JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  65 Positions      
Sort By 
1 . Legal and Compliance Officer (เจ้าหน้าที่กฎหมาย) ประจำสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี
- ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท - จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างความตระหนักถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมาย - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายกั...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 - 23,000 (ตามประสบการณ์)
24 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
• รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มารับบริการ รวมถึงบุคลากรโรงพยาบาล • อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับการบริการเกิดความประทับใจ • ควบคุม และจัดระบบการจราจรในโรงพยาบาล • อื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านการเดินรถ (จป.วิชาชีพ/จิตวิทยา/ช่าง/พละฯ/วิทย์ฯกีฬา)รับสมัครด่วน !
-คุมดูแล กำกับดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษาและตรวจประเมินความพร้อมวามพร้อมของพนักงานรถก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ -คุมดูแล กำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ และตรวจประเมินความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ -ควบคุม กำกับด...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
4 Position
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ เทคนิคขั้นสูง / ระดับวิชาชีพ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันต...

บริษัท ไฟโก จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-20,000 (ฐานเงินเดือน) ตามข้อตกลง ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบณ์การทำงาน
24 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (สีลม)
- ต้องรู้แผนผังแสดงที่ตั้งโครงสร้างและพี้นที่ภายในสาขาโดยละเอียด เช่น มีทางเข้า-ออก - ตรวจตราดูแลอาคาร ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชารุด หรือสูญหาย หรือไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์โดยไม่ไ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
5 Position
Salary รายได้รวม 12,000 - 15,000
24 Jul 19

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
24 Jul 19
7 . Occupation Health and Safety
- Independent responsibility to establish and monitor safety organization, systems & process. - Report & Analyze Safety Incidents/Lapses/near-Misses and take corrective/preventive action. - On s...

บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary 30-40K
24 Jul 19
8 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการงานอาคารสูงทั้งหมด - สังเกตุการณ์กิจวัตรการทำงานด้านความปลอดภัย - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดถัยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและใช้งานอย่างถูกต้อง - รายงานเกี่ยวกับอุบัต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
24 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพรับสมัครด่วน !
ดูแล ตรวจ ติดตาม และประเมินผล ระบบความปลอดภัย รายงานระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด
2 Position
Salary XX,XXX
24 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) เทคนิค
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน -วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั ้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัยเสนอ...

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
-ดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งหมด -ให้คำปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง -วางแผนเรื่องความปลอดภัยต่างๆ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
24 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ / วิศวกรระบบคุณภาพ
1.ควบคุมเอกสารของระบบมาตรฐานคุณภาพ 2.จัดทำแผนการตรวจติดตามภายในประจำปี 3.กำหนดการตรวจติดตามภายใน 4.ติดตามผลการ Audit 5.ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพกับแผนกต่างๆ 6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รั...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) , (จป.เทคนิค)
- ดูแลความปลอดภัยในโครงการ และความปลอดภัยของคนงานระหว่างงานก่อสร้าง - จัดทำแผนงานความปลอดภัย และงานเอกสารเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย, อบรมพนักงาน, ตรวจหน้างาน **ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันเสาร์ เวลาท...

บริษัท นวกิจอลูมินั่ม แอนด์ กลาส (2009) จำกัด
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
14 . จป. วิชาชีพ
- วางแผนงาน และประชุมงานด้านความปลอดภัย - ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการ - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย - รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดข...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Jul 19
15 . รับสมัคร พนักงาน รปภ.(กลางวัน / กลางคืน) Tel.092-2465696รับสมัครด่วน !
- ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ - ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล ป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ - แ...

ดิเอ็มโพเรี่ยม / เอ็มควอเทียร์ ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary 14,000-16,000
24 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิครับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบความปลอดภัยในโครงการต่างๆ • จัดทำแผนกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน • ดำเนินการตามแผนความปลอดภัย, ประสานงานด้านความปลอดภัยกับพนักงาน และผู้รับเหมา และสรุปผลตามแผนที่กำหน...

บริษัท ทัสค์ อินทีเรีย จำกัด
1 อัตรา
24 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ทั่วประเทศ) TBL
- จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย - ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะแนวทางการป้องกัน - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย และส่ง...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 Jul 19
18 . จป. วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงานของ พนักงาน/ผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทำเอกสารรายงานผล 2. ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความ...

บริษัท พี.เค.อลูมินั่ม จำกัด
24 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Supervisor)
-วางแผน ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย -ตรวจติดตามให้มีการตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิง,นั่งร้าน,เครื่องมือช่าง, ความสะอาดหน้างาน และอุปกรณ์...

บริษัท ซีทีดับเบิลยู เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด
1 Position
24 Jul 19
20 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary N/A
24 Jul 19
  65 Positions      
Sort By 
Disability Jobs