JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  207 Positions      
Sort By 
1 . ช่างแอร์,ผู้ช่วยช่างแอร์ และเด็กฝึกงานรับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม - งานระบบ งานไฟฟ้า - งานซ่อมบำรุงอื่น ๆ

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
20 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
2 . ช่างบริการหลังการขาย (Service Technician)
-ดูแลงานบริการ และ ซ่อมบำรุง ตลอดจนตรวจเช็คระบบการทำงาน และ ความปลอดภัยของลิฟท์ บันไดเลื่อน และ ทางลาดเลื่อนภายใต้เงื่อนไขสัญญาการซ่อมบำรุง -ซ่อมอุปกรณ์การทำงานของลิฟท์ บันไดเลื่อน และ ทางลาดเลื่อน ต...

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด
10 Position
26 Aug 19
3 . ช่างติดตั้ง (Installation Technician)
-ติดตั้งลิฟท์ บันไดเลื่อน และ ทางลาดเลื่อน -ตรวจสอบ ดำเนินการ และ ควบคุมคุณภาพการติดตั้งตามมาตรฐาน -ปฏิบัติงานตามตารางการติดตั้งที่กำหนด ภายใต้ข้อบังคับในด้านความปลอดภัย

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด
10 Position
26 Aug 19
4 . ช่างซ่อมบำรุง ทำงานที่คลังสินค้า ลาดพร้าว 87
- ดูแลงานซ่อมหน้าร้าน Skinfood และ Nature Republic ตามห้างสรรพสินค้า สาขาในกทม และปริมณฑล เมื่อได้รับใบคำสั่งงาน ตามที่แจ้งมา - ดูแลจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ตรวจสอบ ก่อนจัดของเก็บเข้าคลังสินค้า - ...

บริษัท มาลาคี จำกัด
1 Position
Salary 15,000++
26 Aug 19
5 . ช่างซ่อมบำรุง และ พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "เอ็มโพเรี่ยม BTS พร้อมพงษ์"
ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง - ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์ - ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
26 Aug 19
6 . Maintenance Officer(ช่างซ่อมบำรุง)"ประจำสำนักงานใหญ่"
• ให้คำปรึกษาแก่ช่างซ่อมบำรุงประจำสาขาโรงภาพยนตร์ ในการเเก้ไขปัญหาการซ่อมเเซมของเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสาขาที่เกิดขึ้น เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ ระบบแสงเสียง หรืออุปก...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 Aug 19
7 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำอาคารเทรนดี้ สุขุมวิท 13)รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็ค / บำรุงรักษาตามแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ - ดูแลรักษา / ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ในสำนักงาน / พลาซ่า

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000++
26 Aug 19
8 . ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคารรับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบงานอาคาร สถานที่ และความปลอดภัย ควบคุมประสานงานซ่อมแซมอาคาร, บำรุงรักษาแก้ไขปัญหาอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ, ต่อประกันภัยอาคารสถานที่ • รับผิดชอบงานยานพาหนะควบคุมและดูแล ต่อประกันภัย,ประสานงานน...

บริษัท เอส เมดิคอล แคร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000 บาทขึ้นไป
26 Aug 19
9 . ช่างไฟฟ้า (รองเมืองซอย 1)
- ดูแลสาธารณูปโภค - ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยาม ดี.เอฟ.เอส จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000-18,000 (ไม่รวมOT)
26 Aug 19
10 . ช่างไฟฟ้า / ผู้จัดการงานซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา - รับผิดชอบ ดูแลซ่อมบำรุง ไฟฟ้า,ประปา,สุขภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อื่นๆ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ผู้จัดการงานซ่อมบำรุง 1 อัตรา - วางแผน,ควบคุมดูแลการปฏฺิงานของผู้ใต้บ...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
26 Aug 19
11 . ช่างซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่
- ช่วยเหลือและดูแลการซ่อมบำรุง และระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้งานได้เสมอ - บำรุงรักษาเบื้องต้น ทั้งนอกและในอาคารบริเวณทำงาน - ตรวจสอบภายในอาคารและนอกอาคารอยู่สม่ำเสมอ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก ผ...

บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
12 . Walk-in Interview ช่าง/หัวหน้าช่างอาคาร 31 ส.ค. สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลใน 1 วัน
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิด Walk-in Interview ตำแหน่งสายงานบริหารอาคาร/หมู่บ้าน วันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Aug 19
13 . ช่างประจำอาคารรับสมัครด่วน !
- ดูแลและซ่อมแซมระบบต่างๆ ภายในอาคาร เช่น งานไฟฟ้า, งานประปา, งานแอร์ ฯลฯ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 07.00-16.00 น., 13.00-22.00 น., 22.00-07.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
26 Aug 19
14 . พนักงานบริการภาคสนามสุขอนามัย (สาขาสุขุมวิท) รับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ออกบริการติดตั้ง เจาะ วางอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ สำหรับงานสุขอนามัยทุกประเภท ให้กับลูกค้าสัญญาบริการ อาทิเช่น ลูกค้าองค์กร โรงแรม โรงงาน สำนักงาน เป็นต้น - ตรวจเช็คและส่งมอ...

Rentokil Initial (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 บาท
26 Aug 19
15 . พนักงานซ่อมบำรุง
1.วางแผนดูแลรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์ของระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบริษัทฯให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ควบคุม และตรวจ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
16 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำอาคาร (สาขาวิทยุ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลและแก้ไขระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร - ดูแลและแก้ไขระบบแอร์ในอาคาร - ดูแลซ่อมบำรุงระบบภายในอาคาร - ดูแลความเรียบร้อยของระบบก่อนปิดตึกสำนักงานใหญ่ (วิทยุ) - ติดต่อประสานงานดูแลงานซ่อมแซมร้านวีรส...

บริษัท วีรสุ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Aug 19
17 . ช่างประจำอาคาร
- ควบคุมตรวจเชคบำรุงรักษาระบบภายใน - ตรวจดูแลความเรียบร้อย ภายในอาคาร - ซ่อมงานระบบที่ชำรุด - บำรุงรักษางานระบบ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
18 . ช่างซ่อมบำรุง(อาคารสถานที่)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลการบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามกำหนด 2.ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา และเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน 3.ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในอาคารให้อยู่ในสถา...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
19 . ซ่อมบำรุงภายในอาคารรับสมัครด่วน !
1. มีความรู้เกี่ยวกับงาน ไฟฟ้า,งาน ประปา,งานซ่อมบำรุงอื่นๆ 2. เปิดงานแจ้งซ่อมตามที่ได้รับแจ้งจากทางส่วนงาน

บริษัท โฟลว์โก้ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
20 . ช่างซ่อมบำรุงอาคาร (อาคาร SVL HOUSE)
1.เปิด-ปิด ตรวจเช็คระบบต่างๆ ในอาคาร 2.ซ่อมบำรุง/อุปกรณ์ที่เสียหายตามการแจ้งซ่อมได้ 3.ซ่อมบำรุงเชิงป้องกันงานระบบต่างๆ ตามแผนที่ได้รับมอบหมาย 4.วางแผนพัฒนา แผนซ่อมบำรุง จัดทำงบประมาณ

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
26 Aug 19
  207 Positions      
Sort By 
Disability Jobs