JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  136 Positions      
Sort By 
1 . เลขานุการ
1. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออก 2. เขียนจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่าง ๆ ที่สำคัญ ตลอดจนรู้และสามารถ อัดสำเนาเอกสารได้ 3.รวบรวมเอกสารข้อมูล 4. โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์ 5. ต้อนรับผู้ที่...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่อเติม
1 Position
Salary 13,000-17,000
19 Jul 19
2 . เลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary)
- บริหารจัดการตารางนัดหมาย / การประชุม - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร - จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม - จัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - อัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
3 . Personel Assitant to Managing Director
1.เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารขององค์กร ในการบริหารจัดการงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายขอองคฺกร 2.รับผิดชอบในการนัดหมายต่าง ๆทั้งในและนอกเหนือจากตารางปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
4 . Marketing Assistant (Skincare&Cosmetic)
- Marketing survey, research, strategy and planning - Coordinate with regional - Other marketing communication / events

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
1 Position
Salary 30,000-40,000
19 Jul 19
5 . เลขานุการ
- ดำเนินงานด้านการให้บริการการจัดประชุม/อบรม อย่างมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการผอ.ฝ่ายฯ / ผช.กจญฯ.ฝ่ายกิจการ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริห...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
19 Jul 19
6 . เลขานุการ(สื่อสารภาษาจีนได้)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานทั้งบุคคลภายในและภายนอกบริษัท

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 19
7 . Secretary and Interpreter *ภาษาญี่ปุ่น N2 * สุขุมวิท 26 (BTSพร้อมพงษ์)
Job Descriptions : - Help working for Japanese Boss - Interpretation and translation JP to TH/ Th to JP Work : 09.00 - 19.00 Holiday : Once a week

SANPONET Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 25,000 - 35,000 Bath
19 Jul 19
8 . เลขานุการ ธนาคารกสิกรไทยอาคารภิรัชทาวเวอร์(Emquartier BTSพร้อมพงษ์)
- ทำรายงานการประชุม จดตารางนัดหมายต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ จองห้องประชุม - กรองข้อมูลต่างๆก่อนเข้าถึงผู้บริหาร รับเรื่องแทนผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานรับโทรศัพท์ อีเมล์ และการต้...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
2 อัตรา
Salary 13,000+
19 Jul 19
9 . เลขานุการ ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงานตึกเมืองไทยภัทร (รัชดา-ห้วยขวาง)รับสมัครด่วน !
-บันทึกรายงานการประชุม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ จองห้องประชุม -กรองข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าถึงผู้บริหาร -รับเรื่องแทนผู้บริหาร -จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอแทนผู้บร...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
2 อัตรา
Salary 13,000-15,000 บาท
19 Jul 19
10 . เลขานุการผู้บริหารประจำธ.กสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ / พหลโยธิน / ราษฎร์บูรณะ / สีลม
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
20 อัตรา
Salary 13,000 - 15,000
19 Jul 19
11 . เลขานุการ (สาขางามวงศ์วาน/สาขาบางนา)
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายนอก/ภายใน - จัดทำรายงานการประชุม - ดูแลคิว-ตารางนัดหมาย - ออกนอกสถานที่ในบางโอกาส - สรุปรายงานต่างๆ ให้ผู้อำนวยการพิจารณาข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูลท...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
12 . เลขานุการ
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการในการวางแผนการตลาด - วางแผนการผลิต - มีหน้าที่บันทึกงาน - ติดตามงาน - สรุปงานให้กับผู้จัดการ - ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ทำทุกงานที่ได้รับมอบหมาย - อาจต้องมี...

Wisdom Media Studio Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
13 . เลขานุการ (เดอะมอลล์ ท่าพระ)
Job Description: -To be responsible for all secretarial & administrative duties e.g. filing, typing,incoming & outgoing documents. -Arrange appointments, organize and provide service on any meetin...

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
19 Jul 19
14 . Secretary (The Mall Ramkhamhaeng)
Work at Head Quarter (The Mall Ramkhamhaeng) Job Description: - To be responsible for all secretarial & administrative duties e.g. filing, typing,incoming & outgoing documents. - Arrang...

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2 Position
19 Jul 19
15 . เลขานุการ
1.ดูแลประสานงานภายในงานธุรการ 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์
19 Jul 19
16 . เลขานุการผู้บริหารระดับสูง (สื่อสารภาษาจีนดีมาก)รับสมัครด่วน !
- จัดทำตารางนัดหมาย ติดตามงานต่าง ๆ ของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน - ดูแลงานด้านเอกสาร นัดหมายต่าง ๆ - ต้อนรับและคอยดูแลแขกของผู้บริหาร - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิงไท่ เทรดดิ้ง จำกัด
1 Position
Salary 25,000 - 40,000
19 Jul 19
17 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- จัดการประชุมและจดบันทึกการประชุม - บริหารงานเอกสารต่างๆ - จัดการตารางการนัดหมาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ปฎิบัติงานสนับสนุนทั่วไปแก่ผู้บริหาร - ประจำที่สำนักงานใหญ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 - 25,000
19 Jul 19
18 . เลขาผู้บริหาร
1.English translation verbal (meeting with suppliers, customers, internal staff) and written email or letter for GM on a continuous basis, and also ad hoc for the company's related visitors 2.Keep tr...

บริษัท เอ็น.เอส.แอล.คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
19 . เลขานุการบริษัท
1. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยบริษัท แ...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
20 . เลขานุการผู้บริหาร
1. ดูแล และอำนวยความสะดวกทุกอย่างต่อผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างราบรื่น และเรียบร้อย 2. ทำ Present Power Point 3. จด Short Note, Short hand ได้ 4. ทำข้อสรุปการประชุม, ตามงาน, ประสานงานทั้งในองค์...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 30,000
19 Jul 19
  136 Positions      
Sort By 
Disability Jobs