JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  45 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์/Senior R&D(Cosmetics-Skincare Product) รามคำแหง 60/4
-ดูแลกระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ของบริษัท ตั้งแต่ strategic planning ไปจนถึง กระบวนการสั่งผลิตจนเป็นสินค้าสำเร็จ (finished product) -พัฒนาและหาไอเดียสินค้าใหม่ๆภายใต้แนวทางของแบรนด์ที่บริษัทกำหนด ร่วมว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 อัตรา (ขยายทีม รับสมัครด่วน!!)
Salary 30,000 - 35,000
18 Jul 19
2 . Research & Development Supervisor
- ติดต่อประสานงานกับโรงงานผู้ผลิตเพื่อแจ้งความต้องการของการพัฒนาสินค้าให้ถูกต้องตามความต้องการ - ติดตามตัวอย่าง, ราคา, และข้อมูล Ingredient List ให้ทันต่อกำหนดเวลาและถูกต้องตามความต้องการ - จัดเตรีย...

PURI Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (R&D Packaging)
-รับผิดชอบสินค้าใหม่ ออกแบบ ทดสอบ บรรจุภัณฑ์ให้สามารถผลิตได้ -สินค้าส่งได้ทันตามกำหนด -รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่เทคนิคบริการรับสมัครด่วน !
- บริการและให้คำปรึกษาลูกค้าด้านเทคนิคการชุบเคมีภัณฑ์ - บริการลูกค้าด้านการติดตามผลการใช้เคมีภัณฑ์ - นำเสนอเคมีภัณฑ์ และไลน์ชุบให้กับลูกค้า

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
จำนวนมาก
Salary 15,000
18 Jul 19
5 . Product Developer
- ดำเนินการพัฒนาสูตรและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับทีมงาน - จัดทำเอกสารของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ - ปรับปรุงและพัฒนาสูตรสินค้าเก่า ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น - เตรียมและนำเสนอ ข้อมูลทางเทคนิคของงานวิจัย และข้อ...

บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ด่วน
Salary 20,000 - 25,000 บาท
18 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - หาข้อมูลของผลงานวิจัย เพื่อนำไป วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ - คิดค้น ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ - ปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ - อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
7 . Research & Developmentรับสมัครด่วน !
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. ทบทวนผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. พัฒนา Product

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด
2 Position
18 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการผลิต
1.ร่วมพัฒนากระบวนการผลิตปัจจุบันและกระบวนการผลิตใหม่ๆด้านสูตรการผลิต 2.เก็บบันทึกรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานสภาวะเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 3.แจกจ่ายแบบฟอร์มบันทึกการเฝ้าระวังกระบวนการให้แผนก...

บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 Position
18 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
-พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามข้อกำหนด ทันต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า -ประสานงานกับฝ่ายการตลาดในการจัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ และการจัดเตรียมตัวอย่า...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 Jul 19
10 . ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (Product Specialist) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รับสมัครด่วน !
- การวางแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ - ศึกษาและพัฒนาความรู้ในผลิตภัณฑ์หลักของคู่แข่งในการทำเปรียบเทียบ - จัดทำข้อมูลสนับสนุนการขายและเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้การขายเป็นไปด้วยความสำเร็จ - ติดต่...

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
11 . พนักงานQC
1. ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนกให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแลควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่กำหนดไว้ 3. ประเม...

บริษัท พารากอน เอสเทติก จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
12 . พนักงานฝ่ายพัฒนาและวิจัย
1. พัฒนาสินค้าตามหลักการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 2. คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. ประเมินผลตัวอย่างก่อนส่งให้ลูกค้า 4. ประเมินผลตัวอย่างก่อนส่งให้ลูกค้า 5. แก้ไ...

บริษัท พารากอน เอสเทติก จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
18 Jul 19
13 . Senior RD Officer (สำนักงานใหญ่ ตึก CW-Tower ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม )
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท Restaurants 2.พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 3.ควบคุมดูแลวางแผนงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 4.งานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
18 Jul 19
14 . Assistant R&D Manager (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.บริหารจัดการดูแลรับผิดชอบการค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 3.ควบคุมดูแลวางแผนงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 4.งานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
15 . ***QC Executive - (Foods & Restaurants) - ประจำสำนักงานใหญ่
1. ตรวจรับและควบคุมวัตถุดิบและสินค้าประจำหน้าร้าน 2. ตรวจเช็คคุณภาพของสินค้าและประสานงานกับคู่ค้าหากสินค้าไม่ได้มาตรฐาน 3. ประสานงานกับทีมวิจัยและพัฒนาสินค้าในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบ 4. สุ่มเช็ค...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
16 . R&D เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สาขารามคำแหง)
-พัฒนาสูตรสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้กับลูกค้า -ค้นคว้าหาวัตถุดิบ ส่วนผสมทั้งในประเทศและต่างประเทศ -จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน -จัดทำเอกสารให้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า -จัดการอบ...

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประการณ์
18 Jul 19
17 . Research and Development (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตลาดและนโยบายของบริษัท - แก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิต - คิดค้นปรับปรุง พัฒนาสูตรและวิธีการผลิต ที่มีอยู่เ...

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ผสมสูตรเครื่องสำอาง (LAB เครื่องสำอาง)รับสมัครด่วน !
-มีหน้าที่หลักในการชั่งตวง ผสมสูตรเครื่องสำอาง ทำตัวอย่างสินค้า -เช็คสต๊อกวัตถุดิบสารเคมีคงเหลือ -เช็คสต๊อกและรายงานยอด สินค้าตัวอย่างคงเหลือ -แพ็คและจัดส่งสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้า

บริษัท ไวต้าเมคเกอร์ จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโส - FAD
→ ควบคุมจัดทำงานวิจัยผ่านการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ → ตรวจสอบการดำเนินงานร่วมกับโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล Waste และ By Product ในระบบสารสนเทศ นำข้อมูลมาพั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
20 . R&D Specialist
1.คิดคอร์สหัตถการความงามทั้งคอร์สทรีทเม้นท์ หัตถการเลเซอร์ รวมถึงการฉีดวิตามินบำรุงผิว 2.มีความรู้เรื่องการใช้ยาฉีด ทั้ง meso หน้าใส และการให้วิตามินผ่านเส้นเลือด สามารถพัฒนาคอร์สต่างๆ ให้มีประสิทธิภ...

บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด
2 Position
18 Jul 19
  45 Positions      
Sort By 
Disability Jobs