JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  72 Positions      
Sort By 
1 . Store Supervisor/หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพงานสโตร์ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- กำหนดขอบเขตหน้าที่ของ สโตร์หน่วยงาน - จัดทำ Organization Chart สโตร์หน่วยงาน - ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานของสโตร์หน่วยงาน - ตรวจอบรายงานประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ของสโตร์หน่วยงาน - จัดประชุมประจำเดื...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
2 . Store Leader
ภาพรวมของงาน เรียนรู้และเติบโตพร้อมไปกับการค้นหาศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่ Apple Store คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจค้าปลีกของเราอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ตรง และการให้คำปรึกษาในฐานะ...

Apple Inc.
22 Jul 19
3 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) สาขาอ่อนนุช
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
22 Jul 19
4 . หัวหน้าส่วนตรวจสอบวัตถุดิบขาเข้า
1.จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบ Material Master, Inspection Standard, Inspection Data Sheet, มาตรฐานการตรวจสอบวัตถุดิบ 2.ควบคุมแผนการการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพ ( Quality Plan ) 3.ควบคุมมาตรฐานการตรวจสอบ, ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Jul 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายบริการจัดส่งรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงาน 6 วันทำงาน จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 28,000-32,000
22 Jul 19
6 . หัวหน้าโลจิสติกส์ รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการจัดส่งน้ำดื่มสปริงเคิล **บริษัทมีศูนย์กระจายน้ำดื่มสปริงเคิล 15 แห่งทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลมีรถจัดส่งน้ำดื่ม 300 คัน **บริษัทจะเปิดทำการศูนย์กระจายสินค้าใหม่เพิ่มอีก 2 แห่งเร็วๆ นี้คือท...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 20,000 -24,000 บาท
22 Jul 19

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
8 . หัวหน้าแผนกจัดส่ง รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการจัดส่ง/รับ – ส่งลูกค้า,ผู้บริหาร 2.การกำหนดการเบิกค่าขนส่ง หรือค่าน้ำมัน/แก๊ส/อื่นๆ 3.จัดทำใบงานและตรวจสอบเอกสารการจัดส่ง 4.ควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถ 5.ควบคุมการวิ่งรถส่งสินค้าของพนักงา...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
9 . หัวหน้างานคลังสินค้า (ประจำสำนักงานบางบอน)
- ควบคุมการจัด จ่ายสินค้าภายในคลัง - ควบคุมระดับ Min-Max ของสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด - ควบคุม ดูแลการเคลื่อนย้าย ขนย้ายสินค้าตาม Lay out พื้นที่ของการจัดเก็บ - ควบคุม ดูแลการรับเข้าสินค้าจาก Supp...

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary พิจารณาตามความเหมาะสม
22 Jul 19
10 . หัวหน้าคลังสินค้า
1. ควบคุม ดูแล งานคลังสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด พัมนาปรับปรุงพัฒนาคลังสินค้าให้ทันสมัย ก้าวหน้าและเหมาะกับธุรกิจ 2. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชุนกะ จำกัด
2 Position
Salary 15,000++++
22 Jul 19
11 . ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ/ผู้ชว่ยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการรับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ถูกต้อง ตรงเวลา เต็มจำนวนด้วยความปลอดภัย 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการขนส่งให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำ...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
12 . ผู้จัดการคลังสินค้าและขนส่ง(F&B)
• บริหารและควบคุมการดำเนินงานรวมทั้งตรวจสอบ การรับเข้า-เบิก-จ่าย สินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระบบ • บริหารและควบคุมการจัดเก็บสินค้า และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด • บร...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 - 35,000 บาท
22 Jul 19
13 . Distribution Route Manager สาขาหัวหมาก
บริหาร ควบคุม ดูแล และวางแผน ทีมงานจัดส่งให้จัดส่ง / เก็บ สินค้า และอุปกรณ์การขาย ให้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตรวจสอบการเก็บเงิน ส่งเงิน และการจัดทำเอกสารการขายให้ครบถ้ว...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary 20,000-30,000 บาท
22 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่วางแผนงานขนส่งรับสมัครด่วน !
- วางแผนจัดเที่ยวรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด - ติดตาม ควบคุม ดูแลรถขนส่งสินค้าให้ส่งถึงปลายทางตามเวลาที่กำหนด - ประสานงานกับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ...

บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด
1 Position
Salary 15-20K
22 Jul 19
15 . หัวหน้างานคลังสินค้า/จัดส่ง
ควบคุมดูแลงานคลังสินค้า และงานจัดส่งสินค้า เอกสารระบบ GMP ISO

Diary Group (2007) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
22 Jul 19
16 . หัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. วางแผนการปฏิบัติงานในการกระจายและรับสินค้า รวมทั้งระบบเอกสารของศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. ควบคุมดูแลและติดตามส่วนงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานในแต่ละ...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
17 . หัวหน้าคลังสินค้า รับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการและควบคุมการเบิก จ่ายสินค่า ทั้งหมดและดำเนินการจ่ายสินค้า 2. บริหารจัดการและดำเนินการควบคุมการรับสินค้า 3. ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการรับ การจ่าย ตลอดจนการคืนสินค้า...

บริษัท โจนส์สลัด จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 ขึ้นไป
22 Jul 19
18 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (Warehouse Manager)
1. บริหารและปรับปรุงกระบวนการภายในคลังสินค้า 2. บริหารจัดการสินค้าหรือสต็อกสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 3. ควบคุมสต็อกสินค้าให้ถูกต้องตามจำนวน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. งานที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
19 . หัวหน้างานคลังสินค้า / Warehouse Supervisor (ประจำที่ราษฎร์บูรณะ)
- ควบคุมการรับ เบิก จ่ายสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน - ควบคุมการทำงานของพนักงานในทีมให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - ทำรายงาน Inventory และ Update ข้อมูลในระบบ ERP

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
20 . ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
ทำเอกสาร ตามงาน ปวะสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 10,000
22 Jul 19
  72 Positions      
Sort By 
Disability Jobs