JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  131 Positions      
Sort By 
1 . เลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary)
- บริหารจัดการตารางนัดหมาย / การประชุม - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร - จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม - จัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - อัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Jul 19
2 . เลขานุการผู้บริหารคนญี่ปุ่น
- ทำเอกสารนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ (ผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) - จัดซื้อ (ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องแต่งกายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) - แปลเอกสารจากไทยเป็นญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นไทย

GIGASUS (THAILAND) CO., LTD.
Salary 25,000 -35,000
21 Jul 19
3 . Business Coordinator OfficerUrgently Required !
• Receiving and distributing mails and correspondence. • Gathering data and compiling various reports for the Executive Management. • Screening incoming correspondence and reports, handling some pe...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Jul 19
4 . เลขานุการผู้บริหารUrgently Required !
- ดูแลรับผิดชอบงานเลขานุการ (นัดหมาย/จองการเดินทาง/บันทึกการประชุม/จัดทำรายงาน ฯลฯ) - โต้ตอบอีเมล์/จดหมาย กับลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ - จัดเตรียมเอกสารรายงานเพื่อนำเสนอ และตรวจสอบเอกสารให้ผู้บริหา...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Jul 19
5 . Personal Assistant Division Manager (Operation)@Chidlom
- กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐาน - วางแผน และพัฒนาการสอนงาน และให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานงานกับทุกแผนกและทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่...

Central Group Co., Ltd.
21 Jul 19
6 . Marketing Assistant (Skincare&Cosmetic)
- Marketing survey, research, strategy and planning - Coordinate with regional - Other marketing communication / events

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
1 Position
Salary 30,000-40,000
21 Jul 19
7 . เลขานุการ
- ดำเนินงานด้านการให้บริการการจัดประชุม/อบรม อย่างมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการผอ.ฝ่ายฯ / ผช.กจญฯ.ฝ่ายกิจการ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริห...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
21 Jul 19
8 . เลขานุการ, เลขานุการผู้บริหาร, admin secretary
-ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนและตรงต่อเวลา -จัดการเอกสารต่างๆ -ติดต่อประสานงานกับทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร -ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร * สวัสดิการเฉพาะตำแหน่งนี้...

โรงรับจำนำ Cash express
Salary ขึ้นกับประสบการณ์ในการทำงาน
21 Jul 19
9 . เลขานุการคณะกรรมการบริหาร (น้ำตาลพิษณุโลก สำนักงานใหญ่)
1.ดูแลและดำเนินการด้านการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท คณะทำงาน ดำเนินการหนังสือเชิญประชุม จัดทำเอกสาร จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 2.สนับสนุนการจัดประชุมคณะ...

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
21 Jul 19
10 . เลขานุการผู้บริหารระดับสูง (สื่อสารภาษาจีนดีมาก)รับสมัครด่วน !
- จัดทำตารางนัดหมาย ติดตามงานต่าง ๆ ของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน - ดูแลงานด้านเอกสาร นัดหมายต่าง ๆ - ต้อนรับและคอยดูแลแขกของผู้บริหาร - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิงไท่ เทรดดิ้ง จำกัด
1 Position
Salary 25,000 - 40,000
21 Jul 19
11 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- จัดการประชุมและจดบันทึกการประชุม - บริหารงานเอกสารต่างๆ - จัดการตารางการนัดหมาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ปฎิบัติงานสนับสนุนทั่วไปแก่ผู้บริหาร - ประจำที่สำนักงานใหญ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 - 25,000
20 Jul 19
12 . เลขานุการผู้บริหาร (CEO)
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก 2. จัดทำรายงานการประชุม และบันทึกการประชุม 3. ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร 4. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามการตกลง
20 Jul 19
13 . เลขาผู้บริหาร
1.English translation verbal (meeting with suppliers, customers, internal staff) and written email or letter for GM on a continuous basis, and also ad hoc for the company's related visitors 2.Keep tr...

บริษัท เอ็น.เอส.แอล.คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
14 . เลขานุการ (ผู้บริหาร)รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมประสานงาน การประชุม - ตารางนัดหมายต่างๆ ของผู้บริหาร - ตอบ Mail / จดหมาย พิมพ์เอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ - ทำใบเสนอราคา, ใบเบิกของ จากโรงงาน - ต้อนรับผู้ม...

บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
15 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานระบบเอกสาร หรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงาน นัดหมายการประชุม ทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

บริษัท โต ออโต้คาร์ จำกัด
4 Position
Salary 25,000++
20 Jul 19
16 . Secretary to Managing Director
1. จัดการ และจัดลำดับความสำคัญในการติดต่อสื่อสารทั้งหมดของผู้บริหาร 2. อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา 3. ดูแลตารางน...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary 25,000-70,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
20 Jul 19

บริษัท วี.วี.ดับบลิว.คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
Salary 15,000.-บาท (ขึ้นไป)
20 Jul 19
18 . เลขาแพทย์
ร่าง จัดทำ แปลและตรวจสอบหนังสือ จดหมาย เอกสาร และรายงานต่างๆ ติดตามงานและประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย วางแผนงาน รวมถึงปฎิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **ส่งResume แนบภาพถ่...

Star Clinic
1 ตำแหน่ง
Salary 16,000-22,000
20 Jul 19
19 . เลขานุการ
1.ดูแลประสานงานภายในงานธุรการ 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์
20 Jul 19
20 . เลขานุการ (สาขางามวงศ์วาน/สาขาบางนา)
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายนอก/ภายใน - จัดทำรายงานการประชุม - ดูแลคิว-ตารางนัดหมาย - ออกนอกสถานที่ในบางโอกาส - สรุปรายงานต่างๆ ให้ผู้อำนวยการพิจารณาข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูลท...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
  131 Positions      
Sort By 
Disability Jobs