JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  222 Positions      
Sort By 
21 . Logistic Executive
- Cycle counts สินค้าฝากขายของแผนก CC และสามารถกระทบยอดสินค้าที่นับมาได้เพื่อเทียบกับระบบ พร้อมทั้งหาสาเหตุหากมีความคลาดเคลื่อน - โอน ปรับ สินค้าในระบบ (ขออนุมัติ) - เปิดใบสั่งขายสินค้า NPD - ตรวจร...

H&F Shoes (Thailand) Co.,Ltd.
Salary ตามประสบการณ์
20 Aug 19
22 . พนักงานจัดเรียงสินค้าตามห้างสรรพสินค้า กทม./ตจว.
จัดเรียงสินค้า,เติมสินค้า ตามห้างสรรพสินค้า และติดต่อประสานงานกับพนักงานขาย

บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จำกัด
15 Position
Salary รวมเฉลี่ย 12,000
20 Aug 19
23 . พนักงานคลังสินค้า (Warehouse Operative)
1. Unload the goods from inbound shipment ตรวจรับและจ่ายสินค้าขาเข้า 2. Receiving goods check quantity with invoice and import entry. ตรวจนับจำนวนสินค้าให้ถูกต้องตามใบเสร็จและใบตรวจสินค้าขาเข้า 3....

Rhenus Logistics Co., Ltd
20 Aug 19
24 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์ - เคลื่อนย้ายสินค้า-วัตถุดิบ เข้า-ออก - จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเรียบและFIFO - ขับโฟล์คลิฟ เพื่อการขนถ่ายและจัดเรียงสินค้า FIFO - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจ...

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
1 Position
Salary 12,000
20 Aug 19
25 . เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า (ปฏิบัติงานที่อาคารเคพีเอ็น พระราม 9)
- ตรวจนับสินค้า และจัดเรียงสินค้า - จัดเตรียมสินค้า เพื่อจัดส่งลูกค้า - ออกใบแจ้งหนี้

บริษัท โรเด้นสต๊อก เอเชีย จำกัด
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
20 Aug 19
26 . เจ้าหน้าที่เช็คสต๊อก
- ออกตรวจนับสต็อกสินค้าหน้าร้านประจำวันให้ได้ตามแผน พร้อมสรุปรายงานการตรวจนับ ปัญหาที่พบ - ตรวจสอบจำนวนกล้องและอุปกรณ์ส่งซ่อมที่อยู่หน้าร้าน - ตรวจสอบความพร้อมในการจำหน่ายของอุปกรณ์และกล่องสินค้าทุก...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 12,000-15,000
20 Aug 19
27 . Inventory Controller / เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
• Coordinate quarterly physical inventories and cycle count and performs annual physical inventory audits. • Responsible for inventory control and reporting • Prepare Project cost sh...

Bug People โดย บริษัท มาเบล กรุ๊ป จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 17,000-18,000
20 Aug 19
28 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อค
- ติดต่อประสานงานด้านงานคลังสินค้าในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลระบบ Stock สินค้าด้านส่งทั้งระบบ - ตรวจสอบการจัดส่งสินค้าตาม Order และตัด Stock สินค้าจากคลัง - รวบรวม บันทึก จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ด้าน...

บริษัท เซเว่น สเต็ป จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
29 . พนักงานกระจายคลังสินค้า
- ตรวจรับสินค้าเข้าตามรายการส่งสินค้า จัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ - รับผิดชอบงานรับคืนสินค้า ตรวจเช็คสภาพสินค้าและจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง - รับผิดชอบงานกระจายสินค้า / Packaing ให้พร้อมสำหรับการจัดส่ง ...

บริษัท เซเว่น สเต็ป จำกัด
1 Position
Salary 10,000 - 11,000 (ยังไม่รวม OT)
20 Aug 19
30 . เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า
- ติดต่อประสานงานด้านงานคลังสินค้าในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลระบบ Stock สินค้าด้านส่งทั้งระบบ - ตรวจสอบการจัดส่งสินค้าตาม Order และตัด Stock สินค้าจากคลัง - รวบรวม บันทึก จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ด้าน...

บริษัท เซเว่น สเต็ป จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
31 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจรับสินค้าเข้าตามรายการส่งสินค้า จัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ - รับผิดชอบงานรับคืนสินค้า ตรวจเชคสภาพสินค้าและจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง - รับผิดชอบงานกระจายสินค้า / Packing ให้พร้อมสำหรับการจัดส่ง...

บริษัท เซเว่น สเต็ป จำกัด
3 อัตรา
Salary 10,000 - 11,000 บาท/เดือน(ยังไม่รวม OT)
20 Aug 19
32 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
-เปิดบิลขาย(เปิดบิลขายเป็นหลัก) รับคืนสินค้า จัดออเดอร์ เพื่อส่งให้ลูกค้า ค้าปลีก ค้าส่ง ออนไลน์ -จัดการระบบคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ -นับสต๊อกสินค้า - ประสานงานกับฝ่า...

บริษัท โพซิทีฟ อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
33 . เจ้าหน้าที่สโตร์รับสมัครด่วน !
1.ดูแลเรื่องการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองภายในบริษัท และสาขาของบริษัท 2.ประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสโตร์ สามารถใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น ERP ...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Aug 19
34 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า-ขนส่ง (กทม.)
1. บันทึกข้อมูล 2. ควบคุมและรับเข้า – เบิกจ่ายสินค้า 3. FIFO สินค้า โหลดสินค้า 4. ขับรถ ขนส่งสินค้า 5. โหลดสินค้า 6. ตรวจเช็คแผนผังจัดเก็บสินค้า ตรวจสอบสถานะและอุณหภูมิของสินค้า 7. ตรวจนับสต๊อ...

บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
35 . เจ้าหน้าที่สโตร์รับสมัครด่วน !
1. จัดเก็บสินค้าเข้าพื้นที่ตามหมวดหมู่สินค้า 2. จัดเตรียมสินค้าตามเอกสาร 3. แพ็คสินค้าให้พร้อมส่ง 4. เช็คสต๊อกตามแผนที่กำหนด 5. รายงานจำนวนสินค้าที่ต้องสั่งเพิ่ม 6. ดูแลความสะอาดสินค้า และพื้นที่...

บริษัท วีรสุ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
36 . พนักงานดูแลคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
• ดูแลสต๊อกสินค้า • จัดระบบรถ เข้า – ออก • ดูแลเอกสารส่งของ • จัดพื้นที่เก็บของเข้าสโตร์ • ควบคุมคน วางแผนงาน

Asa Furniture Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
37 . พนักงานคลังสินค้า (เพศชาย / หญิง วุฒิ ม.3 ถึง ป.ตรี - ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- รับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของคลังสินค้าตามระบบ 5ส. - จัดแพ็คสินค้า - บันทึกและจัดทำรายงานประจำวัน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary N/A
20 Aug 19
38 . ธุรการสโตร์รับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานรับเข้าและเบิกจ่ายสินค้าภายในสต๊อก 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านสต๊อก 3.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ** 1 เดือนหยุด 6 วัน**

Seenspace Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Aug 19
39 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า (ปฏิบัติงานอ่อนนุช 65 แยก 15)
1.จัดเก็บเอกสารใบส่งสินค้า/ใบยืม/ใบรับคืนสินค้า/ใบเบิกประจำวัน 2.รวบรวมเอกสารและสินค้า ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำเอกสารขอเบิก/ขอซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน 4.จดบันทึกและจัดทำรายงานประชุมปร...

กลุ่มบริษัท คอมมี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
20 Aug 19
40 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (หัวหมากและสมุทรปราการ)
- ขับรถโฟล์คลิฟท์ ขนย้ายผลิตภัณฑ์เข้าเก็บในคลังสินค้า - จัดขึ้นและขนย้ายสินค้าตามข้อมูลเจ้าหน้าที่จัดส่ง - รับผิดชอบการขับรถตักสินค้าขึ้น-ลง ชั้นวางสินค้า - รับข้อมูลการขนย้ายผลิตภัณฑ์ - กำหนดการจ...

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Aug 19
  222 Positions      
Sort By 
Disability Jobs