JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  45 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าส่วนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( ด้านสีผม )
- ควบคุมดูแลงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานหน่วยงานราชการ หน่วยงานภายในองค์กร และกลุ่มลูกค้าเพื่อผลิตชิ้นงานใหม่ได้ตรงตามความต้องการ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 - 45,000 บาท
19 Jul 19
2 . R&D Officer (Product Development) / Offline Team
เกี่ยวกับบริษัท: บริษัทวิจัยพัฒนา/ผลิต Skincare, Personal care, Cosmetic และจำหน่ายสินค้าในไทยและต่างประเทศ หน้าที่หลัก: R&D, Sourcing, NPD รายละเอียด - วิจัยและพัฒนาสินค้า กลุ่ม Skincare & ...

Konvy International Co.,Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการผลิต
1.ร่วมพัฒนากระบวนการผลิตปัจจุบันและกระบวนการผลิตใหม่ๆด้านสูตรการผลิต 2.เก็บบันทึกรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานสภาวะเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 3.แจกจ่ายแบบฟอร์มบันทึกการเฝ้าระวังกระบวนการให้แผนก...

บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 Position
19 Jul 19
4 . Research And Development Cosmetic
1. วิจัยและพัฒนาสูตรตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. ทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ 3. ติดต่อประสานงานกับ Marketing และ Suplier ต่างๆ 4. กำหนดสูตร ขั้นตอนการผลิต และ Spec. 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รั...

บริษัท เพียว คอสเมติก แลบบอราทอรีส์ จำกัด
2 Position
Salary 16,000-20,000
19 Jul 19
5 . Research & Development Supervisor
- ติดต่อประสานงานกับโรงงานผู้ผลิตเพื่อแจ้งความต้องการของการพัฒนาสินค้าให้ถูกต้องตามความต้องการ - ติดตามตัวอย่าง, ราคา, และข้อมูล Ingredient List ให้ทันต่อกำหนดเวลาและถูกต้องตามความต้องการ - จัดเตรีย...

PURI Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์/Senior R&D(Cosmetics-Skincare Product) รามคำแหง 60/4
-ดูแลกระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ของบริษัท ตั้งแต่ strategic planning ไปจนถึง กระบวนการสั่งผลิตจนเป็นสินค้าสำเร็จ (finished product) -พัฒนาและหาไอเดียสินค้าใหม่ๆภายใต้แนวทางของแบรนด์ที่บริษัทกำหนด ร่วมว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 อัตรา (ขยายทีม รับสมัครด่วน!!)
Salary 30,000 - 35,000
19 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (R&D Packaging)
-รับผิดชอบสินค้าใหม่ ออกแบบ ทดสอบ บรรจุภัณฑ์ให้สามารถผลิตได้ -สินค้าส่งได้ทันตามกำหนด -รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
19 Jul 19
8 . R&D Technologist (วุฒิ ป.โท)
1. วางแผนปรับปรุง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ 2. งานบริการลูกค้า 3. งานบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องทดสอบ 4. งานระบบ ISO *สายงานพลาสติก*

Innovation Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
9 . นักวิจัย ( R&D Officer) (พระราม3)รับสมัครด่วน !
- คิดค้นวิธีการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้สามารถผลิตงานตามที่ลูกค้าต้องการ,ศึกษา/ปรับปรุงวิธีการผลิตที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มคุณภาพของสิ่งพิมพ์ ประสิทธิภาพ - รวมทั้งช่วยกำหนดเป็นมาตรฐานในการทำงาน เป็นต้น

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
19 Jul 19
10 . พนักงานฝ่ายพัฒนาและวิจัย
1. พัฒนาสินค้าตามหลักการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 2. คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. ประเมินผลตัวอย่างก่อนส่งให้ลูกค้า 4. ประเมินผลตัวอย่างก่อนส่งให้ลูกค้า 5. แก้ไ...

บริษัท พารากอน เอสเทติก จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
19 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD)
- รับผิดชอบการตรวจสอบ ตรวจวัด ส่วนผสมสารเคมีและบรรจุภัณฑ์ก่อนนำมาใช้ในกระบวนการผลิต วิเคราะห์ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า...

บริษัท บีบี ฟาร์มา แลบ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Jul 19
12 . Packaging Specialist
• Artwork checking • Trial packaging process for trial production • New product packaging start up

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 Position
19 Jul 19
13 . พนักงานQC
1. ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนกให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแลควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่กำหนดไว้ 3. ประเม...

บริษัท พารากอน เอสเทติก จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Cosmetics)
1.ดูแลรับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาสูตรปัจจุบันและสูตรใหม่ๆ ทางด้านเครื่องสำอาง 2.ติดต่อและประสานงานกับ Marketing และ Supplier ต่างๆ 3.ควบคุมการทำ Trial Batch สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับทาง Production ...

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ และประสบการณ์
19 Jul 19
15 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) Cosmetic
- วิเคราะห์สารเคมีตัวอย่าง - พัฒนาสูตร ขึ้นตัวอย่าง ตามที่ลูกค้าต้องการได้ - ดูแลตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ประสานงาน ติดต่อลูกค้า เซลล์ และบุคคลทั่วไปได้ - นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ ...

บริษัท เมดดิซาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
19 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่เทคนิคบริการรับสมัครด่วน !
- บริการและให้คำปรึกษาลูกค้าด้านเทคนิคการชุบเคมีภัณฑ์ - บริการลูกค้าด้านการติดตามผลการใช้เคมีภัณฑ์ - นำเสนอเคมีภัณฑ์ และไลน์ชุบให้กับลูกค้า

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
จำนวนมาก
Salary 15,000
19 Jul 19
17 . R&D Specialist
1.คิดคอร์สหัตถการความงามทั้งคอร์สทรีทเม้นท์ หัตถการเลเซอร์ รวมถึงการฉีดวิตามินบำรุงผิว 2.มีความรู้เรื่องการใช้ยาฉีด ทั้ง meso หน้าใส และการให้วิตามินผ่านเส้นเลือด สามารถพัฒนาคอร์สต่างๆ ให้มีประสิทธิภ...

บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด
2 Position
19 Jul 19

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
19 . R&D เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สาขารามคำแหง)
-พัฒนาสูตรสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้กับลูกค้า -ค้นคว้าหาวัตถุดิบ ส่วนผสมทั้งในประเทศและต่างประเทศ -จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน -จัดทำเอกสารให้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า -จัดการอบ...

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประการณ์
19 Jul 19
20 . Bakery Creativeรับสมัครด่วน !
- ร่วมมือกับฝ่ายขายเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ออกแบบและวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ควบคุมและติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนด - มีควา...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
  45 Positions      
Sort By 
Disability Jobs