JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,018 Positions      
Sort By 
1 . Sales/พนักงานขาย PC-Ari Football Concept Store (สยามสแควร์)
1.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่่วางขายในร้าน Ari Football Concept Store 2.ดูแลการจัดวางสินค้า (ดิสเพลย์) สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สวยงาม ทันสมัย 3.ดูแลสินค้าหน้าร้านและสินค้าคงเหลือใน...

บริษัท บูทรูม จำกัด
หลายอัตรา
27 May 19
2 . Business Development Executive ( Junior / Senior )
Job description: *Understand every part of Ari business,able to connect all pieces together to achiceve the company's goal. *Identity potential problem and improvement within the organication to s...

บริษัท บูทรูม จำกัด
2 Position
27 May 19
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีลูกหนี้ (AR)
1. จัดเตรียม ตรวจสอบ และดำเนินเรื่องใบแจ้งหนี้สำหรับการขาย ออกใบแจ้งหนี้ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. เปิดใบเสร็จรับเงินจากรายการรับชำระเงินโอน, เช็ค บัตรเครดิตรวมถึงบันทึกข้อมูลในบัญชี 3. กระท...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000-30,000 บาท
27 May 19
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (สรรหา)
1.ประสานงานต่างๆในการติดต่องานภายใน-ภายนอกบริษัทฯ 2.รับสมัครงาน,สัมภาษณ์,Update Database,จัดทำเอกสารสรรญาจ้างพนักงาน 3. Orientation พนักงานใหม่ แนะนำพนักงานใหม่ให้กับแผนกต่างๆ 4.ออกหนังสือรอบรองเง...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000
27 May 19
5 . Marketing Specialist
We are looking for an experienced and competent Marketing Specialist to help further our brand and develop effective strategies. You will be responsible for the part of the creation and execution of m...

บริษัท บูทรูม จำกัด
2 Position
Salary 30,000
27 May 19
6 . Sales/พนักงานขาย PC-Ari Running Concept Store (Central World)
1.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่วางขายในร้าน ARI Running Concept Store 2.ดูแลการจัดวางสินค้า (ดิสเพลย์) สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สวยงามทันสมัย 3.ดูแลความเป็นระเบียบและสวยงามในร้านและหน...

บริษัท บูทรูม จำกัด
2 อัตรา
Salary 11,000-20,000
27 May 19
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-Procurement
1.มีการสรรหาสินค้าใหม่ ๆ และวิเคราะห์ตลาดเพื่อสนับสนุนแผนกจัดซื้อ 2.วิเคราะห์แนวโน้วของสินค้าเพื่อสนับสนุนกระบวนการสรรหาเพื่อความเหมาะสม 3.สามารถเจรจาต่อรองในด้านราคา รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
27 May 19
8 . เจ้าหน้าที่บุคคล (เงินเดือน) Tigersoft Program
1.ดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบการทำงาน Time Attendance , OT และดึงสแกนนิ้วพนักงานให้ Update และเป็นปัจจุบัน (ทุกวัน) สามารถใช้โปรแกรม Tigersoft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2.จัดทำเอกสาร,รายได้,ค่าจ้าง,คอมมิชช้น...

บริษัท บูทรูม จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-20,000
27 May 19
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ธุรการ)
1.ประสานงานต่างๆในการติดต่องานภายใน-ภายนอกบริษัทฯ 2.ดูแลการสั่งซื้อเครื่องใช้สำนักงาน อุปกณ์สำนักงาน อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในออฟฟิศ ตามรอบของการสั่งซื้อ 3.ประสานงานกับผู้ให้เช่า...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000
27 May 19
10 . Customer Service/เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
1.ตรวจเช็คความเรียบร้อยของ Social Media 2.ค้นหาข้อมูลเพื่อทำการตอบคำถามลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาทาง Social Media 3.รับฟังปัญหา ตอบโต้ และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่ติดต่อผ่านทาง Social Media 4.คิดเนื้อหาเ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
27 May 19
11 . Graphic Designer
1.ออกแบบหน้า Website ทุกเว็บของบริษัท 2.ดูแล Website โดยทำงานร่วมกับ Web Developer Content Writer และแผนกการตลาด เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ และภาพลักษณ์องค์กรไปในทางเดียวกัน 3.ออกแบบ, ข้อความ, แบนเนอร์, โปร...

