JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,106 Positions      
Sort By 
1 . Sales&Marketing Support for Japanese Customer(ผู้ประสานงานช่วยเหลือลูกค้าญี่ปุ่น
สนับสนุนทีมขายและการตลาดของเทคแคร์ในการดูแลลูกค้าญี่ปุ่น 1. เข้าถึงความต้องการของลูกค้าญี่ปุ่นโดย - ให้ข้อมูลลูกค้าด้านสินค้า บริการ ขั้นตอนการทำงาน ผ่านสายรับเข้า ไลน์ อีเมล์ เฟสบุค อินสตราแรม ตลอ...

Take Care Salon Of Beauty
Salary แล้วแต่ตกลง
19 Jul 19
2 . IT Manager (must have Systen Analysis background)
1. Project Management (software development) 1.1 Get requirement from user 1.2 Analyzing system problems and solutions 1.3 Transform business requirement to technical solution 1.4 Follow u...

Take Care Salon Of Beauty
1 Position
Salary 60,000-80,000
19 Jul 19
3 . ผู้ช่วยกรรมการบริษัท (Personal Assistant)
- To manage process of setting detailed plan, work process and procedure regarding the Board of Directors - Perform general secretarial tasks & administrative support including organize daily schedul...

Take Care Salon Of Beauty
Salary negotiable
19 Jul 19
4 . ช่างเล็บ,ต่อขนตา,นวด แว็กซ์ สปา,ผู้เชียวชาญด้านผม,ช่างผม (Barber Hairstylist)
- ช่างผมผู้ชาย,โกนหนวดเครา,ผู้ช่วยช่างผม ทำผมให้ผู้มารับบริการด้วยความเป็นมืออาชีพชำนาญการในด้านเส้นผม ตัด สระ ซอย ไดร์ ยืด ทำสี ไดร์ฟาร่าฯลฯ - ช่างต่อขนตา , ช่างเล็บ ,ช่างนวด แว็กซ์ สปก มีความชำนาญด...

Take Care Salon Of Beauty
หลายอัตรา
Salary 10,000-40,000 บาทขึ้นไป
19 Jul 19
5 . Section Manager,พนักงานต้อนรับ (Reception),Cashier, ลูกค้าสัมพันธ์,ผช.ผู้จัดการ
-บริหารจัดการภายใน shop ,มีภาวะผู้นำ,แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ -ดูแล รับนัด จัดคิวลูกค้า และบริหารรอบบริการให้เนี๊ยบเป๊ะตลอดเวลา -ขวนขวาย รับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งในองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่อเป็นวัตถุด...

Take Care Salon Of Beauty
30 Position
Salary 15,000-50,000 + เงินพิเศษ (ตามความสามารถ)
19 Jul 19
6 . ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(งานConvention Hall)
- วางแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติงาน จัดระบบการทำงานของฝ่ายบริการลูกค้า (Service Operation Department) - สรุปผลการดำเนินงาน รวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่อผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วย...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
19 Jul 19
7 . พนักงานป้องกันอัคคีภัย / Fire Man (มีประสบการณ์)
1.ตรวจสอบสภาพและสถานะความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยทุกชนิดที่ติดตั้งอยู่ในทุกตำแหน่งภายในตัวอาคาร 2.ตรวจสอบความปลอดภัยในการดำเนินการของร้านค้าและผู้รับเหมาที่มาทำงานภายในศูนย์การค้าฯ โ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
19 Jul 19
8 . Sales (ขายพื้นที่ลานกิจกรรม )
- วางแผนและขายพื้นที่เช่าในส่วน ลานโปรโมชั่น ลานกิจกรรม ให้ได้ตามเป้าหมาย - ตรวจสอบสัญญาและเอกสารการขายพื้นที่เช่าก่อนการทำสัญญา และหลังการทำสัญญาให้เป็นไปตามการเจรจาและอยู่ภายใต้ข้อตกลง - นำเสนอ แล...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
9 . Event Marketing Officer
- ดำเนินการด้านกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการตลาดของศูนย์การค้า - จัดทำรายงานผลงานการส่งเสริมการขายและงานกิจกรรมของศูนย์การค้า - ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ให้บบรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ - สรุปและปร...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
19 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ /บริการลูกค้า (ชาย/หญิง)รับสมัครด่วน !
1.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การค้า สินค้าและบริการอย่างถูกต้อง และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ 2.รับข้อร้องเรียน ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของลูกค้า/ผู้เช่า และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
11 . พนง.ป้องกันความสูญเสีย /loss prevention
1.ช่วยงานตรวจสอบด้านความปลอดภัยร้านค้าต่างๆในศูนย์การค้า 2.ดูแลกฎระเบียบร้านค้าเช่น กฎระเบียบการเปิด-ปิดร้าน เป็นต้น 3.จัดทำรายงานเหตุประจำวันเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่งานพัสดุสำนักงานและคลังอะไหล่รับสมัครด่วน !
- ดูแล และ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน - ดูแลและ ควบคุมการเบิกจ่ายอะไหล่ในShopช่าง - ติดต่อประสานงานในการรับของ/สั่งของเข้าคลังสินค้า - จัดทำรายงานและสรุปเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ดูแลการเบิก...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
19 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ตกแต่งและออกแบบ Display(ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์)
1.ออกแบบงานตกแต่งสถานที่ในศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ให้เหมาะสมตรงกับกิจกรรม หรือเทศกาลต่าง ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามายังศูนย์การค้า อีกทั้งส่งเสริมภาพรวมของกิจกรรมทางการตลาด 2.มีทักษะในการติดต่อประสานงา...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
Salary ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
19 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า (Shop /booth)
- วางแผนและขายพื้นที่เช่าในส่วน Shop /boothให้ได้ตามเป้าหมาย - ตรวจสอบสัญญาและเอกสารการขายพื้นที่เช่าก่อนการทำสัญญา และหลังการทำสัญญาให้เป็นไปตามการเจรจาและอยู่ภายใต้ข้อตกลง - นำเสนอ และปรับเปลี่ยน ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
2 อัตรา
19 Jul 19
15 . พนักงาน PC **ด่วน**รับสมัครด่วน !
1. ให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร 2. ทำ Cashier รับ-ทอนเงินลูกค้าในเค้าเตอร์ 3. เช็คสต๊อกสินค้าประจำวัน 4. ทำรายงานบันทึกค้าใช้จ่ายประจำวัน

