JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  127 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยเลขานุการ (Executive Assistant Secretary)
1.ดำเนินงานให้กับผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ 2.รับผิดชอบงานเลขานุการให้กับผู้บริหาร 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.สนับส...

บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
17 Sep 19
2 . เลขานุการผู้บริหาร
1. จัดการนัดหมายทางธุรกิจและการจัดการประชุมทั้งหมดสำหรับผู้บริหาร 2 .จัดทำบันทึกรายงานการประชุมและวาระการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการประชุมทางธุรกิจ 3.สามารถเดินทางไปกับผู...

AMN Media Group Co.,Ltd
1 Position
Salary 20,000-30,000
16 Sep 19
3 . ผู้ช่วยกรรมการบริษัท (Personal Assistant)
- Managing the Deputy Managing Director’s schedule and organizing meetings and appointments - Prepare and accurately recording minutes from meetings - Monitoring, following up and ensuring impleme...

Take Care Salon Of Beauty
1 Position
Salary 20,000-40,000
16 Sep 19
4 . เลขานุการ (ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพกรีฑา)รับสมัครด่วน !
1. อัดเดทงานของผู้บริหาร 2. ติดตามผู้บริหาร 3. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก 4. รับผิดชอบในหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท เดนทัล เมท จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป (ตามความสามารถ ตามตกลง)
16 Sep 19
5 . Secretary (Officer)
Major duties and responsibilities • Perform variety of secretarial duties and administrative support to management. • Manage and maintain executive’s schedules, calendar arrangement and confirm app...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
6 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- งานด้านเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
7 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- จัดการประชุมและจดบันทึกการประชุม - บริหารงานเอกสารต่างๆ - จัดการตารางการนัดหมาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ปฎิบัติงานสนับสนุนทั่วไปแก่ผู้บริหาร - ประจำที่สำนักงานใหญ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 - 25,000
16 Sep 19
8 . Secretary
-Control secretary operations in handling appointments, and mails as assigned to facilitate the executives -Control and providing support in accumulating and handling overall documents for the execut...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 Position
16 Sep 19
9 . เลขานุการ
- ดำเนินงานด้านการให้บริการการจัดประชุม/อบรม อย่างมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการผอ.ฝ่ายฯ / ผช.กจญฯ.ฝ่ายกิจการ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริห...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
16 Sep 19
10 . Personal Assitant to Managing Director
1.เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารขององค์กร ในการบริหารจัดการงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายขอองคฺกร 2.รับผิดชอบในการนัดหมายต่าง ๆทั้งในและนอกเหนือจากตารางปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
11 . จนท.สำนักงานกรรมการบริหาร (จนท.ประสานงาน) รับสมัครด่วน !
- จัดประชุม , ทำรายงานการประชุม และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมอารมณ์ได้และมีความอดทน

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Sep 19
12 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
- ดูแลจัดการตารางเวลางาน ธุระส่วนตัว ของผู้บริหารให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่น - จัดเตรียมเอกสารและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานให้เป็นหมวดหมู่ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
16 Sep 19
13 . เลขานุการผู้บริหาร / เลขานุการผู้บริหารอาวุโสรับสมัครด่วน !
- จัดทำตารางนัดหมายให้ผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ - ดูแลงานเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงาน จัดคิวนัด/ทำตารางปฏิทิน/จองตั๋วเครื่องบิน - ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ - ดูแลคอนโดให้กับลูกค้าต่าง...

บริษัท โปรปลั๊กอิน จำกัด
1 อัตรา
Salary 38,000 - 40,000
16 Sep 19
14 . เลขานุการ ( ภาษาจีน )รับสมัครด่วน !
1.จัดการวางแผนงานในหน้าที่ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.รอบรู้ทุกเรื่องของผู้บริหาร รวมถึงตารางงานการทำงานและการเตรียมความพร้อมต่างๆ 3.สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว 4.สามารถขับรถต่างจั...

บริษัท ไทยทอง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 20,000 - 40,000 บาท
16 Sep 19
15 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานต่างๆ -เคลียร์บิลที่ใช้จ่ายจากเงินสดย่อยหรือ บิลค่าใช้จ่ายที่มาตามรอบเดือน -บันทึกการประชุม

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
16 . เลขานุการประจำโครงการ
1. ประสานงานระหว่างเจ้าของงาน ผู้รับเหมาและพนักงานประจำสำนักงาน 2. จัดทำเอกสารหรือทำ Presentation ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งช่วยแก้ไขและตรวจทานร่างให้ถูกต้อง 3. นัดหมายและจัดเตรียมเอกสาร รวมทั้งข้อ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
17 . เลขานุการ (กรุงเทพ) รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานบุคคลภายในและภายนอก - ดูแลแฟ้มเอกสาร และรายงาน - พิมพ์งานและงานบริการอื่นๆ - งานเอกสารทั่วไปที่ผู้บริหารมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000.-
16 Sep 19
18 . Executive Secretary
Responsible in Secretary and General Administration function for top management.

Almond (Thailand) Limited
1 Position
16 Sep 19
19 . เลขานุการผู้บริหารประจำธ.กสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ / พหลโยธิน / ราษฎร์บูรณะ / สีลม
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
20 อัตรา
Salary 13,000 - 15,000
16 Sep 19
20 . Online Marketing Manager's Assistant
-Invoice Po -Memorandum -Coordination Outsource & Organization -Trantletor -Order Product -Meeting

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000-22,000
16 Sep 19
  127 Positions      
Sort By 
Disability Jobs