JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  63 Positions      
Sort By 
1 . Logistic Supervisor & Asst. Logistics Manager
- ตรวจสอบและอนุมัติการจัดส่งผลิตภัณฑ์ - ควบคุมดูแลกิจกรรมทุกอย่างภายในแผนกคลังสินค้าให้เป็นตามมาตรฐานและกรอบเวลาที่กำหนด - ควบคุมและบันทึกการรับเข้าและจ่ายของผลิตภัณฑ์ในทุกกรณี - บริหารจัดการสินค้า...

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 + ค่าตอบแทนอื่น
23 Apr 19
2 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า warehouse supervisor
1. ควบคุม ดูแล การรับสินค้าเข้า การส่งและจัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้า การตรวจเช็คสต๊อก 2. การบริหารทีมงาน (ลูกน้อง) 3. การประชุม วางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆในงาน 4. การดำเนินงานตามโยบายองค์กร 5. งา...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
23 Apr 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์รับสมัครด่วน !
1. รวบรวบข้อมูล สถิติย์งานคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าได้ 2. สามารถบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้มีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม ตรวจสอบ สต็อกสินค้าและป้องกันสินค้าสูญหายได้ 4. สามารถวิเคราะห์ต้นทุน ความค...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างหรือตามข้อตกลง
23 Apr 19
4 . ซุปเปอร์ไวเซอร์คลังสินค้า รายได้รวม20,000-25,000+ (ปฏิบัติงานที่ รามอินทรา ซอย5)รับสมัครด่วน !
1.บริหารจัดการคลังสินค้าทั้งระบบ 2.ตรวจเช็คดูแลสินค้าเข้า-ออก 3.จัดเตรียมสินค้าสำหรับส่งออกไปยังสาขาหรือเฟรนไชน์ 4.ตรวจสอบสินค้าคงคลัง FIFO 5.ควบคุมและจัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการจัดส่...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary 20,000-25,000
23 Apr 19
5 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) สาขากัลปพฤกษ์
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
23 Apr 19
6 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) สาขาประชาอุทิศ
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
7 . Store Leader
ภาพรวมของงาน เรียนรู้และเติบโตพร้อมไปกับการค้นหาศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่ Apple Store คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจค้าปลีกของเราอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ตรง และการให้คำปรึกษาในฐานะ...

Apple Inc.
23 Apr 19
8 . หัวหน้าส่วนงานวางแผนติดตั้งและซ่อม / Planning Supervisorรับสมัครด่วน !
1.บริหารทีม ประสานงานนัดงานติดตั้งใหม่ , ติดตั้งย้ายคัน และ นัดงานซ่อม 2.บริหารทีม ติดตามงานค้าง ติดตั้งใหม่ , ติดตั้งย้ายคัน และงานซ่อม 3.สรุปรายงานการวางแผนงาน รายงานต่อผู้บริหาร

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 22,000 - 30,000 บาท
23 Apr 19

บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000-35,000
23 Apr 19
10 . หัวหน้าสาขา บางบอน/บางพระ/สระบุรี/สมุทรสาคร/กาญจนบุรีรับสมัครด่วน !
- ประเมินราคาค่าจัดส่งสินค้า โดยวิธีการต่างๆ - คัดแยกสินค้าออกตามภาค-จังหวัดต่างๆ ให้ถูกต้อง - ตรวจนับจำนวนสินค้าที่จัดส่งให้ตรงกับที่ลูกค้าจัดส่ง - ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าและที่อยู่ปลายทางให้ตรงก...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
11 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/จัดส่ง
งานคลังสินค้าและจัดส่ง

Diary Group (2007) Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
23 Apr 19
12 . หัวหน้าหน่วยควบคุมการจัดส่ง
1.ควบคุมการตรวจรับชิ้นส่วน/วัตถุดิบ 2.ควบคุมจัดเก็บชิ้นส่วน/วัตถุดิบ 3.ควบคุมการลงบันทึกการรับชิ้นส่วน/วัตถุดิบ 4.ควบคุมการจัดเตรียมชิ้นส่วน/วัตถุดิบเพื่อส่งมอบ 5.ควบคุมการจัดวางชิ้นส่วน/วัตถุดิบล...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
13 . ผู้ช่วยหัวหน้าสโตร์ รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พนักงาน และผู้รับเหมาที่หน่วยงานก่อสร้าง 2. จัดเก็บและตรวจนับสต๊อกอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือ ให้เป็นระเบียบและเพียงพอในการใช้งาน 3. สรุปรายงานสต๊อกอุปกรณ์ไฟฟ้า และเ...

บริษัท แสงประดิษฐ์เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์งาน และโครงสร้างบริษัทฯ
23 Apr 19
14 . Assistant Delivery Manager / บางขุนเทียน / พลาสติก / 20-30k (E)
1. วางแผนบริหารปฏิบัติงานของฝ่าย จัดส่งประจำปี 2. จัดทำระบบข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้ได้มาตรฐานและถูกต้อง 3. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการ รับ,จ่ายสินค้า และ การจัดส่ง บริหารพื้นที่จัดวางสินค้าใ...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000-30,000
23 Apr 19
15 . Assistant Warehouse Manager / บางขุนเทียน / พลาสติก / 20-30k (E)
1. วางแผนบริหารปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า 2. จัดทำระบบข้อมูลคลังสินค้าให้ได้มาตรฐานและถูกต้อง 3. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการ รับ,จ่ายสินค้า บริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้เพียงพอ และ ควบคุมปร...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000-30,000
23 Apr 19
16 . หัวหน้าคลังสินค้า
-กำกับ ดูแล ตรวจสอบงานคลังสินค้าและจัดส่ง รายงานผลงานด้านคลังสินค้าต่อผู้บังคับบัญชา -จัดระบบคลังสินค้าด้านโปรแกรม B-Plus รวมถึงบริการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ -สามารถบริหารพื้นที่คลังสินค้าให้มีปร...

บริษัท ออเดอร์มี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
17 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป - ลาดพร้าว 107รับสมัครด่วน !
1. การวางแผน ควบคุมดูแลการนำเข้าจัดเก็บ เคลื่อนย้ายและจ่ายออกสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 2. รายงานสรุปยอดคงเหลือสินค้าสำเร็จรูปประจำเดือน ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
23 Apr 19
18 . หัวหน้าคลังสินค้า
- ควบคุมดูแล ตรวจสอบระบบ stock สินค้า - จัดเตรียมแผนการรับ - จ่ายสินค้า - ตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายและเอกสาร - วางแผนแจกจ่ายงานภายในทีมคลังสินค้า - บริหารจัดการงานทั่วไปภายในคลังสินค้า

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด
1 Position
23 Apr 19
19 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า (ประจำซ.พุทธบูชา 39)
1. วางแผนและพัฒนาระบบคลังสินค้า 2. ควบคุมจัดเก็บสินค้าในคลังให้เป็นระบบ 3. จัดสรรพื้นที่ในการเก็บสินค้า 4. อนุมัติเอกสารเบิกจ่ายสินค้าเข้าออกจากคลังสินค้า 5. ควบคุมดูแลการการรับ-จ่ายสินค้า และต...

digital2home (บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Apr 19
20 . Goods Receiving Supervisor ประจำ Tops Online
- การตรวจสอบสินค้าจาก DC ให้ถูกต้อง 100% - จัดทำเอกสารในการตรวจนับสินค้าให้กับผู้จัดการสาขาให้ถูกต้องทันตามเวลา - ดูแลพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
2 อัตรา
Salary 18,000 - 22,000
23 Apr 19
  63 Positions      
Sort By 
Disability Jobs