JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  130 Positions      
Sort By 
1 . เลขานุการผู้บริหาร / เลขานุการผู้บริหารอาวุโสรับสมัครด่วน !
- จัดทำตารางนัดหมายให้ผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ - ดูแลงานเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงาน จัดคิวนัด/ทำตารางปฏิทิน/จองตั๋วเครื่องบิน - ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ - ดูแลคอนโดให้กับลูกค้าต่าง...

บริษัท โปรปลั๊กอิน จำกัด
1 อัตรา
Salary 38,000 - 40,000
16 Sep 19
2 . เลขานุการ ( ภาษาจีน )รับสมัครด่วน !
1.จัดการวางแผนงานในหน้าที่ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.รอบรู้ทุกเรื่องของผู้บริหาร รวมถึงตารางงานการทำงานและการเตรียมความพร้อมต่างๆ 3.สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว 4.สามารถขับรถต่างจั...

บริษัท ไทยทอง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 20,000 - 40,000 บาท
16 Sep 19
3 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานต่างๆ -เคลียร์บิลที่ใช้จ่ายจากเงินสดย่อยหรือ บิลค่าใช้จ่ายที่มาตามรอบเดือน -บันทึกการประชุม

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
4 . เลขานุการประจำโครงการ
1. ประสานงานระหว่างเจ้าของงาน ผู้รับเหมาและพนักงานประจำสำนักงาน 2. จัดทำเอกสารหรือทำ Presentation ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งช่วยแก้ไขและตรวจทานร่างให้ถูกต้อง 3. นัดหมายและจัดเตรียมเอกสาร รวมทั้งข้อ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
5 . เลขานุการ (กรุงเทพ) รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานบุคคลภายในและภายนอก - ดูแลแฟ้มเอกสาร และรายงาน - พิมพ์งานและงานบริการอื่นๆ - งานเอกสารทั่วไปที่ผู้บริหารมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000.-
16 Sep 19
6 . Executive Secretary
Responsible in Secretary and General Administration function for top management.

Almond (Thailand) Limited
1 Position
16 Sep 19
7 . เลขานุการผู้บริหารประจำธ.กสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ / พหลโยธิน / ราษฎร์บูรณะ / สีลม
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
20 อัตรา
Salary 13,000 - 15,000
16 Sep 19
8 . Online Marketing Manager's Assistant
-Invoice Po -Memorandum -Coordination Outsource & Organization -Trantletor -Order Product -Meeting

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000-22,000
16 Sep 19
9 . Marketing (Skincare&Cosmetic)
- Marketing survey, research, strategy and planning - Coordinate with regional - Other marketing communication / events

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
1 Position
Salary 30,000-40,000
16 Sep 19
10 . ผู้ช่วยเลขานุการ รับสมัครด่วน !
1.ตรวจเอกสารต่างๆให้ถูกต้อง 2.ประสานงานกับบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.วี.เอส. อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
16 Sep 19
11 . เลขานุการ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
- รวบรวมและเสนอแนะข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ (KPI) - นำเสนอความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน ในภาพรวมของบริษัทฯ - ควบคุมและดำเนินการเบิกใช้งบประมาณของหน่วยงาน - จัดทำบันทึกภายใน/นอก ,จดหมายโต้ตอบ ...

KTBGS CO.,LTD.
1 อัตรา
16 Sep 19
12 . เลขานุการโครงการรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ 2. จัดรูปแบบและพิมพ์รายงาน 3. จัดประชุม 4. ทำรายงานการประชุม 5. ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
16 Sep 19
13 . เลขานุการประจำโครงการรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านธุรการ-งานเอกสารในโครงการก่อสร้าง - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอก และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน - ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม เช่น นัดประชุมภายในและนอกบริษัท, จด...

บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด และ บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
16 Sep 19
14 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1. ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร ทั้งภายใน และภายนอก 2. ติดตามงาน แจ้งงานรายละเอียด- ความคืบหน้า ทำรายงาน ต่อผู้บริหาร 3. ติดต่อ-ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก(หน่วยงานราชการ) 4. จัดทำนัดหมายการปร...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
16 Sep 19
15 . Secretary (Officer)
Major duties and responsibilities • Perform variety of secretarial duties and administrative support to management. • Manage and maintain executive’s schedules, calendar arrangement and confirm app...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
16 . Executive Secretaryรับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับหน่วยงานทุกแผนกติดต่อกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ - รวมถึงการจัดการด้านการบริหารเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 Position
16 Sep 19
17 . Executive Secretary/Secretary and Personal Assistant to CEOรับสมัครด่วน !
1.Provide a full range of confidential personal assistant to CEO and responsible for the execution of secretarial duties, management and organization of CEO office. 2.Compose Reports, Memorandum, Ag...

บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
18 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- งานด้านเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
19 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- จัดการประชุมและจดบันทึกการประชุม - บริหารงานเอกสารต่างๆ - จัดการตารางการนัดหมาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ปฎิบัติงานสนับสนุนทั่วไปแก่ผู้บริหาร - ประจำที่สำนักงานใหญ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 - 25,000
16 Sep 19
20 . เลขานุการผู้บริหาร ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง)
1. ประสานงานกับทุกหน่วยงาน (ภายในและภายนอก) ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 2. จัดเตรียมเอกสาร บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 3. ร่างและพิมพ์จดหมายต่างๆ 4. ปฏิบัติงานและ Support เลขานุการผู้บริหาร ได้ในทุกๆ...

Siam Wellness Group Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary N/A
16 Sep 19
  130 Positions      
Sort By 
Disability Jobs