JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก /ผู้จัดการแผนก R&D (Toiletry)
-ควบคุมดูแลพนักงานในทีมให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่่ที่กำหนดไว้ และปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ -พัฒนาและนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอ -แก้ไขปัญหา/ให้คำปร...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
19 Jul 19
2 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
-วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตเกี่ยวกับเครื่องสำอาง -มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตอาหารเสริม/ไลน์อาหารเสริม -ตรวจสอบใบพัฒนาสูตรและแจกจ่ายงานให้กับฝ่าย -ตรวจสอบความถูกต้องและระยะเวลาในการพัฒนาสูตร -ตรวจสอ...

Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 40,000-50,000 บาทขึ้นไป
18 Jul 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs