JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  45 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการแผนกพัฒนาคู่ค้าธุรกิจขนส่ง
- สรรหารถผู้ประกอบการร่วมกิจการรายใหม่ - ติดตาม และดูแลเอกสารการทำสัญญา - ประเมินผลการให้บริการรถร่วมกิจการ - ติดตามรายงานการเกิดอุบัติเหตุรถร่วมกิจการประจำเดือน

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
16 Jul 18
2 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า รายได้รวม 20,000-25,000+ (ปฏิบัติงานที่ รามอินทรา ซอย 5)
1.บริหารจัดการคลังสินค้าทั้งระบบ 2.ตรวจเช็คดูแลสินค้าเข้า-ออก 3.จัดเตรียมสินค้าสำหรับส่งออกไปยังสาขาหรือเฟรนไชน์ 4.ตรวจสอบสินค้าคงคลัง FIFO 5.ควบคุมและจัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการจัดส่...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary 20,000-25,000++
16 Jul 18
3 . Store Leader
ภาพรวมของงาน เรียนรู้และเติบโตพร้อมไปกับการค้นหาศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่ Apple Store คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจค้าปลีกของเราอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ตรง และการให้คำปรึกษาในฐานะ...

Apple Inc.
16 Jul 18
4 . Warehouse Supervisor
- มีความรู้เรื่องอะไหล่รถยนต์ - มีประสบการณ์ในการบริหารคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารทีมงานได้ดี - วางแผนและบริหารจัดการ การใช้พื้นที่จัดเก็บให้ได้ประโยชน์สูงสุด - ควบคุมและ...

บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด
1 Position
Salary 20,000-30,000 บาท
16 Jul 18
5 . ผู้จัดการแผนกจัดส่ง รับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ควบคุม ดูแล กำกับระบบบริหารคลังสินค้าให้เป็นไปตามนโนบายและมีคุณภาพ ทั้งการรับเข้า การจัดเก็บ การเบิกจ่าย การตรวจนับ การ Check stock เป็น...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างหรือตามข้อตกลง
16 Jul 18
6 . Branch Supervisor ( พระราม 3 , ลาดพร้าว , จตุจักร , พระราม 2 , ประตูน้ำ)
- จัดงาน จัดเส้นทาง วางแผนการวิ่งรถในแต่ละวัน - ติดตามงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดตารางงาน เช็คเวลาเข้าออกงาน ควบคุมดูแลสมาชิกในทีม - ทำหน้าที่แคชเชียร์ เก็บ...

Flash Express
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 18
7 . หัวหน้าคลังสินค้า/ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า
1. ควบคุมและบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าตามระบบ FIFO 2. ควบคุมและวางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด 3. บริหารจัดการงานทั่วไป 4. วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า 5. วางแผนและบริหารจ...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 อัตรา
16 Jul 18
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คนับสต็อกของเข้า-ออก - ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องสต็อก - ดูแลลูกน้อง - มีบุคคลค้ำประกันข้าราชการ C4 ขึ้นไป รัฐวิสาหกิจ เอกชน เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 18
9 . หัวหน้าคลังสินค้า
1.จัดเก็บสินค้าเข้าที่ให้ถูกต้อง 2.จัดสินค้าตามใบส่งสินค้าได้ถูกต้อง 3.ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนพื้นที่ปฎิบัตงานให้อยู่ใน สภาพสะอาดเรียบร้อย 4.จัดสรรพื้นที่ในการเก็บสินค้าให้เก...

