JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  151 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.จัดทำเงินเดือนพนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน คีย์รายได้-รายการหัก ของพนักงานแต่ละเดือน คีย์โอนย้ายพนักงาน/ปรับเงินเดือน 2.สรรหาว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานใหม่ 3.อบรม วางแผนปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Sep 19
2 . Recruitment
- ดูแลงานสรรหาว่าจ้างบุคลากรทั้งระบบ - จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังคนและงบประมาณ - ติดต่อสื่อโฆษณา - คัดเลือกใบสมัคร - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินงานสัมภาษณ์ - ต้องสามา...

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 18,000 - 25,000 บาท
17 Sep 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(พื้นที่ประชาอุทิศ สุขสวัสดิ์ บ.เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม)
1.ควบคุมดูแลและบริหารงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงาน 2.ควบคุมดูแลและบริหารงานการจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการปฎิบัติงานแล...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
17 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่บริการงานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS)
1.เข้าใจและให้การสนับสนุนและบริการด้านระบบงานสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ทำงานร่วมกับฝ่าย IT เพื่อพัฒนาและติดตั้งระบบงานทรัพยากรบุคคลใหม่ๆ 3....

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
17 Sep 19
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1. สรรหาว่างจ้าง: ทำประกาศรับสมัครงาน, นัดสัมภาษณ์และสัมภาษณ์งาน, นำส่งพนักงานไปที่หน่วยงาน 2. บันทึกประวัติพนักงานที่สรรหาลงระบบ พร้อมออกเอกสารวัญญาจ้าง 3. ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ให้ทราบระเบียบข้อบั...

บริษัท วงตะวัน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
17 Sep 19
6 . Talent Acquisition ( Senior Officer - Assist. Manager )
MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES Develop and implement recruiting strategy/ policy and talent pipeline which will includes developing a comprehensive recruitment plan to support hiring of all emp...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
7 . HR Admin [ปฏิบัติงานที่อาคารไทยซัมมิท ถนนเพชรบุรี 33)
- ประสานงานภายในองค์กร - จัดทำค่า Incentive/Commission ของพนักงาน - จัด Shift และ Time Attendance - งาน Admin & Ad-hoc - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงาน (ER)

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
Salary 18,000-23,000 บาท
17 Sep 19
8 . HR Executive (Full-time/Part-time/Temporary)
- Coordinating employee’s welfare for Social Security, Provident Fund, and Group Insurance - Maintaining HR database to ensure accuracy of staff movement data and payroll report - Recording training...

Bureau Veritas (Thailand) Ltd.
Salary Negotiable
17 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (Recruitment) ประจำเพลินจิตรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการสรรหาบุคลากรของบริษัทฯ - หาแหล่งงานเพื่อลงประกาศรับสมัคร - ตรวจสอบเอกสาร - ควบคุมและตรวจสอบการคัดเลือกใบสมัคร - ดำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด - นำเนินการจัดทำ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
10 . บุคคล/ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
- สรรหาคัดเลือกพนักงานของบริษัท เพื่อให้ได้พนักงานตามแผนอัตรากำลังคน - จัดอบรมพนักงานใหม่ และจัดการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานปัจจุบันของบริษัท - จัดทำและเกฺ็บเอกสารต่างๆของงานด้านบุคคลทั้งหมด - จัด...

บริษัท เอเชียเวิลด์ บรา จำกัด
2 อัตรา
Salary 16,000 ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
17 Sep 19
11 . Senior HR Recruitment
-Handle day-today recruitment & sourcing process for operational staff and any related administrative tasks including application screening, liaising with line managers, interview scheduling, cand...

AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.
2 Position
Salary Based on experience
17 Sep 19
12 . Senior HR (Steel Trading Company)[T01173]
- Visa and Work Permit for Expats or Payroll Process - Concerned all duties with job in HR duties - Can coordinate with Immigration Dept and Labour Dept to make Visa and work permit

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 40,000 – 45,000 THB (depend on experience)
17 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
บริหารจัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( HRM&HRD) 1.Recuite 2.สวัสดิการและผลประโยชน์ 3.Time Attendance 4.กฎระเบียบ วินัย และการลงโทษทางวินัย 5.แรงงานสัมพันธ์ 6.Training และพัฒนาบุคลากร 7.งานธุรการ 8.A...

บริษัท อภิวานิช ครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
17 Sep 19
14 . พนักงานธุรการฝ่ายบุคคล
- จัดทำเอกสารฐานข้อมูล Data ต่างๆ ของพนักงาน - ดูแลงานธุรการด้าน ประกันสังคม, สรรหา, เงินเดือน - จัดทำบัตรการเข้า-ออก พนักงาน - สรุปวันขาด ลา มา สาย พนักงาน - ดูแลสวัสดิการพนักงาน - ดูแลการเบิกค่...

บริษัท บี.โอ.ที. จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.รับผิดชอบงานทางด้านการสรรหาพนักงาน 2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
16 . Human Resource Supervisorรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งหมด -บริหารอัตรากำลัง -บริหารค่าตอบแทน -ด้านแรงงานสัมพันธ์ -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วินวิน อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Sep 19

บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
1 อัตรา
17 Sep 19
18 . Admin ฝ่ายบุคคล
- จัดทำเอกสาร ฐานข้อมูล Data ต่างๆ - ดูแลด้านเอกสารของฝ่ายบุคคล - เน้นความถูกต้องของข้อมูล - ประสานงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 12,000 -13,000บาท
17 Sep 19
19 . เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ
1.จัดทำเอกสารงานด้านธุรการทั้งหมดที่รับผิดชอบ 2.ควบคุมดูแลการทำงานของแม่บ้าน รปภ.

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- สรรหา - เทรนนิ่ง - จัดทำเงินเดือนพนักงาน - จัดเก็บเอกสาร - คีย์ประวัติพนักงาน คีย์ใบลา - จัดกิจกรรมของบริษัทฯ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - ควบคุมกฎระเบียบบริษัทฯ - รับนโยบายของบริ...

บริษัท เวลทรอน รอยัล เทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 บาท
17 Sep 19
  151 Positions      
Sort By 
Disability Jobs