JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  71 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าส่วนตรวจสอบวัตถุดิบขาเข้า
1.จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบ Material Master, Inspection Standard, Inspection Data Sheet, มาตรฐานการตรวจสอบวัตถุดิบ 2.ควบคุมแผนการการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพ ( Quality Plan ) 3.ควบคุมมาตรฐานการตรวจสอบ, ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
2 . VP - Home DeliveryUrgently Required !
-To handle for overall Home Delivery, Sales Target Management, GP Management, P&L, Customer Satisfaction,Team Monitor, proficiency in handling technical matters, monitor goods to be competitive in the...

บริษัท สิวะดล บริหารสินค้า จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
3 . หัวหน้าคลังสินค้า/ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าตามระบบ FIFO 2. วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า 3. รับสินค้าเข้าคลังสินค้าและจัดเก็บตามช่องให้ถูกต้อง 4. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 5. ต...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
18 Jul 19
4 . Store Leader
ภาพรวมของงาน เรียนรู้และเติบโตพร้อมไปกับการค้นหาศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่ Apple Store คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจค้าปลีกของเราอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ตรง และการให้คำปรึกษาในฐานะ...

Apple Inc.
18 Jul 19
5 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) สาขาอ่อนนุช
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
18 Jul 19
6 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า 2. ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า 3. ควบคุมและจัดการสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย 4. ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดวางและจัดส่งสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่...

บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 Jul 19
7 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและขนส่งรับสมัครด่วน !
1. ดูแลแผนกคลังสินค้า 2. วางระบบงานสินค้าขาเข้า สินค้าขาออก และงาน Return 3. จัดเก็บสินค้าภายในคลังทุกคลังให้มีความถูกต้อง 4. บริหารการจัดส่งสินค้าตามกำหนดวันเวลาที่ลูกค้ากำหนด รวมถึงการแก้ไขปัญหาต...

บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 30,000+++
18 Jul 19
8 . หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (ปทุมวัน)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง - จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน - สรรหา และควบคุมการทำงานของพนัก...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
9 . หัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- วางแผนการทำงาน จัดระบบบริหารคลัง และบริหารทีมงาน - ตรวจนับรับของ และเช็คสต็อกให้เพียงพอเหมาะสมกับการผลิตและการขาย - บริหารสต็อก และ Loading - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่...

SWEET BEE FARM Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
10 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า warehouse supervisor
1. ควบคุม ดูแล การรับสินค้าเข้า การส่งและจัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้า การตรวจเช็คสต๊อก 2. การบริหารทีมงาน (ลูกน้อง) 3. การประชุม วางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆในงาน 4. การดำเนินงานตามโยบายองค์กร 5. งา...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
18 Jul 19
11 . ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์รับสมัครด่วน !
1. รวบรวบข้อมูล สถิติย์งานคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าได้ 2. สามารถบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้มีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม ตรวจสอบ สต็อกสินค้าและป้องกันสินค้าสูญหายได้ 4. สามารถวิเคราะห์ต้นทุน ความค...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างหรือตามข้อตกลง
18 Jul 19
12 . Warehouse Supervisor (Saraburi, Pakchong)Urgently Required !
-Managing physical stock of raw material and finish good in warehouses -Ensuring warehouses are kept to a high standard -Ensuring all stock in warehouses remain in good condition -Reporting daily...

Uawithya Machinery Co.,Ltd.
2 Position
18 Jul 19
13 . Distribution Route Manager สาขาหัวหมาก
บริหาร ควบคุม ดูแล และวางแผน ทีมงานจัดส่งให้จัดส่ง / เก็บ สินค้า และอุปกรณ์การขาย ให้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตรวจสอบการเก็บเงิน ส่งเงิน และการจัดทำเอกสารการขายให้ครบถ้ว...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary 20,000-30,000 บาท
18 Jul 19
14 . หัวหน้างานคลังสินค้า (ประจำสำนักงานบางบอน)
- ควบคุมการจัด จ่ายสินค้าภายในคลัง - ควบคุมระดับ Min-Max ของสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด - ควบคุม ดูแลการเคลื่อนย้าย ขนย้ายสินค้าตาม Lay out พื้นที่ของการจัดเก็บ - ควบคุม ดูแลการรับเข้าสินค้าจาก Supp...

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary พิจารณาตามความเหมาะสม
18 Jul 19
15 . ผู้จัดการฝ่ายบริการจัดส่งรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงาน 6 วันทำงาน จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 28,000-32,000
18 Jul 19
16 . หัวหน้าโลจิสติกส์ รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการจัดส่งน้ำดื่มสปริงเคิล **บริษัทมีศูนย์กระจายน้ำดื่มสปริงเคิล 15 แห่งทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลมีรถจัดส่งน้ำดื่ม 300 คัน **บริษัทจะเปิดทำการศูนย์กระจายสินค้าใหม่เพิ่มอีก 2 แห่งเร็วๆ นี้คือท...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 20,000 -24,000 บาท
18 Jul 19
17 . Inventory Manager Urgently Required !
Responsibilities Devise ways to optimize inventory control procedures Inspect the levels of business supplies and raw material to identify shortages Ensure product stock is adequate for all distrib...

บริษัท เรฟ อีดิชั่น (สปอร์ต รีโวลูชั่น จำกัด)
2 อัตรา
Salary negotiable
18 Jul 19
18 . หัวหน้าคลังสินค้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป
- ดูแลจัดการคลังสินค้า - ทำเอกสาร สินค้าเข้า-ออก - เช็คสต๊อกสินค้า

บริษัท ฮาร่า (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000+
18 Jul 19

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
20 . หัวหน้าแผนกจัดส่ง
1.วางแผนการจัดส่ง/รับ – ส่งลูกค้า,ผู้บริหาร 2.การกำหนดการเบิกค่าขนส่ง หรือค่าน้ำมัน/แก๊ส/อื่นๆ 3.จัดทำใบงานและตรวจสอบเอกสารการจัดส่ง 4.ควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถ 5.ควบคุมการวิ่งรถส่งสินค้าของพนักงา...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000 – 18,000 บาทขึ้นไป หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Jul 19
  71 Positions      
Sort By 
Disability Jobs