JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  93 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการส่วนสรรหา/ผช.ผจก.ฝ่าย
1.รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธทีมสรรหาคัดเลือก และปรับกลยุทธอย่างต่อเนื่อง 2.วิเคราะห์ช่องทางการรับสมัคร สถิติแต่ละตำแหน่ง และอัตรา Turn over Rate 3.Motivate team to achieve 4.ดูแลลูกทีม 2-3 คนเชิงรายล...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
2 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
วางแผนการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ , วางแผนการฝึกอบรมพัฒนา , วางแผนงานบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ , มีความรู้ทางกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ , ดูแลงานธุรการสำนักงานทั่วไป , งานอื่น...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
3 . HR&GA Asst. Manager (English resume only)
Assist to HR&GA Manager for overall HRM includes planning, recruitment, training and development, performance management, compensation and benefit, rules and regulations, labor relation and informatio...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
15 Sep 19
4 . ผู้จัดการแผนกปฎิบัติการทรัพยากรบุคคล
-ดูแลการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการ -ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการสรรหาคัดเลือก -สรรหาและคัดเลือกบุคลากรกลุ่ม สำนักงาน -ดูแลอัตรากำลังของบริษัท -วิเคราะห์ผล Turnover เพื่อหาสาเหตุและแก้ไข -แก้ไขปัญหา...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Sep 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์งานบุคคล (HR Strategy Manager)
- วางแผนทิศทางกลยุทธ์งานบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร - วางแผนการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนกำหนดแนวทาง Career Path บุคคลากรในองค์กร - ว...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
15 Sep 19
6 . HRM Manager / HRM Supervisor(ปฏิบัติงานติดกับ BTS ช่องนนทรี)
•จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมและวัตถุประสงค์ของ บริษัท •ระบุการออกแบบและดำเนินการโครงการการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เป็นและเมื่อจำเป็น ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
15 Sep 19
7 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- การรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน - นัดสัมภาษณ์, สัมภาษณ์งานเบื้องต้น - สัญญาจ้างงาน - ประเมินการทดลองงาน - จัดทำรายได้ และเงินเดือนพนักงาน - ดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล (ขาด, ลา, ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Sep 19
8 . Senior HR and Admin
ควบคุมและดูแลฝ่ายบุคคลทั้งระบบ 1.ทำเงินเดือน ประกันสังคม ภงด1 2.งานด้านการสรรหาและการว่าจ้างพนักงาน 3.ทำประวัติพนักงานและสัญญาจ้าง 4.งานด้านแรงงานสัมพันธ์ 5.ประสานงานและดูแลพนักงานในบริษัท

Micro Money Thailand Co.,Ltd.
1 Position
Salary 20,000
15 Sep 19
9 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
-กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล -วางแผนและควบคุมการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก -ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคลในด้านการวางแผนอัตรากำลัง,การสรรหาว่าจ้าง,การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บรรลุเป...

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Sep 19
10 . Recruitment & Employer Branding Supervisor
1. Recruit and review CVs, conduct pre-screening interviews as required for all open positions within the division supported. 2. Determine applicant qualifications by comparing job descriptions and a...

Major Development Estate Co.,Ltd.
1 อัตรา
15 Sep 19
11 . HRD& OD Supervisor (หัวหน้าส่วนฝึกอบรม&พัฒนาองค์กร)
ออกแบบ ดำเนินการ และส่งมอบแผนฝึกอบรม และพัฒนาให้กับธุรกิจ และองค์กร ซึ่งเริ่มต้นจากการประเมินความต้องการขององค์กร และความต้องการรายบุคคล พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนา และประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000-35,000
15 Sep 19
12 . หัวหน้าแผนกบริการเงินเดือน /ผู้จัดการฝ่ายบริการเงินเดือน (Payroll)
- รับผิดชอบจัดทำเงินเดือนให้กับลูกค้าตามข้อมูลที่ลูกค้าส่งมอบ - ยื่นภาษี ประกันสังคม ให้กับลูกค้า - บริหารจัดการทีมให้ทำงานมีประสิทธิภาพ - วานแผนการทำงานและติดตามการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงส้รางบริษัท
15 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (การสอน/งานอบรม)
- ออกแบบ ผลิต และพัฒนาสื่อการสอน - ตัดต่อ VDO - ให้บริการงานด้านโสตทัศนูปกรณ์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
14 Sep 19
14 . หัวหน้าแผนกบุคคลสรรหารับสมัครด่วน !
1.สรรหาพนักงานในส่วนสำนักงาน 2.สรรหาและบริหารจัดการงาน PC หน้าร้านทั้งระบบ 3.จัดการฝึกอบรมทั้งบริษัทฯ

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
14 Sep 19
15 . หัวหน้าฝ่ายสรรหาว่าจ้าง/Recruitment Supervisor
1. วางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายฝ่ายบริหาร 2. จัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี 3. วิเคราะห์หาช่องทางเพิ่มเตินในการรับสมัครงาน 4. สรรหาเครื่องมือช่วยคัดกรองบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 5. รับผิดชอบก...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary 25,000-30,000 บาท, ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
14 Sep 19
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลประจำสำนักงานสุขุมวิท 77
1. บริหารงานบุคคลตามนโยบายองค์กรและภายใต้กฎหมายแรงงาน 2. บริหารจัดการด้านอัตรากำลัง , การจ้างงาน , การพัฒนาทักษะ(ฝึกอบรม) 3. แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ 4. ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5. อื่น...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
17 . หัวหน้าแผนกบุคคล
- บันทึกเวลาทำงาน - คิดคำเนวณค่าจ้าง - นำส่งประกันสังคม - บันทึกแจ้งเข้าแจ้งออกเกี่ยวกับประกันสังคม - สรรหาพนักงานประจำบริษัท - ดูแลพนักงานในองค์กร

บริษัท ศรีรุ่งสุขจินดา กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 15,000-25,000
14 Sep 19
18 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
1.จัดทำและกำหนดมาตรฐานการดำเนินการด้านสรรหา การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน งานด้านสวัสดิการต่างๆ งานควบคุมดูแลงานแม่บ้านและรปภ. 2.ควบคุมการปฎิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายของบริษัท 3.ช่...

บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
- วางแผนการสรรหา คัดเลือก โยกย้ายและบรรจุแต่งตั้งกำลังพลให้สอดคล้องกับแผนงาน - ควบคุมดูแลการจัดทำประวัติพนักงาน และบันทึกสถิติการทำงานต่างๆ - ควบคุมดูแลงานประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน - ควบค...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
20 . หัวหน้าฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1. ดูแลและรับผิดชอบงาน ฝ่ายบุคคลและสรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามา ทำงานโดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเพื่อการจ้า...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
14 Sep 19
  93 Positions      
Sort By 
Disability Jobs