JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  16 Positions      
Sort By 
1 . วิทยาศาสตร์การอาหาร Food Science รับสมัครด่วน !
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 2.สามารถคิดสูตรอาหารเสริมได้เอง

บริษัท ชาญกิจเทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
2 . Research and Development Manager (CP-Meiji)
- Developing new product prototype concept from product brief, which is generated with the marketing team - Managing on time NPD processes and working with internal teams to create new innovative pip...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary Negotiation
16 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่กฎระเบียบและกฎหมายอาหารรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบแก้ไขฉลากและสติ๊กเกอร์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบอาหารทั้งในและต่างประเทศ - Support พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบ และมาตรฐานอาหารทั้งในและต่างประเทศและต่างประเทศ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
4 . Food Technologist (Asia-Pacific) (SGS-TSS)รับสมัครด่วน !
• General administrative support for Project (APAC) in facilitating a successful roll out of Food Technologist, and support any additional trials as needed. • Coordinate project activities, resources...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
16 Jul 19
5 . Food Auditor(QA / QC / Production Line) - สายโรงงานอาหาร(SGS-HR)
- เดินทางตรวจสอบบริษัทหรือโรงงานที่มีการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงภาชนะที่ใส่อาหาร - สามารถเดินทาง และ ค้างคืนต่างจังหวัดได้(มีค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นรายวันเพิ่มเติม) - จัดทำรายงานการตรวจประเมิน

SGS (Thailand) Co., Ltd.
10 Position
Salary 30,000 - 50,000
16 Jul 19

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประการณ์
15 Jul 19

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประการณ์
15 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ Lab
ปฏิบัติการในห้องแล็ปอาหารและเครื่องดื่ม จัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ สารเคมี และตัวอย่างในการทดสอบผลิตภัณฑ์ ดูแลรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ จัดเอกสารและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องต...

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประการณ์
15 Jul 19

บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ
1 Position
15 Jul 19
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (QC/QA)
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - เตรียมความพร้อมทางด้านเอกสาร เพื่อใช้รองรับการ Audit ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและลูกค้าต่างๆ - ตรวจสอบ และติดตามความเคลื่อนไหว/สถานการณ์ ด...

บริษัท เอปิคิเรียนส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary n/a
15 Jul 19
11 . Regulatory Assistant 20-25K สัญญาจ้าง 1 ปี บางนารับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบ 1.ติดต่อประสานงานด้าน อย. 2.ดูแลไฟล์งานเอกสารด้าน อย.และสินค้าเกี่ยวส่วนผสมอาหาร 3.และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เงื่อนไข : สัญญาจ้าง 1 ปี (มีโอกาสต่อ) ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 08.00 ...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท
15 Jul 19
12 . Food Inspector**Resume English Only**
Responsibility & Authority : (Key roles, functions & accountability's) · Inspect consumer product (Canned Tuna, frozen shrimp, dried mango, pet food, Canned pineapple, slice mango, crush mango e...

BUREA VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES THAILAND LTD
1 Position
Salary Negotiable
15 Jul 19
13 . Kitchen Operation Manager (มีประสบการณ์ร้านอาหารไทย)
·         ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานครัวให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการบริการ และให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ·         ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกร้านปฏิบัติตามมาตรฐา...

Apple Resources Co.,Ltd.
1 Position
Salary 30,000 - 50,000 บาท
15 Jul 19
14 . R&D
- จัดทำแผนการพัฒนาสินค้า - ดำเนินการทดสอบสินค้าตามขั้นตอนต่าง ๆ - รวมถึงการสรุปข้อมูลในการทดสอบแต่ละขั้นตอน - จัดทำบันทึกคุณภาพการ Handling สินค้าตามมาตรฐานของสินค้าชนิดนั้นๆ พร้อมทั้งดำเนินกา...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตาทโครงสร้าง
15 Jul 19
15 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ดูแลไลน์ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ให้เป็นไปตามกระบวนการผลิต - ควบคุมการทำงานพนักงานให้ได้ตามเป้าหมาย - บันทึกรายงานผู้บังคับบัญชา

บริษัท ผลิดา จำกัด
1 Position
Salary 15,000 +
13 Jul 19
16 . หัวหน้า QC
1.ดุแลตรวจสอบคุณภาพสินค้า 2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าภายใต้ระบบ GMP,HACCPและ BRC

บริษัท เอส.ไอ.พี.สยามอินเตอร์แปซิฟิค จำกัด
2 Position
Salary 18,000+
11 Jul 19
  16 Positions      
Sort By 
Disability Jobs