JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  223 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเทคนิค (หน่วยซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า)
•ดูแลงานบริการติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซม ตามข้อมูลทางด้านเทคนิค •ดูแลตารางการซ่อมบำรุง

Siemens Company Limited
10 Position
26 Jun 19
2 . ช่างประจำอาคาร
- รับผิดชอบดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของงานระบบอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์(สาม...

O2 Fitness Co.,Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
3 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา "เดอะคริสตัล เอกมัยรามอินทรา(ลาดพร้าว71)"
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์ - ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการตลอดเวลา - จั...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary -
26 Jun 19
4 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานช่าง,ซ่อมบำรุงต่างๆ ตามสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - เวลาทำงาน 6 วัน (หยุด 1 วันต่อสัปดาห์) - ค่าล่วงเวลา - อาหารพนักงานฟรี 2 มื้อ - มีอุปกรณ์เครื่องมือให้ใช้ในการปฏิบัติงาน - มียาน...

บริษัท นาจนิวเจน จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000
26 Jun 19

บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
1 Position
26 Jun 19
6 . ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า (ประจำ บางโพ รัชโยธิน พระาม9)
1.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, ทุกไตรมาสหรือทุกปี 2.ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมา...

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามข้อตกลงบริษัท
26 Jun 19
7 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำห้วยขวาง)
1.ควบคุมการทำงานของช่างประจำอาคาร และงานประจำวันของฝ่ายช่างให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.ควบคุมดูแลงานซ่อมแซม และงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันภายในหน่วยงาน 3.วางแผนการทำงานรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือนและรายปี แ...

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
8 . ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า(ประจำ ราษฎร์บูรณะ33 บางนา บางหว้า พระราม3)
1.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, ทุกไตรมาสหรือทุกปี 2.ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมา...

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
9 . ช่างซ่อมบำรุง ช่างอาคาร(ประจำ:รัชโยธิน/ทองหล่อ/พระาม9/ห้วยขวาง/อุดมสุข/พระราม3)
1.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, ทุกไตรมาสหรือทุกปี 2.ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมา...

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนมาก
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
10 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
ร่วมวางแผนการซ่อมบำรุงกับหัวหน้าแผนก และปฏิบัติตามแผน ในงาน ซ่อมบำรุงเครื่องจักร,อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ภายในโรงงาน ทำงาน จันทร์ - เสาร์

บริษัท แอ็คเมนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary 20,000.- ขึ้นไป
26 Jun 19
11 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุง - ติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรม

บริษัท โชวาเด็นกิ (ไทยแลนด์ ) จำกัด
2 Position
Salary ตามที่ตกลง
26 Jun 19
12 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบไฟฟ้า& เครื่องจักรกล - ซ่อมบำรุงไฟฟ้า & เครื่องจักร ที่อยู่ภายในโรงงาน - ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
2 Position
Salary รายได้ 18,000++
26 Jun 19
13 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ซ่อมและบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้า 2. ซ่อมบำรุงงานระบบในอาคาร 3. งานระบบเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 4. ระบบอื่นๆ ในอาคารสูง 5. ควบคุมและติดตั้งงานระบบปรับอากาศ, ไฟฟ้า ในอาคาร 6. ปฎิบัติงานอื่นๆ ที...

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
14 . ช่างฝึกหัด / ช่างระบบ / ช่างไฟฟ้า / ช่างประปา / ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ช่างระบบ (น้ำ/ไฟ) หรือ สามารถทำได้ทั้ง 2 อย่าง มีความรู้เรื่องระบบน้ำ มอเตอร์ ปั้มน้ำ การเดินท่อน้ำ หรือ มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า การเดินท่อสายไฟ 2.รักงานบริการ ตรวจสอบงานติดตั้ง ดูแลสระว...

บริษัท พูลวารินทร์ จำกัด
5 Position
Salary 9,500 - 17,000
26 Jun 19
15 . ช่างประจำสำนักงาน
- ดูแล บำรุง ซ่อมแซมสำนักงาน - ซื้อของรับของ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

O-Design & Construction Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 10,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์และความสามารถ
26 Jun 19
16 . ช่างซ่อมบำรุง, ไฟฟ้า, แอร์
ดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยเกี่ยวกับงานระบบตามระยะเวลาที่กำหนด ซ่อมและตรวจเช็คสภาพ ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

โรงแรมราชา
Salary 17,000 บาท
26 Jun 19
17 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
- วางแผนการซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพ - ซ่อมบำรุงและสนับสนุนกระบวนการผลิต - รับงานจากใบแจ้งซ่อม/ปรับปรุง/แก้ไข จากส่วนงานต่างๆ ในบริษัทฯ - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือสาธารณูปโภคพื้นฐาน

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
2 Position
Salary 12,000-15,000 บาท(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
26 Jun 19
18 . ช่างซ่อมบำรุงอาคาร
• ซ่อมบำรุงไฟฟ้า ประปา แอร์ และระบบไฟภายในอาคาร • ซ่อมบำรุงและตรวจเช็คอาการเบื้องต้นได้ • ติดต่อประสานงานเรื่องการซ่อมบำรุงภายในบริษัทฯ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง/ตามประสบการณ์
26 Jun 19
19 . Technician Fitness First
- ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ภายในศูนย์ออกกำลังกาย ตามสาขาที่รับผิดชอบ - ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายเบื้องต้น

Fitness First (Thailand) Ltd.
3 อัตรา
Salary เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป (ไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลา)
26 Jun 19
20 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ดูแลตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารชุด เช่น งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา งานบำบัดน้ำเสีย งานระบบเครื่องปรับอากาศ งานระบบสื่อสาร งานระป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 2.งานอื่นๆ ท...

บริษัท เพกาซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000 ขึ้นไป
26 Jun 19
  223 Positions      
Sort By 
Disability Jobs