JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,002 Positions      
Sort By 
1 . Interior / Shop Design
-งานออกแบบร้านค้า -ทำภาพ 3D Perspective รูปด้าน และ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวต่างๆ -เขียน Shop Drawing ด้วย Auto CAD -สำรวจพื้นที่หน้างาน

บริษัท มิกุชา (เคพี) จำกัด
3 Position
Salary 18,000 - 25,000 / ตามที่ตกลง
27 May 19
2 . Salesรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลลูกค้าที่ทางบริษัทมอบหมายให้ - ติดต่อหาลูกค้าใหม่ๆ และเพิ่มช่องทางสร้างฐานลูกค้ารายใหม่ - ออกพบลูกค้าทั้งในกรุงเทพและปริมลฑล - สามารถเดินทางไปพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดได้

บริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 ขึ้นไป
27 May 19
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
1. วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท 2. ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าเก่า เพื่อเสนอขายสินค้า และ Promotion 3. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ให้คำปรึกษา ออกพบลูกค้า ออกบูธแ...

บริษัท ออมไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000
27 May 19
4 . PC Supervisor (Retail Operation)
1. บริหารคน(PC) ใน 4-5 สาขาที่รับผิดชอบให้ได้ตามมาตรฐาน 2. บริหารงานของร้านค้าสาขาให้ได้ตามมาตรฐาน 3. บริหารยอดขายและสต็อกสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย 4. ลงรายละเอียดการทำงานทั้งหมดด้วยตัวเองเมื่อจำเป็น...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 27,000 บาท
26 May 19
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาบางใหญ่ ประชาชื่น (รับสมัครด่วน)
1.ดูแลยอดขาย และดูแลพนักงานในสาขาที่รับผิดชอบ 2.ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 May 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารด้านบัญชีลูกหนี้ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชี 3.ประสานงานกับสาขาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000 บาท/เดือน (ตามประสบการณ์)
26 May 19
7 . เจ้าหน้าที่บริหารสินค้าและจัดหา
1. จัดทำเอกสารคำสั่งซื้อ (PO) 2. ป้อนข้อมูล 3. ทำเอกสารเบิกจ่าย 4. ตรวจสอบข้อมูลบนระบบ และเอกสาร 5. ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 6. จัดเตรียม จัดทำ จัดเก็บงานเอกสารและข้อมูลต่างๆตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000
26 May 19
8 . พนักงานขายสาขาโลตัส บางใหญ่/ประชาชื่นรับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
6 อัตรา
Salary 9,750 + OT + ค่าคอมมิชชั่น + อื่นๆ
26 May 19
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาโลตัสบางกะปิรับสมัครด่วน !
1.ดูแลยอดขาย และดูแลพนักงานในสาขาที่รับผิดชอบ 2.ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 May 19
10 . Sale Engineerรับสมัครด่วน !
1. โทรนัดลูกค้าเพื่อเข้าไปแนะนำ Products 2. ทำใบเสนอราคา/ส่งของ/วางบิล/รับเช็ค 3. สรุปและทำ Weekly report และประชุมกับหัวหน้างานสัปดาห์ละครั้ง 4. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด ซึ่งไม่จำเป้นต้องจ...

บริษัท คู ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
26 May 19
11 . รับพนักงานขาย เซลล์มืออาชีพ
รับพนักงานขายรองเท้านิรภัย เซฟตี้หัวเหล็กตามโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ทำหน้าที่ ติดต่อออกพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าตามเขตพื้นที่ๆรับผิดชอบ

บริษัท เจแทคโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary เงินเดือน+ค่าคอมฯ+ค่าเป้า+โบนัส+ค่าพาหนะเดินทาง
26 May 19
12 . Customer Service Agent
• Interact with customers over the multiple voice and written channels. • Respond to queries related to products, services, processed and policies. • Handle and resolve complaints in accord with e...

UNIQLO (Thailand) Co., Ltd.
ไม่ระบุ
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 May 19
13 . HR Officer (Part-Time)
1. จัดการงานเอกสารของฝ่าย 2. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายและอื่นๆ เข้าระบบของทางบริษัท 3. ติดต่อประสานงานทั่วไป 4. งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

UNIQLO (Thailand) Co., Ltd.
26 May 19
14 . Associate SS&R (เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและรักษาผลประโยชน์)
• ดูแลและรักษาผลประโยชน์ ในการป้องกันยอดสูญเสียและการสูญหาย ของบริษัท • วิเคราะห์ข้อมูล ยอดสูญหาย กำหนดแผนป้องกัน • ดูแลการรับสินค้าจากภายนอกเข้าสาขา และ ออกจากสาขาในทุกวิธีการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 May 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Treasury/ Cash Management)
- จัดทำรายการชำระเงิน ทั้งโดยการออกเช็คและการโอนเงิน - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานการรับชำระจากผู้รับเงิน รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบรายการตั้งหนี้และเอกสารประกอบ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
2 อัตรา
26 May 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AR)
• จัดทำ invoice ขายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี • จัดทำรายงานภาษีขาย ภพ.30 (ทุกเดือน) • ควบคุมดูแลการออกเอกสารการขายใหู้กต้องครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด เช่นการออกใบกำกับภาษ๊ขายให้ถูก ta...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
26 May 19
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP)
- จัดทำเอกสาร ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติ - จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
3 อัตรา
26 May 19
18 . พนักงานปฏิบัติการ สาขาตลาดวัชรพล
- แคชเชียร์ - จัดเรียงสินค้า - บริการลูกค้า - ตรวจรับสินค้า

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
26 May 19
19 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง โซนปทุมธานี ,รัตนาธิเบศร์ , บางใหญ่
• เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
26 May 19
20 . SS&R Hub Executive (supervisor)
• ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขา ที่รับมอบหมาย • รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สาเหตุถึงปัญหาที่ตรวจพบ • จัดทำรายงานการตรวจสอบ และรวบรวมหลักฐาน เพื่อส่งให้สาขาสอบสวนหาสาเหตุ • ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์เ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 May 19
  1,002 Positions      
Sort By 
Disability Jobs