JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  124 Positions      
Sort By 
1 . เลขานุการผู้บริหารคนญี่ปุ่น
- ทำเอกสารนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ (ผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) - จัดซื้อ (ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องแต่งกายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) - แปลเอกสารจากไทยเป็นญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นไทย

GIGASUS (THAILAND) CO., LTD.
Salary 25,000 -35,000
21 Aug 19
2 . ผู้ช่วยกรรมการบริษัท (Personal Assistant)
- Managing the Deputy Managing Director’s schedule and organizing meetings and appointments - Prepare and accurately recording minutes from meetings - Monitoring, following up and ensuring impleme...

Take Care Salon Of Beauty
1 Position
Salary 20,000-40,000
21 Aug 19
3 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- จัดการประชุมและจดบันทึกการประชุม - บริหารงานเอกสารต่างๆ - จัดการตารางการนัดหมาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ปฎิบัติงานสนับสนุนทั่วไปแก่ผู้บริหาร - ประจำที่สำนักงานใหญ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 - 25,000
21 Aug 19
4 . เลขานุการ
- ดำเนินงานด้านการให้บริการการจัดประชุม/อบรม อย่างมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการผอ.ฝ่ายฯ / ผช.กจญฯ.ฝ่ายกิจการ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริห...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
21 Aug 19
5 . Secretary to Power Plant Manager
- Answering calls, taking messages and handling correspondence. - Maintaining diaries and arranging appointments. - Typing, preparing and collating reports. - Organizing and servicing meetings (pro...

Saraff Global of Companies Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000-25,000 บาท
21 Aug 19
6 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานเอกสารเข้า-ออก ของผู้บริหาร - ทำจดหมายติดต่อบุคคล, สถาบันต่างๆ - จัดทำรายงานการประชุมต่างๆ - จัดตารางนัดกับบุคคลและสถาบันต่างๆ - ติดตามผู้บริหารในบางโอกาส - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
7 . Secretary
- Checking calendar for internal and external meeting and also arranging documents for various meeting. - Contacting with clients, Sending out financial statements and other documents to clients....

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด / PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
N/A
21 Aug 19
8 . เลขานุการ (Secretary)รับสมัครด่วน !
- ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการเตรียมข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ในการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และ ติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายจากทุกฝ่าย เพื่อให้แผนงานต...

Boost Fitness Co., Ltd.
21 Aug 19
9 . เลขานุการผู้บริหาร
-ติดต่อประสานงานต่างๆ -ดูแล ติดตามผู้บริหารไปตามสถานที่ต่างๆ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท เน็กซ์เจน โลจิสติคส์ คอมเพล็กซ์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000 บาท
21 Aug 19
10 . เลขานุการประจำโครงการ
1. ประสานงานระหว่างเจ้าของงาน ผู้รับเหมาและพนักงานประจำสำนักงาน 2. จัดทำเอกสารหรือทำ Presentation ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งช่วยแก้ไขและตรวจทานร่างให้ถูกต้อง 3. นัดหมายและจัดเตรียมเอกสาร รวมทั้งข้อ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
11 . Executive Secretary
- Provide secretarial job and other task as assigned direct report to MD - Manage the executive’s appointments and schedules and make travel arrangements - Travel coordination i.e. flight booking, h...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
1 Position
21 Aug 19
12 . เลขานุการอาวุโสฝ่ายขาย
- บันทึกรายงานการประชุม - จัดตารางนัดหมาย งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ขาย และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - สามารถเขียนรายงาน / E-Mail ฺ ...

บริษัท แอ็คเมนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 40,000 บาท ขึ้นไป
21 Aug 19
13 . Secretary รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน - ประสานงาน - ซัพพอตไทยเมเนเจอร์ - จัดตางรางการประชุม สวัสดิการ - ค่าครองชีพ - โบนัส - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 25,000-40,000
21 Aug 19
14 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและต่างประเทศ 2.จัดการการเดินทางของผู้บริหารและจองโรงแรมที่พัก 3.ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการประชุม พร้อมทั้งจัดทำเอกสารและรายงานการประชุม 4.จัดระเบียบเอกสาร ตรวจสอบและกลั่...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
21 Aug 19
15 . เลขาฯฝ่ายขาย ประจำ สนง.ใหญ่ (รัชดา)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงาน / ดำเนินการ / ดูแล / ให้บริการด้านการขายสินค้า และบริการ หรือทำห้าที่เป็นตัวแทนการขายให้กับพนักงานขาย - ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้บริการขายสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ และทางโทรสาร รว...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000-25,000
21 Aug 19
16 . เลขานุการผู้บริหาร (สุขาภิบาล 2)
• อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา • ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการเตรียมข้อมูล จัดเตรีย...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
1 Position
Salary 25,000-30,000
21 Aug 19
17 . เลขานุการผู้บริหาร
- ติดตามผู้บริหาร - ดําเนินการจัดการประชุมตามที่ผู้บริหารสั่งการ - จัดทำรายงานการประชุม - จัดทำตารางนัดหมาย - ประสานงานบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรและภายนอก - จัดเตรียมเอกสาร

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามนโยบายบริษัท/ต่อรองตามความสามารถ+ค่าคอมมิชชั่น
21 Aug 19
18 . เลขานุการผู้บริหาร ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง)
1. ประสานงานกับทุกหน่วยงาน (ภายในและภายนอก) ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 2. จัดเตรียมเอกสาร บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 3. ร่างและพิมพ์จดหมายต่างๆ 4. ปฏิบัติงานและ Support เลขานุการผู้บริหาร ได้ในทุกๆ...

Siam Wellness Group Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
19 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ดูแลตารางนัดหมาย รายงานการประชุมต่างๆของผู้บริหาร - ดูแลและSupport การทำงานของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง - รับรองแขกของผู้บริหาร - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท บ้านแพน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด
ชาย 2 อัตรา หญิง 3 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
1 Position
21 Aug 19
  124 Positions      
Sort By 
Disability Jobs