JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  70 Positions      
Sort By 
1 . Store Leader
ภาพรวมของงาน เรียนรู้และเติบโตพร้อมไปกับการค้นหาศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่ Apple Store คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจค้าปลีกของเราอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ตรง และการให้คำปรึกษาในฐานะ...

Apple Inc.
23 Aug 19
2 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) สาขาอ่อนนุช
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
23 Aug 19
3 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. บริหารจัดการ ปรับปรุงกระบวนการภายในคลังสินค้าให้เป็นระบบ ระเบียบ 2. บริหารจัดการสินค้าคงคลัง หรือสต๊อกสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 3. ควบคุมสต๊อกให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระบบข้อมูลคลังสินค้า 4. บ...

บริษัท ครอสแม็กซ์ รีเทล จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 25,000 (หรือตามความรู้และประการณ์)
23 Aug 19
4 . Shipping & Document Managerรับสมัครด่วน !
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางบกระหว่างประเทศ

Alternative Trucking Services Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
1.วางแผนและกำหนดขั้นตอนการรับสินค้า จ่ายสินค้าอย่างมีระบบสามารถตรวจสอบได้ 2.วางแผนจัดชุดสินค้าของลูกค้าตามข้อมูลที่ให้พร้อมกำหนดการจัดชุดสินค้าให้ทันเวลา 3.วางแผนและรับผิดชอบการจัดทีมลง-ขึ้นสินค้าให...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Aug 19
6 . หัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. วางแผนการปฏิบัติงานในการกระจายและรับสินค้า รวมทั้งระบบเอกสารของศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. ควบคุมดูแลและติดตามส่วนงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานในแต่ละ...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
7 . รองผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
1.วางแผนและนำเสนอแผนการขนย้ายน้ำตาล 2.ดำเนินการขนน้ำตาลให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3.สร้างความสัมพันธ์กับขนส่งในระยะยาว 4.จัดทำแผนงานเสนอผู้บังคับบัญชา 5.วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการขนส่ง ช่วยสนับสนุนแล...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
1 Position
Salary n/a
23 Aug 19
8 . ผู้จัดการคลังสินค้า
-รับเข้าสินค้า ต่างประเทศและในประเทศ -มีความรู้เรื่องบัญชีคลังสินค้า เช่น ออกใบลดหนี้ รับสินค้าเข้าคลัง อิกใบแจ้งหนี้ขายและใบแจ้งหนี้ซื้อบริษัทในเครือ -อนุมัติรับสินค้าเข้า และ ปล่อยสินค้าออก -Rec...

บริษัท มาลาคี จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
23 Aug 19
9 . Operation Supervisor Sukhumvit42
- ควบคุมดำเนินการดูแลสินค้าเข้าและออกอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย KPI, ตรวจสอบสินค้าคงคลังให้ถูกต้องและดำเนินการสอนงานอบรมพนักงานพัฒนาให้มีศัยภาพ และคุณภาพอยู่เสมอ - ให้การบริการลูกค้าด้วยดีอย่างมีค...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
10 . Wine Retail Cost Supervisor
• Prepare Annual Wine Retail Physical Count Plan based on the Company’s policy submit to authorized Person (s) foe their review and approval. • Oversee to ensure that the team perform the physical co...

Wine Connection Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
23 Aug 19
11 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า warehouse supervisor
1. ควบคุม ดูแล การรับสินค้าเข้า การส่งและจัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้า การตรวจเช็คสต๊อก 2. การบริหารทีมงาน (ลูกน้อง) 3. การประชุม วางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆในงาน 4. การดำเนินงานตามโยบายองค์กร 5. งา...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
23 Aug 19
12 . ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์รับสมัครด่วน !
1. รวบรวบข้อมูล สถิติย์งานคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าได้ 2. สามารถบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้มีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม ตรวจสอบ สต็อกสินค้าและป้องกันสินค้าสูญหายได้ 4. สามารถวิเคราะห์ต้นทุน ความค...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างหรือตามข้อตกลง
23 Aug 19
13 . Warehouse Supervisor (Saraburi, Pakchong)Urgently Required !
-Managing physical stock of raw material and finish good in warehouses -Ensuring warehouses are kept to a high standard -Ensuring all stock in warehouses remain in good condition -Reporting daily...

Uawithya Machinery Co.,Ltd.
2 Position
23 Aug 19
14 . หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (ปทุมวัน)
-บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล -วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง -จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน -สรรหา และควบคุมการทำงานของพนักงานจ...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 Aug 19
15 . Shipping Manager (ประจำกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
-มีประสบการณ์ด้านชิปปิ้ง, งานพิธีการศุลกากร, งานส่งสินค้าข้ามแดน, งานขอใบอนุญาต, - Supervising and controlling the Operations team in all functions of freight forwarding, booking, transportation,...

บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 position
Salary N/A
23 Aug 19
16 . ผู้จัดการฝ่ายบริการจัดส่งรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการด้านงานจัดส่งน้ำดื่ม "Sprinkle" ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล - ปฏิบัติงาน 6 วันทำงาน จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 28,000-32,000
23 Aug 19
17 . หัวหน้าโลจิสติกส์ รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการจัดส่งน้ำดื่มสปริงเคิล **บริษัทมีศูนย์กระจายน้ำดื่มสปริงเคิล 15 แห่งทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลมีรถจัดส่งน้ำดื่ม 300 คัน **บริษัทจะเปิดทำการศูนย์กระจายสินค้าใหม่เพิ่มอีก 2 แห่งเร็วๆ นี้คือท...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
6 อัตรา
Salary 20,000 -24,000 บาท
23 Aug 19
18 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. บริหารจัดการสินค้าคลัง สินค้าสำเร็จรูป สินค้าประกอบ สินค้าคงคลัง และ วัตถุดิบต่างๆ ให้มีความถูกต้อง 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รับเข้า การจัดเก็บ การเบิกจ่าย ตลอดจ...

Keak Toys (Thailand) Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
23 Aug 19
19 . หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการฝ่ายบริการขนส่งรับสมัครด่วน !
1. วางนโยบายการบริหาร 2. การบริหารต้นทุน 3. การบริหารงานขนส่งและควบคุมการทำงานการจัดส่ง 4. บริหารจัดการและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ถูกต้อง ตรงเวลา เต็มจำนวน ด้ว...

Navee Intertrade Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครสร้างบริษัท
23 Aug 19
20 . หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ
หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าสำเร็จรูป 1.รับสินค้าสำเร็จรูป ตรวจนับ ตรวจสอบเอกสารกับการรับสินค้าที่ถูกต้อง 2.สุ่มนับสินค้าสำเร็จรูปเป็นประจำ 3.ตรวจสอบจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปตามหมวดหมู่ 4.จ่ายสินค้าสำเร็จร...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Aug 19
  70 Positions      
Sort By 
Disability Jobs