JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  380 Positions      
Sort By 
1 . Sales Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย)รับสมัครด่วน !
- ดูแล ประสานงานเกี่ยวกับงานขาย - ประสานงานกับลูกค้า ( ไม่ใช่พนักงานขาย, ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษดี )

Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
23 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
-สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการบริการ -จัดเตรียมและดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย -สรุปจัดทำรายงานประจำเดือน และวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อนำเสนอหาวิธีแก้ไข -ประสา...

บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด
2​ อัตรา
Salary 15,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอมมิชชั่นรวม
23 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้าหรือผู้สนใจโปรแกรมบัญชี Express

Express Software Group Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary 15,000
23 Jul 19
4 . ธุรการประสานงาน
- ติดตามเอกสารต่างๆ งานธุรการทั่วไป - เปิดPO / คีย์ SO - เข้าระบบ/ เปิดบิลขายโมเดรินเทรด ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ - ทำสรุปรายงานประจำเดือน ประสานงานกับฝ่ายผลิต จัดส่ง และทีมงาน - เพื่อให้ได้เป...

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา ด่วน
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
23 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย (Sale Support)
1.รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทางโทรศัพท์ และในกรณีที่ลูกค้าเดินเข้ามาสั่งซื้อสินค้า 2.ประสานงานกับฝ่ายขาย และหน่วยงานภายใน เรื่องรายละเอียดสินค้าเพื่อสามารถตอบคำถามลูกค้าได้ 3.บันทึกข้อมูลในระบบ และทำร...

บริษัท ไซออนเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000
23 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (สีลม)
1. จัดทำใบเสนอราคาและเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการขาย 2. ประสานงานกับทางโรงงานในการแจ้งขนย้ายและขนส่งสินค้า 3. เช็คสต๊อกสินค้าและจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. รับออเดอร์และประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ...

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
7 . Support Sale/เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย
- ประสานงาน และสนับสนุนงานภายใน-ภายนอกองค์กร - รับคำสั่งซื้อ บันทึกข้อมูลในระบบ - จัดทำรายงาน และติดตามรายการสั่งซื้อ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด ( มหาชน)
1 ตำแหน่ง
Salary 15,000 - 17,000
23 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(งานบูธ)
-ประสานงานขายกับลูกค้า -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร -ดูแลกิจกรรมและงบประมาณส่งเสริมการขาย(งานขายบูธ) -จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานประสานงานขาย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กี วี และคมคม โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
23 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายห้างฯ
- เปิดบิลใบกำกับภาษี - จัดทำเอกสารใบเสนอราคา - ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายบัญชี - จัดทำเอกสารการขาย - สรุปยอดขายรายเดือนและค่าใช้จ่าย - ประสานงานกับห้างสรรพสินค้า

บริษัท กี วี และคมคม โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
23 Jul 19
10 . Sale support/Admin support
- สนับสนุนงานด้านเอกสารฝ่ายขายและงานธุรการภายใน เช่น งานจัดซื้อสินค้า เป็นต้น - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานงานกับหน่วยงานจัดส่ง คลังสินค้า การเงิน และบัญชี - จัด...

บริษัท เอ็มเอ็มเอ ซิเคียวริตี้ ซีล (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary 15,000++ (ต่อรอง)
23 Jul 19
11 . Sales Administrator
1. Maintain good relationship with customers 2. Entry necessary information of Sales order into Sales system 3. Manage & analyze the distributor's sales order information 4. Monitor, prepare and ge...

กลุ่มบริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์
1 Position
Salary N/A
23 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
-ปิดบิลขายตามออเดอร์ลูกค้า -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า,เซล และส่วนงานอื่นๆภายในองค์กร -ดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลและแบบสอบถาม (พื้นที่กรุงเทพฯ)
-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลความร้านค้า/ร้านอาหารต่างๆ ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย -สรุปข้อมูลในแต่ละวัน เพื่อส่งให้ทางฝ่ายขาย เพื่อปิดการขายต่อไป -มองหาพื้นที่ใหม่ๆ หรือร้านค้าใหม่ๆ ที่เหมาะกับการเข้าไปเสนอ...

360 Marketing Services Co., Ltd.
รับหลายอัตรา
Salary รายได้รวม 25,000 บาท
23 Jul 19
14 . Sales officer/ฝ่ายขายและประสานงานขาย (ไม่ออกข้างนอก)
● ทำเอกสารในส่วนของการขาย เช่น ใบเสนอราคา เปิดOrderสั่งผลิตงาน ฯลฯ ● ติดต่อลูกค้า ประสานงานขายสินค้า และตามเอกสารอื่นๆ ● ปิดยอดขายในแต่ละเดือนตามเป้าหมายที่ได้รับ ● งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด ...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-18,000 +Com +อื่นๆ
23 Jul 19
15 . ฝ่ายขาย / การตลาด ทีมพัฒนาสินค้ารับสมัครด่วน !
● ทำเอกสารในส่วนของการขาย เช่น ใบเสนอราคา เปิดOrderสั่งผลิตงาน ฯลฯ ● ติดต่อลูกค้า ประสานงานขายสินค้า และตามเอกสารอื่นๆ ● ทำการตลาดออนไลน์ เพื่อหาลูกค้าตามช่องทางต่างๆ ● ปิดยอดขายในแต่ละเดือนตามเป้า...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-18,000 +Com +อื่นๆ
23 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- ประสานงานฝ่ายขาย ในเรื่องการทำเอกสารงานขาย ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา จนถึงติดตามการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า - เตรียมประสานงานฝ่ายขาย ในเรื่องการจัดเตรียมใบเสนอราคา การขอต่อรองราคาของลูกค้า เพื่อนำไป...

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000 - 12,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1. จัดทำใบเสนอราคา , เปิด Sale Order 2. ประสานฝ่ายขาย และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. รับ Order จากลูกค้า, ติดตาม Order, ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 4. ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นกับลูกค้า

บริษัท วี.เจ.เอ็กซ์. จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000-17,000 บาท
23 Jul 19
18 . Marketing Executive / Inside SalesUrgently Required !
Salary: 35,000 - 40,000 excluding other allowance Location: Bangkok Responsibilities;- - Follow up existing clients and coordinator / inside sales

EIE INTERGROUP Co., Ltd.
1 Position
Salary 35,000 - 40,000
23 Jul 19
19 . Sales Support
-รับความต้องการลูกค้าในใช้บริการต่างๆของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ -จัดทำใบเสนอราคา -ติดตามความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า -เสนองานบริการด้าน ลอจิสติกส์ ของบริษัทต่อลูกค้า -สนับสนุนการขายบริการ คลั...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามประสบการณ์/ตามตกลง
23 Jul 19
20 . Sales Support (Contract 3 month)
- รับสายโทรศัพท์ที่เข้ามาติดต่อภายในบริษัท - โอนสายลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท - คอยประสานงานกับ Sales และส่วนโรงงานที่ดูแลผลิตภัณฑ์สินค้าของลูกค้า - คีย์ออเดอร์ลูกค้าลงในระบบ - ประสานงานในด้า...

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท
23 Jul 19
  380 Positions      
Sort By 
Disability Jobs