JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  217 Positions      
Sort By 
1 . Engineerรับสมัครด่วน !
1. สามารถทำงานในเวลากลางคืนได้ 2. สามารถควบคุมผู้รับเหมาให้ทำงานเป็นไปตามแผนงานได้ 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซน เทคโนโลยี จำกัด
3 Position
Salary 18,000-26,000
27 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
1.รับผิดชอบงาน ในหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทั้งระบบ 2.จัดทำคู่มือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ความปลอดภัยฯ และฝึกอบรมพนักงานให้ทำงานอย่างปลอดภัยเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ 3.วิเคราะห์งานเพื่อระ...

Enames Co.,Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
27 Jun 19
3 . Mobile Application Developer(Android and iOS)
•พัฒนาแอปพลิเคชั่นมือถือบนแพลตฟอร์มiOSหรือ Android โซลูชันทางเทคนิคที่ตอบสนองความต้องการในการใช้งาน •สามารถพัฒนา Mobile Application ได้ทั้ง Platform iOS ด้วย Objective C หรือ Swift ได้เป็นอย่างดี และ...

Enames Co.,Ltd.
1 Position
27 Jun 19
4 . Chinese Secretary Project Admin
1.Prepare presentation for meetings / take notes internal meeting / Summarize the main points from presentation / meeting notes for executive review./ จัดเตรียมการนำเสนอสำหรับการประชุม / จดบันทึกการปร...

Enames Co.,Ltd.
1 Position
27 Jun 19
5 . Electrical Engineer/Solar Roof, Solar Farm
•มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมโรงงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ หรือด้านการควบคุมติดตั้ง ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาคใหญ่ และ พลังงานทางเลือกอื่นๆ •มีประสบการณ์ การบริหารจัดการ บำรุงรักษาระ...

Enames Co.,Ltd.
1 Position
27 Jun 19
6 . Software Developer / Programer
1.Develop Web application using React.js, React native and PHP7. 2.Develop script and application for backend using. Node.js, PHP7 and JAVA8. 3.Develop application based on user requirement. 4.Exce...

Enames Co.,Ltd.
2 Position
27 Jun 19
7 . Call Center - IT Helpdesk 16,000+เบี้ยพิเศษอื่นๆ หยุด 2วัน รับสมัครด่วน !
- ตอบคำถาม ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ หรือ E-Mail เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นของอุปกรณ์ไอที - ส่งข้อมูล ข่าวสาร ตามที่กำหนดให้กับลูกค้า ผ่านการสื่อสารทางโทรศัพท์ หรือ E-Mail ในช่วงเวลาที่กำหน...

Transcosmos (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary 16,000
27 Jun 19
8 . Sales 18,000 - 25,000 + Commission + เบี้ยขยัน + ค่าเดินวุฒิป.ตรี +ไม่เข้าออฟฟิต
1.Sale ออกนอกสถานที่ ไม่ต้องเข้าออฟฟิต 2.สามารถใช้ Application ผ่านมือถือได้ 3.รับผิดชอบยอดของตัวเองตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ 1.มีเงินเดือน 2.มีค่า Commission 3.เบี้ยขยัน 3.มีค่าเดินท...

Transcosmos (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary 18,000 - 25,000 + Commission + เบี้ยขยัน + ค่าเดินทาง
27 Jun 19
9 . วิศวกรฝ่ายบริการรับสมัครด่วน !
*พนักงานฝ่ายวิศวกรบริการ* 1. หน้าที่หลักคือการให้บริการด้านติดตั้งสินค้า CCTV,PABX ฯลฯ 2. ออกเยี่ยมเยือนลูกค้าหลัก เพื่อนำข้อมูลหรือปัญหาที่เกิดกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ต...

