JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  257 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าทีจัดซื้อต่างประเทศ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
- ติดต่อ/ประสานงาน ซัพพลายเออร์ ต่างประเทศ รายเก่า/ใหม่ - จัดหาสินค้าใหม่ ตามความต้องการของฝ่ายสินค้า/โรงงาน - จัดทำเอกสารการนำเข้า ส่งออก - สื่อสารภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้ดี

บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 28,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
19 Sep 19
2 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1. วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัถตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท 2. กำหนดวิธีและกระบอนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมการจัดซื้อของพนักงานในแผนก 3. ร่วมกับผู้ใ...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
1 Position
Salary 50,000
19 Sep 19
3 . Oversea Procurement Officerรับสมัครด่วน !
- ดูแลการสั่งซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน - เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขการสั่งซื้อและทำการเปรียบเทียบราคา - เปิด PO และติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า - ดูแลงานด้านการจัดซื้อ นำเข้า-ส่งออก ...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
19 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - สืบราคา และเปรียบเทียบราคา - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้ขาย - จัดทำใบสั่งซื้อ - ประสานงานกั...

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป
19 Sep 19
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วัตถุดิบผลิตอาหาร)
รับผิดชอบงานจัดซื้อ - ออก PO สั่งซื้อ ประสานงานระหว่าง Supplier ผู้ผลิต ผู้ขาย - ตรวจสอบรายการสินค้าและติดตามสินค้าให้ได้ทันเวลาที่กำหนด - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000
19 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อก่อสร้าง
1. สรรหา และนำเสนอคัดเลือกผู้ขายใหม่ การเจรจาต่อรอง การดำเนินการจัดซื้อ 2. รับคำขออนุมัติสั่งซื้อ (PR) จากแผนกที่ขอซื้อพร้อมทั้งตรวจเช็คราคา,เปรียบเที่ยบราคา,ระยะเวลาที่จะส่งมอบสินค้า และบริการที่จะท...

PM Group Co., Ltd.
1 อัตรา
19 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ค้นหาคู่ค้ารายใหม่เพื่อให้ได้วัสดุตามต้องการของหน่วยงาน 2. เจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม 3. งานเอกสารทั่วไปและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในองค์กร 4. นัดหมายการรับ...

บริษัท พีบีเอ เอสเตท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Sep 19
8 . Purchasing Officer(Textile Engineer)
- ติดต่อผู้ขาย(Supplier)รายเดิมและรายใหม่ ด้านการซื้อและการพัฒนาสินค้า - เจรจาต่อรอง/ตรวจสอบคุมเอกสารให้เป็นตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการซื้อกับผู้ขาย - ตรวจสอบใบขอสั่งซื้อ(P/R)จากหน่วยงานผู้ขอสั่งซื้...

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
19 Sep 19
9 . Senior Oversea Sourcing officer
-สรรหาวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดด้านต้นทุนการผลิต -สรรหา Vendor ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพ ด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม -เจรจาต่อร...

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง/ตกลง
19 Sep 19
10 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ (ต่างประเทศ)
- จัดเตรียมเอกสารสำหรับการสั่งซื้อต่างประเทศ - ติดต่อประสานงาน กับผู้ค้าในต่างประเทศ - ติดต่อและประสานงานกับบริษัทรับจ้างออกของ (Shipping)

บริษัท ไทยยูนีค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
11 . ผู้ช่วยจัดซื้อ
- ออกใบสั่งซ์้อ จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กรเจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท บูรพา บิลเดอร์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000
19 Sep 19
12 . Assistant Merchandise Manager (Many positions)
Major Responsibility :- Generate sale, profit, and operating income for imported Food such as vegetable, spices assortments, non food, dry food and Confectionery. To support the Buyer on a day-to-da...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Sep 19
13 . Procurement Officer / เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเปรียบเทียบราคา วัสดุอุปกรณ์ งานสถาปัตย์ และงานโครงสร้าง - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ งานสถาปัตย์ และงานโครงสร้าง

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Sep 19
14 . Admin
• ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ขั้นต่ำ 0-2 ปี • สามารถใช้งาน Excel ได้เป็นอย่างดี • สามารถทำ Report สรุปรายงานได้ • สามารถทำงานเอกสารได้เป็นอย่างดี • หากมีประสบการณ์ในสินค้ากลุ่ม HOME จ...

Central Home Group
4 อัตรา
Salary 12,000 - 17,000 บาท
19 Sep 19
15 . Buyer (Apparel)รับสมัครด่วน !
•Own the P&L of the product series, responsible for the overall performance of the product series as well as optimizing the sales and inventory •Work with the design and production teams to develop c...

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 18,000-30,000
19 Sep 19
16 . Oversea Purchasing (English Speaking) - Household product รามคำแหง60/4 รับสมัครด่วน !
1.Sourcing oversea vendors and negotiation 2.Be the representative of overseas ODM/OEM (contract manufacturer) in Thailand 3.Coordination with ODM partners in overseas to produce/import 4.Gadget/Ki...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000 - 35,000 บาท (ตามประสบการณ์)
19 Sep 19
17 . Oversea Business Development -Cosmetic,Supplement(ปฏิบัติงานรามคำแหง 60/4)ด่วน!!รับสมัครด่วน !
- Sourcing หาข้อมูลสินค้า - งานFair จากต่างประเทศเพื่อ Update ข้อมูลและนำเสนอแนวทางการตีตลาดสินค้าใหม่ๆ และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ Update สินค้าใหม่ๆ ในแต่ละประเทศ - สร้าง Connection กับ P...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000 - 45,000 ตามประสบการณ์
19 Sep 19
18 . Buying Manager - Niche Brands@Central Embassy
- Responsible for products management in terms of assortment, price, sales volume and inventory. - Research for Brands of Company and business Unit to point out potential brand which matching with ta...

Central Group Co., Ltd.
ไม่ระบุ
Salary ไม่ระบุ
19 Sep 19
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ(สำนักงาน)
-จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน,ทรัพย์สินและอื่นๆ -จัดซื้อยูนิฟอร์ม,สั่งซื้อสินค้าฟรีเมี่ยม -งานอื่นตามได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความรู้ความสามารถ
19 Sep 19
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1. ดูวิเคราะห์การขาย เพื่อให้ทราบปริมาณการขายของสินค้าแต่ละตัวสินค้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 2. คำนวณ Safety Stock 3. เมื่อทราบจุดที่ควรสั่งซื้อของสินค้าแล้ว จึงทำการสำรวจราคาจากผู้...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
19 Sep 19
  257 Positions      
Sort By 
Disability Jobs