JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  18 Positions      
Sort By 
1 . **เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกบริหารทุนมนุษย์ **เซ็นทรัลสาขาอีสต์วิลล์
รับผิดชอบในการRecruitment, ให้คำปรึกษา, ทำทะเบียนประวัติพนักงาน,มีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายแรงงาน และจัดทำสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานตามระเบียบสวัสดิการของบริษัท รวมถึงจัดทำสรุปสถิติการมาทำงาน และผล...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary พนักงานประจำ
12 Jul 19
2 . นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล (HR Trainee)
- Support HR Department - Recruitment - Employee Relation - Administrative Tasks

Saraff Global of Companies Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary Negotiate
17 Jul 19
3 . เปิดรับ น.ศ จบใหม่.! เจ้าหน้าที่สรรหา ประจำ ตึกอิตัลไทย ถ.เพชรบุรี38/1รับสมัครด่วน !
- สรรหาผู้สมัครในตำแหน่งพนักงานขายทางโทรศัพท์หรือที่ได้รับมอบหมาย ให้กับทางบริษัท - ประสานงานขั้นตอนต่างๆ ในการตามผลสัมภาษณ์งานผู้สมัคร วันเริ่มงานของผู้สมัคร - ดูแลเอกสาร คีย์ข้อมูลรายชื่อเข้าระ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
2 Position
Salary เงินเดือน 13,000 +.
17 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่สรรหาแรงงานต่างด้าว (Passport Visa Workpermit) (ทำงานจันทร์ - เสาร์)
- สรรหา ตรวจสอบ Agency สำหรับนำเข้าแรงงานต่างด้าว พม่าและกัมพูชา - ดำเนินการประสานงาน จัดทำเอกสาร เพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวกับภาครัฐ และ Agency - ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำอกสารสำหรับขออนุญาตท...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
17 Jul 19
5 . English program Coordinator (1 year renew)
-Implement English development program for Corporate program. -Prepare training logistic of corporate development program and leadership development program. -Proceeded for clearing training payment...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000-22,000
17 Jul 19
6 . Recruitment Associate
1.Ensuring coordination between Recruiter , Corporate , Candidates effectively. 2.Support Team manager to provide resume to clients. 3.Support team to achieving target. 4.Others assignment.

360 Quality Management Co.,Ltd.
2 Position
Salary 15,000-18,000 บาท
17 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์อาวุโส TBL
- การจัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน - การสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท - การสอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน - การรับและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพนักงาน - การส่งเสริมและจัด...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาองค์กร (Organization Development)
- สนับสนุนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารเกิดแนวทางปฏิบัติเดียวกัน - รับผิดชอบการจัดทำสื่อเพื่อสื่อสารองค์กรทั้งแบบ Online และ Offline - ประสานงานกับหน่วยงานทั...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโครงการ BLOCKH) เขตสยาม,กทม.
- จัดทำและตรวจสอบเอกสารขออนุมัติจ้างงานผู้รับเหมา - ตรวจสอบและจัดทำค่าแรงของผู้รับเหมา (2 ครั้ง/เดือน) - จัดทำและเบิกอุปกรณ์ให้พนักงาน เช่น ประกันสังคม,ประกันอุบัติเหตุ,อุปกรณ์สำนักงาน - ติดต่อและป...

บริษัท จี.เอ็ม.อี.จำกัด
2 อัตรา
Salary 17,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
17 Jul 19
10 . HR & Office support Supervisor หัวหน้าแผนกบุคคล จัดซื้อ ธุรการ
งานบุคคล ดูแลงานสรรหา คัดเลือกบุคลากร จัดทำสัญญาจ้าง จัดทำประวัติพนักงาน วางแผน ประสานจัดฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสำหรับพนักงาน ช่วยสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ดึงศักย...

บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 20,000 - 30,000
17 Jul 19
11 . ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาการเรียนรู้ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.หาความต้องการและวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อจัดทำหลักสูตร และแผนดำเนินการฝึกอบรมประจำปี 2.ควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และการดำเนินการฝึกอบรมให้ดำเนินไปอย...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
1 อัตรา
17 Jul 19
12 . HR Admin (1 Year Contract)รับสมัครด่วน !
1. สนับสนุนงานสรรหาว่าจ้าง 2. จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้าง 3. จัดเตรียมยูนิฟอร์ม และอุปกรณ์ให้แก่พนักงานใหม่ 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในทรัพยากรบุคคล 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 14,000-16,000
16 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการ
1. สำรวจเปรียบเทียบสวัสดิการจากสถาบันหรือองค์กรภายนอก 2. ทบทวน วิเคราะห์ รายงานผลการจัดสวัสดิการขององค์กร และนำเสนอแผนสวัสดิการพนักงานประจำปี 3. วางแผนการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ประจำปี 4. ประสานงา...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
1 อัตรา
16 Jul 19
14 . HR Recruitment (Officer,Senior Officer)
1. Coordinate with Advertisement website 2. Searching for applications from any source 3. Select CV and preinterview 4. Reference check 5. Employment contract arrangement 6. Conclude new staff to...

Wine Connection Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
15 Jul 19
15 . HR Officer
Job Description Recruitment 1.Search the appropriate sources to get the talent candidates, screening, first interview and coordinate with Hiring Managers to get qualified ones 2.Coordinate w...

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 30,000
15 Jul 19
16 . PMS Specialistรับสมัครด่วน !
- Oversees the development and implementation of performance appraisal program and provides advice and recommendations to management level and all staff level. - Development and implementation of cor...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
1 Position
12 Jul 19
17 . Training Officer / Senior (Recruitment & Training)
- ปฎิบัติงานด้านการสรรว่าจ้างพนักงานให้ทันต่อการเติบโต ร่วมกับหัวหน้างาน - จัดทำเอกสารด้านการว่าจ้าง - จัดทำและประสานงานการจัดฝึกอบรมพนักงานร่วมกับทีมพัฒนา - จัดทำเอกสารยื่นรับรองหลักสูตรกับกรมพัฒน...

บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
11 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ประจำสำนักงานใหญ่
1. สรรหาว่าจ้างพนักงานในส่วนของสาขาเปิดใหม่ เฉพาะรูปแบบสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ต มาร์เก็ต และ Big C Food place 2.วางแผนการสรรหา คัดเลือก กระบวนการสัมภาษณ์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาย...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 13,000 - 20,000
11 Jul 19
  18 Positions      
Sort By 
Disability Jobs