JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  48 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการคลังสินค้านวนคร (สัมภาษณ์ที่วิภาวดีรังสิต 41)ด่วน
- รับผิดชอบนโยบายการวางแผนและควบคุมการรับการจัดเก็บและการเบิกจ่ายสินค้าสำเร็จรูป - บริหารจัดการด้านการจัดส่งสินค้าทั้งระบบ - วางแผนการบริหารการขนส่งสินค้าให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เพื่อเพิ่มประส...

บริษัท อินฟีนิทเท็กไทล์จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
21 Aug 18
2 . ผู้จัดการคลังสินค้า (ต้องมีความรู้ในระบบ SAP) 25,000 - 27,000 บาท
1. วางแผนจัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่และดูแลควบคุมสินค้า 2. ควบคุมงานทางด้านเอกสาร ในแต่ละวันเพื่อความแม่นยำของสต็อกสินค้า 3. วางแผนส่งมอบสินค้าให้กับสาขา 4. ประสานงานกับทางสาขาในการจัดส่ง 5. ตรวจ...

บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 Position
Salary 25,000 - 27,000 บาท
20 Aug 18
3 . ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ / Products & Warehouse Directorรับสมัครด่วน !
1.งานคลังสินค้า 1.1 บริหารการจัดการคลังสินค้าคงคลัง 1.2 บริหารการจัดรับ-ส่งสินค้า 1.3 วางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคลังสินค้าและการจัดส่ง 1.4 ควบคุมดูแลตรวจสอบเอกสารทางด้านการ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 40,000 - 70,000บาท
20 Aug 18
4 . หัวหน้าสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป
1.ตรวจรับสินค้าและตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับ SPEC ที่สั่งซื้อ 2.เก็บรายละเอียดข้อมูลสินค้า งานเบิก-จ่ายและจัดเก็บสินค้า และลงข้อมูลบิลจัดส่งสินค้าต่างจังหวัด 3.ตรวจรับคืนสินค้า และ ดำเนินการคัดแยก ตามกร...

บริษัท เจ.ซี.เจ.จำกัด
2 อัตร
Salary 12,000-15,000
20 Aug 18
5 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
- ควบคุมดูแลบริหารการรับ-จ่ายสินค้าด้านคลังสำเร็จรูป - ควบคุมดูแลบริหารสินค้าคงคลัง - ควบคุมดูแล บริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้าคงคลัง - ควบคุมดูแล พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีการปฏิบัติงานอย่างมี...

กลุ่มบริษัท คอมมี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
20 Aug 18
6 . ผู้จัดการแผนกจัดส่งสินค้า รับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ควบคุม ดูแล กำกับระบบบริหารคลังสินค้าให้เป็นไปตามนโนบายและมีคุณภาพ ทั้งการรับเข้า การจัดเก็บ การเบิกจ่าย การตรวจนับ การ Check stock เป็น...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างหรือตามข้อตกลง
20 Aug 18
7 . Warehouse Management Bangna Srinakarin 30-35K
- วางแผน กำกับและประสานงานกิจกรรมทั้งหมดของ E-com ตลอดทั้งกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบบริการจัดจำหน่ายว่ามีความพึงพอใจต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยความถูกต้องและตรงเวลา - สร้าง...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
1 Position
Salary 30,000 - 35,000 บาท
20 Aug 18
8 . หัวหน้าแผนกจัดส่งและบริหารยานพาหนะ และพนักงานจัดส่ง
-บริหารการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า การรับสินค้าจากผู้ผลิต จัดทำแผนงานการรับส่งสินค้า ตอบสนองต่อการค้าขายของธุรกิจ โดยให้สอดคล้องกับจำนวนพาหนะที่มี ดูแลและจัดการพาหนะทั้งหมด ทั้งการบำรุงรักษา, ซ่อมแซม, กา...

