JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  96 Positions      
Sort By 
21 . เจ้าหน้าที่สรรหารับสมัครด่วน !
- สรรหาคัดเลือกพนักงานทุกตำแหน่งงานตามที่บริษัทฯ ต้องการ - จัดทำทำสัญญาจ้าง/สัญญาค้ำประกัน - ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานในช่องทางการสรรหาพนักงานตามสื่อต่างๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์ - ดำเนินงานตามกระบวนกา...

บริษัท ดัคกาลบี้ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
22 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน
-รับผิดชอบจัดการดูแลเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทน -จัดทำดำเนินการจ่ายเงินเดือนของพนักงานให้ทันตามกำหนดทั้งกระบวนการ -ดำเนินการนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและประกันสังคมของ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 Jul 19
23 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
• ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามให้ตรงคุณสมบัติของตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนดตามใบขออัตรากำลัง • วิเคราะห์และพัฒนาช่องทางการสรรหา • ติดต่อสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างเครือค่ายในการทำ MOU • เน้นการทำงานแบ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 Jul 19
24 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน
งานบันทึกเวลา - ดึงข้อมูลเวลาเข้าทำงานของพนักงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ / เครื่องบันทึกเวลา - สรุปเวลาทำงานของพนักงาน - จัดทำรายงานสรุปสถิติการลาทุกประเภท - สรุปรายการหักขาด ลา มาสาย - ตรวจ...

บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)
1 Position
19 Jul 19
25 . HR Payroll รับสมัครด่วน !
- การจัดการกระบวนการบัญชีเงินเดือนเตรียมคำนวณเงินเดือน และรองรับความสมบูรณ์และถูกต้องของการจ่ายเงินเดือน - ประสานงานกับ on site พนักงานเกี่ยวกับกำหนดวันส่งใบลงเวลา ให้คำปรึกษา เรื่องสวัสดิการ - จัดท...

Boost Fitness Co., Ltd.
19 Jul 19
26 . เจ้าหน้าที่ค่าจ้าง-เงินเดือน
1.ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงานที่สำนักงานใหญ่ดินแดง 2.เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขข้อมูลเวลาจากข้อผิดพลาดต่างๆ ของแต่ละสาขา 3.รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายปิดงวดเงินเดือน 4.ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 20,000 บาท/เดือน
19 Jul 19
27 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน (Payroll Officer) ถนนพัฒนาชนบท 3 ลาดกระบัง
ตรวจสอบ จัดการ คิดเงินเดือนพนักงาน ตรวจสอบคิดคำนวณ OT (ดูพนักงานทั่วประเทศ มีประมาณ 600 กว่าคน ดูประกอบกับ Memo ที่แจ้ง OT) บันทึกกะการทำงานของพนักงาน จัดทำเอกสารการประเมิน งานประกันสังคม บันทึกจ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000-20,000
19 Jul 19
28 . พนักงานฝ่ายบุคคลคิดเงินเดือน ประเวศ สัญญาจ้าง 3 เดือน รายได้รวม 19,000 บาทรับสมัครด่วน !
Key Accountabilities: - ตรวจสอบและแก้ไขรายการเวลาเข้า-ออกของพนักงานทั้งองค์กรเพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง - ปรับแก้รายการเวลาของพนักงานที่พักเบรคเกินเวลาที่บริษัทฯกำ...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
Gemopolis Industrial Bangkok
1 คน
Salary รายได้รวม 19,000 บาท
19 Jul 19
29 . เจ้าหน้าที่สรรหา BTS ช่องนนทรี เงินเดือน 25K-27K ด่วน!!!รับสมัครด่วน !
- สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครในตำแหน่งพนักงาน Technician / Office - ดูแลเกี่ยวกับขั้นตอนการสรรหาว่าจ้างพนักงาน - ประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ (8.00 - 17.00 น.) - สัญญ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
หลายอัตรา
Salary 25,000 -27,000
19 Jul 19
30 . เจ้าหน้าที่อาวุโสระบบฐานข้อมูล (HRIS)
1. จัดการส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ HRIS ได้แก่ คีย์ข้อมูลพนักงานเข้าระบบฐานข้อมูลฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR Online และ Time Attendance 2. ดูแลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ถูกต...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างขององค์กร
19 Jul 19
31 . HR Payroll สื่อสารภาษาจีน
• ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน และค่าล่วงเวลา ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด • ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการทำรายงานประจำเดือน เช่น รายงานสรุปชั่วโมง เหตุผลการขอ OT,สรุปการลา...

Global Jet Express (Thailand)
2 Position
Salary 20,000-25,000
19 Jul 19
32 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ER.)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สรรหา มีหน้าที่สรรหาว่าจ้างพนักงานขับรถขนส่งและคีย์ข้อมูลลงในระบบ tiger soft จัดทำประวัติพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการ มีหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนพนักงานขับรถตามไซค์งานกรณีเจ็บป่...

บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary 22,000 - 30,000 บาท
19 Jul 19
33 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- งานเอกสาร ภาษี ประกันสังคม รายงานค่าจ้างประจำปี กองทุนเงินทดแทน - รายงาน 50 ทวิ ภงด.1 ภงด.1ก - ดำเนินการจัดทำเงินเดือนพนักงาน - แจ้งเข้า-แจ้งออกพนักงาน ประกันสังคม - ดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน...

บริษัท มิเลนเนียม พลัส วัน จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 19
34 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน (Payroll) ประจำ Medmetic by Meko
1. สวัสดิการบริษัทฯ และเงินเดือน 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Mekoclinic
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
35 . Compensation & Benefit Officer
C&B Operation Management • Manage Compensation and Benefits tasks to ensure accurate and timely processing of: Payroll, Compulsory insurance - other employee benefits and Personal income tax • Manag...

วัตสัน ประเทศไทย
N/A
Salary N/A
19 Jul 19
36 . Human Resources Officerรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกพนักงานทั้งกระบวนการ 2. รับผิดชอบงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทั้งกระบวนการ 3. รับผิดชอบงานแรงงานสัมพันธ์ 4. รับผิดชอบงานประเมินผล

บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 25,000 บาท ขึ้นไป
19 Jul 19
37 . Project Recruiter
ดำเนินการสรรหาพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องตามตำแหน่งงาน ติดต่อนัดหมายผู้สมัครเพื่อสัมภาษณ์งานเบื้องต้น งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
38 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน (Payroll Officer)
• ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน และค่าล่วงเวลา ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด • ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการทำรายงานประจำเดือน เช่น รายงานสรุปชั่วโมง เหตุผลการขอ OT,สรุปการลา...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
19 Jul 19
39 . เจ้าหน้าที่บุคคล Payroll & Benefit (สัญญาจ้าง 5 เดือน) รับสมัครด่วน !
1.คำนวณค่าแรง ค่าล่วงเวลา OT ค่าตอบแทนของพนักงาน 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก ทำบัตรรับรองสิทธิ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.งานด้านสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 4.ท...

บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000
19 Jul 19
40 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
- งานสรรหาว่าจ้างพนักงาน - งานตรวจเช็คเวลาทำงานและค่าจ้างเงินเดือน - งานสวัสดิการ และผลประโยชน์พนักงาน - งานธุรการและจัดซื้อ - งานประสานงาน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมาย

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลงกับบริษัท
19 Jul 19
  96 Positions      
Sort By 
Disability Jobs