JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  929 Positions      
Sort By 
1 . ช่างอาคารรับสมัครด่วน !
- ทำงานด้านช่างทั่วไป เกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง - เตรียมความพร้อมใช้ของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ - งานเชื่อมเหล็ก งานปูน งานสีต่างๆตลอดจน ระบบประปา เป็นต้น - งานซ่อมแซมภายใน...

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
2 . ธุรการทั่วไป (ประสานงานเอกสารโครงการ)
1. ทำเบิกวัสดุสิ้นเปลือง ค่าน้ำมันรถ/ยานพาหนะ ,ค่าอาหารรับรองประชุม และค่าอื่นๆ ผ่านระบบ AMS และ RMS 2. เดินส่งเอกสารและนำเอกสารที่จะขออนุมัติ ลงในระบบ Work Flow 3. จัดเก็บเอกสารที่สำคัญลงในระบบ ...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด Social Media รับสมัครด่วน !
- วางแผนสื่อ online ทุกช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาด - ติดต่อประสานงานฝ่ายพัฒนาระบบ Programmer

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
1 Position
Salary 20,000+
24 May 19
4 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ/จัดจ้าง
1. ตรวจสอบเอกสาร PR และ PO 2. ดำเนินการจัดซื้อ และจัดจ้างงานบริการ และงานระบบที่เป็นรายปี 3. ดำเนินการจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ และงานระบบทั้งหมดภายในอาคาร 4. ตรวจสอบ BOQ และ TOR งานเบื้องต้นข...

บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ดำเนินการสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์, เครื่องมือช่างให้กับฝ่ายระบบอาคาร 2. ดำเนินการสั่งซื้อ และสั่งจ้างงานสื่อโฆษณาต่างๆ ในอาคาร 3. ดำเนินการสั่งซื้อ และสั่งจ้างอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดภายในอาคาร 4. ดำเนินกา...

บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
6 . Secretary (เลขานุการ VP) รับสมัครด่วน !
- Provide Secretarial and administrative support to VP - Handle all Secretarial duties include computer work, filing, scheduling and other tasks as assigned. - Support in compiling information, pres...

บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
24 May 19
7 . เจ้าหน้าที่นิติบุคคล
- ดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งควบคุมการใช้งานตามระเบียบ - อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของร่วมภายในคอนโดมิเนียมให้มีความสะดวกสบาย - จัดประชุมเจ้าของร่วมทั้งเล็กและใหญ่ตามว...

บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด
1 Position
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
24 May 19
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานและวิจัยตลาด
- เก็บรวบข้อมูลภายในศูนย์การค้า - รวบรวมข้อมูลการตลาด ยอดขายร้านค้า เพื่อจัดทำรายงาน ประจำสัปดาห์ และรายเดือน - ประสานงานภายใน-ภายนอกองค์กร และร้านค้าเช่าในศูนย์การค้าฯ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจ...

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
- จัดทำ และจัดเก็บเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย - จัดตารางนัดหมาย จองตั๋วเครื่องบิน จองห้องพัก ห้องประชุม - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สีลมอาคารและบริการ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 May 19
10 . แคชเชียร์ร้าน Pet Shop
ขายของและดูแลของภายในร้าน Pet Shop ทำงานตั้งแต่ 9.00-19.00 น. (พักเบรก 2 ชม.)

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 Position
Salary 17,000
24 May 19
11 . เจ้าหน้าที่ดูแลสุนัข (Dog Care)
1.ดูแลให้สุนัขทานอาหาร 2 มื้อ (เช้า-เย็น) 2.ดูแลสนามหญ้า สถานที่ออกกำลังกาย และดูแลสุนัขพาวิ่งเล่น 3.ดูแลให้สุนัขทานยา ในกรณีที่สุนัขมียาประจำตัว 4.ดูแลทำความสะอาดบริเวณที่สุนัขพักให้สะอาดเรียบร้อย...

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 Position
Salary 13,000 - 15,000 บาท
24 May 19
12 . เจ้าหน้าที่บุคคล รับสมัครด่วน !
- สรรหาพนักงาน, ทำสัญญาจ้าง - แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม และประสานงานด้านสวัสดิการต่างๆ - อบรมพนักงาน - ทำ Time Attendance และ Payroll - ดูแลสต๊อคชุดฟอร์มและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน เป็นต้น ...

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 Position
Salary 19,000 ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
24 May 19
13 . เจ้าหน้าที่ขับรถผู้บริหารและส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถยนต์ให้ผู้บริหารชาวไทย - ดูแลรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นแก่ผู้บริหาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 Position
Salary 17,000 บาทหรือตามตกลง (ไม่รวมโอที)
24 May 19
14 . Internal Audit (IA)
1.ตรวจสอบระบบงานให้เป็นไปตาม work flow(compliance) 2.การจัดทำ checklist 3.ทำงานคู่กับ Out source IA 4.ปรับปรุงคู่มือให้ update การควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบาย การจัดการ ที่ดี เป็นไปตามหลักเกณฑ...

บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
24 May 19
15 . หัวหน้าจัดซื้อ, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ดูแล ประสานงาน ติดต่อกับร้านค้า เรื่อง ราคา วัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ทางบริษัท ต้องการ

บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 18k - 25k
24 May 19
16 . Accounting Manager or DirectorUrgently Required !
1.กำกับดูแลการปฏิบัติของฝ่ายบัญชีและการเงิน จัดเตรียมงบประมาณ รายงานทางการเงิน ภาษี และประสานงานกับผู้สอบบัญชี 2.กำหนดกลยุทธ์ทางการเงิน, การวางแผนและการคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ,การให้คำปรึกษาและแน...

บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 May 19
17 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(บีนส์แอนด์บราวน์)
- เบิก-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องตามใบเบิกของสาขาที่ได้รับ - ดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย -จัดเก็บสินค้าให้พร้อมจ่ายสาขา - ตรวจนับสต็อกคงคลัง - เช็ค Stock Card ตาม Item ที่ได้รับมอบหมาย - วางแผนการเบิก...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
1 Position
24 May 19
18 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- รับโทรศัพท์ ต้อนรับ ผู้เข้ามาติดต่อประสานงานในอาคาร - ดูแลเอกสาร-เข้าออก - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด (กลุ่มบริษัท เค.กรุ๊ป)
1 Position
Salary 15,000
24 May 19
19 . Senior Recruitment / Recruitment Officerรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการสรรหาและคัดเลือกใบสมัครที่ตรงกับความต้องการตามแบบฟอร์มขออัตรากำลัง โดยใช้กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรเชิงรุก 2.รับผิดชอบการสรรหาแหล่งสรรหาบุคลากรที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 3.รับผิดช...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 20,000-25,000
24 May 19
20 . พนักงานการเงิน/บัญชี
ธุรกิจดำเนินกิจการประเภทอพาร์ทเม้นท์ ให้บริการด้านลานจอด ร้านค้า -ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดทำรายงานข้อมูลในงานที่รับผิดชอบ -จัดเก็บเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ปฐวีเทอร์มินัล จำกัด
1 อัตรา
24 May 19
  929 Positions      
Sort By 
Disability Jobs