Busicom Professional Network Co.,Ltd
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
27 Jun 19
10 . ช่างเทคนิค 3BB (โซนพระราม3,พญาไท,บางนา,ลาดพร้าว และอื่นๆ)รับสมัครด่วน !
1.ติดตั้ง/เดินสาย ให้กับลูกค้าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 3BB (สาย Lan, สาย Fiber Optip, สายโทรศัพท์) 2.ซ่อมบำรุงรักษาโครงข่ายให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 3.รับเข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯโดยตรง...

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ไม่จำกัดอัตรา
Salary 13,000-20,000 บาท (ค่าประสบการณ์+OT)
27 Jun 19
11 . IT Engineering
ดูและระบบ IT, Software ดูแลระบบ Server

บริษัท อินไซท เทลโค จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
12 . Project Manager
ดูแลบริหารจัดการงานเส้นทางรถไฟฟ้า

บริษัท อินไซท เทลโค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
13 . Technical Support (Helpdesk)รับสมัครด่วน !
- Second tier from call center. Analyze,identify mPAY problem&incident and resolve technical & business problem. - Manage support issues of complex and technical nature with varying degrees of priori...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
27 Jun 19
14 . Administration Support Officer ประจำAIS สำนักงานย่อยอาคาร SCT(Contractual Staff)
1.จัดทำข้อมูล /เอกสาร / รายงาน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 2.ตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร เพื่อความถูกต้องของข้อมูล

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000 บาท
27 Jun 19
15 . Technician (เจ้าหน้าที่ดูแลนิทรรศการ AIS playground @ DEPAที่ Ladprao Hill)
1.รับผิดชอบการแสดงนิทรรศการของ AIS playground @ DEPA ที่ Ladprao Hill. 2.รับผิดชอบช่วยเหลือและดูแลผู้ที่เยี่ยมชม AIS playground @ DEPA ผู้ที่สนใจ IoT และนวัตกรรมใหม่ๆ. 3.รับผิดชอบการประสานงานการดูแล...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 13,000 บาท
27 Jun 19
16 . Sales Support Officer
1.นำเสนอขาย FBB ผ่านช่องทาง Online ทางโทรศัพท์ (Inbound/outbound) และสื่อขายตรงอื่นๆให้ได้เป้าหมายตามที่บริษัทต้องการ 2.ลงทะเบียนลูกค้าที่สนใจบริการเพื่อส่งต่อไปยังทีมนัดหมายติดตั้ง 3.งานอื่นๆ ตามที...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000 บาท
27 Jun 19
17 . Customer Support Officer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.Key in customer profile according to the target. 2.Appoint customer to install internet. 3.Manage queue for each sub contract. 4.Track the result of installation. 5.Change customer’s status af...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary เงินเดือน 15,000 + OT + สวัสดิการพนักงาน
27 Jun 19
18 . พนักงานเขียนแบบ AutoCad
1.ควบคุมดูแล จัดเก็บแบบอาคารชุมสาย และสถานีฐาน สถานี Repeater (Site Drawing & Facility Drawing) 2.ติดตามแบบ Red Mark กับผู้รับเหมา หรือ Project Owner ของแต่ละโครงการ เพื่อนำมาเขียนให้ถูกต้อง 3.รับ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 13,000
27 Jun 19
19 . Administration Support Officer (สัญญาจ้างพิเศษ)
1.วิเคราห์หาสาเหตุของความเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้าน (AIS Fibre) 2.จัดทำสรุปรายงานประจำเดือนเสนอผู้บริหารพิจารณา 3.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีพบความผิดปกติของข้อมูล

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary เงินเดือน 15,000 + Ot + สวัสดิการพนักงาน
27 Jun 19
20 . Billing Application Analyst (สัญญาจ้างรายเดือน)
- Configureและ Verify หมายเลขโทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และลูกค้ารายใหม่ - ตรวจสอบ,วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูล Error ของค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในระบบ Post Paid - ประสานงานหน่วยงานด้านก...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
3 Position
27 Jun 19
  217 Positions      
Sort By 
Disability Jobs