JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  262 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
• จัดทำการเปรียบเทียบราคาสินค้า เจรจาต่อรองกับผู้ขายสินค้าหรือเงื่อนไขการสั่งซื้อต่างๆ • จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า เมื่อได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และส่งให้ผู้ขาย • ติดตามการสั่งซื้อและส่งมอบสินค้าให้ถ...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
1 Position
22 Aug 19

A.P. Frozen Foods Co., Ltd.
22 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ฝ่ายต่างประเทศ
- ติดต่อ ประสานงานการสั่งซื้อ ต่างประเทศทาง mail - ติดตามการส่งสินค้า การขนส่ง Invoice PO. จากต่างประเทศ - ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

Power Boy
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดหา/ สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเข้าไซต์งาน 2.ติดต่อผู้ขาย เจรจาต่อรองและเปรียบเทียบราคา 3.ขออนุมัติสั่งซื้อ ตามของเข้าหน้างาน 4.จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ ใบรับเงิน ใบเบิกจ่าย ใบหักภาษี ณที่จ่าย และเ...

บริษัท เนเชอรัล โฮม จำกัด (รับสร้างบ้าน)
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- เปิดเอกสารใบสั่งซื้อ เสนอผู้บริหารอนุมัติและจัดเก็บเอกสาร - สรรหาผู้คัดเลือก ผู้ซื้อขาย - ติดต่อประสานงานกับผู้ขายเพื่อสอบถามราคา และเจรจาต่อรองราคาเปรียบเทียบก่อนการสั่งซื้อ - งานอื่นๆที่ได้รับม...

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary 14,000-17,000
22 Aug 19
6 . Procurement Engineer (Bangrak HeadOffice)
Responsible for General purchasing, technical purchasing, construction purchasing and services needed for business processes. Usual work activities include networking with suppliers and contractors, n...

บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (Kerry Siam Seaport Co., Ltd.)
1 อัตรา
Salary N/A
22 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (บางจาก กรุงเทพ)
- จัดซื้อเครื่องจักรอะไหล่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - จัดซื้อสินค้า ซืัอมา-ขายไป - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
8 . Purchasing Executive (Food) / หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ (อาหาร)
- สรรหา Suppliers อาหารสด อาหารแห้ง และวัตถุดิบประกอบอาหารที่จำเป็นสำหรับแบรนด์ต่างๆ และควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานการสรรหา suppliers ที่กำหนดไว้ - ประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการแต่ละแบรนด์ เพื่อการ...

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 30,000 - 40,000
22 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดชื้อ (Purchase Engineer)
- ดูแลการสั่งชื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน - เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขการสั่งชื้อและทำการเปรียบเทียบราคา - สรรหา Supplier ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา - จัดทำใบสั่งชื้อ(PO)และใบขอชื้อ(PR) - รับ...

บริษัท พลังงานไทยผาสุก จำกัด
1 Position
Salary ตามที่ตกลง(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
22 Aug 19
10 . ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานการสั่งซื้อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 2.คัดเลือก Supplier เพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ 3.ตรวจเช็คพิกัดศุลกากรและกฎระเบียบการนำเข้าของวัตถุดิบแต่ละชนิดก่อนทำการสั่งซื้อ 4.ตรวจเช็ครา...

บริษัท คานาอัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ปทท) จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Aug 19
11 . ธุรการ MRP (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)
1. ดำเนินการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือ (Stock) และประมาณการยอดสินค้าที่จะนำเข้ามาขายในบริษัทฯ 2. จัดทำเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารต่าง ต่อจากพนักงานจัดซื้อต่างประเทศ 3. ติดต่อ ประสา...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ปฏิบัติงานที่ ถนนเจริญกรุง ซอย 11 )
- จัดซื้อ, จัดหา สินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการทั้งในด้านคุณภาพ ราคา ภายในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด - คัดเลือกผู้ขาย การจัดทำทะเบียนประวัติผู้ขาย ต่อรองเรื่องราคาสินค้...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co.,Ltd.)
1 Position
Salary 15,000 - 20,000
22 Aug 19
13 . Oversea Purchasing Officer
- รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลของสินค้านำเข้า - ติดต่อสั่งซื้อ และต่อรองราคาสินค้า, รวมทั้งการเคลมสินค้าจากต่างประเทศ - ประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศ, ต้อนรับตัวแทนขายจากต่างประเทศ - ประสานงานระหว่าง...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co.,Ltd.)
1 Position
Salary 20,000 - 25,000
22 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
• วางแผนจัดซื้อวัสดุให้ตรงตามความต้องการของแต่ละโครงการ • สามารถเจรจาต่อรองราคาได้เป็นอย่างดี • จัดหา ติดต่อ supplier ใหม่ๆได้ • จัดการประชุมแนะนำสินค้าและเทคนิคให้ Designer และ เจ้าของผลิตภัณฑ์ •...

Urbanconcept Co.,Ltd.
22 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1อัตรา/ Admin 1อัตรารับสมัครด่วน !
- จัดทำเปรียบเทียบราคา วัสดุอุปกรณ์ งานสถาปัตย์ และงานโครงสร้าง - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ งานสถาปัตย์ และงานโครงสร้าง - สรรหา Supplier ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา - จัดทำเอกสารเปิดบิล PO - อื่นๆตามที่...

บริษัท ศักดาพร จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,500-19,000
22 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานจัดซื้อวัตถุดิบจากในประเทศ ต่างประเทศ ตามที่ทางธุรกิจต้องการ - ต่อรองกับ Supplier และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ เพื่อรองรับการผลิต

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
22 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศและต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- ดูแลการสั่งซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน - เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขการสั่งซื้อและทำการเปรียบเทียบราคา - เปิด PO และติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า - ดูแลงานด้านการจัดซื้อ นำเข้า-ส่งออก ...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
1 อัตรา(ด่วน)
Salary ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
22 Aug 19
18 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Oversea (ธุรกิจซีพี-เมจิ)
1.ดูแล ควบคุม ตรวจสอบราคาสินค้าและสั่งซื้อสินค้า 2.จัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อมูลผู้จำหน่ายสินค้าและข้อมูลทางการจัดซื้อ 3.ติดตามสภาพการณ์ตลาดของสินค้าเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ 4.งานอื่นๆตามที่ได้ร...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
22 Aug 19
19 . Buying Manager/ Senior Buying Manager (Small Appliance & IT Products)Urgently Required !
1. Sourcing and select in Hard Line (Small Appliance and IT products) 2. Responsible for overall sales, GP and other income in responsible area 3. Monitor buying volume and negotiate for better cont...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (SCM)
-จัดซื้อสินค้าเติมสต๊อกเพื่อ Support คำสั่งซื้อลูกค้า Daily order -ดูแลและติดตามคำสั่งซื้อ จาก Supplier ที่อยู่ในความดูแล -อัพเดทข้อมูล Feedback จาก Supplier ในระบบ SAP -ประสานงาน CMs, CS และ ส่วนง...

Ascend Group Co., Ltd.
2 Position
Salary 17,000
22 Aug 19
  262 Positions      
Sort By 
Disability Jobs