บริษัท เกียรติทวีค้าไม้ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 18
9 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป - ประจำโรงงานลาดพร้าว 107รับสมัครด่วน !
1. การวางแผน ควบคุมดูแลการนำเข้าจัดเก็บ เคลื่อนย้ายและจ่ายออกสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 2. รายงานสรุปยอดคงเหลือสินค้าสำเร็จรูปประจำเดือน ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
20 Aug 18
10 . Branch Supervisor (จตุจักร)
- จัดงาน จัดเส้นทาง วางแผนการวิ่งรถในแต่ละวัน - ติดตามงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดตารางงาน เช็คเวลาเข้าออกงาน ควบคุมดูแลสมาชิกในทีม - ทำหน้าที่แคชเชียร์ เก็บ...

Flash Express
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18
11 . Branch Supervisor (ยานนาวา, พระราม 3)
- จัดงาน จัดเส้นทาง วางแผนการวิ่งรถในแต่ละวัน - ติดตามงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดตารางงาน เช็คเวลาเข้าออกงาน ควบคุมดูแลสมาชิกในทีม - ทำหน้าที่แคชเชียร์ เก็บ...

Flash Express
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18
12 . Branch Supervisor (บางแค)
- จัดงาน จัดเส้นทาง วางแผนการวิ่งรถในแต่ละวัน - ติดตามงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดตารางงาน เช็คเวลาเข้าออกงาน ควบคุมดูแลสมาชิกในทีม - ทำหน้าที่แคชเชียร์ เก็บ...

Flash Express
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18
13 . หัวหน้าคลังสินค้า
1.จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2.อนุมัติเอกสารเบิกจ่ายสินค้า เข้าออกจากคลังสินค้า 3.ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย 4.พ...

บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 18
14 . หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี)
-บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล -วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง -จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน -สรรหา และควบคุมการทำงานของพนักงานจ...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 Aug 18
15 . หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (ประดิษฐ์มนูธรรม4 ลาดพร้าว)
-บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล -วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง -จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน -สรรหา และควบคุมการทำงานของพนักงานจ...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 Aug 18
16 . หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (ถ.ประดิพัทธ์ เขตพระนคร)
-บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล -วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง -จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน -สรรหา และควบคุมการทำงานของพนักงานจั...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 Aug 18
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คนับสต็อกของเข้า-ออก - ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องสต็อก - ดูแลลูกน้อง - มีบุคคลค้ำประกันข้าราชการ C4 ขึ้นไป รัฐวิสาหกิจ เอกชน เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Aug 18
18 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
1. อบรมผู้ใต้บังคับบัญชาที่เข้ามาทำงานใหม่ ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 2. ปฎิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานที่ทางบริษัทขอรับรอง ISO 3. ปฎิบัติตามขั้นตอน,วิธีการ...

INTEQC Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร +ประสบการณ์
20 Aug 18
19 . Asst. Logistic Manager
- ตรวจสอบและอนุมัติการจัดส่งผลิตภัณฑ์ - ควบคุมดูแลกิจกรรมทุกอย่างภายในแผนกคลังสินค้าให้เป็นตามมาตรฐานและกรอบเวลาที่กำหนด - ควบคุมและบันทึกการรับเข้าและจ่ายของผลิตภัณฑ์ในทุกกรณี - บริหารจัดการสินค้า...

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 - 60,000 บ. + ค่าคอมมิชช้น
20 Aug 18
20 . หัวหน้าโลจิสติกส์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการจัดส่งน้ำดื่มสปริงเคิล ประจำคลังสินค้าบางพลี (รพ.บางนา 2) รับ 2 อัตรา ประจำคลังสินค้าพระราม 3 รับ 3 อัตรา ประจำคลังสินค้าทวีวัฒนา (ซ.สมาคมชาวปักษ์ใต้) รับ 2 อัตรา ประจำคลังสินค้าประ...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
10 กว่าอัตรา ประจำศูนย์กระจายสินค้า 14 แห่งทั่วกรุงเทพฯ
Salary 22,000 -24,000 บาท
20 Aug 18
  48 Positions      
Sort By 
Disability Jobs