JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  206 Positions      
Sort By 
21 . พนักงานช่างซ่อมบำรุง
- วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ - ควบคุม ดูแล การบำรุงรักษาให้เป็นไปตามแผน - ดูแลและจัดเก็บอะไหล่ เครื่องมือช่างต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอ - ประสานงานด้านการติดตั้ง ดัดแปลงและซ่อมบำร...

บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด
1อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
22 . พนักงานช่างซ่อมช่วงล่างรถยนต์
รับสมัครหัวหน้าช่าง ช่างช่วงล่างรถยนต์ มีความรู้พื้นฐานช่วงล่างรถยนต์ ขับรถได้ มีค่าคอมให้ รับสมัครด่วนมากๆครับ

บริษัท กูรูไทยะ จำกัด
3 อัตรา
Salary 12,000-20,000
20 Jul 19
23 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ซ่อม เปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องใช้ในสถานที่ทำงานได้ 2.มีความรู้เรื่องงานไฟฟ้า, ซ่อมเครื่องจักร 3.มีความรู้เรื่องซ่อมเครื่องจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เรนโบว์ปริ้นติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ค่าประสบการณ์
20 Jul 19
24 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลงานซ่อมแซม งานซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การผลิตในสำนักงาน และสาขา - ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และตัดสินใจในการซ่อมบำรุง - วางแผน สั่งงาน จัดทำงานด้านซ่อมเครื่องจักร เครื่...

บริษัท ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ จำกัด
1 Position
Salary 15,000+
20 Jul 19
25 . ช่างเทคนิค (ช่างกล/ช่างยนต์/ไฟฟ้า) ประจำสาขาท่าจีนและสะแกงาม รับสมัครด่วน !
- ดูแลและควบคุมเครื่องในสายการผลิต - ซ่อมเครื่องจักร , PM เครื่อง

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด
20 Position
20 Jul 19
26 . ช่างประจำอาคารสถานที่ รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน - จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย - บันทึกการใช้สาธารณูปโภคของอาคาร - ตรวจเช็คระบบอาค...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
27 . ช่างประจำอาคาร
- ควบคุมระบบ และอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ติดตั้งสำหรับใช้งานในอาคาร - ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน - จัดทำรายงาน และบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่...

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
หลายอัตรา
20 Jul 19
28 . ช่างแอร์
ดูแลงานรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงแอร์

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
1 Position
Salary 11,000 ขึ้นไป
20 Jul 19
29 . พนักงานอาคารและสถานที่ (ช่างซ่อมบำรุง)รับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแลและรักษาอาคารและระบบอาคาร ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน - ดูแลงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร,ระบบเครื่องปรับอากาศ,ระบบสุขาภิบาล,ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ - งานซ่อมบำรุงอื่นๆ ตามที...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 Jul 19
30 . ช่างเทคนิค (สถาบันพระปกเกล้า:ราชดำเนิน)รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาลและเครื่องปรับอากาศ

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000 หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 Jul 19
31 . ช่างไฟฟ้าโรงงาน/ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ซ่อมแซมเครื่องจักรโรงงาน / ซ่อมบำรุงเบื้องต้น - งานเชื่อมต่างๆ - ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเบื้องต้น - อ่านวงจรระบบไฟฟ้า

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Jul 19
32 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน

บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด
8 อัตรา
Salary 12,000 ขึ้นไป (ไม่รวม OT)
20 Jul 19
33 . ช่างเซอร์วิสปั๊ม (Service Pump)รับสมัครด่วน !
1. งานบริการซ่อมปั๊ม และแมคคานิคัลซีลในโรงงานอุตสาหกรรม 2. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ โรงงานหรือบริษัทลูกค้า เพื่อถอดปั๊ม/ติดตั้งปั๊ม 3. ประกอบปั๊ม/ทดสอบปั๊ม 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัง...

บริษัท พีเอ็นพี ซีลลิ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
34 . พนักงานซ่อมบำรุง
1.วางแผนดูแลรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์ของระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบริษัทฯให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ควบคุม และตรวจ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
35 . Branch Admin เจ้าหน้าที่ประสานงานซ่อมบำรุงสาขา (HUB Fashion Island ) ด่วน
** โ ป ร ด อ่ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น โ ด ย ล ะ เ อี ย ด ** 1. ประสานงานกับทีมจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสรรหา Vendor ในการดำเนินการออกแบบและปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงานสาขากรุงเทพฯ 2. ควบคุมและประสานงานกับผู้ร...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
36 . ความรู้เบื้องต้นระบบอาคารสูงฟรี พร้อมสมัครและสัมภาษณ์งานทันที
กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง เอพี เปิดบ้านให้ผู้ที่สนใจอยากเป็นช่างอาคาร แต่ไม่มีประสบการณ์ เข้ามาเรียนรู้งานระบบอาคารสูงแบบ จัดหนัก จัดเต็ม ใน 1 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นช่างอาคารสูงมืออา...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
150 Position
Salary ฟรี
20 Jul 19
37 . Walk-in Interview ช่าง/หัวหน้าช่างอาคาร 20 ก.ค. สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลใน 1 วัน
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิด Walk-in Interview ตำแหน่งสายงานบริหารอาคาร/หมู่บ้าน วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
38 . ช่างประจำอาคารโซนสาทร สุขุมวิท พระราม 9 พหลโยธิน รับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร • ให้การบริการและความช่วยเหลือแก่ลูกบ้านด้วยจิตบริการ • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย *รายได้ดี สวัสดิการดี มีความมั่นคง มีโบนัสและมีการปรับเงินเดือนประจำป...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
39 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร (ประจำโครงการเขตบางกอกน้อย-วังหลัง)
1.ตรวจดูการทำงานของระบบตามกำหนด 2.รักษาความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 3.เก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4.ซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ตามตารางที่กำหนด 5.ทำรายงานผลการซ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
40 . Technician (Mobile Team) / ช่างซ่อมบำรุง (เคลื่อนที่)
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงอาคาร - ดูแลระบบสาธารณูปโภค แอร์ ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - ติดตั้งระบบการสื่อสาร และระบบไฟฟ้าต่างๆ - ดูแลอุปกรณ์ และระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ และติดต่อประสานงา...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary 15,000
20 Jul 19
  206 Positions      
Sort By 
Disability Jobs