JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  20 Positions      
Sort By 
1 . นักเทคนิคการแพทย์
1.ทำการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน 2.ทำการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจตามใบ Request จากแพทย์ รวมถึงการรายงานผลแลป 3.ทำการตรวจวิเคราะห์ บันทึกและตรวจสอบผลการ...

บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
26 Aug 19
2 . Embryologist ประจำ Meko Clinic สาขาพระราม 2 (Full Time)
-รับผิดชอบงานเกียวกับการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงตัวอ่อนจากแพทย์เจ้าของไข้ในขอบเขตวิชาชีพการมีบุตรยาก (IVF LAB) เป็นผู้ร่วมทีมงานและการปฏิบัติงาน -ด้านห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน มีส่วนร่วมในกิจกรรมพั...

Mekoclinic
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
3 . นักเทคนิคการแพทย์ Part Timeรับสมัครด่วน !
- ทดสอบและรายงานผลทางด้าน Chemlstry, Hematology, Immunology, Mlcros - ควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ - เจาะเลือดผู้ป่วย - ให้คำปรึกษา ประสานงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเบื้อง...

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
26 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา Make upรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการออกสูตรวิจัยและพัฒนาสูตรต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง แป้ง ลิปสติก ฯล - เตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งให้ตัวแทนฝ่ายขาย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผู้แทนฝ่ายขายนำเสนอต่อลูกค้า - ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์...

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary 16,000 - 26,000
26 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1.ผลิต พัฒนาสูตรเครื่องสำอาง ตามสูตรตำรับที่ได้การมอบหมายให้ผลิต 2.รายงานผลการผลิตตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง บันทึกสูตรและผลการพัฒนา เพื่อเป็นหลักฐานในการทำสูตรเพื่อผลิต 3.เสนอข้อคิดเห็น สูตรตำรับ ขั้...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
26 Aug 19
6 . Senior Chemist [Laboratory Analytical Services - Food Testing]
- Performing analysis of chemistry lab according to procedures - Specialist of GC - Performing basic level maintenance, cleaning and calibrating laboratory instruments as applicable - Reporting and...

Bureau Veritas (Thailand) Ltd.
Salary Negotiable
26 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ (Labเลือด) รับสมัครด่วน !
-สามารถอ่าค่าของ CBC , PT , PTT ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ -วินิจฉัย , ติดตามผล ,วิเคราะห์ผลเกร็ดเลือดต่ำ -ตรวจค่าน้ำตาลในเลือด -ตรวจความเข้มข้นของเลือด

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง / ประสบการณ์
25 Aug 19

บริษัท เอชวีอี จำกัด
1 อัตรา
24 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. วิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม (ดิน,น้ำ,อากาศ) 2. จัดทำรายงานการผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 3. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2 Position
Salary เงินเดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) + เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ
23 Aug 19
10 . Assistant Product Specialist Manager (Medical Technology)
Assistant Product Specialist Manager (Medical Technology) ***เขตภาคใต้ 1 อัตรา *** 1. เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและสนับสนุน การทำงานของ Area Application Specialist เขตภาคใต้ทั้งหมด ...

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 20,000 +++ ประสบการณ์
23 Aug 19
11 . Product Specialist (Medical Technology)
Product Specialist (Medical Technology) ***เขต กทม. 1 อัตรา *** 1. ดูแลรับผิดชอบ Products ทางด้านห้องปฏิบัติการทุกตัวที่ทางบริษัทจัดจำหน่าย 2. ดูแลรับผิดชอบงานด้าน Application ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับ...

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 18,000 +++ ประสบการณ์
23 Aug 19
12 . นักวิทยาศาสตร์-เคมี (ใช้ภาษาอังกฤษ)รับสมัครด่วน !
1. ทำการทดลองและรายงานผลตามขั้นตอนที่กำหนดชัดเจน ตามคำสั่งของนักเคมี 2. จัดเตรียมตัวอย่างรวมทั้งจัดทำรายงาน Sample Stock ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 3. ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าเพื่อขอเบิกตัวอย่างตาม...

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
13 . นักเทคนิคการแพทย์
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ น้ำยาและสารเคมีต่างๆ -ทำหน้าที่วิเคราะห์ ตัวอย่างต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งบันทึกการรับการส่ง สิ่งส่งตรวจ การรายงาน...

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา ด่วน!
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
14 . พนักงานแล็บพลาสติก
ทำแผ่นตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างของลูกค้า ปรับปรุง/แก้ไขแผ่นตัวอย่างให้ตรงกับตัวอย่างของลูกค้า ผลิตตัวอย่างตามที่ลูกค้าต้องการ

VICKER PIGMENT
3 ตำแหน่ง
Salary รายวัน ผ่านโปรปรับเป็นเงินเดือน
22 Aug 19
15 . นักเทคนิคการสัตวแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์
บริษัท Vet and Vitro Lab Group รับสมัครนักเทคนิคการสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 ตำแหน่ง เพื่อรองรับการขยายงาน ประจำห้องปฏิบัติการ Histopathology...

บริษัท เวท แอนด์ วิทโทร เซ็นทรัล แล็บ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้อง LAB
1.ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์สารเคมีต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฎิบัติการ 2.จัดทำเอกสารสรุปผลวิเคราะห์สารเคมี หรือผลการทดลอง หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับห้องปฎิบัติการ 3.ตรวจสอบ Stock ...

บริษัท ไทยเคลลี่ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
17 . Medical Laboratory Technologist
1. Perform laboratory testing. 2. Perform specimen tracking/chain of custody. 3. Perform blood draw. 4. Report test results. 5. Responsible for laboratory standard. 6. Manage laboratory and suppl...

บริษัท พัลซ์ สีลม จำกัด
2 Position
Salary Starting from 28,000 THB
20 Aug 19
18 . Techician I (Job Processing)
1.Handle job enquiry from customer (vendor,Buyer) and finish test to related with customer protocol/specification. 2.Response for customer service, NPS, Feedback to customer in time manner. 3.Asssis...

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
20 Aug 19
19 . Techician II
1. Perform ceramic tile test according to TISI and International standard. 2. Perform Transit or Furntiture test according to Internation standards and client requests 3. Understanding of the test ...

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
20 Aug 19
20 . ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
1. ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอกที่มีนัดมาเจาะเลือดตามใบคำสั่งโดยไม่พบแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ 2. ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการเข้าสู่ระบบห้องปฏิบัติการ และนำส่...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
2 อัตรา
20 Aug 19
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs