JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,542 Positions      
Sort By 
1 . Sale coordinator (ส่วนงานกระดาษสำนักงาน)เริ่มงานได้ทันที ++ลงทะเบียนจองคิวด่วน++รับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมเอกสาร และรวบรวมเอกสารต่างๆ ให้พนักงานขาย 2.จัดเตรียมสินค้าตัวอย่างและจัดส่งเอกสารทั้งภายใน-ภายนอกบริษัท 3.จัดทำใบเสนอราคาและสรุปรายงานการขาย 4.รับโทรศัพท์ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภาย...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา ( ปฏิบัติงานเสาร์เว้นเสาร์) สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที 10-11 มิย 62
Salary ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
16 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
1. วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท 2. ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าเก่า เพื่อเสนอขายสินค้า และ Promotion 3. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ให้คำปรึกษา ออกพบลูกค้า ออกบูธแ...

บริษัท ออมไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000
13 Jun 19
3 . Account Executive / Sales Executive
-รับผิดชอบการขายสื่อโฆษณา ( Account Executive ) -รับผิดชอบการขาย เหมารอบ เหมาโรง (Group Booking) ของฝ่ายโรงภาพยนตร์ ( Corporate Sales ) -รับผิดชอบการขายกลุ่มลูกค้างานสัมมนาในโรงภาพยนตร์ และงาน Even...

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด ( มหาชน ) Major Cineplex Group
n/a
Salary 15,000 - 30,000 +++
16 Jun 19
4 . พนักงานขายผลิตภัณฑ์ห้าดาว (Sales Representative)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอสินค้าในกลุ่มธุรกิจ CPF เช่น ธุรกิจร้าน 5 ดาวตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายต่างๆ - จัดส่งสินค้าและติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ดูแลลูกค้าในเขตพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบทั้งลูกค้าเก่...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + สวัสดิการ
16 Jun 19
5 . Sales Executiveรับสมัครด่วน !
•เข้าพบลูกค้าเพื่อสอบถามถึงความต้องการสินค้าพรีเมี่ยมในแต่ละช่วง •ประสานงานกับทีมในบริษัทเพื่อที่สามารถนำเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า •นำเสนอของพรีเมี่ยมตามความต้องการและอยู่ในงบประมาณลูก...

บริษัท วี.เกรทพรีเมี่ยม จำกัด
หลายอัตรา
Salary 20k-35k
16 Jun 19
6 . พนักงานขาย
- ทำตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ - ดูแลลูกค้าในเขตที่ตัวเองรับผิดชอบ - รับ order จากลูกค้า - นำเสนอสินค้า - แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าได้

AANO Bangkok Co.,Ltd
1 Position
Salary 30,000-35,000
16 Jun 19
7 . Product Technician
•ดูแลรับผิดชอบกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม •ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และแนะนำการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงานและความต้องการของลูกค้า •ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ทีมงา...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary รายได้และสวัสดิการดี (พิจารณาตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ)
16 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- พบลูกค้าเพื่อรับความต้องการและนำเสนอขายสินค้าของบริษัท - ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - สรุปรายงานตามก...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary รายได้และสวัสดิการดี (พิจารณาตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ)
16 Jun 19
9 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด-แคชแวน (ประเวศ-สวนหลวง)
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท (QDVP3) - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน, ปริมาณ ขณะเ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jun 19
10 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด-แคชแวน (คลองเตย-ปทุมวัน)
รายละเอียดของงาน - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท (QDVP3) - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าใ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jun 19
11 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด-แคชแวน (สุขุมวิท40)
(กรุงเทพกลางเมือง : 1.สุขุมวิท40 2.พระโขนง 3.ปทุมวัน) รายละเอียดของงาน - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท (QDVP3) - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่ขาย - ออนเทรด (จอมทอง,เลย,ชัยภูมิ,นครพนม) สายธุรกิจเบียร์
• เข้าเยี่ยมร้านค้า On Trade เพื่อขายสินค้าตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งร้านค้าเปิดใหม่ และผลักดันให้มีสินค้าของบริษัทจำหน่ายในร้านค้า โดยปฏิบัติตามแนวทางปัจจัยกระตุ้นการขาย (QDVP3) • สร้างความสัมพันธ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
16 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่งานขายอาวุโส-FAD
- ร่วมกับส่วนวิจัยและพัฒนาธุรกิจและส่วนการตลาดในการกำหนดเป้าหมายการขายและปฎิบัติตามแผนงานขายให้บรรลุตามเป้าหมาย - แนะนำ เสนอแนะ สินค้าที่ดูแลให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ - ฝึกอบรมให้ความรู้...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
14 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด-แคชแวน (กรุงเทพกลางเมือง)
(กรุงเทพกลางเมือง : 1.สุขุมวิท40 2.พระโขนง 3.ปทุมวัน 4.ดินแดง 5.จตุจักร 6.ลาดพร้าว) รายละเอียดของงาน - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jun 19
15 . Key Account Executive-Modern Trade
- ดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายการขายสำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ในช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ทุกประเภท (Hypermarket, Super และ Convenience Store) - เตรียม/กำหนดแผนธุรกิจงานขายของแต่ละป...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
16 . Senior Channel Marketing Officer-สายธุรกิจสุรา
- จัดทำข้อมูล เปรียบเทียบคู่แข่งสำหรับรายชนิดสินค้าที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำข้อมูลการสำรวจสภาพตลาด (Target Situation) และวิจัยตลาด ( Market Research) ของรายชนิดสินค้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อตอบสนองกลุ่ม...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่ขายสำรอง-แคชแวน
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท (QDVP3) - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน, ปริมาณ ขณะเข...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jun 19
18 . Export Sales Representative (สื่อสารภาษาพม่า)
- รับคำสั่งซื้อ ประสาน และดำเนินการตามกระบวนการขาย ดูแลการจัดส่งสินค้ำ ติดตาม รวบรวม การจ่ายเงินของลูกค้า - สื่อสาร และประสานงานกับลูกค้า (พม่า) - ประสานงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมกรขายและการตลา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
16 Jun 19
19 . พนักงานขาย- FSR&HOD (Food Service Restaurants & Home Office Delivery)
- รับผิดชอบบริหารขายสินค้าในช่องทางFSR & HOD และการกระจายสินค้า - ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการขายของแต่ละตราสินค้า - ควบคุมงบประมาณส่งเสริมการขาย เพื่อกระจายสินค้าและผลักดันยอดขายในช่องทาง FSR &...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 Jun 19
20 . Customer Service (New graduate are welcome)
- Building managing and retaining business relationships with current and potential client. - Developing and presenting communication proposal and term & Condition for client. - Generate or find new...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
16 Jun 19
  1,542 Positions      
Sort By 
Disability Jobs