JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  20 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขนส่งสินค้า(Logistics) ประจำคลังสินค้าใกล้เมกาบางนารับสมัครด่วน !
- จัดส่งสินค้าตามShopในห้างทั่วกทม. - ส่งสินค้าและดูแลสินค้าตามอีเว้นต่างๆของบริษัท - จัดสต๊อกสินค้า ดูแลสต๊อก - อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท ลอนดอนเซลล์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000-18,000 (+OT) (มีรถยนต์และค่าน้ำมันให้ต่างหาก)
17 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำใกล้วัดบุคคโล อยู่ถนนเจริญนคร)รับสมัครด่วน !
- ดูแลสินค้า - ตรวจเช็คสินค้า เข้าออก - จัดของส่งสินค้าให้หน้าร้าน

บริษัท เดอะเฟสช็อป จำกัด
หลายอัตรา
Salary 9,750 - 10,000 บาท
17 Jul 19
3 . หัวหน้างานคลังสินค้า/จัดส่ง
ควบคุมดูแลงานคลังสินค้า และงานจัดส่งสินค้า เอกสารระบบ GMP ISO

Diary Group (2007) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
17 Jul 19
4 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังสินค้า
1.วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า – เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินให้มีความถูกต้องและเป็นระบบ รวม...

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ แล็บบอราทอรี่่ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
5 . หัวหน้าหน่วยคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ควบคุบกำกับดูแล การรับ-จ่าย - จัดเก็บสินค้าคงคลังฯ และ Spareparts ให้เป็นไปตามกำหนด - ส่งมอบทำลายยาเสียประจำปี

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
17 Jul 19
6 . Checker ทำงานที่ลาดพร้าว 87
- ตรวจสอบสภาพสินค้า และความถูกต้องในการจัดสินค้า ของพนักงานจัดเรียงสินค้า - บรรจุสินค้าลงกล่อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดส่งสินค้าไปยังฝ่ายขายในแต่ละสาขา - งานคลังที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มาลาคี จำกัด
2 Position
Salary 13,000++
17 Jul 19
7 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า 2. ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า 3. ควบคุมและจัดการสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย 4. ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดวางและจัดส่งสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่...

บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
17 Jul 19

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
5 อัตรา
Salary N/A
17 Jul 19
9 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
• ขนส่งสินค้าไปส่งให้กับลูกค้าตามใบส่งมอบในสภาพพร้อมขาย • นำใบรับสินค้าให้ลูกค้าเซ็นชื่อหลังจากส่งมอบและนำกลับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง • ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรม • ง...

บริษัท ถนอม ฟาร์มา ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง หรือ ตามประสบการณ์
16 Jul 19
10 . พนักงานคลังสินค้า
1.การเบิก-จ่ายของคลังสินค้าให้ถูกต้อง 2.ตรวจนับสินค้าประจำเดือน 3.หยิบและบรรจุสินค้า แพ็คสินค้า 4.ตรวจเช็ควันเดือนปีสินค้า และบันทึกลงระบบ 5.รับสินค้าเข้าและคัดแยกสินค้าตามหมวดหมู่ของสินค้า 6.จัด...

บริษัท บีส์นีส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000 -13,000
16 Jul 19
11 . พนักงานติดรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าขึ้นรถตามคำแนะนำของพนักงานจัดส่ง - ช่วยลำเลียงสินค้าลงจากรถส่งของเพื่อส่งให้ลูกค้า - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมดิทอป จำกัด
1 อัตรา
15 Jul 19
12 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง
1.บริหารจัดการรับ-จ่ายสินค้าในคลังสินค้า 1 วางแผนการจัดการการรับ-จ่ายวัตถุดิบ,สำเร็จรูป 2 ตรวจสอบและควบคุมการรับ-จ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ในประเทศและต่างประเทศ ตามระบบ FIFO 3.ตรวจสอบและควบค...

Floral Manufacturing Group Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
13 . พนักงานคลังและขับรถส่งสินค้า
1. ควบคุมดูแลการเบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 2. ตรวจเช็ค และบันทึกรายการ การรับเข้า -จ่ายออกของวัสดุ, อุปกรณ์, จัดทำรายงานสรุปการ เบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้กับฝ่ายบัญชีและจัดซื้อ 3. ตรวจนับ คลัง...

Unison Laboratores Co., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
14 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลจัดเก็บและ เบิกสินค้า - ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น การจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ - รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆของทางแผนก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากทางแผนก

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jul 19

บริษัท บริการร่วมค้าไทย-จีน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่สโตร์สินค้าสำเร็จรูป/สโตร์แพคเกจจิ้งรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดุแลการรับ จ่ายสินค้าสำเร็จรูป/แพคเกจจิ้ง 2.ทำรายงานสตีอคเคลื่อนไหวในคลังสินค้า

บริษัท ผลิดา จำกัด
2 Position
13 Jul 19
17 . พนักงานคลังสินค้า
ตรวจรับสินค้า จัดเก็บสินค้า จ่ายสินค้า ลงบันทึกยอดสินค้า

บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
11 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าตามใบจัดส่งสินค้า 2.จัดสินค้าและบรรจุสินค้าตามใบจัดส่งสินค้า 3.ตรวจรับสินค้าตามเอกสารใบรับสินค้า และนำเก็บเข้าชั้นเก็บสินค้า 4.ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าในอยู่ในสภาพพ...

บริษัท เอ.ที.เมดิแคร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-18,000 บาท
11 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการ-แพ็คสินค้า
- รับผิดชอบงานด้านการแพ็คสินค้า - ตรวจนับการเช็คสต๊อกสินค้า และการับเข้า และการเบิกจ่ายสินค้า - จัดเก็บสินค้าที่เข้ามาในสต๊อกให้เรียบร้อย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - เวลาทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ ...

บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
11 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. นับสินค้า 2. จัดสินค้าตามออร์เดอร์ 3. ทำสต้อคการ์ด 4. ตัดสต้อค 5. แปะสติ๊กเกอร์ 6. งานอื่นๆ ในคลังสินค้า 7. ทำความสะอาดคลังสินค้า 8. อื่นๆ 9. ปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสบาล์ม
1 Position
Salary 14,000+OT
11 Jul 19
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs