JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  188 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกการตลาด
รับผิดชอบการร่วมวางแผนงานการตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการออกสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย และศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์การ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

บริษัท วี.อาร์. ฟิตติ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
20 Jul 18
2 . หัวหน้าแผนกขาย Modern Trade
ร่วมวางแผนกลยุทธ์การขาย - วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขาย - กำหนดทิศทางการขาย - วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น ระยะยาว - จัดทำโครงการรองรับแผนงาน - วางแผนการบริหารงบประมาณ ...

บริษัท วี.อาร์. ฟิตติ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 18
3 . Costing Officer (1 y ear contract)
- Daily check production order to be ready for costing by supervisor. - Conducts physical inventories and monitors cycle count program. - Update standard cost in the bill of materials (BOM) and main...

บริษัท เด็กซ์ตร้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
20 Jul 18
4 . Technicianรับสมัครด่วน !
• ปฏิบัติการงานบำรุงรักษา และการประกอบเครื่องจักรในสายการผลิต • ติดต่อ ประสานงานกับ supplierในเรื่องวัสดุและอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา • ดูแลStockอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้อย่...

บริษัท เด็กซ์ตร้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
20 Jul 18
5 . CAD Engineer 2D&3D @Saladaeng
-Design and creatinng part or product as customer needs. -Create thr 3D modeling -Make 2D data drawing -etc

Cad International Consulting Co.,Ltd
3 Position
Salary 18,000
20 Jul 18
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รับผิดชอบการฝึกอบรม ฝึกสอน และจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก ภายใน และหน่วยงานราชการ - จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยเพื่อใช้ภา...

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
1 Position
Salary 18,000-24,000
20 Jul 18
7 . เจ้าหน้าธุรการฝ่ายผลิต
- ประสานงานฝ่ายผลิต ติดตามข้อมูลและบันทึกลงโปรแกรมบริหารการผลิต - จัดทำรายงานยอดการผลิต/ยอดของเสียในกระบวนการ

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
1 Position
Salary 13,000-17,000
20 Jul 18
8 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QA/QC
ตรวจสอบวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างผลิต จัดทำ report สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ ดูแลระบบเครื่องมือวัดและทดสอบ

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
1 Position
Salary 17,000-22,000
20 Jul 18
9 . ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฮโดรลิค นิวเมติค ระบบไฟฟ้าโรงงานและโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
1 Position
Salary 14,000-18,000
20 Jul 18
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
บริหารและจัดการสายการผลิต ดูแลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
1 Position
Salary 30,000 ขึ้นไป
20 Jul 18
11 . Sales Representative (รับสมัครด่วน)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินงานทางด้านการขายให้ได้ตามเป้าหมายและตามนโยบายที่กำหนด - บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมและใหม่ รวมทั้งดูแลและให้บริการลูกค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เวลาปฏิบ...

บริษัท พีเอ็นพี ซีลลิ่ง จำกัด
2 Position
Salary สามารถเจรจาต่อรองได้
20 Jul 18
12 . ช่างกลึง , ผู้ช่วยช่างรับสมัครด่วน !
- กลึงงานต่างๆ - ปฏิบัติงานภายในโรงงาน โรงกลึง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เวลาปฏิบัติงาน : 8.30 - 17.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (ทำเสาร์เว้นเสาร์)

บริษัท พีเอ็นพี ซีลลิ่ง จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 18
13 . วิเคราะห์ข้อมูล (ศูนย์ลุมพินี)
- สรุปตัวเลขสภาพธุรกิจ และวิเคราะห์ยอดขายเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา - นำเสนอข้อมูล พร้อมทั้งสรรหามุมมองใหม่ๆในการวิเคราะห์ข้อมูล - รวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่างๆ นำมาสรุปทำรายงาน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 18
14 . ประสานงานขาย (ศูนย์ลุมพินี หรือศูนย์รัชดา)
• สนับสนุนข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทางด้านการขายให้กับพนักงานขาย • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขายสินค้า • สนับสนุนข้อมูลด้านสินค้าและบริการพร้อมทั้งตอบข้อซักถ...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Jul 18
15 . พนักงานบัญชี AR (ศูนย์ลุมพินี)Urgently Required !
1. รับวางบิลจาก supplier 2. บันทึกบัญชีจ่าย/ชำระหนี้ 3. ตรวจสอบรายการหัก ณ ที่จ่าย 4. จัดทำและตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน 5. จัดทำรายการกระทบยอดคงเหลือ (reconcile) เช่น บัญชีเจ้าหนี้สิ้นงวด / เงินมัด...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
20 Jul 18
16 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
- ตรวจวัดชิ้นงานให้ได้ตามขนาดและแบบที่กำหนด

B.V.N.SILVER CHAINS CO., LTD.
10 อัตรา
Salary 9,750 +
20 Jul 18
17 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ป้อนเข้าและเก็บชิ้นงานจากเครื่อง - ควบคุมให้งานอยู่ในแบบที่กำหนด

B.V.N.SILVER CHAINS CO., LTD.
10 อัตรา
Salary 9,750 ++
20 Jul 18
18 . ช่างยนต์ , ช่างไฟฟ้ารถยนต์
ซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ , รถบรรทุก ซ่อมและตรวจเช็คไดสตาร์ท,ไดชาร์จ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด
1 อัตรา หนองแขม
Salary 15,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์
20 Jul 18
19 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)
- ตรวจสอบการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำ ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องไปใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ดำเนินการจัดการทำลาย ลดเกรด นำกลับไปทำใหม่แล้วตรวจซ้ำ - ตรวจติดตามคุณภาพภายใ...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 18
20 . ขับรถผู้บริหาร
-ขับรถรับส่งจากบ้านไปที่ทำงาน และไปที่อื่นบ้างในเขตกทม.และปริมณฑล -ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพดี -ขับรถตามกฏและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก -เวลาเข้างาน 7.00 น. และบางวันอาจจะเป็น 6.00 น.

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000 - 20,000 บาท
20 Jul 18
  188 Positions      
Sort By 
Disability Jobs