JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  267 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- สั่งซื้อสินค้า/ติดตามสินค้า และจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า - เปรียบเทียบราคา และเจรจาต่อรองจากผู้ขาย - จัดเก็บเอกสารใบสั่งซื้อ และส่งเอกสารการจ่ายเงินให้กับฝ่ายบัญชี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิวลิเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
23 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- ดูแลการจัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท - ดูแลจัดการเอกสารต่างๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ - สืบราคา ต่อ...

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 Position
Salary N/A
23 Jul 19
3 . จัดซื้อต่างประเทศ (จีน)รับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานกับคู่ค้าจากประเทศจีน -ทำเอกสารจัดซื้อ และดูแลกระบวนการการจัดซื้อจนถึงการจัดส่งสินค้ามาไทย -ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ตรงกับคำสั่งซื้อสินค้า -ไปประเทศจีนเพื่อเจรจาการซื้อสินค้าจากบริษัท...

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 Position
Salary N/A
23 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-อะไหล่รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในงานจัดซื้ออะไหล่ และอุปกรณ์ในการซ่อมรถยนต์ ตลอดจนประสานงานด้านการจัดส่งและติดตามผลภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อสนับสนุนการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - สืบราคา และเปรียบเทียบราคา - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้ขาย - จัดทำใบสั่งซื้อ - ประสานงานกั...

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป
23 Jul 19
6 . Procurement Officer / เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเปรียบเทียบราคา วัสดุอุปกรณ์ งานสถาปัตย์ และงานโครงสร้าง - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ งานสถาปัตย์ และงานโครงสร้าง

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19

Daima Corporation Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
23 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- รับและจัดการข้อกำหนดการจัดซื้อทั้งหมดของแผนกทั้งหมด - เปรียบเทียบและประเมินข้อเสนอจากซัพพลายเออร์ เจรจาเงื่อนไขสัญญา และข้อตกลง - ติดตามคำสั่งซื้อและตรวจสอบให้แน่ใจการส่งมอบทันเวลา - ตรวจสอบคุณภา...

บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
1 Position
Salary 20 k - 30 k
23 Jul 19
9 . Procurement Engineer (Bangrak HeadOffice)
Responsible for General purchasing, technical purchasing, construction purchasing and services needed for business processes. Usual work activities include networking with suppliers and contractors, n...

บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (Kerry Siam Seaport Co., Ltd.)
1 อัตรา
Salary N/A
23 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.รับใบสั่งซื้อ เอกสารสรุปคำสั่งซื้อประจำวัน ใบคำร้องต่างๆ เอกสารใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน 2.รายงานผลการทำงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน 3.เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงาน เ...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา ตรวจสอบ ประมูล และเปรียบเทียบราคาสินค้าทุกประเภท 2.ร่วมเจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคา คุณภาพสินค้า การจัดส่ง และการชำระค่าสินค้าตามเงื่อนไข 3.ค้นหาผู้ขายรายใหม่หรือแหล่งขายส...

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำพาลาเดียมประตูน้ำ)รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับ ผู้ขายสินค้า เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับ ราคาสินค้า คุณลักษณะและเงื่อนไขต่างๆ 2. เจรจาต่อรองกับผู้ขายสินค้า หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯมากที่สุด 3. จั...

บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด
1 อัตรา
23 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ดูแลและจัดทำเอกสารทางด้านการจัดซื้อ เช่น ใบ PO ใบเสนอราคา - งานจัดซื้อทั้งระบบ - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด
1 Position
Salary xxxxx
23 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ , หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
-จัดซื้อ-จัดจ้าง และทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อทั้งหมด -ควบคุม/ปฏิบัติ งานจัดซื้อจัดหา เครื่องมือเครื่องใช้ช่าง, วัสดุตกแต่ง, วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน, เฟอร์นิเจอร์, จัดซื้อด้านการตลาด, และวัสดุเบ...

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000 - 23,000
23 Jul 19

บริษัท อัลลายด์เทค (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
16 . จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
1.ประสานงานกับทางหน้าไซต์งานหรือหน่วยงานอื่นๆ 2.เปรียบเทียบราคาสินค้าและต่อราคาสั่งซื้อของ 3.ติดต่อ Supplier 4.เปิดใบ PO,PR เพื่อสั่งซื้อสินค้า 5.ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้คล่อง

บริษัท ทิพากร จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 18,000 หรือตามตกลง
23 Jul 19
17 . ผู้จัดการ // ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
-คัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จัดทำใบสืบราคา/ตรวจสอบใบสืบราคา -สั่งซื้อของตามใบสั่งซื้อ -ขออนุมัติเงินสดย่อยในกรณีเร่งด่วนที่จำเป็นและสำคัญ -ขออนุมัติเงินทดรองสั่งซื้อสินค้าเป็นเงินสด -ตรวจรายละเอีย...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19

บริษัท เอเชี่ยนโปลีเทรด จำกัด
1 อัตรา
23 Jul 19
19 . Purchase Executive - Agronomist - Bangkok
• Manage purchase requisition and request for rice and packaging development, import product, PR sale, logistic support. • Perform fair and timely sourcing, evaluation and purchases for rice and pack...

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
23 Jul 19
20 . Purchasing Executive (Direct) BangkokUrgently Required !
• Manage direct purchase requisition and request for information from each department(buying , delivery ,report) and all activities concern. • Monitor PR, issue PO/contract to record and update into ...

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
23 Jul 19
  267 Positions      
Sort By 
Disability Jobs