JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  122 Positions      
Sort By 
1 . เลขานุการผู้บริหารคนญี่ปุ่น
- ทำเอกสารนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ (ผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) - จัดซื้อ (ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องแต่งกายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) - แปลเอกสารจากไทยเป็นญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นไทย

GIGASUS (THAILAND) CO., LTD.
Salary 25,000 -35,000
23 Aug 19
2 . เลขานุการผู้บริหาร ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง)
1. ประสานงานกับทุกหน่วยงาน (ภายในและภายนอก) ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 2. จัดเตรียมเอกสาร บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 3. ร่างและพิมพ์จดหมายต่างๆ 4. ปฏิบัติงานและ Support เลขานุการผู้บริหาร ได้ในทุกๆ...

Siam Wellness Group Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary N/A
23 Aug 19
3 . เลขานุการผู้บริหาร
งานเลขานุการผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร

บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
4 . เลขานุการ
- ดำเนินงานด้านการให้บริการการจัดประชุม/อบรม อย่างมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการผอ.ฝ่ายฯ / ผช.กจญฯ.ฝ่ายกิจการ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริห...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
23 Aug 19
5 . ผู้ช่วยกรรมการบริษัท (Personal Assistant)
- Managing the Deputy Managing Director’s schedule and organizing meetings and appointments - Prepare and accurately recording minutes from meetings - Monitoring, following up and ensuring impleme...

Take Care Salon Of Beauty
1 Position
Salary 20,000-40,000
23 Aug 19
6 . เลขานุการ (Secretary)รับสมัครด่วน !
- จองตั๋วเครื่องบินให้ผู้บริหาร - ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการเตรียมข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ในการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และ ติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้รับ...

Boost Fitness Co., Ltd.
23 Aug 19
7 . Secretary Executive/เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1.Organizing & Prioritizing the ongoing, never-ending list of tasks that need to be done. 2.Helping maintain alignment in the Executive's life 3.Miscellaneous tasks for Executive-Personal & Business...

บริษัท บูทรูม จำกัด
3 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
23 Aug 19
8 . เลขานุการผู้บริหาร (สุขาภิบาล 2)
• อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา • ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการเตรียมข้อมูล จัดเตรีย...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
1 Position
Salary 25,000-30,000
23 Aug 19
9 . เลขานุการผู้บริหาร
- ติดตามผู้บริหาร - ดําเนินการจัดการประชุมตามที่ผู้บริหารสั่งการ - จัดทำรายงานการประชุม - จัดทำตารางนัดหมาย - ประสานงานบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรและภายนอก - จัดเตรียมเอกสาร

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามนโยบายบริษัท/ต่อรองตามความสามารถ+ค่าคอมมิชชั่น
23 Aug 19
10 . Secretary/ เลขานุการผู้บริหาร ประจำ Meko Clinic สำนักงานใหญ่
- ดูแลตารางนัดหมายต่าง ๆ จัดการและวางแผนการนัดหมายของผู้บริหาร และประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ - จัดทำวาระการประชุม เข้าร่วมประชุม บันทึกการประชุม และสรุปรายงานการประชุม - ติดต่อประสานงานกับผู้...

Mekoclinic
1 อัตรา
Salary 18,000-30,000 บาท
23 Aug 19
11 . Secretary
- Checking calendar for internal and external meeting and also arranging documents for various meeting. - Contacting with clients, Sending out financial statements and other documents to clients....

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด / PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
N/A
23 Aug 19
12 . เลขานุการผู้บริหาร *หยุด เสาร์-อาทิตย์*
- ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ของผู้บริหาร เช่น จดหมาย อีเมล ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร - บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร ...

Sriracha Harbour Public Co.,Ltd.
1 Position
Salary 25,000-30,000
23 Aug 19
13 . เลขานุการบริษัท
-ดูแลรับผิดชอบเอกสารทั้งเข้าและออกของบริษัท รวมทั้งรวบรวมจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ -ทำหน้าที่นัดหมายและจดรายงานการประชุม จดบันทึกรายงานร่างเอกสารต่างๆ รวมทั้งสามารถเดินทางออกไปประชุมร่วมกับผู้บริห...

บริษัท สคูเบิร์ก จำกัด
1 Position
23 Aug 19
14 . Executive Secretary
- Provide secretarial job and other task as assigned direct report to MD - Manage the executive’s appointments and schedules and make travel arrangements - Travel coordination i.e. flight booking, h...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
1 Position
23 Aug 19
15 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานเอกสารเข้า-ออก ของผู้บริหาร - ทำจดหมายติดต่อบุคคล, สถาบันต่างๆ - จัดทำรายงานการประชุมต่างๆ - จัดตารางนัดกับบุคคลและสถาบันต่างๆ - ติดตามผู้บริหารในบางโอกาส - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
16 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ดูแลการนัดหมายและตารางเวลาของผู้บริหาร - ดูแลตรวจสอบเอกสาร และพิมพ์งานเอกสารให้ผู้บริหาร - ดูแลจัดเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆ ให้ผู้บริหาร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด
1 Position
23 Aug 19
17 . Personal assistant/secretary
• Provide full secretarial and administrative support to Top management • Provide basic sales/expense management • Handle daily correspondence (mails, emails, faxes), answer phone calls and take and...

บริษัท ชาร์ลสตัน ไซแอนติฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 13,000-18,000
23 Aug 19
18 . เลขานุการผู้บริหาร
ดูแลและจัดตารางนัดหมายผู้บริหาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก จัดทำเอกสารการประชุม เอกสารการนำเสนอ สรุปและจัดทำรายงานการประชุม ต้อนรับและรับรองแขกหรือผู้ที่มาติดต่อ อำน...

Dermalink
1 Position
Salary 20,000 - 25,000
23 Aug 19
19 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1. ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร ทั้งภายใน และภายนอก 2. ติดตามงาน แจ้งงานรายละเอียด- ความคืบหน้า ทำรายงาน ต่อผู้บริหาร 3. ติดต่อ-ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก(หน่วยงานราชการ) 4. จัดทำนัดหมายการปร...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
23 Aug 19
20 . Executive Secretary / Senior administrative officerรับสมัครด่วน !
1.ประสานงาน และเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ภายในบริษัท 2.ตรวจสอบดูแลและจัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นหมวดหมู่ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.ตรวจสอบและดูแลจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่จะ...

บริษัท อัลก้า พลัส จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 -25,000
23 Aug 19
  122 Positions      
Sort By 
Disability Jobs