JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  63 Positions      
Sort By 
1 . Store Leader
ภาพรวมของงาน เรียนรู้และเติบโตพร้อมไปกับการค้นหาศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่ Apple Store คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจค้าปลีกของเราอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ตรง และการให้คำปรึกษาในฐานะ...

Apple Inc.
18 Aug 19
2 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) สาขาอ่อนนุช
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
18 Aug 19
3 . Operation Supervisor Sukhumvit42
- ควบคุมดำเนินการดูแลสินค้าเข้าและออกอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย KPI, ตรวจสอบสินค้าคงคลังให้ถูกต้องและดำเนินการสอนงานอบรมพนักงานพัฒนาให้มีศัยภาพ และคุณภาพอยู่เสมอ - ให้การบริการลูกค้าด้วยดีอย่างมีค...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Aug 19
4 . หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ
หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าสำเร็จรูป 1.รับสินค้าสำเร็จรูป ตรวจนับ ตรวจสอบเอกสารกับการรับสินค้าที่ถูกต้อง 2.สุ่มนับสินค้าสำเร็จรูปเป็นประจำ 3.ตรวจสอบจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปตามหมวดหมู่ 4.จ่ายสินค้าสำเร็จร...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Aug 19

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
6 . หัวหน้าแผนกจัดส่ง รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการจัดส่ง/รับ – ส่งลูกค้า,ผู้บริหาร 2.การกำหนดการเบิกค่าขนส่ง หรือค่าน้ำมัน/แก๊ส/อื่นๆ 3.จัดทำใบงานและตรวจสอบเอกสารการจัดส่ง 4.ควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถ 5.ควบคุมการวิ่งรถส่งสินค้าของพนักงา...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
7 . หัวหน้างานคลังสินค้า/จัดส่ง
ควบคุมดูแลงานคลังสินค้า และงานจัดส่งสินค้า เอกสารระบบ GMP ISO

Diary Group (2007) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
17 Aug 19
8 . Packing Supervisor
1.ควบคุมและวางแผนการทำงาน Packing &Loading 2.ควบคุมและติดตามการเตรียมงานก่อนการ Packing &Loading 3.ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 4.การติดตามงาน และการรายงาน 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
1 Position
17 Aug 19
9 . หัวหน้าคลังสินค้า/ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าตามระบบ FIFO 2. วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า 3. รับสินค้าเข้าคลังสินค้าและจัดเก็บตามช่องให้ถูกต้อง 4. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 5. ต...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
17 Aug 19
10 . ผู้จัดการฝ่ายบริการจัดส่งรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการด้านงานจัดส่งน้ำดื่ม "Sprinkle" ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล - ปฏิบัติงาน 6 วันทำงาน จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 28,000-32,000
17 Aug 19
11 . หัวหน้าโลจิสติกส์ รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการจัดส่งน้ำดื่มสปริงเคิล **บริษัทมีศูนย์กระจายน้ำดื่มสปริงเคิล 15 แห่งทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลมีรถจัดส่งน้ำดื่ม 300 คัน **บริษัทจะเปิดทำการศูนย์กระจายสินค้าใหม่เพิ่มอีก 2 แห่งเร็วๆ นี้คือท...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
6 อัตรา
Salary 20,000 -24,000 บาท
17 Aug 19
12 . ผู้จัดการฝ่ายสโตร์ รับสมัครด่วน !
- บริหารควบคุมเเละดูเเลเรื่องการรับจ่าย การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เเละทรัพย์สินภายในสโตร์กลางเเละหน่วยงาน - บริหารจัดการเรื่องของเศษวัสดุเเละอุปกรณ์ก่อสร้างที่เหลือจากหน่วยงาน - บริหารจัดการดูเเลเรื่อ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
17 Aug 19
13 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและขนส่งรับสมัครด่วน !
1. ดูแลแผนกคลังสินค้า 2. วางระบบงานสินค้าขาเข้า สินค้าขาออก และงาน Return 3. จัดเก็บสินค้าภายในคลังทุกคลังให้มีความถูกต้อง 4. บริหารการจัดส่งสินค้าตามกำหนดวันเวลาที่ลูกค้ากำหนด รวมถึงการแก้ไขปัญหาต...

บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 30,000+++
17 Aug 19
14 . หัวหน้าคลังสินค้า(แผนกอุปกรณ์กีฬา) ประจำโรงงานสาขาหนอกจอกรับสมัครด่วน !
1. บริการจัดการ ปรับปรุงกระบวนการภายในคลังสินค้าให้เป็นระบบ 2. บริหารจัดการสินค้าคงคลังหรือสต๊อกสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 3. ควบคุมสต๊อกให้ถูกต้องตามจำนวนประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุ...

บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
15 . ผู้จัดการแผนกขนส่ง/คลัง
1. ตรวจสอบสินค้าตามหมวดหมู่ check stock งานตามระบบรายสัปดาห์ 2. ดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออกคลังสินค้า เช็คความถูกต้อง ทำงานตามระบบ ERP 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค...

บริษัท บางบอน พลาสติก กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 55,000++
17 Aug 19
16 . หัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. วางแผนการปฏิบัติงานในการกระจายและรับสินค้า รวมทั้งระบบเอกสารของศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. ควบคุมดูแลและติดตามส่วนงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานในแต่ละ...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
17 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1.จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2.อนุมัติเอกสารเบิกจ่ายสินค้าเข้าออกจากคลังสินค้า 3.ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.บริหารและพัฒนาบ...

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลงของบริษัท
17 Aug 19
18 . Supervisor-General Control
• ดูแลการรับรถใหม่เข้าระบบ AS400 และ SAP • บันทึกข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษของรถสินค้ารุ่น • ปรับปรุงสถานะของสินค้าตามที่ลูกค้าได้ร้องขอ • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงสถานะปัจุจบันของรถสินค้า...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา (ตรวจสอบสถานีบริการและมินิมาร์ท)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการออกตรวจสอบสถานีบริการและมินิมาร์ สาขาทั่วประทศ - สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของทรัพย์สิน รายได้และค่าใช้จ่าย - สอบทานการบันทึกรายการทั้งด้านรายรับและรายจ่าย - ตรวจเช็คสต๊อกสิ้นค้า ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
16 Aug 19
20 . รองผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
1.วางแผนและนำเสนอแผนการขนย้ายน้ำตาล 2.ดำเนินการขนน้ำตาลให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3.สร้างความสัมพันธ์กับขนส่งในระยะยาว 4.จัดทำแผนงานเสนอผู้บังคับบัญชา 5.วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการขนส่ง ช่วยสนับสนุนแล...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
1 Position
Salary n/a
16 Aug 19
  63 Positions      
Sort By 
Disability Jobs