JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  126 Positions      
Sort By 
1 . เลขานุการ
- ติดตามงานที่ผู้บริหารสั่งการอย่างใกล้ชิด - รายงานการติดตามงานของผู้บริหารอย่างใกล้ชิด - ทำงานเสร็จตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย -เขียนจดหมายราชการได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

Elite Model Management (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000บาท - 50,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชำนาญ
19 Sep 19
2 . ผู้ช่วยเลขานุการ (Executive Assistant Secretary)
1.ดำเนินงานให้กับผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ 2.รับผิดชอบงานเลขานุการให้กับผู้บริหาร 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.สนับส...

บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Sep 19
3 . เลขานุการผู้บริหาร
1. จัดการนัดหมายทางธุรกิจและการจัดการประชุมทั้งหมดสำหรับผู้บริหาร 2 .จัดทำบันทึกรายงานการประชุมและวาระการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการประชุมทางธุรกิจ 3.สามารถเดินทางไปกับผู...

AMN Media Group Co.,Ltd
1 Position
Salary 20,000-30,000
18 Sep 19
4 . เลขานุการ (ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพกรีฑา)รับสมัครด่วน !
1. อัดเดทงานของผู้บริหาร 2. ติดตามผู้บริหาร 3. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก 4. รับผิดชอบในหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท เดนทัล เมท จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป (ตามความสามารถ ตามตกลง)
18 Sep 19
5 . ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการบริษัท(Assist to MD/Office manager)
 ช่วยบริหารงานต่างๆของบริษัท MD ในทุกส่วนงาน การขาย การตลาด ติดตามงาน บัญชี ฯลฯ  เป็นตัวแทนของ MD ในการดูแลพนักงานและบริษัท  มีความคล่องแคล่วสามารถทำงานหลายอย่างในเวลาพร้อมกันได้ (Multi-tasking) ...

บริษัท ควัลลิกก์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000-30,000บาท +โบนัส
18 Sep 19
6 . Secretary (Officer)
Major duties and responsibilities • Perform variety of secretarial duties and administrative support to management. • Manage and maintain executive’s schedules, calendar arrangement and confirm app...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
7 . ผู้ช่วยกรรมการบริษัท (Personal Assistant)
- Managing the Deputy Managing Director’s schedule and organizing meetings and appointments - Prepare and accurately recording minutes from meetings - Monitoring, following up and ensuring impleme...

Take Care Salon Of Beauty
1 Position
Salary 20,000-40,000
18 Sep 19
8 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- งานด้านเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
9 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- จัดการประชุมและจดบันทึกการประชุม - บริหารงานเอกสารต่างๆ - จัดการตารางการนัดหมาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ปฎิบัติงานสนับสนุนทั่วไปแก่ผู้บริหาร - ประจำที่สำนักงานใหญ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 - 25,000
18 Sep 19
10 . เลขานุการ
- ดำเนินงานด้านการให้บริการการจัดประชุม/อบรม อย่างมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการผอ.ฝ่ายฯ / ผช.กจญฯ.ฝ่ายกิจการ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริห...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
18 Sep 19
11 . Secretary
-Control secretary operations in handling appointments, and mails as assigned to facilitate the executives -Control and providing support in accumulating and handling overall documents for the execut...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 Position
18 Sep 19
12 . Personal Assitant to Managing Director
1.เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารขององค์กร ในการบริหารจัดการงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายขอองคฺกร 2.รับผิดชอบในการนัดหมายต่าง ๆทั้งในและนอกเหนือจากตารางปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
13 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1. ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร ทั้งภายใน และภายนอก 2. ติดตามงาน แจ้งงานรายละเอียด- ความคืบหน้า ทำรายงาน ต่อผู้บริหาร 3. ติดต่อ-ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก(หน่วยงานราชการ) 4. จัดทำนัดหมายการปร...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
14 . เลขานุการผู้บริหาร
ดูแลและจัดตารางนัดหมายผู้บริหาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก จัดทำเอกสารการประชุม เอกสารการนำเสนอ สรุปและจัดทำรายงานการประชุม ต้อนรับและรับรองแขกหรือผู้ที่มาติดต่อ อำน...

Dermalink
1 Position
Salary 20,000 - 25,000
18 Sep 19
15 . เลขานุการผู้บริหาร / เลขานุการผู้บริหารอาวุโสรับสมัครด่วน !
- จัดทำตารางนัดหมายให้ผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ - ดูแลงานเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงาน จัดคิวนัด/ทำตารางปฏิทิน/จองตั๋วเครื่องบิน - ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ - ดูแลคอนโดให้กับลูกค้าต่าง...

บริษัท โปรปลั๊กอิน จำกัด
1 อัตรา
Salary 38,000 - 40,000
18 Sep 19
16 . Secretary Location : TONSON TOWER Near BTS ชิดลม
ความรับผิดชอบ รับผิดชอบจัดการงานด้านเอกสารสำคัญทางกฎหมาย หนังสือโต้ตอบ ให้มีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วน และจัดเก็บรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย งานที่ต้องปฏิบัติ ...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary 18,000 - 25,000
18 Sep 19
17 . เลขานุการประจำโครงการ
1. ประสานงานระหว่างเจ้าของงาน ผู้รับเหมาและพนักงานประจำสำนักงาน 2. จัดทำเอกสารหรือทำ Presentation ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งช่วยแก้ไขและตรวจทานร่างให้ถูกต้อง 3. นัดหมายและจัดเตรียมเอกสาร รวมทั้งข้อ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่จัดการประชุมผู้บริหาร
1. ประสานงานจัดตารางนัดหมายการประชุม จองห้องประชุม 2. ประสานงานจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุม และอาหารว่าง 3. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท/ บริษัท...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
19 . เลขาผู้บริหาร
- ทำหน้าที่เลขานุการตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

บริษัท โกลบอล สปริง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
20 . เลขานุการ
- จัดการตารางเวลานัดของกรรมการผู้จัดการ - จัดการนัดประชุม - จดบันทึกรายงานการประชุม - ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนเสนออนุมัติ - รับรองแขกของผู้บริหาร - ดูแลและ Support การทำงานของผู้บริหาร - ทำงานที่...

บริษัท เวลกิ้น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
18 Sep 19
  126 Positions      
Sort By 
Disability Jobs