JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  43 Positions      
Sort By 
1 . Store Leader
ภาพรวมของงาน เรียนรู้และเติบโตพร้อมไปกับการค้นหาศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่ Apple Store คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจค้าปลีกของเราอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ตรง และการให้คำปรึกษาในฐานะ...

Apple Inc.
17 Jun 18
2 . หัวหน้าสโตร์คลังหนังสือและคลังสินค้า
-บริหารและวางระบบจัดการคลังหนังสือของทางโรงเรียน -วางแผนควบคุมการเบิกจ่ายหนังสือและอุปกรณ์สำนักงาน -วางแผนจำนวนการสั่งซื้อหนังสือ -ควบคุมและตรวจนับสต็อกหนังสือ -แก้ปัญหาและดูและจำนวนหนังสือและของใ...

โรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา (O-PLUS)
1 Position
Salary 20,000ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
17 Jun 18
3 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายควบคุมการเดินรถรับสมัครด่วน !
- บริหารงานฝ่ายควบคุมการเดินรถ - จัดทำรายงานสถิติ

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Jun 18
4 . พนักงานแผนกคลังสินค้า(Warehouse)
แผนกคลังสินค้าเปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่ง - พนักงานรับ/จ่ายวัตถุดิบ 3 ตำแหน่ง - พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 2 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน - ตรวจเช็คและรับวัตถุดิบจากขนส่งสินค้า - แบ่งจ่ายวัตถุดิบตามเอกสารที่ฝ่...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
5 Position
Salary 11,300 บาท + O.T.
17 Jun 18
5 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
ลักษณะงาน - รับผิดชอบบริหารจัดการคลังสินค้า และดูแลการเบิกจ่ายวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตภายในฝ่ายผลิต/คลังสินค้า - จัดรถส่งสินค้า (พร้อมตรวจเช็คสินค้าทุกครั้งก่อนส่งมอบสินค้า) - ติดต่อประสานงานกับล...

บริษัท บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jun 18
6 . หัวหน้าคลังสินค้า/ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า
1. ควบคุมและบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าตามระบบ FIFO 2. ควบคุมและวางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด 3. บริหารจัดการงานทั่วไป 4. วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า 5. วางแผนและบริหารจ...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 อัตรา
16 Jun 18
7 . หัวหน้างานบริการจัดส่งน้ำดื่ม 18.9 L ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ) รับสมัครด่วน !
- ควบคุม/ปรับปรุงยอดส่ง, ยอดลูกค้า, จำนวนผู้ประกอบการให้เหมาะสมตามแต่สภาพการจัดส่งในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ - ควบคุม/ติดตาม/ตรวจสอบการบริการจ้ดส่งในขั้นตอนการจัดส่งประจำวัน, การจัดส่งลูกค้าใหม่, การเข...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตราเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
16 Jun 18
8 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง (ด่วน)
1. บริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ควบคุม ดูแล กำกับระบบบริหารคลังสินค้าให้เป็นไปตามนโนบายและมีคุณภาพ ทั้งการรับเข้า การจัดเก็บ การเบิกจ่าย การตรวจนับ การ Check stock เป็น...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างหรือตามข้อตกลง
16 Jun 18
9 . Inventory Supervisor (SAP)( Ladkrabang, BKK)รับสมัครด่วน !
80% Inbound & 20% Inventory 1.Inbound -Planning, monitoring, and coordinating with Nike LSP (Consolidator & Freight Forwarder) and shipping broker in order to ensure all shipments are released as pl...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
3 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 Jun 18

บริษัท เอเธนส์ อิเลคทริคอล โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
16 Jun 18
11 . ผุ้จัดการคลังสินค้า/โลจิสติกส์
1.ประสานงาน บริหารการจัดส่งสินค้าและคลังสินค้ารวมถึงประสานงานเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บและจัดส่ง อีกทั้งยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับขนส่ง/โลจิสติกส์(เป็นพิเศษ) 2.จัดทำแผนการส่งมอบสินค้าประจำเดือน ให้ทุกส่วนงา...

บริษัท ฮานาบิชิ อิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
16 Jun 18
12 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า (ประจำซ.พุทธบูชา 39)
1. วางแผนและพัฒนาระบบคลังสินค้า 2. ควบคุมจัดเก็บสินค้าในคลังให้เป็นระบบ 3. จัดสรรพื้นที่ในการเก็บสินค้า 4. อนุมัติเอกสารเบิกจ่ายสินค้าเข้าออกจากคลังสินค้า 5. ควบคุมดูแลการการรับ-จ่ายสินค้า และต...

digital2home (บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jun 18
13 . Transportation Manager
- Plan and supervise the shipments from production to the end-user - Schedule daily and weekly routes - Track orders using functional systems (e.g. barcodes and tracking software) - Monitor and rep...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
1 Position
Salary Negotiable
16 Jun 18
14 . หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า(ลาดพร้าว)
1.บริหารจัดการการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้า 2.วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง 3.ควบคุมการทำงานของพนักงานจัดส่ง 4.จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary N/A
15 Jun 18
15 . ผู้ช่วยคลังสินค้า
1.จัดเก็บสินค้าเข้าที่ให้ถูกต้อง 2.จัดสินค้าตามใบส่งสินค้าได้ถูกต้อง 3.ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนพื้นที่ปฎิบัตงานให้อยู่ใน สภาพสะอาดเรียบร้อย 4.จัดสรรพื้นที่ในการเก็บสินค้าให้เก...

บริษัท ไวน์ แอนด์ สปิริท เทรดดิ้ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
15 Jun 18
16 . หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พาเนล พลัส (สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.จัดการงานขนส่ง ททำงานระบบ Logistics 2.ดูแลควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในงานโลจิสติกส์ 3.ดูแลProcess improvement/vendor management(ทำสัญญาต่อรองราคา) 4.ทำLogistics Project

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
15 Jun 18
17 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป - ประจำโรงงานลาดพร้าว 107
1. การวางแผน ควบคุมดูแลการนำเข้าจัดเก็บ เคลื่อนย้ายและจ่ายออกสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 2. รายงานสรุปยอดคงเหลือสินค้าสำเร็จรูปประจำเดือน ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
15 Jun 18
18 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า 2. ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า 3. ควบคุมและจัดการสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย 4. ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดวางและจัดส่งสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่...

บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
15 Jun 18
19 . Warehouse Division Manager (คลังสินค้าหนองจอก)
• วางแผนในการควบคุมดูแล ขบวนการทำงานในคลังสินค้า Receiving/ Put away /Storage/Picking/Packaging ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ • บริหารจัดการการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าอย่างอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้...

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป
1 Position
15 Jun 18
20 . หัวหน้าคลังสินค้า
1. วางแผนและควบคุมระบบการจัดการภายในคลังสินค้า 2. บริหารจัดการกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการปฎิบัติงานของบริษัทฯ 3. บริหารการรับ-ส่ง สินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอ...

บริษัท ทีเอฟเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary 25,000 - 30,000 พิจารณาจากประสบการณ์
15 Jun 18
  43 Positions      
Sort By 
Disability Jobs