JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  981 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรไฟฟ้า และสื่อสารรับสมัครด่วน !
ออกแบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Feb 19
2 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
ออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Feb 19
3 . พนักงานทำความสะอาด, แม่บ้านคอนโด
- รับผิดชอบทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางตามชั้นภายในคอนโด เช่น กวาดพื้น ถูพื้น ทิ้งขยะ - ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น จดหมาย - มี OT และสวัสดิการอื่นๆ ฯลฯ

นิติบุคคลโชคชัยร่วมมิตรคอนโด
1 อัตรา
Salary 10,000 - 12,000
21 Feb 19
4 . เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน (Property Acquisition Executive)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ • จัดหาที่ดิน สำรวจที่ดิน • ติดต่อประสานงานกับเจ้าของที่ดิน หรือนายหน้า เจรจาต่อรองการซื้อที่ดิน • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ และหน่วยงานต่างๆ • ประเมินศักยภาพที่ดิน ตรวจสอ...

บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
5 . Senior Sales and Marketing Executiveรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับผิดชอบงานการตลาดของโครงการใหม่ และโครงการปัจจุบันของบริษัท ด้านการวางแผนการตลาด การติดต่อสื่อต่างๆ การส่งเสริมการตลาดโครงการ การตลาดออนไลน์ การจัดกิจกรรมการตลาด (Event mar...

บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
6 . Project Managerรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ควบคุมงานก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ได้คุณภาพที่ดี และตรงตามแผนงาน • ประสานงานกับผู้ออกแบบ เพื่อให้ได้แบบที่ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ และแก้ไข...

บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
7 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
- ออกแบบ และพัฒนางานสื่อสารออกมาเป็นชิ้นงาน ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้ brand concept - บริหารงานประชาสัมพันธ์สินค้าของแบรนด์ผ่าน channel ต่างๆ

บริษัท สวนหลวงบ้านและที่ดิน จำกัด
3 อัตรา
21 Feb 19
8 . โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง ประจำ ร่มเกล้า ,ดอนเมือง , บางพลี
- ดูแล ควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร ณ ไซท์งานก่อสร้าง และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สวนหลวงบ้านและที่ดิน จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Feb 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.รับวางบิล 2.ตั้งเจ้าหนี้ ซัพพลายเออร์ 3.ออกใบแจ้งหนี้ (ค่าจอดรถ) 4.ใบเสร็จรับเงิน (ค่าจอดรถ) 5.จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 6.จัดทำข้อมูลการจอดรถ เพื่อออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ 7.ตรวจค่าจอดรถป...

บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
10 . ช่างบำรุงอาคารประจำคอนโด
- ดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคภายใน คอนโดให้อยู่ในความเรียบร้อย - ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ งานระบบต่างๆ ของอาคาร - ประสานงาน บริษัทภายนอกเพื่อทำการบำรุงรักษาอาคารตามสัญญา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท...

บริษัท ทรัพย์ในดินสินในน้ำนำโชค จำกัด
2 Position
21 Feb 19
11 . พนักงานขาย(ชุดนักเรียนน้อมจิตต์)
1.จัดเรียนสินค้าชุดนักเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ 2.บริการลูกค้าที่เข้ามาซื้อชุดนักเรียน 3.ขายสินค้า(ชุดนักเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ) 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 10,000 บาทขึ้นไป
21 Feb 19
12 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ซ่อมและบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้า 2. ซ่อมบำรุงงานระบบในอาคาร 3. งานระบบเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 4. ระบบอื่นๆ ในอาคารสูง 5. ควบคุมและติดตั้งงานระบบปรับอากาศ, ไฟฟ้า ในอาคาร 6. ปฎิบัติงานอื่นๆ ที...

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
13 . Interior Designer(อินทีเรียดีไซน์)รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบภายใน ให้กับศูนย์การค้า งานต่อเติมและตกแต่งร้านค้า 2. เขียนแปลนพื้นที่ 3. เขียนแบบรายละเอียด Shop Drawing 4. ปฎิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์(หยุดเสาร์-อาทิตย์)

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
14 . พนักงานขับรถ
เป็นพนักงานบริษัท รับเงินเดือนจากบริษัท ประธารกรรมการ กรรมการ แขกของบริษัท

บริษัท ฟอร์จูน ยัง กรุ๊ป จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลงกับออฟฟิศ
21 Feb 19
15 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
1.ทำแผนการตลาดออนไลน์ 2.ศึกษาข้อมูลคู่แข่งอสังหาริมทรัพย์ 3.มีความชำนาญในการทำ Presentation เพื่อนำเสนอแผนงานต่างๆได้

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Feb 19
16 . เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่เช่า
-ตรวจสอบสัญญาเช่าพื้นที่ 5 โครงการ -ตรวจสอบข้อมูลน้ำ-ไฟลูกค้า 5 โครงการ -ตรวจสอบยอดค้างชำระ , พร้อมออกจดหมายติดตามหนี้ -รับเรื่องร้องเรียนใบคำร้องลูกค้า -จัดทำเอกสารหรือเรื่องอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 Feb 19
17 . ผู้จัดการส่วนสินเชื่อโครงการ
1.Feasibility Project 2.Cash Flow Project 3.Analysis Financial Statement 4.จัดทำ ratio ทางการเงิน 5.สรรหาแหล่งเงินกู้ 6.จัดทำและวิเคราะห์งบการเงินเสนอต่อผู้บริหารได้ตามกำหนด 7.สรรหาแหล่งเงินกู้ใ...

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 Feb 19
18 . เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
1.โยกเงินระหว่างบริษัท , ระหว่างธนาคาร 2.Cash Flow ของบริษัท 3.รายการรับเงิน - รายการจ่ายเงินของทุกบริษัท 4.คำนวณดอกเบี้ยรับ - จ่าย ทั้งสถาบันการเงินและบุคคล 5.เงินกู้บุคคล

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
21 Feb 19
19 . เจ้าหน้าที่ IT Support
1.ดูแลและบริหารงานด้าน Support hardware และ ระบบ network,firewall,log report 2.บริหารงานซ่อมและส่งมอบ Computer ของพนักงาน 3.บริหารระบบ IT inventory และ Stock IT 4.MA Computer และ Accessories ฝ่ายต่...

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 Feb 19
20 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
1.ดำเนินการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดำเนินการตรวจสอบ Audit program 3.ติดตามการปรับปรุงแก้ไขที่ถูกต้อง

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 Feb 19
  981 Positions      
Sort By 
Disability Jobs