JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  255 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
1. รับผิดชอบงานจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุทั่วไป และอื่นๆ 2. สรรหาและคัดเลือกผู้ขาย 3. เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา และดำเนินการจัดซื้อให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานที่ขอซื้อ 4. วางแผนการจัดซื้อและประส...

บริษัท ไทย อันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
16 Sep 19

บริษัท เอเชี่ยนโปลีเทรด จำกัด
1 อัตรา
16 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ฝ่ายต่างประเทศ
- ติดต่อ ประสานงานการสั่งซื้อ ต่างประเทศทาง mail - ติดตามการส่งสินค้า การขนส่ง Invoice PO. จากต่างประเทศ - ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

Power Boy
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
4 . จัดซื้อต่างประเทศ
-ทำใบสั่งซื้อสินค้ากับต่างประเทศ -ต่อรองราคาสินค้า -ส่งและตอบอีเมลล์กับ supplier ต่างประเทศ

บริษัท เมอร์เดียน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- จัดหา/จัดซื้อ สินค้าและบริการ - ติดต่อผู้ขาย เจรจา ต่อรอง เปรียบเทียบราคา - จัดทําเอกสารสั่งซื้อ - คอยเพิ่มจํานวนผู้ขายใน supplier list - ตรวจรับของและติดต่อผู้ขายเพื่อเคลมสินค้า - ตกลงเงื่อนไ...

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Sep 19

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
16 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (งานก่อสร้างตกแต่งภายใน)
- จัดหา Supplier ในการซื้อวัสดุใหม่ ๆ ตลอดเวลา เพื่อให้บริษัทได้รับทางเลือกที่ดีที่สุด - ติดต่อประสานงานซื้อสินค้ากับ Supplier - ต่อรองราคา / กำหนดรูปแบบการชำระเงิน / วางเครดิต - จัดการเอกสารทางด้า...

W&S Decoration Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามความสามารถ
16 Sep 19
8 . Purchasing Officer พนักงานจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ จากผู้ขายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของส่วนงานก่อสร้าง - รับผิดชอบการติดต่อประสานงานด้านข้อมูล การเคลมสินค้า เพื่อสนั...

บริษัท พรพระนคร จำกัด
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.คัดเลือกผู้ขาย เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา และวางแผนการส่งมอบให้ทันต่อการใช้งาน 2.งานจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์อะไหล่เครื่องจักร สารเคมี บรรจุภัณฑ์ฯลฯ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 3.ติดต่อ Supplier เปรียบเท...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Procurement Officer)
1. จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเข้าคลัง - ตรวจเช็ครายการวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือในคลัง - จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มเติม - เปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย 3 ราย เจรจาต่อรอง - สั่งซื้อ (Po.) และ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
16 Sep 19
11 . Retail Merchandiser (หัวแผนกบริหารสินค้า)
1.จัดหาสินค้า (Sourcing Product) 2.วิเคราะห์สินค้า-ช่องทาง และ ต่อรองเงื่อนไขการซื้อ ขาย (Negotiate) 3.การเพิ่ม Supplier และประสานงานกับ Merchandise (กรณี Supplier เจ้าใหม่) 4.การเพิ่มร...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
16 Sep 19
12 . ผู้ช่วยจัดซื้ออะไหล่สโตร์
1.หาข้อมูลแท็กซี่ร่วมกับแผนกขายและสินเชื่อเพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับฐานราคาตามสภาวะการณ์ทางการตลาด 2.ร่วม QC ตรวจสภาพรถให้เป็นไปตามมาตรฐานขอบริษัทฯ 3.ทำการประเมินรถยึด ประเมินค่าซ่อม 4.ตรวจสอบต้นทุนการ...

บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 บาท
16 Sep 19
13 . ฝ่ายจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.เปรียบเทียบราคาและคุณภาพสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า 2.จัดซื้อจัดหาเครื่องใช้สำนักงาน 3.ติดต่อเจรจา ต่อรองกับ Supplier เพื่อหาราคาที่เหมาะสมอยู่เสมอ 4.ตรวจสอบสินค้าคงเหลือก่อนออก PO 5.ทำเอกสารการสั่งซื้อ...

บริษัท สมาร์ทไลฟ์ ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
16 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดซื้อรับสมัครด่วน !
• วางแผนการจัดซื้อ • หา Supplier รายใหม่ • ทำเอกสาร ติอต่อประสานงานภายในองค์กร ฯ • วิเคราะห์ระบบงานจัดซื้อ หาแนวทางปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น • หาสินค้าที่ดี เปรียบเทียบราคา ประเมินผู้ขาย • ติดต่อ...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
• จัดทำการเปรียบเทียบราคาสินค้า เจรจาต่อรองกับผู้ขายสินค้าหรือเงื่อนไขการสั่งซื้อต่างๆ • จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า เมื่อได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และส่งให้ผู้ขาย • ติดตามการสั่งซื้อและส่งมอบสินค้าให้ถ...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
1 Position
16 Sep 19
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- สรรหาและต่อรองราคากับ Supplier เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ สต็อกสินค้า - ประสานงานกับส่วนงานต่างๆเช่น กับผู้ขาย คลังสินค้างานขนส่ง เป็นต้น - งานอื่นๆตา...

บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลง
16 Sep 19
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารด้านการจัดซื้อทั้งหมด 2. สั่งซื้อ ติดตามการสั่งซื้อ และบันทึกรายละเอียดวัตถุดินในใบขอซื้อ 3. รวบรวมเอกสารเตรียมวางบิล รวบรวมเอกสาร INVOICE และใบสั่งซื้อให้กับแผนกบัญชี 4....

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการสรรหาวัสดุ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของโครงการ 2.สนับสนุนโครงการในสรรหาผู้รับเหมา 3.ประสานงาน ต่อรองราคา ติดตามวัสดุให้เข้าทันตามกำหนด 4.ด...

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
1 Position
16 Sep 19
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ(สำนักงาน)
-จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน,ทรัพย์สินและอื่นๆ -จัดซื้อยูนิฟอร์ม,สั่งซื้อสินค้าฟรีเมี่ยม -งานอื่นตามได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความรู้ความสามารถ
16 Sep 19
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1. ดูวิเคราะห์การขาย เพื่อให้ทราบปริมาณการขายของสินค้าแต่ละตัวสินค้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 2. คำนวณ Safety Stock 3. เมื่อทราบจุดที่ควรสั่งซื้อของสินค้าแล้ว จึงทำการสำรวจราคาจากผู้...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
16 Sep 19
  255 Positions      
Sort By 
Disability Jobs