JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  68 Positions      
Sort By 
1 . Store Leader
ภาพรวมของงาน เรียนรู้และเติบโตพร้อมไปกับการค้นหาศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่ Apple Store คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจค้าปลีกของเราอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ตรง และการให้คำปรึกษาในฐานะ...

Apple Inc.
21 Aug 19
2 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) สาขาอ่อนนุช
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
21 Aug 19
3 . Wine Retail Cost Supervisor
• Prepare Annual Wine Retail Physical Count Plan based on the Company’s policy submit to authorized Person (s) foe their review and approval. • Oversee to ensure that the team perform the physical co...

Wine Connection Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
21 Aug 19
4 . หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการฝ่ายบริการขนส่งรับสมัครด่วน !
1. วางนโยบายการบริหาร 2. การบริหารต้นทุน 3. การบริหารงานขนส่งและควบคุมการทำงานการจัดส่ง 4. บริหารจัดการและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ถูกต้อง ตรงเวลา เต็มจำนวน ด้ว...

Navee Intertrade Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครสร้างบริษัท
21 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา (ตรวจสอบสถานีบริการและมินิมาร์ท)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการออกตรวจสอบสถานีบริการและมินิมาร์ สาขาทั่วประทศ - สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของทรัพย์สิน รายได้และค่าใช้จ่าย - สอบทานการบันทึกรายการทั้งด้านรายรับและรายจ่าย - ตรวจเช็คสต๊อกสิ้นค้า ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
21 Aug 19
6 . หัวหน้างานคลังสินค้า/จัดส่ง
ควบคุมดูแลงานคลังสินค้า และงานจัดส่งสินค้า เอกสารระบบ GMP ISO

Diary Group (2007) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
21 Aug 19
7 . รองผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
1.วางแผนและนำเสนอแผนการขนย้ายน้ำตาล 2.ดำเนินการขนน้ำตาลให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3.สร้างความสัมพันธ์กับขนส่งในระยะยาว 4.จัดทำแผนงานเสนอผู้บังคับบัญชา 5.วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการขนส่ง ช่วยสนับสนุนแล...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
1 Position
Salary n/a
21 Aug 19
8 . หัวหน้าคลังสินค้า(แผนกอุปกรณ์กีฬา) ประจำโรงงานสาขาหนอกจอกรับสมัครด่วน !
1. บริการจัดการ ปรับปรุงกระบวนการภายในคลังสินค้าให้เป็นระบบ 2. บริหารจัดการสินค้าคงคลังหรือสต๊อกสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 3. ควบคุมสต๊อกให้ถูกต้องตามจำนวนประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุ...

บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
9 . Warehouse Supervisor (Saraburi, Pakchong)Urgently Required !
-Managing physical stock of raw material and finish good in warehouses -Ensuring warehouses are kept to a high standard -Ensuring all stock in warehouses remain in good condition -Reporting daily...

Uawithya Machinery Co.,Ltd.
2 Position
21 Aug 19
10 . Supervisor ประจำคลังสินค้ามีนบุรี (Contact 1 ปี)รับสมัครด่วน !
-บริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้าและสต๊อกสินค้า -บริหารตรวจนับสินค้าคงคลัง -ดูแลการจัดเตรียมส่งสินค้า -ดูแลสถานที่ปฎิบัติงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภับ -กำกับดูแลและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ...

บริษัท สิวะดล บริหารสินค้า จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000
21 Aug 19
11 . VP - Home DeliveryUrgently Required !
-To handle for overall Home Delivery, Sales Target Management, GP Management, P&L, Customer Satisfaction,Team Monitor, proficiency in handling technical matters, monitor goods to be competitive in the...

บริษัท สิวะดล บริหารสินค้า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
12 . ผู้จัดการแผนกขนส่ง/คลัง
1. ตรวจสอบสินค้าตามหมวดหมู่ check stock งานตามระบบรายสัปดาห์ 2. ดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออกคลังสินค้า เช็คความถูกต้อง ทำงานตามระบบ ERP 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค...

บริษัท บางบอน พลาสติก กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 55,000++
21 Aug 19
13 . ผู้จัดการฝ่ายสโตร์ รับสมัครด่วน !
- บริหารควบคุมเเละดูเเลเรื่องการรับจ่าย การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เเละทรัพย์สินภายในสโตร์กลางเเละหน่วยงาน - บริหารจัดการเรื่องของเศษวัสดุเเละอุปกรณ์ก่อสร้างที่เหลือจากหน่วยงาน - บริหารจัดการดูเเลเรื่อ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
21 Aug 19
14 . หัวหน้าคลังสินค้า/ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าตามระบบ FIFO 2. วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า 3. รับสินค้าเข้าคลังสินค้าและจัดเก็บตามช่องให้ถูกต้อง 4. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 5. ต...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
21 Aug 19
15 . Packing Supervisor
1.ควบคุมและวางแผนการทำงาน Packing &Loading 2.ควบคุมและติดตามการเตรียมงานก่อนการ Packing &Loading 3.ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 4.การติดตามงาน และการรายงาน 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
1 Position
21 Aug 19
16 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเดินรถ
- วางแผนระบบการเดินรถ ทั้งในรูปแบบแผนระยะสั้น, ระยะยาว และในช่วงโอกาสต่างๆ (Seasonal, Occasional) - แก้ไขและติดตามปัญหาของระบบการเดินรถต่างๆ ที่เกิดขึ้น - รายงานและแจกแจงปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด
1 Position
Salary สามารถต่อรองได้
21 Aug 19
17 . ผู้จัดการฝ่ายบริการจัดส่งรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการด้านงานจัดส่งน้ำดื่ม "Sprinkle" ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล - ปฏิบัติงาน 6 วันทำงาน จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 28,000-32,000
21 Aug 19
18 . หัวหน้าโลจิสติกส์ รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการจัดส่งน้ำดื่มสปริงเคิล **บริษัทมีศูนย์กระจายน้ำดื่มสปริงเคิล 15 แห่งทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลมีรถจัดส่งน้ำดื่ม 300 คัน **บริษัทจะเปิดทำการศูนย์กระจายสินค้าใหม่เพิ่มอีก 2 แห่งเร็วๆ นี้คือท...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
6 อัตรา
Salary 20,000 -24,000 บาท
21 Aug 19
19 . โฟร์แมน /หัวหน้าส่วนงานรับสมัครด่วน !
- ดูแล สั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานของแผนก - รับเข้าจ่ายออกวัตถุดิบในคลังให้เป็นไปอย่างมีระบบ ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง และความเคลื่อนไหวของสินค้า ให้ถูกต้อ...

บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
20 . Warehouse Supervisor (ประจำที่ราษฎร์บูรณะ) หยุดเสาร์-อาทิตย์
- ควบคุมการรับ เบิก จ่ายสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน - ควบคุมการทำงานของพนักงานในทีมให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - ทำรายงาน Inventory และ Update ข้อมูลในระบบ ERP

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
  68 Positions      
Sort By 
Disability Jobs