JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  45 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าเคมี (Chemist)
- ควบคุมการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาชุบสี - ควบคุมการทดสอบคุณภาพของชิ้นงานหน้าปัดนาฬิกา - ติดตามทดสอบคุณภาพในแต่ละขั้นตอนของฝ่ายผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพ พร้อมบันทึกผลการวิเคราะห์ และให้คำแนะนำสั่งปรับเติมเค...

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
20 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์/Senior R&D(Cosmetics-Skincare Product) รามคำแหง 60/4
-ดูแลกระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ของบริษัท ตั้งแต่ strategic planning ไปจนถึง กระบวนการสั่งผลิตจนเป็นสินค้าสำเร็จ (finished product) -พัฒนาและหาไอเดียสินค้าใหม่ๆภายใต้แนวทางของแบรนด์ที่บริษัทกำหนด ร่วมว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 อัตรา (ขยายทีม รับสมัครด่วน!!)
Salary 30,000 - 35,000
20 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (R&D Packaging)
-รับผิดชอบสินค้าใหม่ ออกแบบ ทดสอบ บรรจุภัณฑ์ให้สามารถผลิตได้ -สินค้าส่งได้ทันตามกำหนด -รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
20 Jul 19
4 . Research And Development Cosmetic
1. วิจัยและพัฒนาสูตรตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. ทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ 3. ติดต่อประสานงานกับ Marketing และ Suplier ต่างๆ 4. กำหนดสูตร ขั้นตอนการผลิต และ Spec. 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รั...

บริษัท เพียว คอสเมติก แลบบอราทอรีส์ จำกัด
2 Position
Salary 16,000-20,000
20 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่เทคนิคบริการรับสมัครด่วน !
- บริการและให้คำปรึกษาลูกค้าด้านเทคนิคการชุบเคมีภัณฑ์ - บริการลูกค้าด้านการติดตามผลการใช้เคมีภัณฑ์ - นำเสนอเคมีภัณฑ์ และไลน์ชุบให้กับลูกค้า

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
จำนวนมาก
Salary 15,000
20 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)รับสมัครด่วน !
- คิดค้น,ออกแบบและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาเครื่องจักร&อุปกรณ์ พัฒนาระบบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น - สรรหาแนวคิด วิชาการ หรือเทคโนโลยีใหม่มาช่วยในงานพัฒนาต่างๆคิดค...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - หาข้อมูลของผลงานวิจัย เพื่อนำไป วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ - คิดค้น ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ - ปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ - อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
8 . Research & Developmentรับสมัครด่วน !
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. ทบทวนผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. พัฒนา Product

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด
2 Position
20 Jul 19
9 . ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบเครื่องสำอาง) (Product Specialist)
- เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้า กลุ่มวัตถุดิบเครื่องสำอาง - ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ - เป็นผู้ให้ความรู้ รายละเอียดสินค้าแก่พนักงานขาย - ติดต่อช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ กรณีลูกค้...

บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary 16,000 - 25,000 บาท
20 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
-พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามข้อกำหนด ทันต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า -ประสานงานกับฝ่ายการตลาดในการจัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ และการจัดเตรียมตัวอย่า...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 Jul 19
11 . Senior RD Officer (สำนักงานใหญ่ ตึก CW-Tower ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม )
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท Restaurants 2.พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 3.ควบคุมดูแลวางแผนงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 4.งานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
20 Jul 19
12 . Assistant R&D Manager (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.บริหารจัดการดูแลรับผิดชอบการค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 3.ควบคุมดูแลวางแผนงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 4.งานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
13 . ***QC Executive - (Foods & Restaurants) - ประจำสำนักงานใหญ่
1. ตรวจรับและควบคุมวัตถุดิบและสินค้าประจำหน้าร้าน 2. ตรวจเช็คคุณภาพของสินค้าและประสานงานกับคู่ค้าหากสินค้าไม่ได้มาตรฐาน 3. ประสานงานกับทีมวิจัยและพัฒนาสินค้าในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบ 4. สุ่มเช็ค...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรศรีคอสเมติค จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
15 . หัวหน้าส่วนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( ด้านสีผม )
- ควบคุมดูแลงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานหน่วยงานราชการ หน่วยงานภายในองค์กร และกลุ่มลูกค้าเพื่อผลิตชิ้นงานใหม่ได้ตรงตามความต้องการ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 - 45,000 บาท
19 Jul 19
16 . R&D Officer (Product Development) / Offline Team
เกี่ยวกับบริษัท: บริษัทวิจัยพัฒนา/ผลิต Skincare, Personal care, Cosmetic และจำหน่ายสินค้าในไทยและต่างประเทศ หน้าที่หลัก: R&D, Sourcing, NPD รายละเอียด - วิจัยและพัฒนาสินค้า กลุ่ม Skincare & ...

Konvy International Co.,Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการผลิต
1.ร่วมพัฒนากระบวนการผลิตปัจจุบันและกระบวนการผลิตใหม่ๆด้านสูตรการผลิต 2.เก็บบันทึกรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานสภาวะเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 3.แจกจ่ายแบบฟอร์มบันทึกการเฝ้าระวังกระบวนการให้แผนก...

บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 Position
19 Jul 19
18 . Research & Development Supervisor
- ติดต่อประสานงานกับโรงงานผู้ผลิตเพื่อแจ้งความต้องการของการพัฒนาสินค้าให้ถูกต้องตามความต้องการ - ติดตามตัวอย่าง, ราคา, และข้อมูล Ingredient List ให้ทันต่อกำหนดเวลาและถูกต้องตามความต้องการ - จัดเตรีย...

PURI Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
19 . R&D Technologist (วุฒิ ป.โท)
1. วางแผนปรับปรุง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ 2. งานบริการลูกค้า 3. งานบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องทดสอบ 4. งานระบบ ISO *สายงานพลาสติก*

Innovation Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
20 . นักวิจัย ( R&D Officer) (พระราม3)รับสมัครด่วน !
- คิดค้นวิธีการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้สามารถผลิตงานตามที่ลูกค้าต้องการ,ศึกษา/ปรับปรุงวิธีการผลิตที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มคุณภาพของสิ่งพิมพ์ ประสิทธิภาพ - รวมทั้งช่วยกำหนดเป็นมาตรฐานในการทำงาน เป็นต้น

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
19 Jul 19
  45 Positions      
Sort By 
Disability Jobs