JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  72 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าสโตร์
- บริหารการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - การจัดเก็บวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมในการจัดจ่ายและวางแผน - ติดตามวัตถุดิบให้เข้าอย่างเหมาะสมทันตามกำหนดเวลา - บริหารคนในทีมใ...

บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
2 . รองผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
1.วางแผนและนำเสนอแผนการขนย้ายน้ำตาล 2.ดำเนินการขนน้ำตาลให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3.สร้างความสัมพันธ์กับขนส่งในระยะยาว 4.จัดทำแผนงานเสนอผู้บังคับบัญชา 5.วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการขนส่ง ช่วยสนับสนุนแล...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
1 Position
Salary n/a
19 Jul 19
3 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า 2. ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า 3. ควบคุมและจัดการสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย 4. ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดวางและจัดส่งสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่...

บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
19 Jul 19
4 . Supervisor Export รับสมัครด่วน !
-วางแผนงานบรรจุหีบห่อ และงานขนย้ายตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย -ควบคุมทีมงานการปฏิบัติการขนย้าย (Export) หรืองานขนย้ายภายในประเทศ (Local Move) -ประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า (Warehouse Office)

บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด (ในเครือ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟลอจิสติก จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary 16,000 - 18,000 บาท
19 Jul 19
5 . หัวหน้างานคลังสินค้า/จัดส่ง
ควบคุมดูแลงานคลังสินค้า และงานจัดส่งสินค้า เอกสารระบบ GMP ISO

Diary Group (2007) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
19 Jul 19
6 . ผู้จัดการคลังสินค้าและขนส่ง(F&B)
• บริหารและควบคุมการดำเนินงานรวมทั้งตรวจสอบ การรับเข้า-เบิก-จ่าย สินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระบบ • บริหารและควบคุมการจัดเก็บสินค้า และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด • บร...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 - 35,000 บาท
19 Jul 19
7 . หัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- วางแผนการทำงาน จัดระบบบริหารคลัง และบริหารทีมงาน - ตรวจนับรับของ และเช็คสต็อกให้เพียงพอเหมาะสมกับการผลิตและการขาย - บริหารสต็อก และ Loading - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่...

SWEET BEE FARM Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
8 . หัวหน้าส่วนตรวจสอบวัตถุดิบขาเข้า
1.จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบ Material Master, Inspection Standard, Inspection Data Sheet, มาตรฐานการตรวจสอบวัตถุดิบ 2.ควบคุมแผนการการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพ ( Quality Plan ) 3.ควบคุมมาตรฐานการตรวจสอบ, ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
9 . Store Leader
ภาพรวมของงาน เรียนรู้และเติบโตพร้อมไปกับการค้นหาศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่ Apple Store คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจค้าปลีกของเราอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ตรง และการให้คำปรึกษาในฐานะ...

Apple Inc.
19 Jul 19
10 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) สาขาอ่อนนุช
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
19 Jul 19
11 . ผู้จัดการแผนกบริหารคลังสินค้ายา
วางแผนและบริหารจัดการ ควบคุมการบริหารคลังสินค้าคงคลัง และการจัดการคลังสินค้าของสินค้าและพัสดุ ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดระยะเวลาและปริมาณการสั่งซื้อ การบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บ การจัดเก็บสินค้าให้มีคุณภา...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
1 Position
19 Jul 19
12 . หัวหน้าคลังสินค้า รับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการและควบคุมการเบิก จ่ายสินค่า ทั้งหมดและดำเนินการจ่ายสินค้า 2. บริหารจัดการและดำเนินการควบคุมการรับสินค้า 3. ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการรับ การจ่าย ตลอดจนการคืนสินค้า...

บริษัท โจนส์สลัด จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 ขึ้นไป
19 Jul 19
13 . หัวหน้าจัดส่งสินค้า
1.วางแผนการส่งสินค้า จัดรถส่งสินค้า จัดทำบิล ร้านค้า กทม/ สื่อทีวี 2.ประสานงานภายในและภายนอก 3.ดูแลบัตร จดสถิติการใช้น้ำมันรถ 16 คัน 4.ทำ Report การเดินรถและการใช้น้ำมัน 5.รู้เส้นทางในกรุงเทพ

บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท
19 Jul 19
14 . หัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลลูกน้องในแผนก และ การเคลื่อนย้ายสินค้า 2.จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.พัฒนาวิธีการบริหารคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์

บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด
2 Position
19 Jul 19
15 . ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
ทำเอกสาร ตามงาน ปวะสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 10,000
19 Jul 19
16 . Warehouse Supervisor (Saraburi, Pakchong)Urgently Required !
-Managing physical stock of raw material and finish good in warehouses -Ensuring warehouses are kept to a high standard -Ensuring all stock in warehouses remain in good condition -Reporting daily...

Uawithya Machinery Co.,Ltd.
2 Position
19 Jul 19
17 . Distribution Route Manager สาขาหัวหมาก
บริหาร ควบคุม ดูแล และวางแผน ทีมงานจัดส่งให้จัดส่ง / เก็บ สินค้า และอุปกรณ์การขาย ให้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตรวจสอบการเก็บเงิน ส่งเงิน และการจัดทำเอกสารการขายให้ครบถ้ว...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary 20,000-30,000 บาท
19 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ขนส่ง-จัดส่งอาวุโส
- ขนส่งและวางแผนเส้นทาง รู้จักเส้นทางและสถานที่ตั้งลูกค้า แบ่งสายงาน ในการจัดส่ง - เลือกใช้รถให้เหมาะสมกับเส้นทาง และลูกค้า - จัดคนให้เหมาะสมกับงานและปริมาณงาน และเวลา - บริหารงานในส่วนเวลาและเงื่อ...

YSH Food Supply โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช.สโตร์
1 Position
Salary 18,000.- ขึ้นไป ตามความสามารถและประสบการณ์
19 Jul 19
19 . ผู้จัดการฝ่ายสโตร์ รับสมัครด่วน !
- บริหารควบคุมเเละดูเเลเรื่องการรับจ่าย การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เเละทรัพย์สินภายในสโตร์กลางเเละหน่วยงาน - บริหารจัดการเรื่องของเศษวัสดุเเละอุปกรณ์ก่อสร้างที่เหลือจากหน่วยงาน - บริหารจัดการดูเเลเรื่อ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 19
20 . หัวหน้าคลังสินค้า
1. ควบคุม ดูแล งานคลังสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด พัมนาปรับปรุงพัฒนาคลังสินค้าให้ทันสมัย ก้าวหน้าและเหมาะกับธุรกิจ 2. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชุนกะ จำกัด
2 Position
Salary 15,000++++
19 Jul 19
  72 Positions      
Sort By 
Disability Jobs