JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  377 Positions      
Sort By 
1 . Programmer
Programmer หน้าที่ความรับผิดชอบ : ด้านการวางแผน • ทำงานร่วมกับทีมโปรแกรมเมอร์ภายนอก (หากจำเป็น) เกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมที่มีอยู่แล้ว หรือที่กำลังจะพัฒนาใหม่ • วิเคราะห์กระบวนการทำงานของบริษัทใ...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ
-ช่วยเหลือการบริหารและจัดการระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์(HRM) และ การบริหารงานธุรการทั่วไป (Administration)วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายขององค์กรทั้งหมด -สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภ...

Nittsu Logistics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดทำระบบการจัดซื้อให้มีประสิทธภาพ 2.จัดหาผู้ขายรายใหม่ ๆ สรรหาแหล่งสินค้าที่มีคุณภาพ และตรงความต้องการของหน่วยงาน 3.ทำการเจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคาเครดิตและคุณสมบัติของสินค้าที่เหมาะสม 4.ติ...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 17,000
22 Jul 19
4 . หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการแผนกบริหารการจัดส่งรับสมัครด่วน !
1.วางแผนกำลังพลในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับงาน 2.ดูแลเวลาการทำงานของพนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3.บริหารการจัดส่งสินค้าและควบคุมในพื้นที่การให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 4.บริหารการจัดส...

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
2 อัตรา
Salary ตามตกลง และประสบการณ์
22 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำพระราม3)รับสมัครด่วน !
- คัดเลือกผู้ขายสินค้าและบริการ ที่เหมาะสมตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลง - รับวางบิลและออกใบ PO ต่าง ๆ - รับเบิกอุปกรณ์ภายในคลังจากซัพพลายเออร์ - รับเอกสารการจ่ายเงิน - จ่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
3 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
22 Jul 19
6 . Sales Executive (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) / Sales Assistant (เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย)
- นำเสนอบริการ ให้คำปรึกษา และแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับบริการ - ขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม - ช่วยเสริมสร้าง สนับสนุนและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและทีมออฟฟิศ - รับผิดชอบเป้าหมายการขา...

บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
3 Position
Salary 15,000 - 30,000+ (ตามผลงาน)
22 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (จัดหาสถานที่)
- จัดหาพื้นที่ ทำเลที่มีศักยภาพ เหมาะสมสำหรับการเปิดสาขา ร้านล้างรถโดยเครื่องล้างรถอัตโนมัติ - สำรวจ เเละเก็บข้อมูลพื้นที่ พร้อมทั้งสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ติดต่อประสานงาน และดำเนินการสัญญ...

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
22 Jul 19
8 . IT Support - CS
งาน IT Support 1.ดูแลงานด้าน IT Support ของสำนักงานและโกดัง 2.แก้ปัญหา HW , SW , Network เบื้องต้น 3.ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ด้านระบบคอมพิวเตอร์ 4.ประสานงานทีมงาน System ในการแก้ปัญหา 5.ปฏิบัติงาน...

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
22 Jul 19
9 . ตัวแทนออกของ (Shipping)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารพิธีการทางศุลกากรขาเข้า,เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อเดินงานพิธีการทางศุลกากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน - ดำเนินการ การใช้สิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี...

TNY Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 15,000 - 30,000 บาท (ตามประสบการณ์)
22 Jul 19
10 . Sales Executive
- ดูแลเกี่ยวกับงานขายระบบโทรศัพท์สำหรับ Call Center และระบบโทรศัพท์บน Cloud สำหรับธุรกิจยุคใหม่ - ลงพื้นที่เพื่อหาลูกค้าใหม่ พรีเซ้นต์สินค้า เพื่อขยายฐานลูกค้า - ติดตามลูกค้า ประสานงานด้านการขายกับล...

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000 - 30,000 บาท (ตามประสบการณ์)
22 Jul 19
11 . ผู้ชำนาญการศุลกากร
1.ตรวจสอบและให้ข้อมูลพิกัดสินค้าได้อย่างถูกต้อง 2.ดำเนินการและจัดทำเอกสารต่างๆสำหรับพิธีการและสิทธิประโยชน์ต่างๆของศุลกากร 3.ตรวจสอบเอกสารทางด้านพิธีการศุลกากร เช่น ใบขนสินค้า Commercial , Invoice ,...

TNY Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
22 Jul 19
12 . Import/Export (Air-Sea) Customer Services Officer (Ploenchit)
-Prepare & check documents for Import/Export process, contact with customer & vendors -Issue billing SO & PO, coordinate to send billing document to customer

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
22 Jul 19
13 . พนักงานขับรถยนต์/จักรยานยนต์่ส่งสินค้า (พระนคร/สามเสนใน)
-จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในกำหนดระยะเวลา -จัดเส้นทางการจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary รายได้ 15,000-20,000/เดือน (เงินเดือน+OT+เบี้ยขยัน+Incentive)
22 Jul 19
14 . พนักงานขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่งสินค้า (สวนหลวง)รับสมัครด่วน !
- ส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด - วางแผนเส้นทางจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ขับรถยนต์ส่งสินค้าตามบ้านลูกค้า

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary เงินเดือน+โอที+ค่าโทรศัพท์+เบี้ยขยัน
22 Jul 19
15 . พนักงานขับรถส่งสินค้า (บางขุนเทียน)รับสมัครด่วน !
- ส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในกำหนดระยะเวลา - วางแผนเส้นทางจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary เงินเดือน+โอที+ค่าโทรศัพท์+เบี้ยขยัน
22 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (เพลินจิต)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสาร payment voucher - จัดทำและตรวจสอบเอกสารในการจ่าย Petty Cash ให้ถูกต้อง - ลงบันทึกบัญชีในระบบ SAP - จัดทำรายงานในโปรแกรม MS Excel

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
22 Jul 19
17 . หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (ปทุมวัน)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง - จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน - สรรหา และควบคุมการทำงานของพนัก...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
18 . พนักงานขับรถจักรยานยนต์ส่งสินค้า(บางแค)รับสมัครด่วน !
- ส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในกำหนดระยะเวลา - จัดเส้นทางการจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary เงินเดือน + โอที + เบี้ยขยัน
22 Jul 19
19 . พนักงานขับรถยนต์/จักรยานยนต์ส่งสินค้า (พระโขนง) รับสมัครด่วน !
- ส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในกำหนดระยะเวลา - จัดเส้นทางการจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary เงินเดือน+ค่าโทรศัพท์+โอที+เบี้ยขยัน+Incentive
22 Jul 19
20 . งานทดสอบและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศรับสมัครด่วน !
- ศึกษาทำความเข้าใจในระบบงาน - จัดทำเอกสารทดสอบโปรแกรม - ทดสอบโปรแกรมทุกขั้นตอน - จัดทำเอกสารปัญหาที่เกิดจากการใช้งานโปรแกรมเพื่อแจ้งโปรแกรมเมอร์ให้ทำการแก้ไขปรับปรุง - รับแจ้งปัญหาเบื้องต้นจากผู้...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
1 Position
Salary 17,500
22 Jul 19
  377 Positions      
Sort By 
Disability Jobs