JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย (เขตเหนือ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการขาย - ควบคุมดูแลทีมขายให้ปฏิบัติงานตามแผนการขาย - ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางและจัดการปัญหาในการทำงานให้กับผู้แทนขาย - รวบรวมข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาด

บริษัท เมดิทอป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
2 . ผู้จัดการ (แผนกขายโรงพยาบาล)
- วางแผนการขาย ในส่วนการตั้งเป้ายอดขาย ตามนโยบายบริษัทฯ - วางแผนการจัดการคน และทีม ตามโครงสร้างที่บริษัทวางไว้ - วางระบบการประเมิน และติดตามยอดขาย ให้กับทีมประเมินผลงานตาม KPI - ติดตามผลงานการขาย ใ...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
3 . Product Specialist
Product Specialist ทีมขายโรงพยาบาล -รับผิดชอบดูแลยอดขายของทีมขายโรงพยาบาล -วางแผนการขายและการตลาด

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
4 . Branch Managerรับสมัครด่วน !
- บริหารสาขาให้มีประสิทธิภาพ - บริหารสต๊อกสินค้าภายในสาขาทั่วประเทศ - บริหารจัดการและพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดต่อประสานงาน เพื่อพัฒนายอดขายให้เติบโตไปกับนักธุรกิจ - ให้ข้อมูลรายละเอียดผ...

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ แล็บบอราทอรี่่ จำกัด
1 Position
18 Jul 19
5 . รองผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
รับผิดชอบงานขายต่างประเทศ

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
6 . Sales Manager
Responsible for the development and performance of all sales activities in assigned sales. Establishes plans and strategies to expand the customer base in the responsible sales. Responsibilities Dev...

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
1 Position
18 Jul 19
7 . Telemarketing Manager
- ควบคุม ดูแล บริหารพนักงานTelemarketing ในทีมให้ปฏิบัติงานได้สำเร็จ ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาข้อร้อ...

บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
18 Jul 19
8 . ผู้จัดการร้านขายยา Bcosmo พระราม2รับสมัครด่วน !
- ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้า - ประสานงานจัดซื้อ - จัดการสต๊อกสินค้า - ดูแลภาพรวมทั้งหมดของร้านขายยา - ให้ความรู้คำแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
1 อัตรา
Salary 35,000 หรือตามประสบการณ์
18 Jul 19
9 . Asst. Store & Store Manager
- บริหารการจัดการภายในร้านอย่างเป็นระบบ - บริหารบุคลากรภายในร้าน อาทิ พนักงานขาย (BA) ให้อยู่ภายใต้กฏระเบียบของบริษัทฯ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย - วางแผน และบริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสอดค...

บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jul 19
10 . Sale Executive Manager (OEM)
- วิเคราะห์ตลาด และแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตของบริษัทฯ - สร้างพันธมิตรด้านการขายร่วมกับกลุ่มลูกค้าภายนอกที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และเติบโตอย่างยั่งยืน - เจาะกลุ่มลูกค้...

บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
11 . Key Account Executive / Supervisor
- รับผิดชอบและดูแลลูกค้า Modern Trade เช่น Lotus,Tops, Big C - วางแผนการขาย/รายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ ประสานงานกับจัดซื้อห้างต่างๆ - รับผิดชอบเป้าหมายการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัท - ประสานงาน...

บริษัท พีแอนด์ที สยาม จำกัด
2 อัตรา
Salary 18,000 - 35,000 บาท +++ คอมมิชชั่น
15 Jul 19
12 . ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
-บริหารจัดการงานวิเคราะห์ในเชิงการตลาดและขาย กำหนดแผนการตลาดและขายให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนงานโครงการ และแผนธุรกิจ ตลอดจนร่วมในการควบคุมติดตาม ดูแลกิจการด้านการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ในโ...

บริษัท โนโวไลฟ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 70,000 บาท ขึ้นไป
15 Jul 19
13 . Sale Supervisor กรุงเทพฯ
- วางแผน บริหาร จัดการจูงใจและพัฒนาทีมขายให้ช่วยกันผลักดันยอดขาย ประสานงาน ควบคุม ดูแล ติดตามและแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อขยายตลาดและสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ตลาดและสรุปยอดขาย , ปิดยอดข...

บริษัท โนโวไลฟ์ จำกัด
5 Position
Salary 30,000 - 50,000
15 Jul 19
14 . หัวหน้าฝ่ายขายออนไลน์รับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบ ส่วนงานขายช่องทางออนไลน์ เช่น Shopee Lazada 1. บริหารทีมขายออนไลน์ 2. จัดทำโปรโมชั่น กระจายสินค้า ในช่องทางขายออนไลน์

บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด
2 อัตรา **
Salary ไม่ระบุ
15 Jul 19
15 . Asst.Promotion Manager
- ทำงานในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทั้งการตรวจสอบ วางแผน ติดตามและประสานงาน - ดูแลเอกสารขออนุมัติต่างๆในแผนก - รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำเป้นรายงานให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ดูแลเ...

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ และประสบการณ์
12 Jul 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs