JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  153 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่แนะนำเวชภัณฑ์จากอเมริกา ประจำร้านขายยาเขต อนุสาวรีย์ เทเวศรับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่ขายสินค้า แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้า

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
Salary *** มีเงินเดือน รายได้ประจำ คอมมิชชั่น รางวัลการขาย ค่ารถ โบนัส และประกันสังคม ***
16 Jul 19
2 . พนักงานประจำบูธ BAรับสมัครด่วน !
-ดูแล และให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ภายในร้านเช่น ผลิตภัณฑ์ด้านผิวพรรณ และความงามต่างๆ -ดูแลสินค้า และความเรียบร้อยภายในร้าน -สรุปยอดขายประจำวัน, ดูแลงานด้านเอกสาร สินค้าเข้า-ออกภายในร้าน ...

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
5 อัตรา
Salary 11,000-15,000 บาท+ค่าคอมมิชชั่น
16 Jul 19
3 . ผู้แทนขายสินค้าอุตสาหกรรม (Sales กทม.และภาคใต้)
- ดำเนินการงานขายให้ได้ตามเป้าของบริษัท และเก็บเงิน ตามเงื่อนไขการขาย - ดูแล ประสานงานระหว่างบริษัท ตัวแทนจัดจำหน่าย และผู้ใช้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนเป็นตัวแทนในการสาร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่า...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 Jul 19
4 . Export Sales Coordinator
-รับออเดอร์และคีย์เข้าไปในระบบ ERP -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (Export) และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนด ถูกต้องและครบถ้วน

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 Jul 19
5 . พนักงานจัดเรียงสินค้า
• ดูแลเรื่องของการออกบูธจัดเรียงสินค้า เติมสินค้าตามสาขาต่างๆ • วางแพลนเพื่อออกจัดเรียงสินค้าต่างๆ ตามบูธที่ได้รับมอบหมาย • จัดทำรายงานเอกสารต่างๆ • อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร • มีค่าน้ำมัน...

บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
6 . พนักงานขาย, Sale Manager
-วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด -วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า -วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา จัดทำรายงา...

บริษัท ถัง หมิง กรีน เฮลท์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 20,000 - 35,000 บาท (หลังผ่านโปรและรวมค่าคอมมิชชั่นแล้ว)
16 Jul 19
7 . BA / PC พนักงานขายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นนำ
พนักงานขายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นนำ (Beauty Advisor) 1. ขาย และแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า 2. ควบคุมดูแลสินค้า ณ จุดขาย 3. รวบรวม รายงานข้อมูลการขาย และ Stock ในแต่ละวัน 4. เข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกอบร...

บริษัท บีส์นีส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary รายได้ดี 15,000+++
16 Jul 19
8 . พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ ประจำเขตภาคเหนือตอนล่าง, ภาคอีสานตอนบน และตอนล่างรับสมัครด่วน !
1) รับผิดชอบการขายให้สำเร็จตามเป้าหมายการขายที่ได้รับ 2) ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและแผนการขาย 3) ดูแลลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะตัวแทนบริษัท 4) รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดส่งให้ผู้บังคั...

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์ โพรดักส์ จำกัด
อย่างละ 1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service)
- ดำเนินการรับคำสั่งซื้อและออก Sales Order, Credit Note, การแลกเปลี่ยนสินค้า - ประสานงานในการแก้ไขปัญหาหรือให้คำตอบต่อข้อสอบถามจากลูกค้าและผู้แทนขาย - รายงานการให้บริการและข้อร้องเรียน, ปัญหาที่ได้ร...

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง + ค่าคอมมิชชั่น
16 Jul 19
10 . พนักงานขาย( อาหารเสริม )รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบยอดขาย และดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 3. เสนอบริการแก่ลูกค้าใหม่ และดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
16 Jul 19
11 . พนักงานขาย ประจำสาขารับสมัครด่วน !
- เป็นผู้ช่วยจ่ายยาประจำสาขาของร้านยากรุงเทพ ร้านยาเปิด 24 ชั่วโมง

บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary รายได้รวม 15,000 บาท
16 Jul 19
12 . Sale เครดิต (เขตกรุงเทพฯ) รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบยอดขายในแต่ละเขตความรับผิดชอบ 2. ควบคุมการส่งสินค้าคืนให้ได้ตามเป้าหมาย 3. วางแผน และควบคุมยอด IN - OUT ของสินค้าในแต่ละร้านค้า 4. ออกสำรวจลูกค้าเเละเเนะนำสินค้าใหม่ลงร้าน 5. ควบคุมดูเ...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าเสื่อมรถ + ค่าน้ำมัน + ค่าที่พัก + เบี็ยเลี้ยงแบบเหมาจ่าย
16 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายในประเทศ Sales Coordinator (สาธุประดิษฐ์)
*หยุดเสาร์-อาทิตย์ - สนับสนุนงานขายของทีมขาย - จัดทำเอกสารสนับสนุนการขาย และการจัดส่งสินค้า - ดูแลการขายของลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
16 Jul 19
14 . Domestic Sales Executive (Medical Products (Base at Sathupradit, BKK)Urgently Required !
• Responsible for achieving sales targets. • Implement sales strategies to attain sales volume. • Maintain good relationship with current customers and seek new customers. • Monitor weekly deliver....

Thai Hospital Products Co., Ltd.
2 Position
Salary N/A
16 Jul 19
15 . ผู้แทนขายกลุ่มร้านค้าปลีก
1. ดูแล รับผิดชอบ Drug Store chains ที่เป็น Modern Trade Account และร้านค้าในห้าง เพื่อนำเสนอขายสินค้าประเภทยา 2. ประสานงานกับทีม เพื่อวางแผนการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. ดูแลขั้นตอนการนำสินค้าเข้า...

บริษัท เมดไลน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jul 19
16 . Sales เครดิต ตจว.(ภาคใต้)
ดูแลเขตการขาย พัฒนายอดขาย บริการร้านค้าและงานขายฯ

บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
17 . พนักงานขาย (ประจำโชว์รูมอนุสาวรีย์ชัยฯ )รับสมัครด่วน !
- แนะนำและขายสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านเส้นผม และ ผลิตภัณฑ์ด้านความงามรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในซาลอน - จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบสวยงาม - ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางบริษัทฯตั้งไว้ และจัด...

บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด
5 Position
Salary N/A
16 Jul 19
18 . พนักงานส่งเสริมการขาย (PC)รับสมัครด่วน !
- เปิด -ปิดการขาย แนะนำคุณภาพและจุดขายของสินค้าพร้อมเชียร์ขายสินค้า - จัดเรียงสินค้าให้สวยงามและสะอาดเรียบร้อย - แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า - จัดทำรายงานการขายและรายงานปัญหาสภาพตลาดของร้านค้...

บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด
20 อัตรา
Salary N/A
16 Jul 19
19 . ผู้จัดการร้านขายยา Bcosmo พระราม2รับสมัครด่วน !
- ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้า - ประสานงานจัดซื้อ - จัดการสต๊อกสินค้า - ดูแลภาพรวมทั้งหมดของร้านขายยา - ให้ความรู้คำแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
1 อัตรา
Salary 35,000 หรือตามประสบการณ์
16 Jul 19
20 . Key Account Executive / Supervisor
- รับผิดชอบและดูแลลูกค้า Modern Trade เช่น Lotus,Tops, Big C - วางแผนการขาย/รายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ ประสานงานกับจัดซื้อห้างต่างๆ - รับผิดชอบเป้าหมายการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัท - ประสานงาน...

บริษัท พีแอนด์ที สยาม จำกัด
2 อัตรา
Salary 18,000 - 35,000 บาท +++ คอมมิชชั่น
15 Jul 19
  153 Positions      
Sort By 
Disability Jobs