JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  18 Positions      
Sort By 
1 . นักเคมี, นักจุลชีววิทยา
ตำแหน่ง นักเคมี, นักจุลชีววิทยา คุณสมบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ เคมี ,จุลชีววิทยา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ห...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
15 Sep 19

บริษัท คัลเจอเคม กรุ๊ป แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 Position
Salary N/A
14 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ (Labเลือด) รับสมัครด่วน !
-สามารถอ่าค่าของ CBC , PT , PTT ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ -วินิจฉัย , ติดตามผล ,วิเคราะห์ผลเกร็ดเลือดต่ำ -ตรวจค่าน้ำตาลในเลือด -ตรวจความเข้มข้นของเลือด

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง / ประสบการณ์
14 Sep 19
4 . QA LAB
- พัฒนาวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตัวยาสำคัญ - ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในฝ่ายควบคุมคุณภาพ - วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต - เก็บต...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-17,000 บาท
14 Sep 19

บริษัท เอชวีอี จำกัด
1 อัตรา
14 Sep 19
6 . หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Skin Careรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภท Skin Care ตามตัวอย่าง และวิธีการใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานในองค์กร - ทวนสอบเอกสารเกี่ยวกับวัตถุดิบ สรรหาวัตถุดิบในการวิจัยและพัฒนาผลิตภ...

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - 47,500
13 Sep 19
7 . Analytical Method Analyst (นักวิเคราะห์ยาใหม่)
Major Tasks >>Perform physical and chemical testing of raw materials of new product in laboratory for(Quality control and request for analyst) >>Perform physical and chemical testing of new pro...

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
3 Position
13 Sep 19
8 . นักวิทยาศาสตร์-เคมี (ใช้ภาษาอังกฤษ)รับสมัครด่วน !
1. ทำการทดลองและรายงานผลตามขั้นตอนที่กำหนดชัดเจน ตามคำสั่งของนักเคมี 2. จัดเตรียมตัวอย่างรวมทั้งจัดทำรายงาน Sample Stock ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 3. ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าเพื่อขอเบิกตัวอย่างตาม...

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
9 . Embryologist (นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน) by Meko Clinic ประจำ IVFพระราม 2
-รับผิดชอบงานเกียวกับการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงตัวอ่อนจากแพทย์เจ้าของไข้ในขอบเขตวิชาชีพการมีบุตรยาก (IVF LAB) เป็นผู้ร่วมทีมงานและการปฏิบัติงาน -ด้านห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน มีส่วนร่วมในกิจกรรมพั...

Mekoclinic
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1.ผลิต พัฒนาสูตรเครื่องสำอาง ตามสูตรตำรับที่ได้การมอบหมายให้ผลิต 2.รายงานผลการผลิตตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง บันทึกสูตรและผลการพัฒนา เพื่อเป็นหลักฐานในการทำสูตรเพื่อผลิต 3.เสนอข้อคิดเห็น สูตรตำรับ ขั้...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
13 Sep 19
11 . ช่างเทคนิค (Conversion, คอนเวอร์ชั่น)
-ดูแล ควบคุมการแปลงโมโนเมอร์เป็น Master Batch -เก็บข้อมูล และวิเคราะห์การแปลงสารเคมี

Essilor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
Salary สามารถต่อรองได้
13 Sep 19
12 . เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. วิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม (ดิน,น้ำ,อากาศ) 2. จัดทำรายงานการผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 3. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2 Position
Salary เงินเดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) + เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ
13 Sep 19
13 . นักเทคนิคการสัตวแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์
บริษัท Vet and Vitro Lab Group รับสมัครนักเทคนิคการสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 ตำแหน่ง เพื่อรองรับการขยายงาน ประจำห้องปฏิบัติการ Histopathology...

บริษัท เวท แอนด์ วิทโทร เซ็นทรัล แล็บ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
11 Sep 19
14 . Techician I (Job Processing)
1.Handle job enquiry from customer (vendor,Buyer) and finish test to related with customer protocol/specification. 2.Response for customer service, NPS, Feedback to customer in time manner. 3.Asssis...

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
10 Sep 19
15 . Techician II
1. Perform ceramic tile test according to TISI and International standard. 2. Perform Transit or Furntiture test according to Internation standards and client requests 3. Understanding of the test ...

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
10 Sep 19
16 . ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
- จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง - ดูแลสต็อควัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง - เก็บดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์ - ในการทดลอง - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท 21ซันแพสชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
9 Sep 19
17 . นักวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุลรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ตัวอย่างส่งตรวจทางด้านชีวโมเลกุลและสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร 2.รายงานผลการวิเคราะห์ต่อผู้บังคับบัญชา 3.ดูแลและตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้วิเคราะห์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 4.ติด...

ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซียจำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
9 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้อง LAB
1.ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์สารเคมีต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฎิบัติการ 2.จัดทำเอกสารสรุปผลวิเคราะห์สารเคมี หรือผลการทดลอง หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับห้องปฎิบัติการ 3.ตรวจสอบ Stock ...

บริษัท ไทยเคลลี่ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
9 Sep 19
  18 Positions      
Sort By 
Disability Jobs