท - เงินเดือนประจำ 17000 บาท /เดือน - ไม่หยุดเสาร์หรืออาทิตย์ รับเพิ่มพิเศษ 100...

DMP Advanced Solution Network Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000
18 Dec 18
20 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง,ทัวร์ (กลางวัน/กลางคืน)
- วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ - มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Coordinator + Call Center) ที่อยู่ standby ประจำออฟฟิศตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อรับเรื่องต่างๆ ทางอีเมลและโทรศัพท์ - มีหน้าที่กำหนดและวางแผนการท...

บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
3 Position
Salary 17,000 - 22,000 บาท
18 Dec 18
  271 Positions      
Sort By 
Disability Jobs