JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  173 Positions      
Sort By 
1 . IoT Engineerรับสมัครด่วน !
- การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการแสดงผลและควบคุมผ่านระบบ cloud - สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปในการวัดและควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์ของผู้สมัคร
21 Feb 19
2 . พนักงานสนับสนุนทางเทคนิค (Technical Support)รับสมัครด่วน !
- ศึกษาผลิตภัณฑ์ - อบรมพนักงานขาย ออกพบลูกค้ากับพนักงานขาย - จัดเตรียมข้อมูลด้านเทคนิคให้กับพนักงานขาย - ประสานงานฝ่ายการตลาด เพื่อจัดทำการตลาด ผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์

บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด
หลายอัตรา
Salary 16,000-30,000 บาท
21 Feb 19
3 . Sales Executive (ระบบกล้องวงจรปิด)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการขาย ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)และระบบวิเคราะห์ภาพ (Video Analytic) - รับผิดชอบเป้าหมายยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - เข้าพบลูกค้าหลัก เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า - ประมา...

บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน 18,000-35,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น + ค่ามัน + ค่าเสื่อมรถ)
21 Feb 19
4 . พนักงานประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- จัดทำใบเสนอราคาสินค้ารวมทั้งโทรติดตามว่าลูกค้าได้รับใบเสนอราคาหรือไม่ - จัดทำใบสั่งขาย โดยต้องทำการทวนสอบคำสั่งซื้อกับลูกค้าและพนักงานขาย - ประสานงานฝ่ายคลังสินค้าเพื่อตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลัง และ...

บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-17,000 บาท
21 Feb 19
5 . วิศวกรขาย (เครื่องมือวัด งานระบบติดตั้ง อุตสาหกรรม) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลการขาย เครื่องมือวัดแบบติดตั้ง - กำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า - เก็บข้อมูลลูกค้าและตลอดจนประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า - ฝึกอบรมการใช้งานติดตามการ...

บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด
หลายอัตรา
Salary 18,000-35,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ)
21 Feb 19
6 . พนักงานธุรการงานขาย Sales Admin Officer (ประจำสำนักงาน พัฒนาการ 40)รับสมัครด่วน !
• รับความต้องการของลูกค้า/ฝ่ายขาย เพื่อทำใบเสนอราคา และเอกสารเกี่ยวกับงานขาย • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อสนับสนุนงานขาย • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท กับลูกค้า และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอ...

บริษัท เอส ไรคส์ จำกัด / S REICH
5 Position
Salary 13,000-17,000
21 Feb 19
7 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานสรรหาว่าจ้าง 2. ดูแลงานด้านสว้สดิการและผลตอบแทน 4. ดูแลงานด้านฝึกอบรมและพัฒนา 5. ดูแลงานข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน 6. ดูแลกฏระเบียบและแรงงานสัมพันธ์ต่างๆ 7. ดูแลระบบประเมินผลงาน 8. อื...

บริษัท ชวนันท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary 20,000-25,000
21 Feb 19
8 . ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า รับสมัครด่วน !
1.การวางแผน ควบคุม พัฒนา และปรับปรุง 2.การมอบหมายงาน ติดตามงาน ตรวจสอบความถูกต้องของงาน 3.การประสานงานกับบุคคลอื่น ทั้งภายในและนอกองค์กร 4.การสื่อสารที่ดี ชัดเจน 5.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 6....

บริษัท ชวนันท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
9 . Billing Officerรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานออกบิลให้กับลูกค้า 2. ประสานงานจัดส่ง 3. จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แผนกจัดส่ง 4. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชวนันท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
10 . พนักงานขาย
- พูดคุยกับลูกค้าทางเครื่องมือสื่อสารของทางบริษัท - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออเร้นท์อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 to 25,000 บาท
20 Feb 19
11 . พนักงานขาย Call Center
- ขายและให้ข้อมูลลูกค้าหน้าร้าน + โทรศัพท์ + ทาง Line + email

บริษัท แอ็คมี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000 ถึง 15,000 แล้วแต่ค.สามารถ+คอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน+โอที+โบนัส
20 Feb 19
12 . Maintenance Manager
- Over all manage of repairing, preventive and predictive maintenance activities of facility for office and salons including to equipment used for beauty service. (such as Massage chair, Sterilizer,...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
1 Position
Salary Negotiable
20 Feb 19
13 . พนักงานบัญชี
1. AR Job 1.1 Checking, recording, selling and paying debts in accordance with accounting principles 1.2 Record the income and deduct the revenue received in advance by the period. 1.3 Prepare e...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
2 Position
Salary 24,000-26,000
20 Feb 19
14 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีความสนใจในการจัดการคลังสินค้า มาเรียนรู้สินค้าในบริษัทและดูแลเกี่ยวกับ 1. การรับของเข้า-จ่ายออกสินค้าวัสดุต่างๆให้เป็นไปตามระบบที่กำหนด 2. การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ทร...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
1 อัตรา
Salary 12,000-25,000 (ตามประสบการณ์และวุฒิการศึกษา)
20 Feb 19
15 . Sales at premium beauty store for professional salons
If you fall in love with Beauty Product, we have great opportunity to you. You are not just selling only product but you are the important one to make many woman to be happy and success life with bea...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
1 Position
Salary 28,000
20 Feb 19
16 . Account Sales for International Nail, Eyelash brands
Challenging job that required presentation skill, negotiation skill and strategic thinking. If you can make it well, you will be promised to promoted and obtain high income. can have a lot of knowledg...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
1 Position
Salary 35,000 - 65,000 (Basic 25,000 -35,000 + sales commission 10,000 - 30,000)
20 Feb 19

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
20 Feb 19
18 . Marketing and Sales Engineer Executiveรับสมัครด่วน !
Marketing and Sales Engineer Executive (2 positions) Reporting to Marketing and Sales Manager, your key areas of responsibilities will include, but not limited to: Task • Set and achieve sal...

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
20 Feb 19
19 . Sales Engineer Executive (EHS background) รับสมัครด่วน !
Reporting to Senior Project Sales, your key areas of responsibilities will include, but not limited to: Task • Set and achieve sales goals and quotas on quarterly and yearly basis to reach compa...

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
20 Feb 19

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
20 Feb 19
  173 Positions      
Sort By 
Disability Jobs