JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  57 Positions      
Sort By 
1 . Customer Service Officer (custom clearance)
- ดูแลและตรวจสอบเอกสารสำหรับการผ่านพิธีศุลกากรให้ถูกต้องครบถ้วน - ติดต่อประสานกับลูกค้า, เจ้าหน้าที่ศุลกากร, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ ขนส่งเพื่อดำเนินการขนส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างราบรื่น - ...

LEO Global Logistics Public Company Limited
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 Sep 18
2 . Assistant Fulfilment Manager ประจำสาขาสาขาศรีนครินทร์ , สาขาสาทร
MAJOR RESPONSIBILITIES Responsible for controlling the overall operation processes in the fulfilment centre including in-bound, out-bound, transportation and quality control. The assistant manager...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Sep 18
3 . พนักงานตรวจสอบเครดิต
- ตรวจสอบความสามารถในการผ่อนชำระลูกค้า (ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) - จัดส่งสินค้า โดยเดินทางไปกับพนักงานขนส่งสินค้า - ทำสัญญาการซื้อขายให้ลูกค้า

บริษัท โกรเลียร์ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary 10,000-12,000 (และคอมมิชชั่น)
20 Sep 18
4 . พนักงานยกของติดรถส่งของ
ติดรถส่งของ ยกของขึ้นและลงจากรถ งานยกของทั่ว ๆ ไปที่ออฟฟิศ และช่วยจัดกล่องสินค้าเพื่อจัดส่ง

บริษัท ปาโก้ คาซ่า จำกัด
2 Position
Salary 12,000 -14,000
20 Sep 18
5 . Logistic Supervisor ( หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ )
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) วางแผนและควบคุมงานด้านคลังสินค้าและงานจัดส่งให้สอดคลองกับนโยบายขององค์กร เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูณร์ถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจสูง...

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร *หยุดเสาร์-อาทิตย์
20 Sep 18
6 . พนักงานขับรถส่งของรับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งสินค้าของบริษัทตามสาขาต่างๆ - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000+++
20 Sep 18
7 . Supervisor - Operations (Bangna KM 19)
- Supervise and monitor activities performed by workers in receiving and dispatching module to ensure the process is smooth and the targets are achieved - Identify problems from operational procedure...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
2 ตำแหน่ง
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 Sep 18
8 . Supervisor, Cross Border ( ลาดกระบัง )
Key Responsibility: • Make advance booking with sub-contractor, trucking on trade lane strategy, carrier (shipping line, airline) • Coordinate and monitor Vendor/Sub-Contractor Trucking • Handle ...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
1 position
Salary ตามประสบการณ์
20 Sep 18
9 . Logistic Service Coordinator
- Handle and provide the shipping schedule of all Import (Majority field) and Export shipment for specific customers. - Reserve space of vessel to meet as order requires. - Coordination with transpo...

BDP Asia-Pacific Ltd.
1 position
Salary negotiable
20 Sep 18
10 . ผู้ช่วยคลังสินค้า
1.ดูแลและควบคุมตัวเลขในสต๊อกคงคลัง และการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 2.มีการวางแผนงานและการกระจายสินค้าให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่รองรับ.รวมถึงเรื่องรถขนส่งสินค้า 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่า...

บริษัท เอ.เจ.เอ็กซพอร์ต แอนด์ อิมพอร์ต จำกัด
20 Sep 18
11 . พนักงานตรวจนับผ้า
1. คัดแยก และตรวจนับจำนวน จาก ณ สถานที่ลูกค้า ให้ตรงตามจำนวนจริงอย่างถูกต้องครบถ้วน 2. บันทึกข้อมูลจำนวน ลงในเอกสารรับ-ส่งผ้า 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แอสเสท เวิรด์ เวกซ์ จำกัด
5 Position
Salary 11,000
20 Sep 18
12 . เจ้าหน้าที่บริการงานส่งออก ( พาเนล พลัส สำนักงานใหญ่ )
1. จัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำเอกสารการส่งออกโดยประสานงานกับฝ่ายขาย 2. จัดทำเอกสารส่งออก ประสานงานกับฝ่ายบัญชีการเงิน 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารส่งออก ประสานงานจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า 4. กำกับและคว...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 Position
Salary Company Structure + Experiences
20 Sep 18
13 . พนักงานขับรถ รับสมัครด่วน !
-ขนสินค้า ประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า ส่งตามร้านค้าและ ขนส่ง ตามที่ได้รับมอบหมาย -ถือบิลและเอกสารกลับบริษัทฯ ให้ครบตามคำสั่ง -รับผิดชอบต่อสินค้าที่นำออกจากบริษัทฯ และตามจำนวนให้ถูกต้อง

บริษัท เอ็มดีเอ เทรด จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Sep 18
14 . หัวหน้าส่วนขนส่ง
1.วางแผนงานและบริหารจัดการในการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า 2.วางแผนพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยเป็นไปด้วยความถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยมีต้นทุนที่เหมาะสม 3.สร้า...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Sep 18
15 . Supervisor คลังสินค้า - จัดส่ง (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. บริหารจัดการการขนส่งสินค้า ทำการเรียกสินค้าสำเร็จรูป เพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังตามความเหมาะสม หรือการโอน การรับคืน สินค้า 2. บริหารวางแผนการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป ในคลังสินค้าให้เป็นไปตามข้อ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
16 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - จัดส่ง (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. รับผิดชอบการควบคุมแมลง และสัตว์พาหะนำโรค (Pest Control ) และงานด้าน GMP, 5ส, Safety ในพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป 2. ทำการเรียกสินค้าสำเร็จรูป เพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังตามความเหมาะสม ก...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป หรือพิจารณาจากประสบการณ์
20 Sep 18

บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
18 . หัวหน้าฝ่ายยานยนต์ ประจำลาดกระบังรับสมัครด่วน !
1. ดูแลบริหารจัดการฝ่ายยานยนต์และสโตร์ให้มีประสิทธิภาพ 2. มีแผนการบำรุงรักษารถ ยางรถยนต์ อะไหล่รถยนต์บรรทุก 3. ระบบการควบคุมตรวจสอบการทำงานของช่าง และพนักงานสโตร์ 4. วางแผนการตรวจสอบงานซ่อมทั้งภายใ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 + บาท
20 Sep 18
19 . เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า
1. ยืนยัน DN งานขากลับ 2. ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายรถร่วม 3. รวบรวมเอกสารเปิดใบแจ้งหนี้/ติดตาม 4. ผูกค่าขนส่ง กับ Job order

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
20 . Logistic Officer รับสมัครด่วน !
- To participate the manufacturing plans such as MSS,MPS, Capacity Plannign - To implement and make the good control related to the manufacturing plan. - To follow up the activities which are made b...

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
Salary 16,000 - 23,000
20 Sep 18
  57 Positions      
Sort By 
Disability Jobs