JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  896 Positions      
Sort By 
1 . Office Engineerรับสมัครด่วน !
- รวบรวม, ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารประกอบสัญญา (ข้อกำหนด, รายละเอียดและรายการประกอบแบบก่อสร้าง) - ศึกษรายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ รายการประกอบแบบ ขอบเขตการทำงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาว่...

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary negotiable
17 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่ส่งมอบ Homecare Officerรับสมัครด่วน !
ดูแลให้คำแนะนำ รับฟังเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้าน และประสานงานซ่อม ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000-22,000 บาท
17 Jun 19
3 . Call Center (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้) รับสมัครด่วน !
• ให้บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ด้วยการให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ชาวต่างชาติ • ให้ความช่วยเหลือและติดตามประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามข้อมูลของโครงการต่างๆ รวมทั้งติดตาม...

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000-22,000 บาท
17 Jun 19
4 . พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Reception) สามารถเริ่มงานได้ทันทีรับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับและให้บริการผู้มาติดต่องาน 2.ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้มาติดต่อ พนักงานในบริษัท และผู้บริหาร 3.รับสายโทรศัพท์ภายใน – ภายนอก รวมถึงส่งสายไปยังแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 4.ดู...

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครสร้างบริษัท + ประสบการณ์
17 Jun 19
5 . Sales Executive (English)รับสมัครด่วน !
• ผลักดันยอดขายและยอดโอน ของโครงการที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท • รับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับงานขายและโอนให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท • วิเคราะห์ข้อมูล...

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 15,000-18,000
17 Jun 19
6 . Admin (บัญชี)
1.บันทึกและออกใบแจ้งหนี้เผื่อเรียกเก็บเงินกับเจ้าของร่วม 2.รับชำระเงินและนำฝากธนาคารจากใบแจ้งหนี้ 3.บันทึกรายการรับ-ฝากและตัดจ่ายเงินฝาก 4.บันทึกรายการรับวางบิล, ขอคืนเงินสดย่อยและออกใบหัก ณ ที่จ่า...

Siamese Asset Co., Ltd.
1 Position
17 Jun 19
7 . Admin (ธุรการประจำไซด์งาน)
1.จัดทำใบแจ้งหนี้, ทวงถามหนี้ค้างชำระในแต่ละเดือน 2.จัดทำรายการเบิกค่าใช้จ่ายเงินสดย่อยและทะเบียนคุมเงินค่าใช้จ่าย 3.จัดรายการเบิกงบประมาณหน่วยงาน 4.รับเรื่องแจ้งซ่อมและข้อร้องเรียนต่างๆ 5.จัดทำ...

Siamese Asset Co., Ltd.
1 Position
17 Jun 19
8 . Sales Support
- ตรวจสอบการจอง จัดทำสัญญาซื้อขาย ประสานงานและติดตามจนจบการทำสัญญา - ประสานงานตัวแทนขาย - ดูแลบริหารจัดการเคสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า - เปิด PR สั่งซื้ออุปกรณ์ภายในสำนักงานขาย

Siamese Asset Co., Ltd.
2 Position
17 Jun 19
9 . HR Officer
1. ทำเงินเดือน 2. Time attendant

Siamese Asset Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท และประสบการณ์
17 Jun 19
10 . Concierge / ช่างประจำอาคาร
1.งานวางแผน 1.1 วางแผนการอำนวยความสะดวก และบริการแขกให้เป็นไปอย่างมีระบบ 2.งานตามหน้าที่ 2.1ประสานงานลูกบ้าน ประสานงานช่าง และหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง อาทิ แม่บ้าน 2.2 ให้บริการและอำนวยความสะด...

Siamese Asset Co., Ltd.
5 Position
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
17 Jun 19
11 . พนักงานล้างจาน รับสมัครด่วน !
1. ล้างภาชนะต่างๆให้สะอาดเรียบร้อย ทันการใช้งาน และไม่แตกหักเสียหาย 2. ทำความสะอาดครัวร่วมกับเจ้าหน้าที่ครัวอื่นๆ 3. ดูแลการทิ้งขยะครัวให้เรียบร้อยไม่ส่งกลื่นหรือตกหล่นเรี่ยราด 4. ดูแลและนำขยะไปทิ้...

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 Position
Salary 10,000
17 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่บุคคล รับสมัครด่วน !
- สรรหาพนักงาน, ทำสัญญาจ้าง - แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม และประสานงานด้านสวัสดิการต่างๆ - อบรมพนักงาน - ทำ Time Attendance และ Payroll - ดูแลสต๊อคชุดฟอร์มและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน เป็นต้น ...

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 Position
Salary 19,000 ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
17 Jun 19
13 . ประสานงานขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบในด้านงานขายและบริการลูกค้าให้สำเร็จตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ทำการต่อรองราคาและข้อเสนอของลูกค้ากับพนักงานหรือเจ้าของคอนโดมิเนียม 3. ทำงานร่วมกับ sale คนญี่ปุ่นที่สามารถสื่อสารภาษาอัง...

บริษัท โยชิดะ จำกัด Yoshida Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
14 . ผู้จัดการการตลาด
- วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้าเพื่อผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ดูแลสื่อ Social Network ต่าง ๆ วางแผนการโปรโมท การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ...

บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
15 . ประสานงานทั่วไป ** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **
- ติดต่อประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร - ดูแลงานธุรการ งานเกี่ยวกับเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ - ติดตามการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อควบคุมการทำงานให้สอดคล้องตามกำหนดเวลา...

บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
16 . วิศวกรโยธา ประจำ site งาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1) วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ 2) เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา ทำ Shop Drawing ได้ 3) ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ 4) ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับ...

บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
17 . โฟร์แมนสนาม
1) วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ 2) เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา ทำ Shop Drawing ได้ 3) ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ 4) ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง 5) งานอื...

บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
18 . โฟร์แมนงานระบบ (M&E)
- บริหาร ควบคุมและดูแลงานระบบ M&E ทั้งหมดของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง - สำรวจปริมาณงาน และควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด - ประสานงานกับผู้ที...

บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
19 . ผู้จัดการอาคาร
บริหารงานนิติทั่วไป ปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการบริหารงานอาคารชุด 1)มีประสบการณ์ งานบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด 2)ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน - ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาด - ต...

บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
- บันทึกบัญชีด้านรับ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - คีย์ข้อมูลและจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
  896 Positions      
Sort By 
Disability Jobs