JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  136 Positions      
Sort By 

T&A Idea Plus Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary มีโอที+เบี้ยเลี้ยง
21 Aug 19
2 . Web Developer
- พัฒนา Website เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ทำระบบจองตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว จองรถ จองห้องพัก รวมถึงพัฒนา Website ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว - อ่านและแก้ไข Code ตามที่มอบหมาย

บริษัท โฟร์ ร็อกเก็ตส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 Position
Salary Negotiable
20 Aug 19
3 . Accounting Officer
- เตรียมเอกสารการทำจ่าย และส่งหลักฐานการชำระเงิน - ตามใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน - รับผิดชอบงานทางด้านบัญชีทั่วไป - จัดทำเอกสารทางบัญชีทั่วไป - ออกใบหัก ณ ที่จ่าย - รวบรวมเอกสารเพื่อส่งให้สำนักงา...

Smart Dream Holidays Co., Ltd.
2 Position
Salary 25,000 - 30,000 ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
20 Aug 19
4 . Sale Manager
- วางแผนการขายรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย - บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดตามเป้าหมาย - ดูแลฐานลูกค้ากลุ่มเดิมและหาฐานลูกค้าใหม่ - แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหาให้การสนับสนุนทีมขายเพื่อให้...

บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
5 . Senior Graphic Designer
-ออกแบบ Design Graphic สื่อส่งเสริมการขาย แบนเนอร์ โฆษณา ออกแบบเว็บไซด์ โลโก้ และสื่อที่ใช้ในการตลาดท่องเที่ยว **ผู้สมัครตำแหน่งนี้ต้องส่ง portfolio ผลงาน (หรือลิ้งก์ไปยัง portfolio ผลงาน) มาในอีเม...

บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
6 . Digital Marketing
- บริหาร campaign ทางการตลาด ในทุกๆช่องทาง โดยใช้สื่อ online เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น Website, App, Google Adwords, Facebook Ads, Instagram, Bloggers -คิดกลยุทธ์ / แคมเปญการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ของ pr...

บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
7 . พนักงานขับรถตู้และรถมินิบัส
1. ขับรถรับ- ส่งออกสนามบิน 2. ขับรถพาลูกค้าไปสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอก วิสต้า ฮอลิเดย์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 15,000 บาท -20,000 บาท ( มีค่าเที่ยวให้ )
20 Aug 19
8 . Tour Operator
1. handling bookings, invoicing and issuing of tickets 2. providing pricing information 3. Making arrangements for transport, accommodation, tours, and activities 4. Dealing with payments 5. Perfo...

บริษัท ไลอ้อน อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary 16,000-28,000 Baht
20 Aug 19
9 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย - ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกรายจ่ายจากใบสำคัญจ่าย - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ - ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกรายรับจากใบสำคัญรับ - จัดทำใบลดหนี้ ใบแจ้งหนี้ และออกจดหมายทวงหนี้ ...

Siam Express (2002) Co.,Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Aug 19
10 . Creative Content Writer / Copywriter
1. รับผิดชอบในการพัฒนาเนื้อหา บทความต่าง ๆ ให้แตกต่างและน่าสนใจ สามารถสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจถึงเนื้อหาหรือบทความได้ตรงประเด็น 2. พัฒนาเนื้อหา ตลอดจนเขียนบทความต่าง ๆ เพื่อให้ มีความน่าสนใจ และให้เป็น...

บริษัท ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
20 Aug 19
11 . หัวหน้างานโฟร์แมน/Foremanรับสมัครด่วน !
-หน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ประเมินราคางานก่อสร้าง เขียนแบบ -ตรวจสอบหน้างาน -ทำBOQ -ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา -ควบคุมตรวจสอบคุณภาพของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ -ควบคุมการใช้วัสดุและอุปกร...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 30,000-45,000 บาท
20 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่สัตวบาลรับสมัครด่วน !
1. ดูแลพื้นที่ โรงเรือน ที่พักอาศัยของสัตว์ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 2. จัดเตรียมอาหาร น้ำ และวิตามิน ให้ครบถ้วนเหมาะสม 3. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของสัตว์ 4. จัดเก็บสถิติการเกิด การป่วย การตายขอ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
7 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
13 . ผู้จัดการฝ่ายไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. วางแผนและจัดการระบบงานบริหารการใช้ไฟฟ้าของฝ่ายต่างๆ 2. ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 3. ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลงานซ่อมแซม ดัดแปลง ระบบไฟฟ้า ของอุปกรณ์เครื่องจักร...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
14 . เลขานุการผู้บริหาร (CEO)รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก 2. จัดทำรายงานการประชุม และบันทึกการประชุม 3. ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร 4. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามการตกลง
20 Aug 19
15 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
ติดตั้ง ซ่อมบำรุงไฟฟ้า ภายในบริษัทฯ

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ หรือตามตกลง
20 Aug 19
16 . Marketing Representative
1.ดูแลและวางแผนการตลาดให้กับ Partner ต่างๆ ของบริษัท 2.หาคู่ค้าใหม่ๆเพื่อเข้าร่วมในระบบ E-commerce 3.แนะนำให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ E-commerce 4.วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ในด้านก...

บริษัท ชิล มีเดีย จำกัด
1 Position
Salary ตามแต่ตกลง
20 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอ/ Video Editor
1. ตัดต่อวีดีโอสำหรับ Social Media/Website 2. ทำ Motion Graphic ประกอบวีดีโอให้น่าสนใจ 3. รวบรวมจัดเก็บฟุตเทจได้อย่างเป็นระเบียบ 4.ส่งใบสมัครและเงินเดือนที่ต้องการมาได้ที่ hr@chillpainai.com

บริษัท ชิล มีเดีย จำกัด
1 อัตรา
Salary พิจารณาตามความสามารถ
20 Aug 19
18 . พนักงานไอทีรับสมัครด่วน !
- บำรุงรักษาเเละดูเเลคอมพิวเตอร์ เเละ Networkให้พร้อมใช้งาน - คีย์เเละเปลี่ยนข้อมูลในเว็บไซด์อัพเดทข้อมูลล่าสุด - ซ่อมหรือ ดูเเลคอมพิวเตอร์ user ทั่วไป - ช่วยเหลือการตลาด

บริษัท ไทยโมเดิร์นทราเวล จำกัด
1-3 อัตรา
Salary 20,000 บาท-45,000 บาท หรือ อยู่ที่ความสามารถ
20 Aug 19
19 . Sale / Operationรับสมัครด่วน !
- ขายทัวร์ เเพคเกจในประเทศเเละ ทัวร์ต่างประเทศ - ญี่ปุน จีน เกาหลี ฮ่องกง ยุโรป - สามารถจัดทำเเพคเกจการขาย - มีไหวพริบ ในการพรีเซ็นต์รายการขายทัวร์ ได้อย่างชัดเจน - ขยันหาลูกค้า พูดจาดี - มีควา...

บริษัท ไทยโมเดิร์นทราเวล จำกัด
4 อัตรา
Salary 12,000-20,000 บาท (พิจารณาตามความสามารถ)มีค่าคอมมิชชั่น
20 Aug 19
20 . ไกด์ทัวร์ (ภาษาญี่ปุ่น)
- พาลูกค้าไปยิงปืน ไปและกลับ - ให้ข้อมูลลูกค้า รับลูกค้าคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ - อื่นๆ (ทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย) - เริ่มงาน 9.00-17.00 ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิโร่เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์)
1 Position
Salary 15,000-20,000
20 Aug 19
  136 Positions      
Sort By 
Disability Jobs