JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  201 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานฝ่ายบุคคล
- บริหารจัดการเรื่องการเข้างานของพนักงาน รวมถึงการขาด การลา การมาสาย ผ่านระบบโปรแกรมเครื่องสแกนนิ้ว (Attendance Management Program) - บริหารจัดการเรื่องการคิดวันลากิจและลาป่วยของพนักงาน เพื่อจัดทำเงิ...

บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและระเบียบของบริษัท
19 Jul 19
2 . HR & Admin / 35-45K / Silom ผู้หญิงเท่านั้น (V)
- Understanding of recruitment needs of the company. - Handling the sourcing and initial screening and selection process for all new employees. - Interviewing applicants and creating a short list of...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 35,000-40,000
19 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และบริหารงานบุคคล
-สรรหา ว่าจ้าง -จัดสรรบุคคลากรเพื่อการอบรมสัมมนา -ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประกันสังคม -สรุปเงินเดือน ส่งฝ่ายบัญชีทำเงินเดือน -ปริ้นท์สลิปเงินเดือน -ออกนอกพื้นที่เพื่อไปสัมมนา และการสมาคมกับหน่วยงานต่...

บริษัท ไมโครฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary 12,000 - 18,000 บาท
19 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่HRแผนกสวัสดิการ
- จัดทำงานเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานMK Group - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลรับสมัครด่วน !
- งานบันทึกเวลาเข้า - ออก /การขาดงาน / ลางาน / มาสาย ของพนักงาน - งานจัดเก็บชุดประวัติพนักงาน และการบันทึกข้อมูลพนักงานเข้า-ออกในระบบ - งานเงินเดือน - งานสวัสดิการต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้รับหมอบ...

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
6 . Recruitment Officerรับสมัครด่วน !
1. สรรหาพนักงาน และหาช่องทางการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 2. สัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้น 3. นัดหมายสัมภาษณ์ 4. ประสานงานนัดสัมภาษณ์ให้หน่วยงานต่างๆ 5. ทำสัญญาจ้าง

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
7 . HRD Officer(พระราม 3)รับสมัครด่วน !
- Supervise the implementation and daily operation of HRIS including processing employee data,preparing report, and developing data processing systems. - Hosting various internal communication channe...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
8 . HR Specialist
1. งานสรรหาบุคคลากร - สรรหาทันตแพทย์ เพื่อร่วมงานกับบริษัท ทั้ง Fulltime และ Parttime - สรรหาบุคลากรในตำแหน่งงาน ออฟฟิศ - สรรหาบุคลากรในตำแหน่งงาน ปฏิบัติการ หน้าสาขา - จัดทำทะเบียน และรวบรวมผล ปร...

PLUS DENTAL CLINIC CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary 15,000-30,000 บาท (ตามที่ตกลงหากมีประสบการณ์สูง)
19 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
-ดูแลงานฝ่ายบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย -งานด้านเอกสารพนักงานต่างด้าว

บริษัท ชุนกะ จำกัด
2 อัตรา
Salary 17,000 - 20,000
19 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1. ทำงานร่วมกับผู้บริหารและรับผิดชอบในการนำนโยบายการพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติให้เกิดผล 2. ร่วมในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรกับผู้บริหาร 3. สร้างระบบการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาบ...

บริษัท อภิวานิช ครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
19 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่บุคคล Payroll Officer รับสมัครด่วน !
- คำนวณเงินเดือน เงินโอที เงินอื่นๆ โดยใช้โปรแกรม Powervision - ดูแลเรื่องระบบ Time attendance การมาปฏิบัติงาน การขาดลา มาสาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ยื่นเข้า-ออกประกันสังคม ยื่นแบบ ภงด.1 , 90,91 ดู...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ // ผู้ช่วย ฝ่ายบุคคล
1.ดูแลกระบวนการสรรหาพนักงาน ทดสอบและสัมภาษณ์งานพนักงานใหม่ให้กับหน่วยงานต่างๆ 2.ให้บริการสำนักงาน เช่น งานบริการโทรศัพท์, งานต้อนรับบุคคลภายนอก, ผู้มาติดต่องาน, งานให้บริการอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่...

บริษัท ถนอม ฟาร์มา ดิสทริบิวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง หรือ ตามประสบการณ์
19 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- ทำเงินเดือนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ - จัดทำเอกสารต่างๆ ในสายงานทรัพยากรมนุษย์ - ร่วมวางแผน Manpower กับผู้บริหารภายในองค์กร - จัดทำ Career Path - คีย์ข้อมูลเข้าระบบ - ประสานงานภายในองค์กร...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
14 . HR Officer
1. งานสรรหา คัดเลือกพนักงาน 2. การจัดเตรียมเอกสาร และประสานงานเรื่องการประเมินผลทดลองงาน รวมถึงออกหนังสือบรรจุพนักงาน 3. การจัดเตรียมเอกสารเรื่องการโอนย้ายพนักงาน 4. งานฝึกอบรมพนักงาน เช่น การจัด...

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.รับผิดชอบงานทางด้านการสรรหาพนักงาน 2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหาและคัดเลือก)
- ดำเนินสรรหาบุคลากรตามช่องทางต่างๆ คัดกรอง พิจารณา ให้ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งงาน - นัดหมายผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ แจ้งผลการสัมภาษณ์ - จัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติพนักงาน - ทำเอกสารสัญญาการจ้างงา...

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
17 . Human Resources Officer (Recruitment & Training)
- Responsible for all corporate recruitment activities; including posting job openings, reviewing and screening applications, conducting interviews, and arranging employment contract / resignation in ...

BuilderSmart Public Co., Ltd.
1 Position
Salary Negotiate
19 Jul 19
18 . Human Resources Officer (C&B / Recruitment / Work Permit & Visa)
- Work closely with line managers / supervisors for screening and interviewing candidates till the end of recruitment and selection activities. - Manage and update employees’ records and support for ...

BuilderSmart Public Co., Ltd.
1 Positions
Salary Negotiate
19 Jul 19
19 . HR Executive - Time
1. Time Attendance: สร้างกะทำงานให้กับพนักงานสาขาเข้าระบบในแต่ละเดือน, เก็บข้อมูลการบันทึกเวลาจากระบบสแกนนิ้ว (I-Clock) มาแปลงเข้าระบบ Prosoft ทุกวัน, บันทึกการลาประเภทต่างๆ เข้าระบบ, บันทึกการลืมสแกน...

EVEANDBOY
1 อัตรา
Salary Negotiation
19 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
ทำงานให้กับบริษัท บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) วันจันทร์ - วันศุกร์ (สัญญาปีต่อปี) 1.ศึกษาข้อมูล ตลอดจนระเบียบปฎิบัติต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เข้าใจถูกต้องชัดเจน เ...

HR Pro Security and Services Co., Ltd
2 อัตรา
Salary 15,000-20,000 บาท
19 Jul 19
  201 Positions      
Sort By 
Disability Jobs