JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  53 Positions      
Sort By 
1 . Sales Support
- ประสานงานระหว่าง Sales และลูกค้า - องค์กร ในการจัดทำเอกสารงานขายต่างๆ - ดูแลความสัมพันธ์ ระหว่างบริษัท - ลูกค้า - ดูแลลูกค้างาน ลอจิสติกส์ - ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าหลังการขาย

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
16 Jul 18
2 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลขนส่ง
- วิเคราะห์ข้อมูลราคา ค่าขนส่งของบริษัท - วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 18
3 . เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์โลจิสติกส์ (วังน้อย อยุธยา) TBL
- รับผิดชอบโครงการและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ - ติดตามการเปลี่ยนแปลงขั้นการทำงานต่างๆในองค์กร เพื่อใช้ในการทดสอบและพัฒนากระบวนการทำงาน - วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในงานขนส่งและคลังสิ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jul 18
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Logistic)
ดูแลการจัดส่งสินค้าให้ทันเวลาและประหยัด ตรวจสอบเรื่องสินค้าชำรุด เสียหาย ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้าจนถึงขั้นตอนการรับสินค้าของทางดีซี เพื่อทำรายงานแจ้งให้ทราบถึงปริมาณสินค้าที่ชำรุด เสียหาย ประส...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 Jul 18
5 . เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
1.วางแผนภาพรวมการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า 2.ควบคุมต้นทุนขนส่งแต่ละช่องทาง 3.ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆเพื่อให้การจัดส่งมีประสิทธิภาพ

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 18
6 . พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง รับสมัครด่วน !
1. update และ ตรวจสอบ Stock สินค้าในระบบงานคลัง 2. รับ Order จากฝ่ายขาย 3. เตรียมสินค้ารอเบิก / ส่ง 4. จัดหาขนส่ง และประสานการจัดส่ง 5. จัดทำเอกสารเบิก / ส่งสินค้า 6. ประสานฝ่ายขายเพื่อสรุปยอดออก...

บริษัท บาก้า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
16 Jul 18
7 . เจ้าหน้าที่ติดตามยานพาหนะ GPS (ประจำสำนักงานใหญ่บางนา กม.4.5) **เข้ากะได้
1. วิเคราะห์และตรวจสอบเส้นทาง GPS และกล้อง CCTV 2. จัดทำแผนที่จุดอันตราย จุดห้ามเข้า จุดห้ามจอก ฯลฯ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 3. จัดทำรายงานประจำวันและประจำเดือน เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 4. ออ...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 18
8 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ประจำหน่วยงานบางนา กม.19)
- วางแผนและปฏิบัติงานในการสั่งจ่ายงาน ให้เป็นไปตามปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานเพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่พนักงานขับรถ

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 18
9 . เจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากรทางเรือรับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานลูกค้า -คีย์ใบขนสินค้าขาเข้า -จัดชุดเอกสาร Completed set ให้ลูกค้า -Scan เอกสาร Completed set เข้าระบบ Record CTI -เปิด Jobในระบบ Sysfreight, -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000 - 16,000 บาท
16 Jul 18
10 . Logistic Officer (Document)รับสมัครด่วน !
- To participate the manufacturing plans such as MSS,MPS, Capacity Plannign - To implement and make the good control related to the manufacturing plan. - To follow up the activities which are made b...

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
Salary 16,000 - 25,000
16 Jul 18
11 . เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (Logistics Officer)
- ควบคุมดูแลการจัดเก็บสินค้า - ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามกำหนด - นัดคิวลูกค้าในการจัดส่งสินค้า - ช่วยขนย้ายหรือเคลื่อนย้ายสินค้าในโชว์รูม

บริษัท ลิฟวิ่ง เอเลเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
16 Jul 18
12 . ธุรการจัดส่ง (ประจำสำนักงานหลานหลวง)
-บริหารจัดการจัดส่ง- 1. งานด้านเอกสาร จัดคิวงาน ทำงานธุรการจัดส่ง รู้ช่องทางประสานงานกับบริษัทขนส่ง 2. ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานของพนักงานจัดสินค้าจัดส่ง / พนักงานขับรถสินค้า / พนักงานติดรถส่งสินค้า...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
16 Jul 18
13 . Officer
- Coordinating with other department - Messengers coordination - Financial documents preparing - Invoice issuing

Mitsubishi Logistics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary Negotiable
16 Jul 18
14 . Warehouse Supervisor
1.Supervisor and advisor for forklift team and checker team 2.Good planning for operation works with the target time 3.Control warehouse inventory and monthly stock take report.

Mitsubishi Logistics (Thailand) Co., Ltd.
Latkrabang Industrial Bangkok
1 person
16 Jul 18
15 . Customer Service (พนักงานคีย์ใบขนสินค้า)
ตรวจสอบเอกสาร INVOICE & PACKING LIST คีย์ใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก และประสานงานกับลูกค้าและคนขับรถ

บริษัท ซีกัลล์ โลจิสติกส์ ซัพพลายเชน จำกัด
2 Position
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
16 Jul 18
16 . หัวหน้าส่วนขนส่ง
1.วางแผนงานและบริหารจัดการในการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า 2.วางแผนพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยเป็นไปด้วยความถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยมีต้นทุนที่เหมาะสม 3.สร้า...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 18
17 . Supervisor, Cross Border ( ลาดกระบัง )
Key Responsibility: • Make advance booking with sub-contractor, trucking on trade lane strategy, carrier (shipping line, airline) • Coordinate and monitor Vendor/Sub-Contractor Trucking • Handle ...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
1 position
Salary ตามประสบการณ์
16 Jul 18
18 . Senior Planning Staff
1.To supervise and direct the planning team as management order and support management. 2.To supervise and control the Shipment plan for customer. 3.To make report & analysis report of planning Depa...

MITSUBISHI CORPORATION LT (THAILAND) CO., LTD.
1 Position
16 Jul 18
19 . Customer Support staff
1.To make daily report to superior 2.Daily contact with dealer 3.To manage time of delivery and special request

MITSUBISHI CORPORATION LT (THAILAND) CO., LTD.
2 Position
16 Jul 18
20 . Sales and Marketing (Rama 9)
Job description: - Perform various Marketing Tasks such as Telephone Sales, Preparing, Sending and Follow Up on Sales Quotations. - Make Sales appointments which initially can be accompanied by Su...

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 - 20,000
16 Jul 18
  53 Positions      
Sort By 
Disability Jobs