JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  37 Positions      
Sort By 
1 . Products Specialist เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านกล้องจุลทรรศน์
• สอนการใช้งาน ให้ข้อมูลสินค้าทางด้านกล้องจุลทรรศน์

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000 -20,000 ++ ประสบการณ์
17 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (R&D Packaging)
-รับผิดชอบสินค้าใหม่ ออกแบบ ทดสอบ บรรจุภัณฑ์ให้สามารถผลิตได้ -สินค้าส่งได้ทันตามกำหนด -รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
17 Jul 19
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก /ผู้จัดการแผนก R&D (Toiletry)
-ควบคุมดูแลพนักงานในทีมให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่่ที่กำหนดไว้ และปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ -พัฒนาและนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอ -แก้ไขปัญหา/ให้คำปร...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
17 Jul 19
4 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) Cosmetic
- วิเคราะห์สารเคมีตัวอย่าง - พัฒนาสูตร ขึ้นตัวอย่าง ตามที่ลูกค้าต้องการได้ - ดูแลตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ประสานงาน ติดต่อลูกค้า เซลล์ และบุคคลทั่วไปได้ - นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ ...

บริษัท เมดดิซาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
17 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1.ผลิต พัฒนาสูตรเครื่องสำอาง ตามสูตรตำรับที่ได้การมอบหมายให้ผลิต 2.รายงานผลการผลิตตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง บันทึกสูตรและผลการพัฒนา เพื่อเป็นหลักฐานในการทำสูตรเพื่อผลิต 3.เสนอข้อคิดเห็น สูตรตำรับ ขั้...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
17 Jul 19
6 . วิทยาศาสตร์การอาหาร Food Science รับสมัครด่วน !
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 2.สามารถคิดสูตรอาหารเสริมได้เอง

บริษัท ชาญกิจเทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
7 . นักเคมี ประจำโรงงานผลิตยา
-จัดทำระเบียบปฏิบัติ การควบคุมดูแลคุณภาพทางเคมี , จุลชีวะ สำหรับวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป -ทำการควบคุมดูแล การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดีใน...

บริษัท วิทยาศรม จำกัด
4 Position
Salary ตามความสามารถ
17 Jul 19
8 . นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา
-ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ,ยารอการผลิตและยาสำเร็จรูป ทางด้านจุลชีววิทยา -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา (รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน)
Salary 15,000-17,000 บาท
17 Jul 19
9 . นักวิเคราะห์เคมี,QA LAB *รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน
นักวิเคราะห์เคมี QC -เตรียมวิธีวิเคราะห์ -ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ -จัดหาสารเคมี และอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ -ดูแลรักษาเครื่องมือที่พร้อมการใช้งาน -เก็บบันทึกผลการวิเคราะห...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000-17,000 บาท
17 Jul 19
10 . Packaging Specialist
• Artwork checking • Trial packaging process for trial production • New product packaging start up

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 Position
17 Jul 19
11 . R&D Officer (Product Development) / Offline Team
เกี่ยวกับบริษัท: บริษัทวิจัยพัฒนา/ผลิต Skincare, Personal care, Cosmetic และจำหน่ายสินค้าในไทยและต่างประเทศ หน้าที่หลัก: R&D, Sourcing, NPD รายละเอียด - วิจัยและพัฒนาสินค้า กลุ่ม Skincare & ...

Konvy International Co.,Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
12 . R&D Specialist
1.คิดคอร์สหัตถการความงามทั้งคอร์สทรีทเม้นท์ หัตถการเลเซอร์ รวมถึงการฉีดวิตามินบำรุงผิว 2.มีความรู้เรื่องการใช้ยาฉีด ทั้ง meso หน้าใส และการให้วิตามินผ่านเส้นเลือด สามารถพัฒนาคอร์สต่างๆ ให้มีประสิทธิภ...

บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด
2 Position
17 Jul 19
13 . นักวิทยาศาสตร์เคมี (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการวิเคราะห์ทางเคมี รวมถึงทดสอบในหัวข้อต่างๆ 2.ตรวจสอบผลการทดสอบและรายงานผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3.ทดสอบทางด้านเคมี ตลอดจนเก็บข้อมูล 4.เตรียมสารเคมีและสารที่ใช้ในการทดสอบ 5.รับผิดชอบ...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
14 . นักวิทยาศาสตร์ เคมี QC รับสมัครด่วน !
1)วิเคราะห์วัตถุดิบ 2)ดูแลและรับผิดชอบเครื่องมือที่ได้รับมอบหมาย 3)ดูแลและรับผิดชอบสารเคมีที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูเมด้า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jul 19
16 . นักวิทยาศาสตร์ QC (เคมี)
1. วิเคราะห์วัตถุดิบ ยาระหว่างผลิตและยาทดลอง 2. วิเคราะห์ยา Stability 3. วิเคราะห์ยา Process Validation, Cleaning Validation, Method Validation 4. เตรียมน้ำยามาตรฐาน 5. เตรียมน้ำยาทดสอบ 6. อื่น ๆ...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
17 Jul 19
17 . หัวหน้าส่วนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( ด้านสีผม )
- ควบคุมดูแลงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานหน่วยงานราชการ หน่วยงานภายในองค์กร และกลุ่มลูกค้าเพื่อผลิตชิ้นงานใหม่ได้ตรงตามความต้องการ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 - 45,000 บาท
17 Jul 19

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
20 . Diagnostic R&D in Cosmetic Formulation
- รับผิดชอบดูแลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Advanced Cosmetics Formulation and Evaluation)

บริษัท ซี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
16 Jul 19
  37 Positions      
Sort By 
Disability Jobs