JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  112 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
-กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล -วางแผนและควบคุมการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก -ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคลในด้านการวางแผนอัตรากำลัง,การสรรหาว่าจ้าง,การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บรรลุเป...

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (การสอน/งานอบรม)
- ออกแบบ ผลิต และพัฒนาสื่อการสอน - ตัดต่อ VDO - ให้บริการงานด้านโสตทัศนูปกรณ์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Jul 19
3 . ผู้จัดการแผนก พัฒนาบุคลากร (HRD,OD,Training) รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 2.ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ครบตามแผนประจำปี 3.ดูแลเอกสารด้านฝึกอบรมและจำทำส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.ติดต่อประสานงานด้านการฝึกอบรม เช่น พนักงานที่เข้าฝึก อบรม,วิทยากร,สถานที่,แล...

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
1 อัตรา
Salary 40,000-50,000
21 Jul 19
4 . ผู้จัดการแผนก สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม โทร.02-539-2004 ต่อ 34รับสมัครด่วน !
ส่วนงานสรรหาว่าจ้าง 1.ดูแลงานและวางแผน การสรรหาว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานทั้งระบบ(กลุ่มสำนักงาน,พนักงานขายหน้าร้าน,พนักงานพาร์ทไทม์) 2.วางแผนอัตรากำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละหน่วยง...

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
1 อัตรา
Salary 35,000-45,000
21 Jul 19
5 . HRM Manager / HRM Supervisor(ปฏิบัติงานติดกับ BTS ช่องนนทรี)
•จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมและวัตถุประสงค์ของ บริษัท •ระบุการออกแบบและดำเนินการโครงการการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เป็นและเมื่อจำเป็น ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Jul 19
6 . หัวหน้างานฝึกอบรม
- Oversee full spectrum of overall Training activity and programs to ensure the company are achieved - Develop the strategy and training programs by deciding adaptation of training modules an...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
21 Jul 19
7 . หัวหน้าแผนกบุคคล (Supv-HR) ประจำสาขารามคำแหง24
- งาน HR ประจำสาขา เช่น Recruit,Training,ปฐมนิเทศ,Payroll,สวัสดิการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Jul 19
8 . ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (Section Manager - HR) ประจำสาขาอ่อนนุช
-รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์ และการรับสมัครบุคคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร -จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศและสื่อสารระเบียบข้อบังคับการทำงาน...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Jul 19
9 . ผู้จัดการนิติบุคคล อาคารชุด
- ดูแลและบริหารงาน นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ The ESC คอนโดมิเนียม สุขุมวิท 101/1 หรือ โครงการ DECO คอนโดมิเนียม สุขุมวิท70/5 - ดูแลเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุด ช่างประจำอาคาร แต่ละอาคาร - ประช...

กลุ่มบ้านพรไพลิน
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
21 Jul 19
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการพนักงานสัมพันธ์
- ควบคุมดูแลงานทางด้านกฎระเบียบข้อบังคับ และโทษทางวินัยของพนักงาน - พัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์ - กำหนดแนวทาง วางแผน จัดเตรียม ตลอดจนประสานงานกับผูู้เกี่ ยวข้องในการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ - งานอื่นๆ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Jul 19
11 . Recruitment Manager ( MRT สุทธิสาร )
-ดูแลงานบริหารทีม HR ประเมิน KPI -วางโครงสร้างอัตรากำลังคนประจำปี -วางแผนการหาพนักงาน IT -ดูแลการออกทริปงานต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ หม่อน Tel: 061-948-2266 E-mail: arnut@360qm.co.th หรือกด...

360 Quality Management Co.,Ltd.
1 Position
Salary 45,000-55,000
21 Jul 19
12 . Assistant Human Resources Manager
หน้าที่งาน * วางแผนนโยบายกำหนดกลยุทธ์การบริหารบุคลากรร่วมกับทีมงาน ดังนี้ - การวางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร - การวางแผนพััฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับธุรกิจ - การวางระบบการ...

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
13 . HRD Supervisor
- Responsible for Human Resources Development activities especially Competency Development and IDPs - Develop, Design & Implement training programs to support organization strategies and IDPs - Supp...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
14 . HR Manager ทำงานใกล้เดอะมอลล์รามคำแหง รับสมัครด่วน
1. Manage and handle all HR function such as manpower planning , recruitment , performance management , compensation & benefit and employee relation. 2. Ensure all human resource policies , procedure...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 Position
Salary 50,000 - 70,000 บาท/เดือน
20 Jul 19
15 . Supervisor
สอนงาน เทรนงานให้กับพนักงานประจำสาขาบางกะปิ หรือต่างสาขาที่อยู่ใกล้เคียง

บริษัท ไฮเออร์โปรเกรส จำกัด
3 Position
Salary 13,000 ขึ้นไป
20 Jul 19
16 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายบุคคลUrgently Required !
หน้าที่และความรับผิดชอบ: - รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เช่น การสรรหาบุคคล, สวัสดิการ, การจัดทำเงินเดือน, การจัดการประสิทธิภาพบุคคลากร, แรงงานสัมพันธ์, การฝึกอบรมและแผนพัฒนาบุคลากร ...

JAC Personnel Recruitment Co., Ltd.
1 Position
20 Jul 19
17 . Human Resources Supervisor
• Drive company culture in organization, and also support Compensation Benefits, Payroll, recruitment , training and development and other related matters • Managing employee performance evaluatio...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
18 . หัวหน้าแผนกบุคคล (สาขาบางนา)
1. จัดทำเงินเดือน บริหารจัดการงานบุคคล 2. ดูแลงานสรรหาบุคลากร , สัมภาษณ์ คัดเลือก ส่งต่อสายงาน 3. เอกสารสัญญาจ้างงานต่างๆ 4. กำกับดูแล Time Attendance ขาด ลา มาสาย OT 5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
1อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการแรงงานสัมพันธ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสารงานประกันสังคม ( แจ้งเข้า - เปลี่ยนแปลง - แจ้งออก ) การเบิกประโยชน์ทดแทน และยื่นส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2. ดำเนินการ เบิกจ่าย สิทธิสวัสดิการของพนักงานให...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
  112 Positions      
Sort By 
Disability Jobs