บริษัท แอ็บโซลูท พีเลทส์ จำกัด
2 Position
Salary 12,000++
19 Jul 19
16 . Technician-AV (ช่างเทคนิคแสง สี เสียง)
-ติดตั้งและควบคุมระบบเสียง ระบบเเสง ระบบภาพ ระบบประกาศ ภายในห้องจักรยาน (http://absolutecyclebangkok.com/about-u-cycle) -ควบคุมผู้รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์เเสง - เสียง - ภาพ -การบำรุงรักษาและตรวจอุปกรณ์...

บริษัท แอ็บโซลูท พีเลทส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000
19 Jul 19
17 . Reception (พนักงานต้อนรับ)- ประจำสาขาในกรุงเทพรับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และข้อมูลรายละเอียดของคลาส ตารางเรียนที่มีให้บริการ พร้อมนำเสนอขายโปรแกรมที่เหมาะสมกับลูกค้า และแนะนำโปรโมชั่นของแต่ละเดือนให้กับลูกค้า (Call in/ Walk in/ Guest)/สมาชิกปัจจุบันเพ...

บริษัท แอ็บโซลูท พีเลทส์ จำกัด
10 อัตรา
Salary 14,000-18,000
19 Jul 19
18 . หัวหน้าพนักงานบริการบาร์น้ำ (Juice Bar Specialist) รั บ ส มั ค ร ด่ ว น!!!
1. ดูแลและบริหารงานในร้านอย่างเป็นระบบ 2. คิดค้นสูตรและปรับปรุงพัฒนาเมนูเครื่องดื่ม 3. ออกแบบและพัฒนารูปแบบร้าน 4. ดูแลการทำงานของพนักงานทุกคนในร้าน 5. ดูแลควบคุมสต๊อกวัตถุดิบ และสินค้าต่างๆ ภายใ...

WE Fitness Co.,Ltd. (บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด)
1 อัตรา
Salary 25,000 - 35,000 บาท + สุขภาพที่ดี
19 Jul 19
19 . พนักงานต้อนรับ(Front Service Staff)*สาขาเจ อะเวนิว ทองหล่อ,ปิ่นเกล้า,รัชโยธิน*รับสมัครด่วน !
1. ต้อนรับลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ 2. ให้ข้อมูลด้านบริการ สร้างความประทับใจอย่างสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 3. รับเรื่องร้องเรียน ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหา 4. ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตราฐา...

WE Fitness Co.,Ltd. (บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด)
3 อัตรา
Salary 17,000 - 22,000 บาท
19 Jul 19
20 . พนักงานขาย
- นำเสนอขายสมาชิกของฟิตเนสให้กับลูกค้า - แนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นให้กับลูกค้า พาลูกค้าเยี่ยมชมฟิตเนส - ติดตามผลและดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการที่ประทับใจและพึงพอใจมากที่สุด - ดูแลด้านยอดขายให้ต...

WE Fitness Co.,Ltd. (บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด)
5 อัตรา
Salary รายได้ 15,000 - 100,000 บาท + สุขภาพที่ดี
19 Jul 19
  1,106 Positions      
Sort By 
Disability Jobs