JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  127 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยกรรมการบริษัท (Personal Assistant)
- Managing the Deputy Managing Director’s schedule and organizing meetings and appointments - Prepare and accurately recording minutes from meetings - Monitoring, following up and ensuring impleme...

Take Care Salon Of Beauty
1 Position
Salary 20,000-40,000
18 Sep 19
2 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- งานด้านเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
3 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- จัดการประชุมและจดบันทึกการประชุม - บริหารงานเอกสารต่างๆ - จัดการตารางการนัดหมาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ปฎิบัติงานสนับสนุนทั่วไปแก่ผู้บริหาร - ประจำที่สำนักงานใหญ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 - 25,000
18 Sep 19
4 . เลขานุการ
- ดำเนินงานด้านการให้บริการการจัดประชุม/อบรม อย่างมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการผอ.ฝ่ายฯ / ผช.กจญฯ.ฝ่ายกิจการ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริห...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
18 Sep 19
5 . Secretary
-Control secretary operations in handling appointments, and mails as assigned to facilitate the executives -Control and providing support in accumulating and handling overall documents for the execut...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 Position
18 Sep 19
6 . Personal Assitant to Managing Director
1.เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารขององค์กร ในการบริหารจัดการงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายขอองคฺกร 2.รับผิดชอบในการนัดหมายต่าง ๆทั้งในและนอกเหนือจากตารางปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
7 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1. ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร ทั้งภายใน และภายนอก 2. ติดตามงาน แจ้งงานรายละเอียด- ความคืบหน้า ทำรายงาน ต่อผู้บริหาร 3. ติดต่อ-ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก(หน่วยงานราชการ) 4. จัดทำนัดหมายการปร...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
8 . เลขานุการผู้บริหาร
ดูแลและจัดตารางนัดหมายผู้บริหาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก จัดทำเอกสารการประชุม เอกสารการนำเสนอ สรุปและจัดทำรายงานการประชุม ต้อนรับและรับรองแขกหรือผู้ที่มาติดต่อ อำน...

Dermalink
1 Position
Salary 20,000 - 25,000
18 Sep 19
9 . เลขานุการผู้บริหาร / เลขานุการผู้บริหารอาวุโสรับสมัครด่วน !
- จัดทำตารางนัดหมายให้ผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ - ดูแลงานเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงาน จัดคิวนัด/ทำตารางปฏิทิน/จองตั๋วเครื่องบิน - ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ - ดูแลคอนโดให้กับลูกค้าต่าง...

บริษัท โปรปลั๊กอิน จำกัด
1 อัตรา
Salary 38,000 - 40,000
18 Sep 19
10 . Secretary Location : TONSON TOWER Near BTS ชิดลม
ความรับผิดชอบ รับผิดชอบจัดการงานด้านเอกสารสำคัญทางกฎหมาย หนังสือโต้ตอบ ให้มีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วน และจัดเก็บรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย งานที่ต้องปฏิบัติ ...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary 18,000 - 25,000
18 Sep 19
11 . เลขานุการประจำโครงการ
1. ประสานงานระหว่างเจ้าของงาน ผู้รับเหมาและพนักงานประจำสำนักงาน 2. จัดทำเอกสารหรือทำ Presentation ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งช่วยแก้ไขและตรวจทานร่างให้ถูกต้อง 3. นัดหมายและจัดเตรียมเอกสาร รวมทั้งข้อ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
12 . เจ้าหน้าที่จัดการประชุมผู้บริหาร
1. ประสานงานจัดตารางนัดหมายการประชุม จองห้องประชุม 2. ประสานงานจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุม และอาหารว่าง 3. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท/ บริษัท...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
13 . เลขาผู้บริหาร
- ทำหน้าที่เลขานุการตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

บริษัท โกลบอล สปริง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
14 . เลขานุการ
- จัดการตารางเวลานัดของกรรมการผู้จัดการ - จัดการนัดประชุม - จดบันทึกรายงานการประชุม - ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนเสนออนุมัติ - รับรองแขกของผู้บริหาร - ดูแลและ Support การทำงานของผู้บริหาร - ทำงานที่...

บริษัท เวลกิ้น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
18 Sep 19
15 . Executive Secretary / Senior administrative officerรับสมัครด่วน !
1.ประสานงาน และเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ภายในบริษัท 2.ตรวจสอบดูแลและจัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นหมวดหมู่ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.ตรวจสอบและดูแลจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่จะ...

บริษัท อัลก้า พลัส จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 -25,000
18 Sep 19
16 . เลขานุการ (สาขางามวงศ์วาน/สาขาบางนา)
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายนอก/ภายใน - จัดทำรายงานการประชุม - ดูแลคิว-ตารางนัดหมาย - ออกนอกสถานที่ในบางโอกาส - สรุปรายงานต่างๆ ให้ผู้อำนวยการพิจารณาข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูลท...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
17 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานต่างๆ -เคลียร์บิลที่ใช้จ่ายจากเงินสดย่อยหรือ บิลค่าใช้จ่ายที่มาตามรอบเดือน -บันทึกการประชุม

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
18 . เลขานุการผู้บริหารประจำธ.กสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ / พหลโยธิน / ราษฎร์บูรณะ / สีลม
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
20 อัตรา
Salary 13,000 - 15,000
18 Sep 19
19 . Secretary and Interpreter *ภาษาญี่ปุ่น N2 * สุขุมวิท 26 (BTSพร้อมพงษ์)
Job Descriptions : - Help working for Japanese Boss - Interpretation and translation JP to TH/ Th to JP Work : 09.00 - 19.00 Holiday : Once a week

SANPONET Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 25,000 - 35,000 Bath
18 Sep 19
20 . เลขานุการ (ติดตามผู้บริหาร)
ก่อนสมัครงาน รบกวนผู้สมัครอ่านคุณสมบัติด้านล่างให้ครบทุกข้อนะคะ

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary พิจารณาจากประสบการณ์ในการทำงาน
18 Sep 19
  127 Positions      
Sort By 
Disability Jobs