JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  33 Positions      
Sort By 
1 . Logistics Coordinator / เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า(Based at DC - Romklao)
Duties and Responsibilies: - Handle the delivery in Bangkok and Upcountry. - Coordinate and audit the outsourcing firm that serves freight our company. หน้าที่ และความรับผิดชอบ: - ดูแลการจัด...

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
18 Jan 18

บริษัท อินเตอร์ เน็ตเวิร์คทรานสปอร์ต จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
18 Jan 18
3 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบโลจิสติกส์ (สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.จัดการงานขนส่ง ททำงานระบบ Logistics 2.ดูแลควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในงานโลจิสติกส์ 3.ดูแลProcess improvement/vendor management(ทำสัญญาต่อรองราคา) 4.ทำLogistics Project

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jan 18
4 . Logistic OfficerUrgently Required !
- Handle import and export shipment job. - Coordinate with forwarding agent for booking sea and air space. - Coordinate with Shipping agent for clear import shipment - Coordinate with warehouse for...

Good Job Professional (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000-25,000 Bath
18 Jan 18
5 . Import – Export Sales Associate Urgently Required !
- Coordinate and arrange import - export shipment according to committed date in order to support customer requirement - Perform purchasing and sales activities for the on-going and new business - ...

Good Job Professional (Thailand) Co., Ltd.
1 Person
Salary Depend on experience
18 Jan 18
6 . ธุรการประสานงาน, เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆทางสายเรือ -จัดเตรียมงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง -ส่ง SI VGM คอนเฟิม DRAFT B/L -เขียนตอบ E-mail ภาษาอังกฤษ -ปฎิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

G.T.L LOGISTICS ( THAILAND ) Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป
18 Jan 18
7 . Logistics Officer
- Mainly support of logistic (Import process with FTA{Japan,China,Korea}, checking inventories, contacting oversea supplier by English) - Support Sales Team (Managing delivery products, preparing doc...

Ozu (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary above 25,000 Baht
18 Jan 18
8 . เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์และงานบริการ
- วางแผนงานจัดส่งสินค้า และบริการหลังการขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อนัดหมาย - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ - บริหารบุคลากรภายในแผนก รวมถึงเครื่องมือและ...

บริษัท ดินแดน เทคนิคอล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามที่ตกลงและประสบการณ์
18 Jan 18
9 . Operation Manager (ผู้จัดการปฏิบัติการขนส่ง)รับสมัครด่วน !
1.วางแผน ติดตาม และตรวจสอบแผนงานขนส่งให้สอดคล้องกับสินค้าและจำนวนเทรลเลอร์ 2.ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานการขนส่ง เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง 4.ติดต่อประสานงานกับบ...

บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 (ด่วน)
Salary รายได้รวม ( 30,000-42,000 บาท )
18 Jan 18
10 . Distribution Management Specialist
- บริหาร Outsource ในการ In-bound Logistics ร่วมกับหน่วยงานภายในของบริษัท เพื่อให้เกิดการวางแผน และกิจกรรม Fulfillment - ดำเนินการให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้วัสดุ, ความพึงพอใจของคู่ค้า เช่น Supplier ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Jan 18
11 . ผู้ชำนาญการฝึกอบรมการขับรถ (Driver Trainer)
1.จัดทำแผนการทดสอบขับรถและการฝึกอบรมประจำปี - เสนอแผนต่อผู้บังคับบัญชา 2.กำหนดรูปแบบการฝึกอบรม - กำหนดรูปแบบการฝึกอบรมการขับรถให้เป็นมาตรฐาน - จัดหาและจัดทำอุปกรณ์การอบรมให้เหมาะสมกับหลัก...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
12 . Sea Export Documentation Officer
- Co-ordinate with carrier/co-loader, customer, overseas office to move cargo as planned - Input shipment detail into UFS and Daily Planning Program - Issue shipping document and review correctness ...

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
18 Jan 18
13 . Logistics Officer
- Carry out customer’s purchasing orders - Key in customer's purchasing orders into the system - Handling and issuing Dispatch Note and/or Invoice for shipping - Handling Delivery Confirmation to c...

บริษัท จัดหางาน เอ-ลิงค์ จำกัด
2 Position
Salary 25,000-35,000 Baht (Depend on Experience)
18 Jan 18
14 . Senior Sales Executive
Develop new customers who require freight, shipping clearance and transport services Cold canvass/ Attend networking sessions/ exhibitions to get new leads Arrange appointments and meet customers in...

Dawn Shipping (Thailand) Co., Ltd
2 Position
Salary 30,000 to 40,000 THB + Commission (if any)
17 Jan 18
15 . Logistics Analyst (Romklao/Lradkabang)
• Manage and monitor closely for all end-to-end transactions of logistics service, ranging from Air, Ocean and Truck mode of transportation, Customs clearance, Warehouse management and Distribution Ce...

Schenker (Thai) Co., Ltd.
2 Position
Salary N/A
17 Jan 18
16 . เจ้าหน้าที่วางแผนงานขนส่ง (Planner)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับลูกค้าในการสั่งซื้อน้ำมัน/การจัดส่งไปยังลูกค้า 2.จัดทำรายงานการสั่งซื้อของลูกค้าให้บังคับบัญชารับทราบ 3.เข้าใจความตอ้งการของลูกค้าและจัดวิธีตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม 4....

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jan 18
17 . ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ/ผู้ชว่ยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการรับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ถูกต้อง ตรงเวลา เต็มจำนวนด้วยความปลอดภัย 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการขนส่งให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำ...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jan 18
18 . พนักงานขับรถขนส่ง
- ขับรถขนส่งสินค้า - รับผิดชอบดูแลรักษา บำรุงสภาพรถให้พร้อมใช้งานเสมอ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 7.00-16.00 น.

บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จำกัด
5 อัตรา
Salary รายได้รวม 12,000-15,000
17 Jan 18
19 . Customer Service
รายละเอียดงาน: • ดูแลและจัดการงานด้านขนส่งสินค้าภายในประเทศ • ประสานงานระหว่างโกดังสินค้าสองแห่ง เพื่อให้มีสต็อกเพียงพอ และสินค้าพร้อมขาย • รับเซลออร์เดอร์ และเตรียมข้อมูลให้กับโกดังเก็บสินค้า จัด...

บริษัท เจที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
17 Jan 18
20 . เจ้าหน้าที่ Logistics
1.แนะนำเส้นทางการขนส่ง อุปกรณ์ และความถี่ในการขนส่ง 2.ประสานงานและให้การสนับสนุนโลจิสติกส์เพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้านโลจิสต...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
4 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jan 18
  33 Positions      
Sort By 
Disability Jobs