JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  183 Positions      
Sort By 
1 . Recruiter
รับสมัครเจ้าหน้าที่ Recruiter น้องใหม่ไฟแรง!! - วางแผนการสรรหาผู้สมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - วิเคราะห์ตำแหน่งงานและ Sourcing Candidate ในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม - ดำเนินการสัมภาษณ์ Ca...

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
26 Aug 19
2 . HR Officer
1.จัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง โอที คอมมิชชั่น และรายได้ต่างๆของพนักงาน 2.รับผิดชอบงานสวัสดิการต่างๆของบริษัท 3.รับผิดชอบงานสื่อสารต่างๆภายในองค์กร 4.รับผิดชอบงานกิจกรรมสันทนาการต่างๆขององค์กร 5.รับผิ...

บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด
1 Position
Salary 17,000-20,000
26 Aug 19
3 . Admin Officer ประจำสำนักงาน อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์รับสมัครด่วน !
1.จัดทำ Stock อุปกรณ์สำนักงาน 2.ดูแลรายการทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินรายบุคคล 3.ควบคุมดูแลแม่บ้าน และพนักงานขับรถผู้บริหาร 4.ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า และประปาภายในสำนักงาน 5.งานซ่อมบำรุง ติดตามการแ...

Nittsu Logistics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (HR Recruiter)
- ดูแลงานสรรหาคัดเลือกพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ และพนักงานสาขาต่างๆ - หาช่องทางการสรรหาบุคลากร - จัดทำรายงานการสรรหาบุคลากรประจำสัปดาห์/ประจำเดือน (ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์)

COCA RESTAURANT GROUP
1 Position
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Officer) รับสมัครด่วน!
1.สรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2.บริหารเวลาการทำงานของพนักงาน 3.งานสวัสดิการพนักงาน 4.งานจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทน 5.งานบริหารบุคคลและการจัดการทั้วไป 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **ทำงา...

BBH Hospital Co., Ltd.
1 Position
Salary 17,000-20,000 บาท
26 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- สรรหาคัดเลือกบุคลากร ฝึกอบรม พัฒนา - จัดเตรียมบัญชี เงินเดือน พนักงาน (คำนวนการคิดโอที เบี้ยขยันต่างๆ) - การบริหาร ทั่วไป เช่น จัดทำแฟ้มประวัติบุคลากร จัดทำเอกสารสัญญาจ้าง จัดทำ เอกสารใบลา จัดทำป...

Food Empire Co.,Ltd
1 Position
Salary 15,000-18,000
26 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (BTS เพลินจิต)
- สรรหาพนักงานในตำแหน่ง TeleSales ของบริษัท - ประสานงานภายในแผนกเกี่ยวกับการนัดหมายผู้สมัครและผลสัมภาษณ์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.00 น. - สัญญาจ้าง 6 เดื...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
หลายอัตรา
Salary 15,000 - 20,000 (ตามประสบการณ์)
26 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล 2.จัดทำกฎระเบียบบริษัท และคู่มือพนักงาน และดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎของพนักงาน การขาด-ลา-สาย รวมถึงระเบียบวินัยของพนักงาน 3.ดูแลการ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี
1 ตำแหน่ง
Salary 18,000 - 23,000
26 Aug 19
9 . HR Admin (Contract 3 Month)
- ดูแลงานด้านเอกสารของแผนก HR - บันทึกข้อมูลลงในระบบ HR - รับโทรศัพท์ โอนสาย ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของบริษัท - Support งานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
1 Position
Salary 18,000 - 20,000
26 Aug 19
10 . HR Officer (ดูแลพนักงาน IT Outsource)
1.ประสานงานกับ พนักงาน IT Outsource ที่ On-site อยู่กับลูกค้า 2.จัดทำสัญญาจ้าง การต่อสัญญาพนักงานตามกำหนด 3.จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน 4.ดุูแลรับผิดชอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่น ๆ ที่ได้ร...

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary Negotiate
26 Aug 19
11 . HR & GA Staff
1. Control HRGA information 2. Support Employee activities 3. Support Welfare Committee 4. Employee survey 5. Support Training 6. Purchasing Office Equipment & Office supplies

Manpower Thailand Co., Ltd.
Salary 25,000 Up
26 Aug 19
12 . HR ADMIN Officer (ลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4)Urgently Required !
1.ทำรายงาน time attendance ประจำเดือน 2.งานด้านเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ admin 3.ติดต่อประสานงานต่างๆภายในและนอกองค์กร 4.ดูแลความเรียบร้อย บำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน,สาธารณูปโภค 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบห...

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
1 Position
26 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
1. สรรหาว่าจ้างพนักงาน 2. ดูแลระเบียบวินัยการทำงานของพนักงาน 3. แรงงานสัมพันธ์ 4. งานบุคคลและงานธุรการ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

O-Design & Construction Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.จัดทำเงินเดือนพนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน คีย์รายได้-รายการหัก ของพนักงานแต่ละเดือน คีย์โอนย้ายพนักงาน/ปรับเงินเดือน 2.สรรหาว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานใหม่ 3.อบรม วางแผนปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
26 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1. สรรหาว่างจ้าง: ทำประกาศรับสมัครงาน, นัดสัมภาษณ์และสัมภาษณ์งาน, นำส่งพนักงานไปที่หน่วยงาน 2. บันทึกประวัติพนักงานที่สรรหาลงระบบ พร้อมออกเอกสารวัญญาจ้าง 3. ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ให้ทราบระเบียบข้อบั...

บริษัท วงตะวัน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
26 Aug 19
16 . พนักงานธุรการฝ่ายบุคคล
- จัดทำเอกสารฐานข้อมูล Data ต่างๆ ของพนักงาน - ดูแลงานธุรการด้าน ประกันสังคม, สรรหา, เงินเดือน - จัดทำบัตรการเข้า-ออก พนักงาน - สรุปวันขาด ลา มา สาย พนักงาน - ดูแลสวัสดิการพนักงาน - ดูแลการเบิกค่...

บริษัท บี.โอ.ที. จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 2.วางแนวทางและควบคุมดูแลการสรรหาพนักงาน สวัสดิการต่างๆ แรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ 3.ประสา...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
26 Aug 19
18 . Human Resources Executive (English Resume Only)
1. Full responsibilities about recruitment and selection process since sourcing CVs, job posting, pre-screen, arrange interview including job offering and hiring process to make sure that it is correc...

Toshiba Tec (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการ (Benefits Officer)
1.รับผิดชอบงานและจัดทำรายงานด้านการบันทึกเวลาทำงาน และตรวจสอบประเภทการลา จากโปรแกรมสำเร็จรูปงาน HR 2.รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น เครื่องแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำป...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
20 . HR Officer (Personal Movement)
- Employee Profile (Change, Promote, Transfer, Resign) - Petty Cash - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
  183 Positions      
Sort By 
Disability Jobs