JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  121 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ควบคุม ตรวจสอบและกำกับดูแลระบบงานบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้โดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและเป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. จัดทำและตรวจสอบ หนังสือหักภาษ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
24 May 19
2 . Store Manager (ผู้จัดการฝ่ายสินค้าที่ระลึก)
1. ควบคุม ดูแล และกำกับการปฏิบัติงาน และการให้บริการของพนักงาน ภายในร้านสินค้าที่ระลึก 2. บริหารจัดการ การจัด Display ต่างๆ ภายในร้าน 3. กระตุ้นการขาย และคิดรายการส่งเสริมการขาย ของร้านสินค้าที่ระ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
24 May 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายเครื่องทำความเย็น
1. วางแผนและจัดระบบการใช้งานเครื่องทำความเย็น, เครื่องปรับอากาศ, ระบบ Chiller 2. วิเคราะห์และทบทวนแผนการบริการเชิงป้องกัน 3. กำหนดเป้าหมาย และนโยบายแผนงานซ่อมบำรุง 4. บริหารงานของฝ่ายเครื่องทำความ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
24 May 19
4 . ผู้จัดการฝ่ายไฟฟ้า
1. วางแผนและจัดการระบบงานบริหารการใช้ไฟฟ้าของฝ่ายต่างๆ 2. ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 3. ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลงานซ่อมแซม ดัดแปลง ระบบไฟฟ้า ของอุปกรณ์เครื่องจักร...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายรักษาความสะอาด
- ควบคุม ดูแล พนักงานทำความสะอาด - ดูแลงานความสะอาด พื้นที่โดยรวมของบริษัท - ดูแลฝึกสอน ให้คำแนะนำ และฝึกอบรมพนักงาน ด้านเทคนิควิธีการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือหรือเคมีภัณฑ์ใหม่ๆ - ประสานงานกับหน่วย...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
6 . Reservation Ticketing
ประสานงานกับลูกค้าคนไทย/ชาวต่างชาติ ในการจองระบบตั๋วเครื่องบิน

บริษัท มนัสนันท์ ทราเวล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานสีลม
- จัดทำเอกสารทางด้านการเงิน เอกสารรับ-จ่ายของบริษัท ฯ - ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของบัญชี ปิดบัญชี - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-23,000
24 May 19
8 . Senior Ticketingรับสมัครด่วน !
- ให้บริการจองบัตรโดยสารเครื่องบินภายในและต่างประเทศให้กับลูกค้าของบริษัท - บริหารการเดินทางให้กับลูกค้า - ให้บริการข้อมูลด้านการเดินทางกับลูกค้า

บริษัท เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
Salary 35,000-40,000
24 May 19
9 . Tour Operations
จัดการงานด้านทัวร์ จองตั๋ว ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการเดินทางกับลูกค้า

บริษัท เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
Salary 18,000-20,000
24 May 19
10 . Ticketing Reservation
- จองตั๋วเครื่องบินให้กับลูกค้าที่โทรเข้ามาสั่งซื้อ - บริหารการเดินทางให้กับลูกค้า - ให้บริการข้อมูลด้านการเดินทางกับลูกค้า

บริษัท เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 - 27,000 บาท
24 May 19
11 . พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ-ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล รักษารถยนต์ส่วนกลางของสำนักงาน - เวลาการทำงาน ปกติ จันทร์ – ศุกร์ 8.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-13.00 น.

บริษัท เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000
24 May 19
12 . Designer Event & Exhibition
ตรวจสอบหน้างานให้ตรงตามแบบ

บริษัท ดี พลัส ไมซ์ จำกัด
24 May 19
13 . Creativeรับสมัครด่วน !
- สร้างสรรค์งาน Event ตั้งแต่ Concept แนวทางการออกแบบ กิจกรรมGimmick - ลงรายละเอียดต่างๆ ของงาน ออกมาเป็น Presentation เพื่อนำเสนอขายต่อลูกค้า - สร้างสรรค์ Event รูปแบบใหม่ๆให้น่าสนใจด้วยเทคโนโลยี น...

บริษัท ดี พลัส ไมซ์ จำกัด
2 อัตรา
24 May 19
14 . Graphic Designersรับสมัครด่วน !
- ออกแบบธีมงาน ต่างๆ - ออกแบบสื่อ / สิ่งพิมพ์ และ ประสานสั่งพิมพ์ร้านอิงค์เจ็ท - จัดทำ / ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ ( 08.30 น. - 17.30 น. )

บริษัท ดี พลัส ไมซ์ จำกัด
Salary 15,000 - 25,000 บาท
24 May 19
15 . SALES EXECUTIVE Inbound / Outboundรับสมัครด่วน !
- ติดต่อ,นัดหมาย เพื่อเข้าไปแนะนำตัว และ รับBrief งาน - จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศเสนอลูกค้า

บริษัท ดี พลัส ไมซ์ จำกัด
3 อัตรา
24 May 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี รับสมัครด่วน !
- ติดตาม / ตรวจสอบค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางและ หลังเดินทา่ง - ตรวจสอบต้นทุนค่าใช้จ่ายก่อน-หลังเดินทาง - สรุปคอมมิชชั่นให้พนักงานขาย

บริษัท ดี พลัส ไมซ์ จำกัด
3 อัตรา
24 May 19

บริษัท ไชยรักษ์ ทราเวล จำกัด
Salary 16,000 +
24 May 19
18 . พนักงานทำวีซ่า เเละโอเปอเรชั่น
- ทำโปรเเกรม ทัวร์ - เตรียมเอกสาร เเละ ยื่นวีซ่าต่างๆ - ประสานกับลูกค้า - จองห้องพัก - จัดทำเอกสาร กับรายการ ออกทัวร - ทำโปรเเกรมทัวรต่างๆ

บริษัท ไทยโมเดิร์นทราเวล จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000-20,000 บาท
24 May 19
19 . พนักงานเก็บเงินรับสมัครด่วน !
- รับและจ่ายเอกสาร - เก็บเช็ค วางบิล - เก็บเงิน

บริษัท ไทยโมเดิร์นทราเวล จำกัด
2อัตรา
Salary 9,000-15,000 ไม่รวมค่าน้ำมัน เเละค่าโทรศัพท์
24 May 19
20 . Sales & Marketing Director
• Formulate national sales and marketing policies and strategies based on market intelligence and research projections. • Implementing and monitoring the progress of marketing plans and advertising ...

บริษัท ไทยทราเวล เซ็นเตอร์ กรุ๊ป (ThaitravelCenter.com)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
  121 Positions      
Sort By 
Disability Jobs