JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,021 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานร้านกาแฟ Makro อุดมสุข
- ดูแลเรื่องการชงกาแฟ, ต้อนรับลูกค้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟ - ให้บริการเครื่องดื่ม, ดูแลบริหารจัดการร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หมุนเวียนวันหยุด

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
5 อัตรา
Salary 13,000-16,000 บาท
25 Mar 19
2 . พนักงานร้านกาแฟ Makro นวมินทร์ 70
- ดูแลเรื่องการชงกาแฟ, ตอนรับลูกค้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟ - ให้บริการเครื่องดื่ม, ดูแลบริหารจัดการร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ชอบในงานด้านบริการ

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
5 Position
Salary 13,000-16,000
25 Mar 19
3 . เจ้าหน้าที่ นิติกร
- งานนิติกรรมสัญญา ในประเทศและต่างประเทศ - งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ - การเจรจาต่อรองและกำกับดุแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทให้ปฎิบัติตามกฏระเบียบ - งานด้านคดีความของบริษัท (คดีแพ...

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 18,000 บาทขึ้นไป
25 Mar 19
4 . พนักงานร้านกาแฟ แยกแฮปปี้แลนด์ บางกะปิ
- ดูแลเรื่องการชงกาแฟ, ตอนรับลูกค้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟ - ให้บริการเครื่องดื่ม, ดูแลบริหารจัดการร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ชอบในงานด้านบริการ

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
5 Position
Salary 13,000-16,000
25 Mar 19
5 . พนักงานร้านกาแฟ สาขา CP Tower (สีลม)รับสมัครด่วน !
- ให้บริการเครื่องดื่ม - ดูแลบริหารจัดการร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
5 Position
Salary 13,000 -15,000
25 Mar 19
6 . พนักงานร้านกาแฟ สาขา ถนนสุโขทัย เขตดุสิตรับสมัครด่วน !
- จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน - เย็น - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
3 Position
Salary 13,000-16,000
25 Mar 19
7 . Senior Creative Content Editor
- ดูแล รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนา Content คุณภาพตามเป้าหมาย เช่น ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ หรือ การสร้าง Traffic สู่ Customer Feedback และ Leads - ทำงานร่วมกับทีม Product Development และ Product...

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
1 Position
Salary เงินเดือนตามประสบการณ์
25 Mar 19
8 . พนักงานร้านกาแฟ สาขา cp tower3 (อนุสาวรีย์ชัยฯ)
- ให้บริการเครื่องดื่ม - ดูแลบริหารจัดการร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
3 Position
Salary 13,000-16,000
25 Mar 19
9 . เจ้าหน้าที่ สรรหาว่าจ้าง ( Recruitment Officer )
- วางแผนการสรรหาบุคลากรประจำปี,หาแหล่งงาน,ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่ายการสรรหา - ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครงานเบื้องต้น,สัมภาษณ์และคัดเลือกร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด,ประ...

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
3 Position
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
25 Mar 19
10 . พนักงานร้านกาแฟ สาขา Makro บางบอน
- จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน - เย็น - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
3 Position
Salary 13,000 - 15,000
25 Mar 19
11 . พนักงานร้านกาแฟ สาขา SV Mall พระราม 3
- จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน - เย็น - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
3 Position
Salary 13,000-15,000
25 Mar 19
12 . พนักงานร้านกาแฟ สาขาอาคารชาร์เตอร์ (BTS สุรศักดิ์)
- ให้บริการเครื่องดื่ม - ดูแลบริหารจัดการร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
3 Position
Salary 13,000-15,000
25 Mar 19
13 . ช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (เพชรเกษม)รับสมัครด่วน !
ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องร้อน,เครื่องเย็นและอุปกรณ์อื่นในร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEn และลูกค้าที่เกี่ยวเนื่อง

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
15 Position
Salary 13,000-20,000 บาท
25 Mar 19
14 . พนักงานร้านกาแฟ สาขา True Tower รัชดา / MRT ห้วยขวาง
- ให้บริการเครื่องดื่ม - ดูแลบริหารจัดการร้าน - สรุปยอดขายของแต่ละกะ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
4 Position
Salary 13,000-15,000
25 Mar 19
15 . เจ้าหน้าที่ วิศวกร
- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อน ของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การจำหน่ายของบริษัท - วิเคราะห์และหาสาเหตุการป้องกันของปัญหา ที่เกิดขึ้นกับ...

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 18,000 บาทขึ้นไป
25 Mar 19
16 . ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
- ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของร้าน 7-ELEVEn - ใช้รถจักรยานยนต์ของตนเองในการวิ่งงาน (ค่าน้ำมัน 5,000บาท/เดือน)

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
3 Position
Salary 13,000-20,000
25 Mar 19
17 . ช่างตรวจสอบ Inspecter (ไฟฟ้า/อิเล็ค) รับสมัครด่วน !
- เข้าตรวจสอบคุณภาพงาน Service ของทีมช่างเทคนิค - ตรวจสอบงานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติที่ถูกต้องและมีคุณภาพ

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
20 Position
Salary 13,000-16,000
25 Mar 19
18 . IT Support/Programmer
-SUPPORT ด้าน IT ให้กับบริษัท และธุรกิจร้านกาแฟของบริษัท -ตรวจสอบและลงระบบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 18,000-22,000
25 Mar 19
19 . พนักงานร้านกาแฟ สาขา สายใต้ใหม่ / สาขา รพ.ศิริราช
- ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม - บริหารสินค้า และสั่งสินค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 13,000-15,000
25 Mar 19
20 . พนักงานร้านกาแฟ สาขา นานาใต้ (สุขุมวิท4)
- ให้บริการเครื่องดื่ม - ดูแลบริหารจัดการร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
3 Position
Salary 13,000-15,000
25 Mar 19
  1,021 Positions      
Sort By 
Disability Jobs