JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  21 Positions      
Sort By 
1 . นักเคมี, นักจุลชีววิทยา
ตำแหน่ง นักเคมี, นักจุลชีววิทยา คุณสมบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ เคมี ,จุลชีววิทยา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ห...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
22 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลตัวอย่าง(ปฏิบัติงาน พระรามสาม 59)(SGS-HR)Urgently Required !
- Key in Data of Laboratory Sample - Reviewing Sample and separator sample to each LAB - contacting clients to confirm and respond lab results

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
22 Jul 19
3 . QA Officer (สัญญาจ้าง 1 ปี )/นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง - PWรับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบ •การสนับสนุนการทำงานทั่วไปสำหรับแผนก •ทำการทดสอบทางเคมี เช่น(การลดปริมาณน้ำตาล,ปริมาณความชื้น,วิตามินซี,ความเป็นกรด,แก๊สโครมาโตกราฟี) •ประสานงานกิจกรรมโครงการ,จัดเตรียมอุปกรณ์และข้...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
Salary 12,000
22 Jul 19
4 . นักเทคนิคการแพทย์ Part Timeรับสมัครด่วน !
- ทดสอบและรายงานผลทางด้าน Chemlstry, Hematology, Immunology, Mlcros - ควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ - เจาะเลือดผู้ป่วย - ให้คำปรึกษา ประสานงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเบื้อง...

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
22 Jul 19
5 . ผู้ช่วยงานเอกสาร R&D
- จัดทำเอกสารสเปคสินค้าของฝ่าย R&D - เตรียมตัวอย่าง เครื่องดื่ม และช่วยงานในห้องแลปฝ่าย R&D - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30-17.30

บริษัท ที เอ ซี คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
6 . Embryologist ประจำ Meko Clinic สาขาพระราม 2 (Full Time)
-รับผิดชอบงานเกียวกับการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงตัวอ่อนจากแพทย์เจ้าของไข้ในขอบเขตวิชาชีพการมีบุตรยาก (IVF LAB) เป็นผู้ร่วมทีมงานและการปฏิบัติงาน -ด้านห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน มีส่วนร่วมในกิจกรรมพั...

Mekoclinic
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
7 . Research or Lab Assistant
-Assistant for the Manager -Perform laboratory tests including pre- and post-analytic phases -Follow methodologies in carrying routine tasks -Document all activities, record results and insert/retr...

บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอน พิคเมนท์ส จำกัด
1 Position
Salary Negotiable
22 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1.ผลิต พัฒนาสูตรเครื่องสำอาง ตามสูตรตำรับที่ได้การมอบหมายให้ผลิต 2.รายงานผลการผลิตตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง บันทึกสูตรและผลการพัฒนา เพื่อเป็นหลักฐานในการทำสูตรเพื่อผลิต 3.เสนอข้อคิดเห็น สูตรตำรับ ขั้...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
22 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา Make upรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการออกสูตรวิจัยและพัฒนาสูตรต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง แป้ง ลิปสติก ฯล - เตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งให้ตัวแทนฝ่ายขาย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผู้แทนฝ่ายขายนำเสนอต่อลูกค้า - ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์...

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary 16,000 - 26,000
22 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ (Labเลือด) รับสมัครด่วน !
-สามารถอ่าค่าของ CBC , PT , PTT ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ -วินิจฉัย , ติดตามผล ,วิเคราะห์ผลเกร็ดเลือดต่ำ -ตรวจค่าน้ำตาลในเลือด -ตรวจความเข้มข้นของเลือด

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง / ประสบการณ์
20 Jul 19
11 . นักวิทยาศาสตร์-เคมี (ใช้ภาษาอังกฤษ)รับสมัครด่วน !
1. ทำการทดลองและรายงานผลตามขั้นตอนที่กำหนดชัดเจน ตามคำสั่งของนักเคมี 2. จัดเตรียมตัวอย่างรวมทั้งจัดทำรายงาน Sample Stock ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 3. ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าเพื่อขอเบิกตัวอย่างตาม...

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
12 . นักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
- ทดสอบตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลง - สรุปรายงานผลวิเคราะห์ รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาได้ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา
-ทดสอบเชื้อจุลินทรย์ในตัวอย่างวัตถุดิบและยา -เตรียมและทดสอบประสิทธิภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ -ตรวจสอบสต็อกสารเคมีที่ต้องใช้ และจัดเก็บอย่างถูกต้อง -เขียนรายงานผลการทดสอบ -งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำ...

บริษัท บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
14 . ผู้ช่วยนักเคมี / ผู้ช่วย R&Dรับสมัครด่วน !
- ผู้ช่วยนักเคมี ปฎิบัติงานในห้อง LAB - เตรียมตัวอย่างสี, ทินเนอร์ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆตามสูตรที่บริษัทจัดให้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. *****ปฏิบัติงานที่...

บริษัท ไมเนอร์ โคทติ้ง จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
15 . นักเทคนิคการแพทย์
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ น้ำยาและสารเคมีต่างๆ -ทำหน้าที่วิเคราะห์ ตัวอย่างต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งบันทึกการรับการส่ง สิ่งส่งตรวจ การรายงาน...

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา ด่วน!
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
16 . Medical Laboratory Technologist
1. Perform laboratory testing. 2. Perform specimen tracking/chain of custody. 3. Perform blood draw. 4. Report test results. 5. Responsible for laboratory standard. 6. Manage laboratory and suppl...

บริษัท พัลซ์ สีลม จำกัด
2 Position
Salary Starting from 28,000 THB
18 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้อง LAB
1.ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์สารเคมีต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฎิบัติการ 2.จัดทำเอกสารสรุปผลวิเคราะห์สารเคมี หรือผลการทดลอง หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับห้องปฎิบัติการ 3.ตรวจสอบ Stock ...

บริษัท ไทยเคลลี่ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
18 . Food Micrologist
1.รับผิดชอบในการตรวจเชื้อของผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบให้กับลูกค้า 2.ติดตามและควบคุมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้าานจุลชีววิทยา 3.จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ

บริษัท พงษ์จิตต์ จำกัด
2 Position
Salary Negotiable
16 Jul 19
19 . Techician I (Job Processing)
1.Handle job enquiry from customer (vendor,Buyer) and finish test to related with customer protocol/specification. 2.Response for customer service, NPS, Feedback to customer in time manner. 3.Asssis...

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
16 Jul 19
20 . Techician II
1. Perform ceramic tile test according to TISI and International standard. 2. Perform Transit or Furntiture test according to Internation standards and client requests 3. Understanding of the test ...

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
16 Jul 19
  21 Positions      
Sort By 
Disability Jobs