JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  268 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ/Telesale adminรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสาร ข้อมูล 2.ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และลูกค้าภายนอก 3.มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม Photoshop, Microsoft word ได้ดี 4.สามารถใช้แอพพลิเคชั่น Line ในการติดต่อกับลูกค้าในกรณีลูกค้าสอบถามได้...

Micro Money Thailand Co.,Ltd.
1 Position
Salary 12,000 บาท
18 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน Sale Support (การตลาดทางตรง)
- จัดการและตรวจสอบงาน New Case เพื่อนำเข้าระบบรับประกัน - รายงานยอดการส่งงานในแต่ละวัน - รายงานกรมธรรม์ที่ถูกปฏิเสธไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง - ประสานงาน ติดตามเคสที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยว...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
18 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการบริหารงานอาคาร ประจำสำนักงานอาคารบางนา
- ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆภายในบริษัท - ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก เช่น ผู้รับเหมางานซ่อมแซม,ตกแต่ง - ปรับปรุง - ควบคุมดูแลงานซ่อมแซมต่างๆ,งานตกแต่ง - ปรับปรุงของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนงาน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้างรายปี)
- คีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร ส่งเอกสารต่าง ๆ - รับโทรศัพท์ - โทรออกเพื่อประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร - ดำเนินการด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้รับม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
3 อัตรา
Salary 10,000 บาท/เดือน
18 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่งานการโลจิสติกส์(Logistic Management Officer)รับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเบิกสินค้าตามที่ได้มีการนัดหมายกับลูกค้ารวมถึงการสรุปการติดตั้งสินค้าให้เจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อเปิดใบแจ้งหนี้

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 10,000 - 16,000 บาท
18 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด (Marketing Support)
• ประสานงานการออกกรมธรรม์ใหม่ และกรมธรรม์ต่ออายุ • ตรวจสอบเบี้ยประกันภัย • ติดตามและประสานงานกับตัวแทน นายหน้า เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า และคู่ค้า ทุกช่องทางการขาย • ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทั้งเอกสารกา...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
7 . Sales Co-ordinator (Chinese-English)Urgently Required !
- To provide frontline sales and aftersales support to international channel partners and prospective clients. -To coordinate, manage and provide support to developers and international channel partn...

Harrison Public Company Limited
1 Position
Salary 25,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
18 Jul 19
8 . พนักงานรัฐกิจสัมพันธ์ (ประสานงานราชการ)(Regulatory Affairs Officer )รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ที่ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย - วางแผนการติดตามสถานะเอกสารที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนไปแล้ว และแก้ไขเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายงาน - ตรวจสอ...

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
9 . ธุรการประสานงานทั่วไป
- ดูแลและประสานงานธุรการต่างๆทั้วไป - คีย์ข้อมูลภาษาไทยและอังกฤษ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และ(หรือ) sub contract - ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. และ เสาร์ 08.00-12.00 น.

P&W Service Ltd.
3-4 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
18 Jul 19
10 . Billing Officer - จตุจักร (แจ้งเตือนการวางบิลของทุกเดือน- สัญญา 1 ปี) - KG
• โทรติดต่อประสานงานกับลูกค้าและทีมภายในบริษัทเพื่อวางบิล และการเก็บเช็คต่างๆ • นำข้อมูลที่ได้รับกรอกเข้าไปในระบบฐานข้อมูลลูกค้า • เช็คข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
3 Position
Salary 10,000 - 12,500
18 Jul 19
11 . ธุรการและเลขานุการ
ธุรการและงานเลขานุการ เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ /การเงิน และหรืองานด้านเลขานุการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปเพื่อรับผิดชอบงานธุรการ/ดูแลรวบรวบเอกสารงานบัญชีและเป็นเลขา

Info-focus Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 - 30,000
18 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด
ดูแล ประสานงาน เอกสารด้านรับประกันภัยรถยนต์ งานต่ออายุกับดีลเลอร์ Toyota/ตัวแทนต่างๆ

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายขาย)รับสมัครด่วน !
- ดูแล ประสานงานด้านงานธุรการของฝ่ายขาย - ดูแลงานด้านเอกสารของฝ่าย - จัดเก็บเอกสารต่างๆใบเบิกต่างๆ - จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นกับประสบการณ์
18 Jul 19
14 . Building Services Supervisor (งานบริหารอาคาร) ประจำ ลาซาลรับสมัครด่วน !
1. ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารผ่านระบบกล้อง CCTV. 2. ดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้มีความเรียบร้อย ปลอดภัย และเป็นไปตามกฎระเบียบของอาคาร 3. ตรวจสอบการทำงานของทีมในการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในอาคาร 4. ปฏิบั...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
3 Position
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
18 Jul 19
15 . Admin Chinese
1.แปลเอกสารและแบบฟอร์มการทำงาน แปลจากภาษาจีน-ภาษาไทย 2.ทำหน้าที่ล่ามเพื่อให้การสื่อสารระหว่างพนักงานชาวจีน-พนักงานไทยเกิดความเข้าใจตรงกัน 3.ตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของการรับสินค้า-สต๊อกอะไหล่และเครื...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง + KPI
18 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการรับสมัครด่วน !
- ประสานงานราชการ ขึ้นทะเบียนและขออนุญาตวัตถุอันตราย,แจ้งผ่านด่านและต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย - แจ้งดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะ - ดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
17 . Client Service Executive (Insurance with English skill)
Job functions Responsible to issue quotation and send renewal notice to the clients and brokers via email. Respond emails confirming renewal. Set up new and renewal policies both group and individu...

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary Negotiable++
18 Jul 19
18 . Network Management Admin Support
• To support the Provider Management team with core Administrative jobs to ensure communication with the providers are issues in a timely manner. • To support the Provider Manag...

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary Negotiable++
18 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (สื่อสารภาษาอังกฤษ)รับสมัครด่วน !
- งานเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ - ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการร่วมทุน - รวมทั้งงานติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกและงานอื่น ๆ ของบริษัทฯ - วันทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด...

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000
18 Jul 19
20 . พนง.ป้องกันความสูญเสีย /loss prevention
1.ช่วยงานตรวจสอบด้านความปลอดภัยร้านค้าต่างๆในศูนย์การค้า 2.ดูแลกฎระเบียบร้านค้าเช่น กฎระเบียบการเปิด-ปิดร้าน เป็นต้น 3.จัดทำรายงานเหตุประจำวันเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
  268 Positions      
Sort By 
Disability Jobs