บริษัท ไวน์ แอนด์ สปิริท เทรดดิ้ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
16 Jul 18
10 . หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง (Warehouse & Logistic)
- วางระบบและวางแผนงานคลังสินค้าและจัดส่ง - จัดสรร/ควบคุมดูแลคลังสินค้า - วางระบบสต็อกสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 18
11 . Supervisorรับสมัครด่วน !
ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. - นำทีมและควบคุมการทำงานแพ็คและขนย้ายทรัพย์สินของลูกค้า - วางแผนและเบิกจ่ายวัสดุในการปฏิบัติงาน

Transpo International LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 18
12 . Warehouse Management Bangna Srinakarin 30-35K
- วางแผน กำกับและประสานงานกิจกรรมทั้งหมดของ E-com ตลอดทั้งกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบบริการจัดจำหน่ายว่ามีความพึงพอใจต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยความถูกต้องและตรงเวลา - สร้าง...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
1 Position
Salary 30,000 - 35,000 บาท
16 Jul 18
13 . หัวหน้างานบริการจัดส่งน้ำดื่ม 18.9 L รับสมัครด่วน !
- ควบคุม/ปรับปรุงยอดส่ง, ยอดลูกค้า, จำนวนผู้ประกอบการให้เหมาะสมตามแต่สภาพการจัดส่งในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ - ควบคุม/ติดตาม/ตรวจสอบการบริการจ้ดส่งในขั้นตอนการจัดส่งประจำวัน, การจัดส่งลูกค้าใหม่, การเข...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตราเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
16 Jul 18
14 . หัวหน้าสาขา - บางพระ/จันทบุรีรับสมัครด่วน !
- ประเมินราคาค่าจัดส่งสินค้า โดยวิธีการต่างๆ - คัดแยกสินค้าออกตามภาค-จังหวัดต่างๆ ให้ถูกต้อง - ตรวจนับจำนวนสินค้าที่จัดส่งให้ตรงกับที่ลูกค้าจัดส่ง - ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าและที่อยู่ปลายทางให้ตรงก...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 18
15 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป - ประจำโรงงานลาดพร้าว 107
1. การวางแผน ควบคุมดูแลการนำเข้าจัดเก็บ เคลื่อนย้ายและจ่ายออกสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 2. รายงานสรุปยอดคงเหลือสินค้าสำเร็จรูปประจำเดือน ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
16 Jul 18
16 . หัวหน้าคลังสินค้า (ประจำโรงงานแพรกษา)
- บริหารจัดการ และควบคุมดูแลคลังสินค้าทั้งวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมการจัดส่งสินค้า - วางระบบการควบคุมภายใน ของคลังสินค้า - บันทึกข้อมูล เกี่ยวกับสินค้าทั้งหมด และรายงานสินค้าคงเหลือทุกเด...

บริษัท วรรธนะ จำกัด
16 Jul 18
17 . หัวหน้าฝ่ายยานยนต์
- ดูแลบริหารจัดการฝ่ายยานยนต์และสโตร์ให้มีประสิทธิภาพนรถ - มีแผนการบำรุงรักษารถ ยางรถยนต์ อะไหล่รถ (รถบัส) - ระบบการควบคุมตรวจสอบการทำงานชองช่าง และพนักงาน - วางแผนการตรวจสอบงานซ่อมทั้งภายในและภาย...

บริษัท อะเมซิ่ง บัส ทัวร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-30,000
16 Jul 18
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอาวุโส (คลังริ่มเกล้า ถ.พัฒนาชนบท)
1. ควบคุมดูแลสินค้าเข้าและออก 2. จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าและจัดทำรายงานของหน่วยงาน 3. ดูแลพื้นที่จัดเก็บสินค้า 4. ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ 5. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 18
19 . Supervisor Operations (SAP)( Ladkrabang, BKK)รับสมัครด่วน !
80% Inbound & 20% Inventory 1.Inbound -Planning, monitoring, and coordinating with Nike LSP (Consolidator & Freight Forwarder) and shipping broker in order to ensure all shipments are released as pl...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
2 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 Jul 18
20 . Supervisor รับสมัครด่วน !
-ดูแลระบบงานในคลังสินค้าตั้งแต่กระบวนการนำสินค้าเข้าจนถึงการส่งออกให้กับลูกค้า -ดูแลการเก็บรักษาสินค้า -ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า/ตรวจเช็คคุณภาพของสินค้า -นำจ่ายสินค้าส่งออกให้ลูกค้า

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 Position
Salary N/A
16 Jul 18
  45 Positions      
Sort By 
Disability Jobs