JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  57 Positions      
Sort By 
1 . Transportation Planning & Outbound Manager
1. To organize team for planning transport on company’s target. 2. To analysis, plan and propose the proper solution to improve transport operation. 3. Daily problem solving. 4. To communicate and ...

MITSUBISHI CORPORATION LT (THAILAND) CO., LTD.
1 Position
16 Jan 19
2 . หัวหน้างานคลังสินค้า (ประจำคลังสินค้าบางนา)
- วางแผนการรับสินค้าเข้ารายวัน, รายสัปดาห์ เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า - ควบคุมการรับจ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง - ดูแลการรับการคืนสินค้า การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า ...

Winner Group Enterprise Plc.
1 Position
Salary 18,000 - 20,000
16 Jan 19
3 . หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ (ด่วน)!!!รับสมัครด่วน !
1.วางแผนและบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 2.กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 3.บริหารจัดการทั่วไปที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ 4.ติดต่อปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
16 Jan 19
4 . หัวหน้าคลังสินค้า/ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า(ด่วน)!!!
1. ควบคุมและบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าตามระบบ FIFO 2. ควบคุมและวางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด 3. บริหารจัดการงานทั่วไป 4. วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า 5. วางแผนและบริหารจ...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 อัตรา
16 Jan 19
5 . หัวหน้าคลังสินค้า / หัวหน้าเช็คเกอร์รับสมัครด่วน !
- หัวหน้าคลังสินค่า/หัวหน้าเช็คเกอร์ ดูแลรับผิดชอบงานในแผนก และ พนักงานใต้การบังคับบัญชา - รับ/จ่ายสินค้า และตรวจสอบความถูกต้องของงาน - เช็คสต๊อกสิ้นเดือน+ทำรายงาน - ประสานงานกับแผนกอื่นๆตามที่ได้ร...

บริษัท ต.กิจวิบูลย์เทรดดิ้ง จำกัด
1 Position
Salary 20,000 +
16 Jan 19
6 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
1. รวบรวบข้อมูล สถิติย์งานคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าได้ 2. สามารถบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้มีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม ตรวจสอบ สต็อกสินค้าและป้องกันสินค้าสูญหายได้ 4. สามารถวิเคราะห์ต้นทุน ความค...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างหรือตามข้อตกลง
15 Jan 19
7 . Store Leader
ภาพรวมของงาน เรียนรู้และเติบโตพร้อมไปกับการค้นหาศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่ Apple Store คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจค้าปลีกของเราอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ตรง และการให้คำปรึกษาในฐานะ...

Apple Inc.
15 Jan 19
8 . Logistics Supervisor (Admin & Inventory )
- ดรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้า - ตรวจสอบสต๊อค วางแผนการนับสต๊อคประจำวัน / ประจำเดือน - ควบคุมและบริหารทีม Admin ทั้งหมด - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 25,000 - 28,000
15 Jan 19
9 . หัวหน้าฝ่ายขนส่งและบริหารคลัง
กำกับดูแลการรับเข้า การจัดเก็บสินค้าขาเข้าให้เรียบร้อย ปลอดภัย เหมาะสม พร้อมตรวจนับ ตรวจสอบ ตำแหน่งการจัดเก็บ พร้อมทั้งจัดเตรียมสินค้าขาออก รวมถึงการวางแผนควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง เรียบร้อย และ...

Basics Marketing Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Jan 19
10 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป (warehouse supervisor)
-ควบคุุมการทำงาน การปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกคลังสินค้า -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร -จัดการพื้นที่คลังสินค้าให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
15 Jan 19
11 . ผู้จัดการสาขา (Shop Supervisor) - อยุธยา
รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง Shop Supervisor บริษัทflash express สัมภาษณ์รู้ผลทันที!! เงินเดือน ประมาณ 20,000 - 22,000!! เพศ ชาย - หญิง อายุ ไม่เกิน 29 ปี วุฒิ ปริญาตรี,ปวส ขึ้นไป คุณสมบัติผู้สม...

Flash Express
2 Position
Salary 22,000
15 Jan 19
12 . ผู้จัดการสาขา (Shop Supervisor) - สาขาบ้านไผ่ ขอนแก่น
รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง Shop Supervisor บริษัทflash express สัมภาษณ์รู้ผลทันที!! เงินเดือน ประมาณ 20,000 - 22,000!! เพศ ชาย - หญิง อายุ ไม่เกิน 29 ปี วุฒิ ปริญาตรี,ปวส ขึ้นไป คุณสมบัติผู้สม...

Flash Express
2 Position
Salary 22,000
15 Jan 19
13 . ผู้จัดการสาขา (Shop Supervisor) - สาขาอ้อมใหญ่
รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง Shop Supervisor บริษัทflash express สัมภาษณ์รู้ผลทันที!! เงินเดือน ประมาณ 20,000 - 22,000!! เพศ ชาย - หญิง อายุ ไม่เกิน 29 ปี วุฒิ ปริญาตรี,ปวส ขึ้นไป คุณสมบัติผู้สม...

Flash Express
Salary 22,000
15 Jan 19
14 . หัวหน้าฝ่ายคลังพัสดุ
-รับผิดชอบจ่ายสินค้าตามใบออเดอร์ของลูกค้า -รับผิดชอบการจัดวางสินค้าตามรหัสโค้ด และจัดการสินค้าที่ไม่เป็นระเบียบให้ จัดวางอย่างเรียบร้อย -รับผิดชอบรถขนถ่ายและลำเลียงพัสดุขาเข้าและออกในคลังสินค้า -รั...

Flash Express
1 Position
Salary 25,000-35,000
15 Jan 19
15 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า รายได้รวม 20,000-25,000+ (ปฏิบัติงานที่ รามอินทรา ซอย 5)รับสมัครด่วน !
1.บริหารจัดการคลังสินค้าทั้งระบบ 2.ตรวจเช็คดูแลสินค้าเข้า-ออก 3.จัดเตรียมสินค้าสำหรับส่งออกไปยังสาขาหรือเฟรนไชน์ 4.ตรวจสอบสินค้าคงคลัง FIFO 5.ควบคุมและจัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการจัดส่...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary 20,000-25,000++
15 Jan 19
16 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
- จัดทำแผนงาน การรับสินค้าเข้า จ่ายสินค้า สินค้าคงคลัง สินค้าเดดสต๊อก - คิด วิเคราะห์แผนงานการบริหารจัดการคลังสินค้า นำเสนอได้อย่างเป็นรูปธรรม - เป็นทีมงานวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าจากต่างป...

บริษัท คิงบางกอก อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
15 Jan 19
17 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า (ประจำซ.พุทธบูชา 39)
1. วางแผนและพัฒนาระบบคลังสินค้า 2. ควบคุมจัดเก็บสินค้าในคลังให้เป็นระบบ 3. จัดสรรพื้นที่ในการเก็บสินค้า 4. อนุมัติเอกสารเบิกจ่ายสินค้าเข้าออกจากคลังสินค้า 5. ควบคุมดูแลการการรับ-จ่ายสินค้า และต...

digital2home (บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Jan 19
18 . หัวหน้างานทีมส่งสินค้า (ภาคอีสาน)
บริหาร ควบคุม ดูแล และวางแผน การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า รวมถึงตรวจสอบบิล เอกสารการขาย เอกสารการส่งสินค้า เอกสารการรับเงิน ส่งเงิน ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้การจัดส่งสินค้าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผ...

ThaiNamthip Commercial (บริษัทไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด)
1 อัตรา
15 Jan 19
19 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป - ลาดพร้าว 107รับสมัครด่วน !
1. การวางแผน ควบคุมดูแลการนำเข้าจัดเก็บ เคลื่อนย้ายและจ่ายออกสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 2. รายงานสรุปยอดคงเหลือสินค้าสำเร็จรูปประจำเดือน ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
15 Jan 19
20 . หัวหน้าโลจิสติกส์ รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการจัดส่งน้ำดื่มสปริงเคิล

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
รับ 7 อัตรา
Salary 20,000 -24,000 บาท
15 Jan 19
  57 Positions      
Sort By 
Disability Jobs