JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  45 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงแอร์ - ซ่อมเครน - ซ่อม สร้าง ระบบสาธารณูปโภค - ควบคุมเครื่องจักร - ปรับแต่งเครื่อง - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
17 Aug 19
2 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
- วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) - ควบคุมดูแล ประสิทธิภาพของพนักงานในหน่วยงาน - จัดเก็บข้อมูลการซ่อม/สรุปรายงานประจำรายวันและรายเดือน - ดูแล ซ่อมบำรุง เครื่องจักรประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในโรงงาน -...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
3 . หัวหน้าช่างประจำอาคาร (ลาดพร้าว 71)
1. ตรวจสอบระบบวิศวกรรมประจำอาคารเบื้องต้น ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2. บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประจำอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีย แอร์ สระว่ายน้ำ และอื่นๆ 3. งานซ่อมบำรุงอาคาร และระบบสาธ...

บริษัท อินฟินิท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
Salary 18,000 - 22,000
17 Aug 19
4 . หัวหน้าช่าง/วิศวกรรม
หัวหน้าช่าง หน้าที่และรายละเอียดของงาน - ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรมภายในพื้นที่ส่วนกลาง - ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรของงานระบบวิศวกรรมอาคารภายในพื้นที่ส่วนกล...

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายไฟฟ้า
1. วางแผนและจัดการระบบงานบริหารการใช้ไฟฟ้าของฝ่ายต่างๆ 2. ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 3. ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลงานซ่อมแซม ดัดแปลง ระบบไฟฟ้า ของอุปกรณ์เครื่องจักร...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
17 Aug 19
7 . Technical EngineerUrgently Required !
Roles & Responsibilities 1.Provide maintenance, installation, and service supports to clients 2.Visit clients along with Sales/ Customer Service teams in order to provide technical support 3.Resp...

Tecsia Lubricants (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 35,000++
16 Aug 19
8 . Supervisor แผนกผลิตแม่พิมพ์ (Finishing)
- ดูแลรับผิดชอบ แก้ปัญหาในการผลิตแม่พิมพ์ - มีทักษะความรู้งานแม่พิมพ์โลหะเป็นอย่างดี - การวางแผนงานและตรวจติดตามผลงาน ประจำสัปดาห์ - สรุปรายงานประเมินผลงาน ความคืบหน้าในแต่ละโครงการประจำเดือน - สร...

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary 28,000 - 40,000
16 Aug 19
9 . Senior Technician/ช่างอาคาร ประจำสาขานิคมลาดกระบัง (ผ่านการฝึกอบรมไฟฟ้าในอาคาร)รับสมัครด่วน !
• ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน PM/CM ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตรงเวลาและพอใจในผลงานที่ได้...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
Salary 20,000
16 Aug 19
10 . Senior Technician/ช่างอาคาร(ประจำหมู่บ้าน ถ.กรุงเทพกรีฑา)ผ่านการอบรมไฟฟ้าในอาคารรับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบหลัก: • ปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 20,000
16 Aug 19
11 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (ประจำสีลม)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร (อาคารสูง 10 ชั้น) - วางแผนและตรวจสอบงานPM สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล - วิเคราะห์และกำหนดแผนงานการควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง - บริหารและอบรมทีมช่างให้ม...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
1 Position
Salary 20,000-30,000
16 Aug 19
12 . ผู้จัดการแผนกอาคารสำนักงาน
- ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน และการจัดการอาคารสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท - บริหารจัดการการบำรุงรักษาอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารให้อยู่สภาพดี ม...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Aug 19
13 . Foreman
- ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้เสร็จตามกำหนดระยะเวลา - วางแผน และ กำกับดูแลอัตรากำลังพล และ งาบประมานเบื้องต้น - ควบคุม และ วางแผนการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน - จัดทำเอกสารรายงาน ...

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด
3 Position
16 Aug 19
14 . ผู้จัดการแผนกศูนย์บริการซ่อม เครื่องไฟฟ้า,เครื่องชงกาแฟ
(**บริษัทดำเนินธุรกิจอุปกรณ์เครื่องชงกาแฟ เครื่องบดและเครื่องจ่ายน้ำหวานน้ำผลไม้**) ลักษณะงาน -บริหารทีมงานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องดังกล่าว รวมทั้งงานซ่อมแซมและซ่อมบำรุง PM และ SM ในพื้นที่ต่างๆทั่วประ...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Aug 19

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
2 Position
16 Aug 19
16 . หัวหน้าซ่อมบำรุง (ประจำ สุขุมวิท 13 )
- วางแผนซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ - ควบคุมและตรวจเช็คงานช่างเทคนิค - ควบคุมให้ช่างเทคนิคดำเนินการซ่อมแซมงามตามใบแจ้งซ่อม - จัดทำงบประมาณซ่อมแซมทรัพย์สิน

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์การทำงาน
16 Aug 19
17 . หัวหน้าซ่อมบำรุง (ประจำเพชรเกษม)
- ควบคุมดูแลระบบงานอาคารสถานที่ ในทุกๆด้าน - มีความรู้และชำนาญการในด้าน ไฟฟ้า,ประปา (งานสาธารณูปโภค) - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาและช่างติดตั้งได้ดี - เข้าใจระบบโครงสร้างอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Aug 19
18 . หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคาร (FacilitiesTechnician Supervisor)
รับผิดชอบและดูแลงานซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นในสำนักงาน ,สรุปแผนงานประจำอาทิต...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Aug 19
19 . Equipment Maintenance Supervisor
1.รับผิดชอบและพัฒนางานซ่อมบำรุงตามแผนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน 2.ควบคุมประเมินประเมินงบประมาณ การซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาเชิงป้อ...

EASY BUY CO.,LTD.
16 Aug 19
20 . หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
-ควบคุมซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานทุกจุด -ควบคุมการใช้เครื่องมือและอะไหล่ -ควบคุมช่างแผนกไฟฟ้า -เป็นที่ปรึกษาของช่างไฟฟ้าทุกคน -ให้ความร่วมมือระบบ ISO 9015

บริษัท ตั้งใช้ฮวด 1988 จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
16 Aug 19
  45 Positions      
Sort By 
Disability Jobs