JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . Food Technologist (Asia-Pacific) (SGS-TSS)รับสมัครด่วน !
• General administrative support for Project (APAC) in facilitating a successful roll out of Food Technologist, and support any additional trials as needed. • Coordinate project activities, resources...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
15 Sep 19
2 . Food Auditor(QA / QC / Production Line) - สายโรงงานอาหาร(SGS-HR)
- เดินทางตรวจสอบบริษัทหรือโรงงานที่มีการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงภาชนะที่ใส่อาหาร - สามารถเดินทาง และ ค้างคืนต่างจังหวัดได้(มีค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นรายวันเพิ่มเติม) - จัดทำรายงานการตรวจประเมิน

SGS (Thailand) Co., Ltd.
10 Position
Salary 30,000 - 50,000
15 Sep 19
3 . Assistant Product Manager (Food Science)
- สืบค้นข้อมูลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับ R&D ภายในบริษัท, ภายนอกบริษัท หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ - ฝึกอบรมให้ความรู้เร...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000+ บาท
14 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์ใหม่ - จัดทำสูตรการผลิต และเอกสารมาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้อง - ทบสวนสูตรการผลิตให้สอดคล้องกับกฎหมายอาหารของแต่ละประเทศ - ประสานงานจัดทำเอกสารสำคัญเกี่ยวกับฮาลาล ...

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
5 . เจ้าหน้าที่กฎระเบียบและกฎหมายอาหารรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบแก้ไขฉลากและสติ๊กเกอร์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบอาหารทั้งในและต่างประเทศ - Support พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบ และมาตรฐานอาหารทั้งในและต่างประเทศและต่างประเทศ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Sep 19

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประการณ์
13 Sep 19

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประการณ์
13 Sep 19
8 . เจ้าหน้าที่ Lab
ปฏิบัติการในห้องแล็ปอาหารและเครื่องดื่ม จัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ สารเคมี และตัวอย่างในการทดสอบผลิตภัณฑ์ ดูแลรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ จัดเอกสารและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องต...

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประการณ์
13 Sep 19
9 . Food R&D (Poultry ) รับสมัครด่วน !
บริษัท : พัฒนาสูตรอาหารพร้อมทั้งผลิตสินค้าในกลุ่มแป้งชุบทอด ผงปรุงรส ผงหมักจำหน่ายให้กับโรงงานอาหาร สถานที่ : โครงการ Workplace ราชพฤกษ์-จรัญ 69 (กรุงเทพ) วันเวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.30...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
1 ท่าน
Salary 30,000-45,000 บาท
13 Sep 19
10 . R&D
- จัดทำแผนการพัฒนาสินค้า - ดำเนินการทดสอบสินค้าตามขั้นตอนต่าง ๆ - รวมถึงการสรุปข้อมูลในการทดสอบแต่ละขั้นตอน - จัดทำบันทึกคุณภาพการ Handling สินค้าตามมาตรฐานของสินค้าชนิดนั้นๆ พร้อมทั้งดำเนินกา...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตาทโครงสร้าง
11 Sep 19

บริษัท เอส.ไอ.พี.สยามอินเตอร์แปซิฟิค จำกัด
2 อัตรา
Salary 22,000 บาท ขึ้นไป
10 Sep 19
12 . นักวิชาการที่ปรึกษา
- ให้คำปรึกษาด้านระบบคุณภาพ - ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
2 Position
Salary n/a
10 Sep 19
13 . หัวหน้า QC
1.ดุแลตรวจสอบคุณภาพสินค้า 2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าภายใต้ระบบ GMP,HACCPและ BRC

บริษัท เอส.ไอ.พี.สยามอินเตอร์แปซิฟิค จำกัด
2 Position
Salary 18,000+
10 Sep 19
14 . พนักงานพัฒนาผลิตภัณฑ์(งานโภชนาการ)
1. แนะนำและให้ความรู้ทางด้านโภชนาการแก่ลูกค้า 2. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการให้แก่ลูกค้าและผู้ที่ให้ความสนใจ รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ภายในร้าน Golden Place ...

บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
9 Sep 19
15 . FDA ( เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนอาหาร ) ด่วน
คีย์ข้อมูล เตรียมเอกสาร ขอ License ดู Certificate ทำสรุปวันหมดอายุ ส่ง Certificate เอกสารรับรองตามสถานฑูต Update วันที่มีของเข้า ทำ สบ.5 , 6 ทำบันทึกการใช้ Certificate ที่นำไปใช้ตามที่ ช่วยงาน...

บริษัท โกลบอล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
9 Sep 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs