JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  54 Positions      
Sort By 
1 . Transport Operations Manager (Sorting Center)
-ควบคุมการขนส่งพัสดุด้วยรถมอเตอร์ไซค์ ให้ถูกต้องทันเวลา -ควบคุมการคัดแยกกลุ่มพัสดุตามพื้นที่ และเส้นทางที่กำหนด -แก้ไขปัญหาเฉพาะของการขนส่ง -ควบคุมดูแลเอกสารค่าขนส่ง และการจ่ายค่าตอบแทน -จัดทำรายง...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามประสบการณ์
22 Oct 18
2 . ผู้จัดการแผนกพัฒนาคู่ค้าธุรกิจขนส่ง
- สรรหารถผู้ประกอบการร่วมกิจการรายใหม่ - ติดตาม และดูแลเอกสารการทำสัญญา - ประเมินผลการให้บริการรถร่วมกิจการ - ติดตามรายงานการเกิดอุบัติเหตุรถร่วมกิจการประจำเดือน

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
22 Oct 18
3 . ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง ประจำคลังสุขสวัสดิ์รับสมัครด่วน !
-วางแผนงานระบบการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามโซนต่างๆในกรุงเทพและต่างจังหวัด -กำกับดูแลการทำงานของพนักงานฝ่ายขนส่งทั้งหมด -ติดตามและดูแลสินค้าให้ถูกจัดส่งได้ตรงตามใบสั่งซื้อของลูกค้า -วางแผนการทำงาน/กา...

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
22 Oct 18
4 . Supervisor ประจำคลังสินค้าสุขสวัสดิ์รับสมัครด่วน !
-ดูแลระบบงานในคลังสินค้าตั้งแต่กระบวนการนำสินค้าเข้าจนถึงการส่งออกให้กับลูกค้า -ดูแลการเก็บรักษาสินค้า -ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า/ตรวจเช็คคุณภาพของสินค้า -นำจ่ายสินค้าส่งออกให้ลูกค้า

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 Position
Salary N/A
22 Oct 18
5 . ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ / Products & Warehouse Directorรับสมัครด่วน !
1.งานคลังสินค้า 1.1 บริหารการจัดการคลังสินค้าคงคลัง 1.2 บริหารการจัดรับ-ส่งสินค้า 1.3 วางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคลังสินค้าและการจัดส่ง 1.4 ควบคุมดูแลตรวจสอบเอกสารทางด้านการ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 40,000 - 70,000บาท
22 Oct 18
6 . หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการรับจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปตามใบรับ/ใบเบิก - ควบคุมดูแลการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามระบบ GMP - ตรวจสอบจำนวนคงเหลือให้ถูกต้องครบถ้วนตามระบบบัญชี - ควบคุมดูแลก...

บริษัท บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด
1 Position
Salary 20,000 -30,000 บาท
22 Oct 18
7 . Chief Store
•Ensure the warehouse transaction system is properly manage and accurate to maintain inventory control is reliable and accurate. •Controls and planning inventory levels to optimize production and min...

บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด
1 Position
Salary 35,000 - 40,000
22 Oct 18
8 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- บริหารงาน, ควบคุม และตรวจสอบของระบบคลังสินค้า - ระบบจัดส่งสินค้า - แก้ไขปัญหาต่างๆ และควบคุมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง - ควบคุม และบริหารพนักงานในแผนก - วางแผนการขอโอน - ขอซื้อสินค้ามาเติมเต็ม - จัดทำ...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
22 Oct 18
9 . พนักงานคลังสินค้า
- ควบคุมการ เบิก-จ่าย สินค้าใน Products ที่รับผิดชอบ - ควบคุมดูแลสินค้าในคลังให้เป็นระเบียบเรียบร้อย - รับคืนสินค้า เช็คสินค้ากับทางบัญชี - ติดต่อประสานงานกับภายใน และภายนอก - งานอื่นๆที่ได้รับมอ...

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 10,000 - 15,000 +++ ประสบการณ์
22 Oct 18
10 . หัวหน้าโลจิสติกส์ (สาทร/สุุขุมวิท 50/รามอินทรา) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการจัดส่งน้ำดื่มสปริงเคิล ถัง 18.9 L ประจำคลังสินค้าสาทร รับ 1 อัตรา (ซ.จันทร์ 18/7) ประจำคลังสินค้าสุขุมวิท 50 รับ 1 อัตรา (เสนาแวร์เฮ้าส์) ประจำคลังสินค้ารามอินทรา รับ 1 อัตรา (พร...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
รับหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ประจำศูนย์กระจายสินค้า 14 แห่งทั่วกรุงเทพฯ
Salary 20,000 -24,000 บาท
22 Oct 18
11 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
1.ควบคุมและบริหารจัดการคลังสินค้าตามระบบ FIFO 2.วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า 3.กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 4.บริหารจัดการทั่วไป 5.ติดต่อปประสานงานกับหน่วงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
22 Oct 18
12 . หัวหน้าคลังสินค้า/ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า
1. ควบคุมและบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าตามระบบ FIFO 2. ควบคุมและวางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด 3. บริหารจัดการงานทั่วไป 4. วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า 5. วางแผนและบริหารจ...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 อัตรา
22 Oct 18
13 . Shipping SupervisorUrgently Required !
1. ติดต่อประสานงาน ควบคุมดูแลการทำงานกับชิปปิ้ง 2. ติดต่อประสานงานกับกรมศุลกากรหรือหน่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง 3. แก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านนำเข้า-ส่งออกได้เป็นอย่างดี 4. ตรวจสอบเอกสารที่...

Sinotrans Thai Logistics Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary n/g
22 Oct 18
14 . Package Supervisor
1. Manage and Carry out system handover acceptance of incoming goods returned from upstream. 2. According to the group business unpacking requirements, the receipt of goods in physical receipt, regis...

Central JD commerce limited (head office)
5 Position
Salary สามารถต่อรองได้
22 Oct 18
15 . หัวหน้าศูนย์(ลาดพร้าว)
- บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง - จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน - สรรหา และควบคุมการทำงานของพนัก...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
22 Oct 18
16 . ผู้จัดการคลังสินค้า (ต้องมีความรู้ในระบบ SAP) 25,000 - 27,000 บาท
1. วางแผนจัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่และดูแลควบคุมสินค้า 2. ควบคุมงานทางด้านเอกสาร ในแต่ละวันเพื่อความแม่นยำของสต็อกสินค้า 3. วางแผนส่งมอบสินค้าให้กับสาขา 4. ประสานงานกับทางสาขาในการจัดส่ง 5. ตรวจ...

บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 Position
Salary 25,000 - 27,000 บาท
22 Oct 18
17 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
- บริหารงานคลังสินค้า - กำหนดเป้าหมายวางแผนการทำงานในฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบาย - บริหารการใช้พื้นที่ในคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด - ศึกษาและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานที่เหมาะสม เพื่อ...

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 18
18 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
- ควบคุมดูแลบริหารการรับ-จ่ายสินค้าด้านคลังสำเร็จรูป - ควบคุมดูแลบริหารสินค้าคงคลัง - ควบคุมดูแล บริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้าคงคลัง - ควบคุมดูแล พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีการปฏิบัติงานอย่างมี...

กลุ่มบริษัท คอมมี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
22 Oct 18
19 . หัวหน้าคลังสินค้า ประจำบางนา
1.ประสานงานกับลูกค้า ที่ได้รับมอบหมาย 2.รับสินค้าเข้าคลัง – เบิกสินค้าออกจากคลัง ผ่านระบบ WMS 3.รับออเดอร์ทางอีเมลล์ – ทำเอกสาร – จัดสินค้า 4.นับสต๊อกทุกสิ้นเดือน 5.ประสานงานซ่อมบำรุง ในคลังสินค้า...

SG Sagawa (Thailand) Co.,Ltd.
22 Oct 18
20 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า (ประจำซ.พุทธบูชา 39)
1. วางแผนและพัฒนาระบบคลังสินค้า 2. ควบคุมจัดเก็บสินค้าในคลังให้เป็นระบบ 3. จัดสรรพื้นที่ในการเก็บสินค้า 4. อนุมัติเอกสารเบิกจ่ายสินค้าเข้าออกจากคลังสินค้า 5. ควบคุมดูแลการการรับ-จ่ายสินค้า และต...

digital2home (บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Oct 18
  54 Positions      
Sort By 
Disability Jobs