JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  61 Positions      
Sort By 
1 . ขับรถหัวลาก
- ขับรถ Container ไปส่งตามสถานที่ต่างๆในเขต กทม และ ปริฆณฑล - ดูแลความสะอาดของรถ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัท คอนเวอร์เจนท์ อินเตอร์เฟรท จำกัด
2 Position
Salary 28,000-32,000
16 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่วางแผนงานติดตั้งและซ่อม / Planning Officerรับสมัครด่วน !
1. ประสานงานติดตั้งใหม่ , ย้ายคัน , นัดงานซ่อม 2. ติดตามงานค้าง ติดตั้งใหม่ , ย้ายคัน , ซ่อม 3. สรุปรายงานการวางแผนงานรายงานผู้บริหาร 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000 - 18,000 บาท
16 Jul 19
3 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
ขับรถส่งของในกรุงเทพและปริมณฑล

ช.อุดมโลหะกิจ
2 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
4 . พนักงานจัดสายส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
- กำกับดูแลและบริหารงานจัดส่ง ทั้งในส่วนของการวางแผนการจัดส่ง เพื่อให้การจัดส่งเป็นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงเวลา - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง อาทิ เช่น หน่วยงานเบิกจ่าย ขา...

บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง/ประสบการณ์
16 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - จัดส่ง (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. รับผิดชอบการควบคุมแมลง และสัตว์พาหะนำโรค (Pest Control) และงานด้าน GMP, 5ส, Safety ในพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป 2. ทำการเรียกสินค้าสำเร็จรูปเพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังตามความเหมาะสม การโอนสิน...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป/พิจารณาจากประสบการณ์
16 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง
-ควบคุมดูแลพนักงานขับรถ รถขนส่ง สินค้า -ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถขนส่ง -รับPlanงาน จัดรถและคนขับให้เหมาะสมกับงาน -ประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งสินค้า -ดูแลงานซ่อม และการรายงานอุบัติเหตุ -สำรวจ...

บริษัท เกียรติทวีค้าไม้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
7 . พนักงานจัดส่งสินค้า / พนักงานคลังสินค้า
- จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ เฟอร์นิเจอร์ เพื่อเตรียมจัดส่ง - ยกเฟอร์นิเจอร์ขึ้น-ลงจากรถ และประกอบเฟอร์นิเจอร์ ให้เรียบร้อย ที่บ้านลูกค้า - ทำความสะอาดพื้นที่หน้างานให้เรียบร้อย (หยุดทุกวันอ...

บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด
3 Position
15 Jul 19
8 . พนักงานคลังสินค้า
1.งานด้านสต๊อค ตรวจเช็คและนับสินค้าทั้งเข้า-ออก 2.งานด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้า/จำนวน ให้ถูกต้อง ก่อนนำส่งลูกค้า (ขั้นตอนงานขนส่ง) 3.บริหารพื้นที่การจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000 - 12,000
15 Jul 19
9 . Logistics (สัญญาจ้าง 3-6 เดือน) ทำงานเป็นกะ ทำงานแถวสุขุมวิท 50
- อัพเดตข้อมูลลูกค้าลงในระบบ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - มีประสบการณ์ Logistics 1 ปีขึ้นไป

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
Salary 17,000
15 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายโลจิสติกส์
1. ประสานงานและแก้ไขปัญหาเกียวกับการจัดส่งน้ำตาล ระหว่างโรงงาน คลังสินค้า บริษัทขนส่งและฝ่ายขาย 2. จัดทำบันทึก และรายงานสรุปการส่งมอบ 3. จัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นใบส่งมอบ 4. ขอใบอนุญาต...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
15 Jul 19
11 . Export / Outbound Customer Service & Document
- Processing export shipments as per shipping instruction or SOP. - Ensure a smooth booking, documentation and invoicing process. - Preparing shipping documents (Bill of lading, Invoice, SI etc.). ...

Just Logistics Co., Ltd..
2 Position
15 Jul 19
12 . Trucking Coordinator
To arrange booking of trucks on behalf of Sea Freight Import & Sea Freight Export team To plan & manage transportation schedule for import/export shipments To ensure that sub-contractor runs daily t...

บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jul 19
13 . หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกโลจิสติกส์รับสมัครด่วน !
1.วางแผนและบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 2.จัดเส้นทางการส่งสินค้าให้กับลูกค้า 3.บริหารจัดการทั่วไปที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ 4.ติดต่อปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
15 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่วางแผนงานโลจิสติกส์
- ติดต่อประสานงานลูกค้า - วิเคราะห์ วางแผนการขนส่งและคลังสินค้า - จัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
15 Jul 19

บริษัท ธีรกิจ อิเล็คทริค โซลูชั่น จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
15 Jul 19
16 . หนักงานจัดคิวส่งของ
จัดคิวการจัดส่งสินค้า ติดตามสินค้าจากฝ่ายผลิตและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอก

บริษัท ซิมเมจ โมชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่วางแผนขนส่งสินค้า (Planner)
- วางแผนการจัดส่งสินค้าในแต่ละวัน - จ่ายงานและควบคุมพนักงานจัดส่งให้ปฏิบัติตามแผนงาน - ติดต่อประสานงานกับคนขับ ลูกค้า และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง - จ...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jul 19
18 . Office I-Warehouse Driver
- จัดส่งสินค้าจาก Complex ไปส่งยัง Pick up Counter ให้ทันกำหนดเวลาก่อนเครื่องออก 1:30 ชั่วโมง - รับ - ส่งสินค้าที่คลังบางบ่อ กรณีมีการโอนสินค้า - ดูแล ซ่อมบำรุงรถยนต์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

King Power International Group Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary 13,000
15 Jul 19
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขนส่ง (Assistant Logistic Manager)
1.ติดตามการจัดส่งสินค้าของรถขนส่งสินค้า กำหนดเส้นทางเดินรถส่งสินค้า และตัดสินใจเกี่ยวกับเส้นทางวิ่งขนสินค้า 2.ปรับปรุงกระบวนการทำงาน - หมุนเวียน กำลังพลให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพงาน 3.วางแผนค่าใช้จ่า...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
15 Jul 19
20 . Checkerรับสมัครด่วน !
1. ออกตรวจสอบมาตรฐานรถขนส่ง ตามตารางงานที่บริษัทกำหนด 2. หากสภาพรถไม่พร้อม สามารถแก้ปัญหาหน้างานได้ 3. อบรม/ให้คำแนะนำ คนขับรถ ก่อนนำรถเข้าบรรจุสินค้า 4. จัดทำรายงานการตรวจในแต่ละวัน ส่งให้หัวหน้าแ...

Alternative Trucking Services Co., Ltd.
3 Position
Salary 8,500 - 10,000
15 Jul 19
  61 Positions      
Sort By 
Disability Jobs