JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  410 Positions      
Sort By 
1 . Sales Executive (Transportation,Contract Logistics)
• Promotes customer relations, acquires new business, develops the existing client base and leads the account management • Monitors market trends and competitor activity in order to identify new busi...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สาขาพระนคร)
- ตรวจรับเข้า-จ่ายออกสินค้า - จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ - ติดต่อประสานงานลูกค้า พนักงานจัดส่ง คลังสินค้าและหน่วยงานอื่นๆ - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน+โอที+เบี้ยขยัน
19 Jun 19
3 . พนักงานขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ส่งสินค้า (ลาดพร้าว)
- ส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด - จัดเส้นทางการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - โทรศัพท์ติดต่อลูกค้าเพื่อทำการนัดหมายรับสินค้า

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน+โอที+เบี้ยขยัน
19 Jun 19
4 . พนักงานขับรถยนต์/จักรยานยนต์่ส่งสินค้า (พระนคร/สามเสนใน)
-จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในกำหนดระยะเวลา -จัดเส้นทางการจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary รายได้ 15,000-20,000/เดือน (เงินเดือน+OT+เบี้ยขยัน+Incentive)
19 Jun 19
5 . พนักงานขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่งสินค้า (สวนหลวง)รับสมัครด่วน !
- ส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด - วางแผนเส้นทางจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ขับรถยนต์ส่งสินค้าตามบ้านลูกค้า

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary เงินเดือน+โอที+ค่าโทรศัพท์+เบี้ยขยัน
19 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (พระโขนง ซ.ปรีดี40)
- เปิดบิลส่งของ - จัดทำรายงาน เอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานลูกค้า - ประสานงานกับพนักงานจัดส่ง - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน+โอที+เบี้ยขยัน
19 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (เพลินจิต)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสาร payment voucher - จัดทำและตรวจสอบเอกสารในการจ่าย Petty Cash ให้ถูกต้อง - ลงบันทึกบัญชีในระบบ SAP - จัดทำรายงานในโปรแกรม MS Excel

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
19 Jun 19
8 . พนักงานขับรถยนต์ส่งสินค้า (พระโขนง)รับสมัครด่วน !
- ส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในกำหนดระยะเวลา - จัดเส้นทางการจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary เงินเดือน+โอที+เบี้ยขยัน
19 Jun 19
9 . รับ-ส่งเอกสาร
- เก็บเช็ค - วางบิล - รับส่งเอกสาร ตามที่ได้รับหมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์

บริษัท ดับเบิ้ล เอ็กซ์เพรส จำกัด
5 อัตรา
Salary เงินเดือน + น้ำมัน + เบี้ยขยัน
19 Jun 19
10 . Customer Support Officer / Senior Customer Support Officer
- ต้อนรับ, ให้คำปรึกษา และ แนะนำรายละเอียดการบริการแก่ลูกค้า - คิดค่าบริการและบันทึกข้อมูลเข้าระบบ - งานด้านอื่นๆ เช่น สรุปรายงานประจำวัน - คิด, วิเคราะห์แผนการตลาดเพื่อช่วยรักษาและเพิ่มยอดขาย ...

Kerry Express บางแคกรุ๊ป
10 Position
Salary รายได้รวม 10,000 - 15,000 (รวมค่าคอมมิชชั่นรายเดือน)
19 Jun 19
11 . หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการแผนกบริหารการจัดส่งรับสมัครด่วน !
1.วางแผนกำลังพลในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับงาน 2.ดูแลเวลาการทำงานของพนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3.บริหารการจัดส่งสินค้าและควบคุมในพื้นที่การให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 4.บริหารการจัดส...

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
2 อัตรา
Salary ตามตกลง และประสบการณ์
19 Jun 19
12 . Programmerรับสมัครด่วน !
1.สามารถเขียนโปรแกรมด้วย vb.net 2.สามารถออกแบบฐานข้อมูล และใช้งาน MS SQL server 3.เป็นส่วนหนึ่งของทีมการพัฒนาระบบ Transportation 4.สามารถพัฒนาระบบ windows application, web service, windows api 5.ส...

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
2 อัตรา
Salary ตามตกลง และประสบการณ์
19 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่บุคคล(ประจำพระราม 3, ประจำกิ่งแก้ว)รับสมัครด่วน !
- สรรหาพนักงานและรถร่วมกิจการตามใบขออัตรากำลัง - วางแผนการสรรหาพนักงานและรถร่วมกิจการตามนโยบายบริษัทฯ - จัดทำรายงานการสรรหาพนักงานและรถร่วมกิจการ - วิเคราะห์ช่องทางการสรรหาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ค...

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
4 อัตรา ด่วน
Salary 15,000 - 25,000 บาท
19 Jun 19
14 . Executive Secretary (เลขานุการผู้บริหาร)รับสมัครด่วน !
1. ดูแล/จัดตารางนัดหมายของผู้บริหาร 2. สรุปรายงานการประชุมให้ผู้บริหาร 3. จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 4. ติดต่อประสานงานภายใน และนอกหน่วยงาน 5. ทำรายงานให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
1 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 บาท
19 Jun 19
15 . พนักงานคลังสินค้าห้องเย็น ประจำพระราม 3 , คลังกิ่งแก้วรับสมัครด่วน !
1.ตรวจรับสินค้าเข้า - ออกพร้อมแพ็คสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 2.ตรวจเช็คและคัดแยกสินค้าในห้องเย็น 3.เคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jun 19
16 . Sales Executive
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - จัดทำใบเสนอราคา - ติดตามงานให้เสร็จลุล่วง

Freight Connect Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามนโยบายบริษัท
19 Jun 19
17 . Air operation
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทสายการบินขนส่งสินค้า - ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท - ประสานงานระหว่างแผนกในบริษัท

Freight Connect Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามนโยบายบริษัท
19 Jun 19
18 . Asst. HR Managerรับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านบุคคลและธุรการทั้งหมด

Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
19 Jun 19
19 . Accounting Officerรับสมัครด่วน !
1.Check vendor submission document 2.Review previous vendor’s information 3.Filing all document for vendor 4.Co-operate with operation team to contract with Vendor 5.Do GSI approval for new Vendor...

Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
19 Jun 19
20 . ImportUrgently Required !
1.Processing an Import shipments as per shipping instruction this will included coordinate with oversea offices, other stations and carrier 2.Ensure a smooth booking, documentation and invoicing proc...

Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
19 Jun 19
  410 Positions      
Sort By 
Disability Jobs