JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  11 Positions      
Sort By 

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
5 อัตรา
Salary N/A
23 Jul 19
2 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลจัดเก็บและ เบิกสินค้า - ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น การจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ - รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆของทางแผนก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากทางแผนก

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
3 . พนักงานคลังสินค้า & พนักงานติดรถขนส่งสินค้า
พนักงานคลังสินค้า - จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมความเย็น เช่น ice packs และน้ำแข็ง ที่ใช้สำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไว้ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ - จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการบรรจ...

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
2 อัตรา
Salary ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท + รายได้อื่น
23 Jul 19
4 . พนักงานติดรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าขึ้นรถตามคำแนะนำของพนักงานจัดส่ง - ช่วยลำเลียงสินค้าลงจากรถส่งของเพื่อส่งให้ลูกค้า - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมดิทอป จำกัด
1 อัตรา
23 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าตามใบจัดส่งสินค้า 2.จัดสินค้าและบรรจุสินค้าตามใบจัดส่งสินค้า 3.ตรวจรับสินค้าตามเอกสารใบรับสินค้า และนำเก็บเข้าชั้นเก็บสินค้า 4.ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าในอยู่ในสภาพพ...

บริษัท เอ.ที.เมดิแคร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-18,000 บาท
23 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ-แพ็คสินค้า
- รับผิดชอบงานด้านการแพ็คสินค้า - ตรวจนับการเช็คสต๊อกสินค้า และการับเข้า และการเบิกจ่ายสินค้า - จัดเก็บสินค้าที่เข้ามาในสต๊อกให้เรียบร้อย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - เวลาทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ ...

บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 Jul 19
7 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
• ขนส่งสินค้าไปส่งให้กับลูกค้าตามใบส่งมอบในสภาพพร้อมขาย • นำใบรับสินค้าให้ลูกค้าเซ็นชื่อหลังจากส่งมอบและนำกลับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง • ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรม • ง...

บริษัท ถนอม ฟาร์มา ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง หรือ ตามประสบการณ์
23 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำใกล้วัดบุคคโล อยู่ถนนเจริญนคร)รับสมัครด่วน !
- ดูแลสินค้า - ตรวจเช็คสินค้า เข้าออก - จัดของส่งสินค้าให้หน้าร้าน

บริษัท เดอะเฟสช็อป จำกัด
หลายอัตรา
Salary 9,750 - 10,000 บาท
22 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่สโตร์สินค้าสำเร็จรูป/สโตร์แพคเกจจิ้งรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดุแลการรับ จ่ายสินค้าสำเร็จรูป/แพคเกจจิ้ง 2.ทำรายงานสตีอคเคลื่อนไหวในคลังสินค้า

บริษัท ผลิดา จำกัด
2 Position
20 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. นับสินค้า 2. จัดสินค้าตามออร์เดอร์ 3. ทำสต้อคการ์ด 4. ตัดสต้อค 5. แปะสติ๊กเกอร์ 6. งานอื่นๆ ในคลังสินค้า 7. ทำความสะอาดคลังสินค้า 8. อื่นๆ 9. ปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสบาล์ม
1 Position
Salary 14,000+OT
18 Jul 19
11 . พนักงานคลังสินค้า
ตรวจรับสินค้า จัดเก็บสินค้า จ่ายสินค้า ลงบันทึกยอดสินค้า

บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
18 Jul 19
  11 Positions      
Sort By 
Disability Jobs