JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ ด้านเคมี
- ดูแลรับผิดชอบห้องปฏิบัติการด้านเคมี - ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ ตรวจสอบสารเคมี ดูแลเครืองมือห้องปฏิบัติการ - เตรียมอุปกรณ์ในห้องทดลอง เตรียมเอกสารในห้อง LAB - ดูแล Calibrate อุ...

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด
1 อัตรา
12 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1.ผลิต พัฒนาสูตรเครื่องสำอาง ตามสูตรตำรับที่ได้การมอบหมายให้ผลิต 2.รายงานผลการผลิตตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง บันทึกสูตรและผลการพัฒนา เพื่อเป็นหลักฐานในการทำสูตรเพื่อผลิต 3.เสนอข้อคิดเห็น สูตรตำรับ ขั้...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
12 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา Make upรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการออกสูตรวิจัยและพัฒนาสูตรต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง แป้ง ลิปสติก ฯล - เตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งให้ตัวแทนฝ่ายขาย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผู้แทนฝ่ายขายนำเสนอต่อลูกค้า - ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์...

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary 16,000 - 26,000
10 Jul 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs