JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  56 Positions      
Sort By 
1 . Store Leader
ภาพรวมของงาน เรียนรู้และเติบโตพร้อมไปกับการค้นหาศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่ Apple Store คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจค้าปลีกของเราอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ตรง และการให้คำปรึกษาในฐานะ...

Apple Inc.
19 Jan 19
2 . Logistics Supervisor (Admin & Inventory )
- ดรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้า - ตรวจสอบสต๊อค วางแผนการนับสต๊อคประจำวัน / ประจำเดือน - ควบคุมและบริหารทีม Admin ทั้งหมด - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 25,000 - 28,000
19 Jan 19
3 . หัวหน้าฝ่ายขนส่งและบริหารคลัง
กำกับดูแลการรับเข้า การจัดเก็บสินค้าขาเข้าให้เรียบร้อย ปลอดภัย เหมาะสม พร้อมตรวจนับ ตรวจสอบ ตำแหน่งการจัดเก็บ พร้อมทั้งจัดเตรียมสินค้าขาออก รวมถึงการวางแผนควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง เรียบร้อย และ...

Basics Marketing Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jan 19
4 . หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ (ด่วน)!!!รับสมัครด่วน !
1.วางแผนและบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 2.กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 3.บริหารจัดการทั่วไปที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ 4.ติดต่อปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
19 Jan 19
5 . หัวหน้าคลังสินค้า/ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า(ด่วน)!!!
1. ควบคุมและบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าตามระบบ FIFO 2. ควบคุมและวางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด 3. บริหารจัดการงานทั่วไป 4. วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า 5. วางแผนและบริหารจ...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 อัตรา
19 Jan 19
6 . หัวหน้าคลังสินค้า / หัวหน้าเช็คเกอร์รับสมัครด่วน !
- หัวหน้าคลังสินค่า/หัวหน้าเช็คเกอร์ ดูแลรับผิดชอบงานในแผนก และ พนักงานใต้การบังคับบัญชา - รับ/จ่ายสินค้า และตรวจสอบความถูกต้องของงาน - เช็คสต๊อกสิ้นเดือน+ทำรายงาน - ประสานงานกับแผนกอื่นๆตามที่ได้ร...

บริษัท ต.กิจวิบูลย์เทรดดิ้ง จำกัด
1 Position
Salary 20,000 +
19 Jan 19
7 . Warehouse Supervisor (หัวหน้าคลังสินค้า)
1. ควบคุมดูแลการเข้า - ออก และโอนสินค้าระหว่างสำนักงานและคลังให้เป็นไปอย่างถูกต้องและบันทึกลงระบบ MAC5 2. รับผิดชอบการจัดพิมพิ์ Barcode และควบคุมให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารไปติดที่สินค้าให้ถูกต้อง 3....

บริษัท ฟู้ด อินโนวา เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary 20,000 - 25,000
19 Jan 19
8 . หัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ดูแลควบคุมสต๊อกสินค้าเข้าและสินค้าออก 2.ดูแลการจัดเก็บเรียงสินค้าตามชั้นให้เป็นระเบียบ 3.ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายสินค้าออกตามใบPO 4.ควบคุมดูแลการทำงานของลูกน้องในส่วนต่างๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด
2 Position
19 Jan 19
9 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า (ประจำซ.พุทธบูชา 39)
1. วางแผนและพัฒนาระบบคลังสินค้า 2. ควบคุมจัดเก็บสินค้าในคลังให้เป็นระบบ 3. จัดสรรพื้นที่ในการเก็บสินค้า 4. อนุมัติเอกสารเบิกจ่ายสินค้าเข้าออกจากคลังสินค้า 5. ควบคุมดูแลการการรับ-จ่ายสินค้า และต...

digital2home (บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jan 19
10 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
- จัดทำแผนงาน การรับสินค้าเข้า จ่ายสินค้า สินค้าคงคลัง สินค้าเดดสต๊อก - คิด วิเคราะห์แผนงานการบริหารจัดการคลังสินค้า นำเสนอได้อย่างเป็นรูปธรรม - เป็นทีมงานวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าจากต่างป...

บริษัท คิงบางกอก อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
19 Jan 19
11 . Customer Service Supervisor (Air Import) [T01041]
- Assign work team members and establishes priorities. - Develops policies and procedures - Monitors work to insure accuracy and completeness and insures conformance to internal policies and procedu...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 30,000-40,000 THB (depend on experience)
19 Jan 19
12 . Customer Service Assistant Manager (Air Freight Import)[T01040]
- Plan, organizes derects and controls operations and support services - Drafts recommends and establishes policies and procedures. - Hires ,assign and evaluates staff , conducts staff meeting and p...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 60,000-70,000 THB (depend on experience)
19 Jan 19
13 . Logistic Manager (Electrical Product Maker) [T0988]
- Taking care all Logistic Job, Import - Export, Stock and Warehouse Management - Custom Clearance Control - Conduct and Coordidate with the Shipping Agency - Doing the monthly report / yearly repo...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 60,000 THB – 65,000 THB (Depend on experience)
19 Jan 19
14 . Logistic Assistant Manager (Electrical Product Maker) [T0987]
- Taking care all Logistic Job, Import - Export, Stock and Warehouse Management - Custom Clearance Control - Conduct and Coordidate with the Shipping Agency - Doing the monthly report / yearly repo...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 50,000 THB – 55,000 THB (Depend on experience)
19 Jan 19
15 . Store Supervisor/หัวหน้าแผนกสโตร์ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- กำหนดขอบเขตหน้าที่ของ สโตร์หน่วยงาน - จัดทำ Organization Chart สโตร์หน่วยงาน - ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานของสโตร์หน่วยงาน - ตรวจอบรายงานประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ของสโตร์หน่วยงาน - จัดประชุมประจำเดื...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
19 Jan 19
16 . หัวหน้าโลจิสติกส์ รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการจัดส่งน้ำดื่มสปริงเคิล

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
รับ 7 อัตรา
Salary 20,000 -24,000 บาท
19 Jan 19
17 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
1. รวบรวบข้อมูล สถิติย์งานคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าได้ 2. สามารถบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้มีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม ตรวจสอบ สต็อกสินค้าและป้องกันสินค้าสูญหายได้ 4. สามารถวิเคราะห์ต้นทุน ความค...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างหรือตามข้อตกลง
18 Jan 19
18 . Shopping Online Logistic Manager
ESSENTIAL FUNCTIONS: • Analyze and monitor delivery performance and make recommendation for improve working process. • Visit all hub stores to ensure that all new improvement e-commerce project an...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary Negotiate
18 Jan 19
19 . หัวหน้างานแผนกคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานคลังสินค้า และพื้นจัดเก็บ - ตรวจสอบการรับสินค้าและจ่ายสินค้า - วางแผน การจัดวางสินค้า และบริหารพื้นที่คงคลัง - ตรวจสอบการนับสต๊อกสินค้าประจำเดือน / ปี ให้ตรงกับระบบ - ควบคุมดูแลก...

บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000
18 Jan 19
20 . หัวหน้ากะคลังสินค้า (Warehouse Shift Leader)
สาขาที่เปิดรับ : กรุงเทพฯ : พระราม 3, บางบอน, ภาคตะวันออก : ชลบุรี, พัทยา,ระยอง, จันทบุรี, ปราจีนบุรี, สระแก้ว ภาคตะวันตก : นครปฐม, ราชบุรี, สระบุรี, กาญจนบุรี, ชัยนาท, ลพบุรี, อู่ทอง, อยุธยา ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
18 Jan 19
  56 Positions      
Sort By 
Disability Jobs