JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  52 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ควบคุม ดูแล กำกับระบบบริหารคลังสินค้าให้เป็นไปตามนโนบายและมีคุณภาพ ทั้งการรับเข้า การจัดเก็บ การเบิกจ่าย การตรวจนับ การ Check stock เป็น...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างหรือตามข้อตกลง
20 Jan 18
2 . หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า (Warehouse Supervisor)
1.บริหารจัดการ ควบคุมการรับ จัดเก็บ การกระจ่ายสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด 3.บริหารจัดการ ควบคุมอัตรากำลังคน และพัฒนาบุคลากร

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป หรือตามตกลง
20 Jan 18
3 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving )
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการหรือผู้จัดการเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jan 18
4 . หัวหน้าคลังสินค้า Warehouse Ops Supervisor
หน้าที่: • บริหารและจัดการ คำสั่งซื้อ การแพคสินค้า การส่งออกคลังสินค้า • เวลางาน 08.30 - 17.00 น. จันทร์ - เสาร์ (6 วันต่อสัปดาห์) ... สวัสดิการ: • เบี้ยขยัน • ฟรี อาหารกลางวัน • ประกันกลุ่ม/ปร...

N-Squared eCommerce
1 Position
Salary 24,000+
20 Jan 18
5 . Store Leader
ภาพรวมของงาน เรียนรู้และเติบโตพร้อมไปกับการค้นหาศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่ Apple Store คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจค้าปลีกของเราอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ตรง และการให้คำปรึกษาในฐานะ...

Apple South Asia (Thailand) Ltd.
20 Jan 18
6 . หัวหน้าฝ่ายสินค้าและบริการ
-รับเอกสารของฝ่าย -รับของเช็คของตรวจสินค้าจากร้านค้า -ตรวจ-รับ PO ส่งสาขา -ตรวจนับสต็อก -รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบมาย

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
1 Position
Salary 23,000
20 Jan 18
7 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีสต็อกของบริการ - คำนวนสินค้าในการสั่งซื้อ

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jan 18
8 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
- บริหารและควบคุมการดำเนินงานรวมทั้งตรวจสอบ การรับเข้า-เบิก-จ่าย สินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระบบที่กำหนดไว้ - บริหารและควบคุมการจัดเก็บสินค้า และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากท...

บริษัท ดับบลิว ที ซี คอมพิวเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 Jan 18
9 . หัวหน้าโลจิสติกส์ (ควบคุมการจัดส่งสินค้า-เส้นทางจัดส่ง ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ) รับสมัครด่วน !
- ควบคุม/ปรับปรุงยอดส่ง,ยอดลูกค้า ,จำนวนผู้ประกอบการให้เหมาะสมตามแต่สภาพการจัดส่งในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ - ควบคุม/ติดตาม/ตรวจสอบการบริการจ้ดส่งในขั้นตอนการจัดส่งประจำวัน,การจัดส่งลูกค้าใหม่,การเข้าเ...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตราเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
20 Jan 18
10 . ผู้จัดการฝ่ายบริการจัดส่งน้ำดื่ม (Logistic Manager) ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าให้ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง ระหว่างลูกค้ากับบริษัท - ควบคุมดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับจ้างจัดส่ง ให้อยู่ในระเบียบข้อบัง...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
20 Jan 18
11 . ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง
-วางแผน และจัดเส้นทางการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ -ควบคุมการขนส่งทัวร์ (คน) -ควบคุมการวิ่งรถของพนักงานผ่านระบบ GPS -ตรวจสอบรถให้มีความพร้อมใช้งาน -สรุปและจัดทำรายงานในแต่ละสัปดาห์ -จัดเตรียม และดู...

บริษัท อะเมซิ่ง บัส ทัวร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
19 Jan 18
12 . Operation Manager (Logistic Air, Sea)
1) Manage the Operation Department, follow high ethical standards, and follow company policies procedures and comply with all company regulations. 2) Develop Air Export and profitability plans accord...

360 Quality Management Co., Ltd.
1 Position
Salary 50 +++
19 Jan 18
13 . Warehouse Leader (Base Bangna Km.19 & Romklao)Urgently Required !
• Effectively monitor employee schedules and operations resources in order to meet and exceed internal and external service levels at all times, and to provide excellent service to customers. • Impro...

TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.
2 positions
Salary Based on experience
19 Jan 18
14 . หัวหน้าหน่วยงานคลังสินค้า
1.จัดสินค้าตามออร์เดอร์ให้ถูกต้อง และทันรอบส่ง 2.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา 3-5 คน

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 17,000 บาท
19 Jan 18
15 . Store Managerรับสมัครด่วน !
-จัดการคลังสินค้าให้มีการหมุนเวียนอยู่เสมอเพื่อไม่ให้มีสินค้าค้างคงคลังและควบคุมการสั่งซื้อสินค้าให้มีปริมาณที่เพียงพอและสอดคล้องกับแผนการขายของแต่ละสาขา -จัดทำสต๊อกสินค้าให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับ...

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jan 18
16 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
ควบคุมดูแลบริหาร คลังสินค้า รับ เก็บ จ่าย สินค้า

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด
19 Jan 18
17 . หัวหน้างานจัดส่ง
1 บริหารการส่งสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด และตรวจสอบความถูกต้องในการส่งสินค้า 2 ควบคุมการทำงานของพนักงานเช็คเกอร์ และ ควบคุมการจัดส่งสินค้า

Diary Group (2007) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jan 18
18 . หัวหน้าฝ่ายสโตร์
- ดูแล ตรวจเช็ค การเข้า-ออก สต๊อกสินค้า - ควบคุมดูแลการจัดเตรียมของสำหรับติดตั้งงาน - ประสานงาน สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงานของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ - มอบหม...

บริษัท กู๊ดลุคกิ้ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jan 18
19 . หัวหน้าคลังสินค้า/ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า
1. ควบคุมและบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าตามระบบ FIFO 2. ควบคุมและวางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด 3. บริหารจัดการงานทั่วไป 4. วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า 5. วางแผนและบริหารจ...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5 อัตรา
19 Jan 18
20 . (K) หัวหน้างานแผนกคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่ SVOA ราษฎร์บูรณะ) รับสมัครด่วน!!!
- Manage warehouse operations , transport operations. - Handle staff workload , shift management , training logistic staff etc. - Communicate with other departments and customer to meet their needs....

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jan 18
  52 Positions      
Sort By 
Disability Jobs