JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  125 Positions      
Sort By 
1 . เลขาฯฝ่ายขาย ประจำ สนง.ใหญ่ (รัชดา)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงาน / ดำเนินการ / ดูแล / ให้บริการด้านการขายสินค้า และบริการ หรือทำห้าที่เป็นตัวแทนการขายให้กับพนักงานขาย - ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้บริการขายสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ และทางโทรสาร รว...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000-25,000
21 Aug 19
2 . เลขานุการผู้บริหาร (สุขาภิบาล 2)
• อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา • ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการเตรียมข้อมูล จัดเตรีย...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
1 Position
Salary 25,000-30,000
21 Aug 19
3 . Secretary
- Checking calendar for internal and external meeting and also arranging documents for various meeting. - Contacting with clients, Sending out financial statements and other documents to clients....

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด / PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
N/A
21 Aug 19
4 . เลขานุการผู้บริหาร
- ติดตามผู้บริหาร - ดําเนินการจัดการประชุมตามที่ผู้บริหารสั่งการ - จัดทำรายงานการประชุม - จัดทำตารางนัดหมาย - ประสานงานบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรและภายนอก - จัดเตรียมเอกสาร

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามนโยบายบริษัท/ต่อรองตามความสามารถ+ค่าคอมมิชชั่น
21 Aug 19
5 . เลขานุการผู้บริหาร ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง)
1. ประสานงานกับทุกหน่วยงาน (ภายในและภายนอก) ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 2. จัดเตรียมเอกสาร บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 3. ร่างและพิมพ์จดหมายต่างๆ 4. ปฏิบัติงานและ Support เลขานุการผู้บริหาร ได้ในทุกๆ...

Siam Wellness Group Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
6 . เลขานุการ
- ดำเนินงานด้านการให้บริการการจัดประชุม/อบรม อย่างมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการผอ.ฝ่ายฯ / ผช.กจญฯ.ฝ่ายกิจการ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริห...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
21 Aug 19
7 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ดูแลตารางนัดหมาย รายงานการประชุมต่างๆของผู้บริหาร - ดูแลและSupport การทำงานของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง - รับรองแขกของผู้บริหาร - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท บ้านแพน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด
ชาย 2 อัตรา หญิง 3 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
8 . เลขานุการอาวุโสฝ่ายขาย
- บันทึกรายงานการประชุม - จัดตารางนัดหมาย งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ขาย และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - สามารถเขียนรายงาน / E-Mail ฺ ...

บริษัท แอ็คเมนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 40,000 บาท ขึ้นไป
21 Aug 19

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
1 Position
21 Aug 19
10 . Executive Secretary
- Provide secretarial job and other task as assigned direct report to MD - Manage the executive’s appointments and schedules and make travel arrangements - Travel coordination i.e. flight booking, h...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
1 Position
21 Aug 19
11 . เลขานุการประธานบริษัท สำนักงานกรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1.) รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของผู้บริหาร อาทิ จัดการงานเอกสาร,การทำรายงาน, ติดต่อประสานงานนัดหมายต่างๆ, ร่างหนังสือและจดหมาย 2.) รับผิดชอบการเดินทางของผู้บริหาร อาทิ กา...

บริษัท ส่งเสริม ทรานเซอร์วิส จำกัด
2 Position
Salary ตามบุคคลิกภาพและความสามารถ
21 Aug 19
12 . Secretary/ เลขานุการผู้บริหาร ประจำ Meko Clinic สำนักงานใหญ่
- ดูแลตารางนัดหมายต่าง ๆ จัดการและวางแผนการนัดหมายของผู้บริหาร และประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ - จัดทำวาระการประชุม เข้าร่วมประชุม บันทึกการประชุม และสรุปรายงานการประชุม - ติดต่อประสานงานกับผู้...

Mekoclinic
1 อัตรา
Salary 18,000-30,000 บาท
21 Aug 19
13 . Executive Secretary / Senior administrative officerรับสมัครด่วน !
1.ประสานงาน และเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ภายในบริษัท 2.ตรวจสอบดูแลและจัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นหมวดหมู่ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.ตรวจสอบและดูแลจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่จะ...

บริษัท อัลก้า พลัส จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 -25,000
21 Aug 19
14 . เลขานุการผู้บริหารคนญี่ปุ่น
- ทำเอกสารนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ (ผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) - จัดซื้อ (ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องแต่งกายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) - แปลเอกสารจากไทยเป็นญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นไทย

GIGASUS (THAILAND) CO., LTD.
Salary 25,000 -35,000
21 Aug 19
15 . เลขานุการ
- ดูกำหนดนัดหมายการประชุมต่างๆ ของบริษัทฯที่รับผิดชอบ - ประสานงานการจัดการประชุมโดยแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจองห้องประชุมและการรวบรวมข้อมูล present จากแผนกต่าง ๆ เพื่อนำเสนอภายในที่ประชุม - สร...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
16 . เลขานุการติดตามผู้บริหาร (เพศชาย)รับสมัครด่วน !
- ติดตามผู้บริหารไปสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ ต่างจังหวัด และต่างประเทศได้ - ประสานงานติดต่อเรื่องตารางงานและแจ้งเตือนลำดับงาน - สามารถเขียนบทความ จัดพิมพ์งานได้ - รับเรื่องผู้ที่เข้ามาติดต่อ ...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
17 . เลขานุการ ประจำ อาคารต้นสนทาวเวอร์ (BTSชิดลม) 20K - 25K
- ติดต่อประสานงาน - จัดตารางการประชุมและตารางนัดหมาย - จัดทำรายงานการประชุม - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย วันและเวลาทำงาน - จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. *** ตำแหน่งนี้เป็นบริษัทของลูกค้...

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
21 Aug 19
18 . Secretary (ปฏิบัติงานอาคารITF/คลองสาน จ.กรุงเทพฯ)Urgently Required !
• Safekeeping, quality control of documents and correspondences • Assistant appointed to support urgent meetings, acting as the secretary of meeting, including taking notes, document support, meetin...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 Position
Salary ืN/A
21 Aug 19
19 . เลขานุการ /ล่าม (ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)
- บันทึกตารางนัดหมายของผู้บริหาร - แปลเอกสาร - จัดเตรียมเอกสาร/ประสานงาน หน่วยงานภายนอก - ประสานงานกับแผนกต่างๆในองค์กร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอช แอนด์ เอ คัตติ้ง เวิร์คส์ จำกัด
Gemopolis Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
20 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงาน สามารถเป็นตัวแทนขององค์กรติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท ไทยฟิลล์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลงกัน
21 Aug 19
  125 Positions      
Sort By 
Disability Jobs