JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  43 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าคลังสินค้า/ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า
1. ควบคุมและบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าตามระบบ FIFO 2. ควบคุมและวางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด 3. บริหารจัดการงานทั่วไป 4. วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า 5. วางแผนและบริหารจ...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5 อัตรา
20 Mar 18
2 . Supervisor (สาขาบางบัวทอง , สาขาบางนา)
- จัดงาน จัดเส้นทาง วางแผนการวิ่งรถในแต่ละวัน - ติดตามงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดตารางงาน เช็คเวลาเข้าออกงาน ควบคุมดูแลสมาชิกในทีม - ทำหน้าที่แคชเชียร์ เก็บ...

Flash Express
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
3 . หัวหน้าโลจิสติกส์ (ควบคุมการจัดส่งสินค้า-เส้นทางจัดส่ง ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ) รับสมัครด่วน !
- ควบคุม/ปรับปรุงยอดส่ง,ยอดลูกค้า ,จำนวนผู้ประกอบการให้เหมาะสมตามแต่สภาพการจัดส่งในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ - ควบคุม/ติดตาม/ตรวจสอบการบริการจ้ดส่งในขั้นตอนการจัดส่งประจำวัน,การจัดส่งลูกค้าใหม่,การเข้าเ...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตราเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
20 Mar 18
4 . ผู้จัดการฝ่ายบริการจัดส่งน้ำดื่ม รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าให้ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง ระหว่างลูกค้ากับบริษัท - ควบคุมดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับจ้างจัดส่ง ให้อยู่ในระเบียบข้อบัง...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
20 Mar 18
5 . Management Trainee (Logistics- SVL ประจำ กทม)
- จัดหาข้อมูลในการทำโครงการใหม่ๆ - สรุปโครงการเพื่อนำเสอผู้บังคับบัญชา - ปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงาน - วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอเพื่อการพัฒนา - จัดทำ Business Model

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
6 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ควบคุมดูแล พนักงานในการรับสินค้าวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่เข้าสู่โรงงาน 2. ควบคุมดูแล พนักงานในการเบิกจ่ายวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดภายในโรงงาน ตามระบบ First In First Ou...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
7 . Business Development (Section Manager)
- วิเคราะห์กิจกรรมการตลาด/การขาย และข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อประเมินสถานการณ์การตลาดช่องทางต่างๆ - วิเคราะห์แนวโน้มและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัท รวมถึง Price Sensitivity Analysis - วิเค...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
19 Mar 18
8 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
• ตรวจสอบและควบคุมจำนวนสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อการใช้งาน • ควบคุมและบริหารสินค้าการรับเข้า-การนำสินค้าออกจากคลังให้ถูกต้องแม่นยำ • บริหารจัดตารางเวลาในการส่งสินค้าให้ทันตามกำหนดเวลา • ตอบสนองความต...

Siam Wellness Group Public Co., Ltd.
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Mar 18
9 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีสต็อกของบริการ - คำนวนสินค้าในการสั่งซื้อ

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Mar 18
10 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ปฏิบัติงานที่ รามอินทรา ซอย 5
1.บริหารจัดการคลังสินค้าทั้งระบบ 2.ตรวจเช็คดูแลสินค้าเข้า-ออก 3.จัดเตรียมสินค้าสำหรับส่งออกไปยังสาขาหรือเฟรนไชน์ 4.ตรวจสอบสินค้าคงคลัง FIFO 5.ควบคุมและจัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการจัดส่...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary 20,000-25,000++
19 Mar 18
11 . Store Leader
ภาพรวมของงาน เรียนรู้และเติบโตพร้อมไปกับการค้นหาศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่ Apple Store คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจค้าปลีกของเราอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ตรง และการให้คำปรึกษาในฐานะ...

Apple South Asia (Thailand) Ltd.
19 Mar 18
12 . Supervisor รับสมัครด่วน !
-ดูแลระบบงานในคลังสินค้าตั้งแต่กระบวนการนำสินค้าเข้าจนถึงการส่งออกให้กับลูกค้า -ดูแลการเก็บรักษาสินค้า -ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า/ตรวจเช็คคุณภาพของสินค้า -นำจ่ายสินค้าส่งออกให้ลูกค้า

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 Position
Salary N/A
19 Mar 18
13 . Warehouse Leader (Base Bangna Km.19 & Romklao)Urgently Required !
• Effectively monitor employee schedules and operations resources in order to meet and exceed internal and external service levels at all times, and to provide excellent service to customers. • Impro...

TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.
2 positions
Salary Based on experience
19 Mar 18
14 . ผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง
1. บริหารการทำงานทุกหน่วยงานของคลังสินค้าและขนส่ง 2. กำหนดกลยุทธ์ ด้านการจัด/ส่งทั้งในและต่างประเทศ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวางแผนการทำงานให้ ทันตามกำหนดเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน 3. วางแผนระบบสต๊อ...

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Mar 18
15 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ควบคุม ดูแล กำกับระบบบริหารคลังสินค้าให้เป็นไปตามนโนบายและมีคุณภาพ ทั้งการรับเข้า การจัดเก็บ การเบิกจ่าย การตรวจนับ การ Check stock เป็น...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างหรือตามข้อตกลง
19 Mar 18
16 . หัวหน้าขนส่ง
- วางแผน และจัดเส้นทางการเดินรถ - ควบคุมดูแลพนักงาน - ควบคุมดูแลรถให้พร้อมใช้งาน - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องยนต์ - จัดเตรียมดูแลเอกสารในแผนก

บริษัท อะเมซิ่ง บัส ทัวร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
19 Mar 18
17 . ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งคลังสินค้า/เจ้าหน้าที่สโตร์
- ดูแลควบคุมตรวจสอบการจัดส่งสินค้าและบริหารคลังสินค้าให้ตรงสต็อคให้เป็นระบบ เจ้าหน้าที่สโตร์ - จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบ หรือสินค้าให้เกิดประโยชน์ - ดูแลการ เคลื่อนย้ายสินค้า โดยตรวจสอบเอกสา...

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Mar 18
18 . ผู้จัดการคลังสินค้า/สโตร์
1.บริหารและวางแผนคลังสินค้าร่วมทั้งพัฒนาบุคลากรให้ทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วม มุ่งสู่ความสำเร็จและพัฒนาบุคลากรให้มีความทำงานได้หลายหน้าที่และทำงานแทนกันได้ 2.วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เช่...

บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Mar 18
19 . Operation Stock Manager
อายุ 25-40 ปี เป็นคนละเอียดรอบคอบ มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เคยทำงานด้สนคลังสินค้า บริหาร stock เข้าออกให้เหมาะสมว่าสาขาไหนควรขายสินค้าประเภทไหน สามารถเรียนรู็ได้เร็ว เปิดใจยอมรับเเละ เเนะนำส...

บริษัท ออเดอร์มี จำกัด
2 Position
Salary 15,000-25,000 เเล้วเเต่ความสามารถ
19 Mar 18
20 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
- บริหารและควบคุมการดำเนินงานรวมทั้งตรวจสอบ การรับเข้า-เบิก-จ่าย สินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระบบที่กำหนดไว้ - บริหารและควบคุมการจัดเก็บสินค้า และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากท...

บริษัท ดับบลิว ที ซี คอมพิวเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 Mar 18
  43 Positions      
Sort By 
Disability Jobs