JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  96 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (การสอน/งานอบรม)
- ออกแบบ ผลิต และพัฒนาสื่อการสอน - ตัดต่อ VDO - ให้บริการงานด้านโสตทัศนูปกรณ์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
2 . HR&GA Asst. Manager (English resume only)
Assist to HR&GA Manager for overall HRM includes planning, recruitment, training and development, performance management, compensation and benefit, rules and regulations, labor relation and informatio...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
18 Sep 19
3 . HRM Manager / HRM Supervisor(ปฏิบัติงานติดกับ BTS ช่องนนทรี)
•จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมและวัตถุประสงค์ของ บริษัท •ระบุการออกแบบและดำเนินการโครงการการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เป็นและเมื่อจำเป็น ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
4 . Senior HR and Admin
ควบคุมและดูแลฝ่ายบุคคลทั้งระบบ 1.ทำเงินเดือน ประกันสังคม ภงด1 2.งานด้านการสรรหาและการว่าจ้างพนักงาน 3.ทำประวัติพนักงานและสัญญาจ้าง 4.งานด้านแรงงานสัมพันธ์ 5.ประสานงานและดูแลพนักงานในบริษัท

Micro Money Thailand Co.,Ltd.
1 Position
Salary 20,000
18 Sep 19
5 . HRD Supervisor
- Responsible for Human Resources Development activities especially Competency Development and IDPs - Develop, Design & Implement training programs to support organization strategies and IDPs - Supp...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
6 . ผู้จัดการแผนกสรรหาและฝึกอบรม รับสมัครด่วน !
- สำรวจความต้องการของกำลังคน (ตามใบขออัตรากำลังคนจากต้นสังกัด กรณี ทดแทน และขยาย) - ทำการวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลังของบุคลากรในหน่วยงาน - วางแผนอัตรากำลังคนสรรหาพนักงานทดแทนให้ทันตามกำหนด - จั...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 Sep 19
7 . Senior Human Resources รับสมัครด่วน !
งานฝ่ายบุคคลทั้งระบบ - วางแผนและดำเนินการทางด้านสรรหา เงินเดือน ค่าจ้าง งานสวัสดิการ งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - จัดทำและดำเนินงานกับส่วนงานราชการภายนอก กรมแรงงาน กรมสวัสดิการ...

บริษัท ลีออน ดิวตี้ฟรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
8 . เจ้าหน้าที่อาวุโสติดต่อหน่วยงานภาครัฐ(ประจำไอคอนสยาม)
- จัดทำ,ตรวจสอบ,แก้ไข,บันทึก หนังสือและเอกสารต่างๆ เพื่อประสานงานและสนับสนุนงานด้านเอกสารและค่าธรรมเนียมสิทธิแห่งทางกับหน่วยงานภาครัฐและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของทางฝ่ายภาครัฐสัมพันธ์ ร...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
1 อัตรา
Salary 32,000- 40,000
18 Sep 19
9 . หัวหน้าฝ่ายสรรหาว่าจ้าง/Recruitment Supervisor
1. วางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายฝ่ายบริหาร 2. จัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี 3. วิเคราะห์หาช่องทางเพิ่มเตินในการรับสมัครงาน 4. สรรหาเครื่องมือช่วยคัดกรองบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 5. รับผิดชอบก...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary 25,000-30,000 บาท, ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
18 Sep 19
10 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
- ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามงาน ให้คำแนะนำ ในงานด้านบุคคล เน้นไปทางด้านการวางแผนการทำงาน การบริหารงานทางด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎระเบียบ และกิจกรรมต่าง ๆ - กำหนดกลยุทธ์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง - บริหารการ...

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 Sep 19
11 . Recruitment & Employer Branding Supervisor
1. Recruit and review CVs, conduct pre-screening interviews as required for all open positions within the division supported. 2. Determine applicant qualifications by comparing job descriptions and a...

Major Development Estate Co.,Ltd.
1 อัตรา
18 Sep 19
12 . Regulatory Specialist
-Coordinate EXPAT to prepare all documentation for applying Non-Immigrant Business Visa or an appropriate visa from their home countries -Support EXPAT to apply Work Visa and Work Permit by contact w...

Panthera Group Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
18 Sep 19
13 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล
- จัดทำเงินเดือน ด้วยโปรแกรม E-Business - ดูแลบริหารจัดการบุคคลากร - สรรหา-ว่าจ้้าง พนักงานใหม่ - แรงงานต่างด้าว - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
14 . หัวหน้าแผนกบุคคล (สาขาบางนา/สาขาบางบัวทอง)
1. จัดทำเงินเดือน บริหารจัดการงานบุคคล 2. ดูแลงานสรรหาบุคลากร , สัมภาษณ์ คัดเลือก ส่งต่อสายงาน 3. เอกสารสัญญาจ้างงานต่างๆ 4. กำกับดูแล Time Attendance ขาด ลา มาสาย OT 5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
1อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
15 . HR Manager Organization Development (เขตบึงกุ่ม)
- Manage the OD process to support current and future company business needs - Implement strategic Organizational Development to increase productivity and employee satisfaction - Implant and maintai...

Scaleup Consulting.Co., LTD.
1 อัตรา
Salary 35,000-50,000
18 Sep 19
16 . หัวหน้าแผนกบุคคล
- บันทึกเวลาทำงาน - คิดคำเนวณค่าจ้าง - นำส่งประกันสังคม - บันทึกแจ้งเข้าแจ้งออกเกี่ยวกับประกันสังคม - สรรหาพนักงานประจำบริษัท - ดูแลพนักงานในองค์กร

บริษัท ศรีรุ่งสุขจินดา กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 15,000-25,000
18 Sep 19
17 . HR Specilaist
• Review / design HR system including compensation and benefits, evaluation system, etc. • Provide consultation to group companies on HR system, performance management, evaluation system, etc.

FIFTH CONSULTING CO., LTD.
1 Position
18 Sep 19
18 . HR and Admin Supervisor
Duties • Report to President (Acct. Admin Div. GM) • Responsibilities: Human Resources, General Affairs, Safety, Import & Export (Logistics), BOI

A-Cast (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary based on experience and knowledge
18 Sep 19
19 . หัวหน้าส่วนบริหารงานทำความสะอาดรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการ แม่บ้าน ไปปฏิบัติงานตามจุดบริการที่ลูกค้า/หน่วยงานกำหนด รวมทั้ง การจัดทดแทนงานกรณีพนักงานปฏิบัติการลาหยุดงาน ขาดงาน - ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการในสังกัด ให้ปฏิบัติงานไ...

KTBGS CO.,LTD.
1 อัตรา
18 Sep 19
20 . หัวหน้าส่วนบริหารงานรักษาความปลอดภัยรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการรปภ. ไปปฏิบัติงานตามจุดบริการที่ลูกค้า/หน่วยงานกำหนด รวมทั้ง การจัดทดแทนงานกรณีพนักงานปฏิบัติการลาหยุดงาน ขาดงาน - ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการในสังกัด ให้ปฏิบัติงานได้ถู...

KTBGS CO.,LTD.
1 อัตรา
18 Sep 19
  96 Positions      
Sort By 
Disability Jobs