บริษัท บูทรูม จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
27 May 19
12 . Warehouse Officer/เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.ตรวจสอบการรับสินค้าและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 2.ดูแล ควบคุม จัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบ 3.ตรวจนับยอดสต็อคสินค้า จัดเตรียมสินค้า การเบิกจ่ายสินค้าตามออเดอร์ พร้อมจัดส่งให้ครบถ้วน ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
3 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
27 May 19
13 . Secretary Executive/เลขานุการผู้บริหาร
1.Organizing & Prioritizing the ongoing, never-ending list of tasks that need to be done. 2.Helping maintain alignment in the Executive's life 3.Miscellaneous tasks for Executive-Personal & Business...

บริษัท บูทรูม จำกัด
3 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
27 May 19
14 . Warehouse Fulfillment Manager/ผู้จัดการคลังสินค้าe-commerce
1.รับผิดชอบในการเลือกจัดเก็บและจัดส่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้าในระบบ e-commerce 2.สามารถจัดส่งสินค้าตามขั้นตอนในระบบทุกวันทำงานอย่างตรงเวลา 3.สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของงานและรักษาคุณภาพได้ตาม...

บริษัท บูทรูม จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
27 May 19
15 . E-Commerce Administrator/เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ-ออนไลน์
1.เขียนข้อความในเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจกับลูกค้า 2.มีความรู้ทางด้านระบบ POS และ Sofware admin ทั้งหมด 3.รวบรวมและสรุปยอดขาย และเตรียมเอกสารเกี่ยวกับยอดขายทั้งหมด 4.บริการลูกค้าทาง E-mail โทรศัพท์ ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
27 May 19
16 . Sales/พนักงานขาย PC-Ari Football Concept Store (เซ็นทรัลปิ่นเกล้า)
1.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่่วางขายในร้าน Ari Football Concept Store 2.ดูแลการจัดวางสินค้า (ดิสเพลย์) สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สวยงาม ทันสมัย 3.ดูแลสินค้าหน้าร้านและสินค้าคงเหลือใน...

บริษัท บูทรูม จำกัด
หลายอัตรา
Salary 11,000-20,000
27 May 19
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบัญชี
ตรวจสอบเอกสารที่รับจากฝ่ายขาย /บันทึกรายละเอียดรับรับชำระเงิน/จัดเตรียมเอกสารเรื่องการวางบิล-ชำระเช็ค /ตรวจสอบเอกสารการวางบิลและรับเช็ค และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สินสยาม พลัส จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามวุฒิ-ประสบการณ์
27 May 19
18 . IT Network (ดูเเลระบบเครือข่าย Firewall)
-วางเเผนเเละตรวจสอบการเตรียมการด้านความปลอดภัยระบบเครือข่าย -บำรุงรักษาระบบเครือข่าย ความปลอดภัย ระบบการบุกรุก Firewall -รายงานเหตุการณ์ความปลอดภัยเครือข่ายเเละปัญหาที่เกิดกับผู้บริหาร -อื่นๆที่ได้...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
19 . IT Support (เริ่มงานได้ทันที พิจารณาพิเศษ)
- ติดตั้ง ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหา Hardware, Software, Printer, Mail, Network, Wireless และโปรแกรมต่างๆ - ดูแลแก้ไขปัญหาระบบเครื่องรูดบัตรศูนย์อาหาร เเละระบบลานจอด Park king - ติดตั้งซอฟแวร์ ลงระบบ Wi...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
20 . เจ้าหน้าที่ประจำเคาเตอร์ Information
- ต้อนรับดูเเลลูกค้าที่มาติดต่อสอบถามภายในศูนย์การค้า - ดูแลอำนวยความสะดวกลูกค้า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ - ให้ข้อมูลร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์การค้าแก่ลูกค้า - จดบันทึกรายงานประจำวันท...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
27 May 19
  1,018 Positions      
Sort By 
Disability Jobs