JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  214 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-เบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร -สรุปรายงานการรับ-ส่งสินค้าในแต่ละวันให้ผู้บังคับบัญชา -บริหารจัดการพื้นที่ในคลังให้เพียงพอต่อการจัดเก็บ -ตรวจสอบสต็อคคงเหลือทุกวัน -ดูแลความปลอดภัยของสถานที่...

บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด
1 Position
Salary 10,000ขึ้นไป
18 Jun 18
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( Warehouse Officer )
- การตรวจเช็คสินค้า การจัดเก็บสินค้า การรับสินค้า กระจายสินค้าให้กับแผนกต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน - ดูแลระบบคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบการเบิกจ่ายของข้อมูลสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อสรุปยอ...

บริษัท เอส 39 ฟิช มาร์เกต จำกัด
1 Position
Salary 12,000 - 20,000
17 Jun 18
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนเติมเต็มคลังสินค้า TBL
- ควบคุมและวางแผนประมาณการรับสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขายตามปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ - ติดตามและประสานงานกับเจ้าหน้าที่วางแผนส่วนภูมิภาค เพื่อให้แนวทางการวางแผนเป็นไปในท...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jun 18
4 . เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางการจัดส่งสินค้า (TT/CV/HORECA) TBL
- จัดทำข้อมูล และรวบรวมปัญหาการบริหารคลังสินค้าและขนส่ง ของลูกค้าในกลุ่มช่องทางจัดจำหน่าย (TT/CV/HORECA) - เสนอแนะมาตรฐานการทำงาน ตลอดจนการตรวจวัดและควบคุมประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้าและขนส่ง แก่ฝ่...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jun 18
5 . ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า (คลังสินค้าขอนแก่น,บุคคโล) TBL
- ทำการสำรวจข้อมูล ลักษณะปัญหาที่เกิดจากกระบวนการทำงาน - ใช้กระบวนการความรู้ทางด้านวิศวกรรมในการวิเคราะห์ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้น - นำความรู้ทางด้านวิศวกรรมค้นหาวิธีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง - มีการสร้...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jun 18
6 . เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า / พนักงานจัดส่งสินค้า
1. ควบคุมการจัดเรียงสินค้าขึ้นรถ และจัดเรียงสินค้าในรถ 2. จัดส่งสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 3. ตรวจสอบการจัดเก็บเงินสดและคูปองแลกน้ำดื่มให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
17 Jun 18
7 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำสำนักงานบุคคโล กรุงเทพมหานคร)
1. บริหารจัดการสินค้าอุปกรณ์ส่งเสริมการขายและอุปกรณ์ในการทำงาน ฯลฯ ให้เพียงพอต่อการทำงาน 2. ควบคุมการเบิกจ่าย และรับคืนสินค้า ฯลฯ ให้ถูกต้อง 3. จัดทำรายงานจำนวนคงเหลือประจำวัน และบันทึกข้อมูลลงในร...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
17 Jun 18
8 . Production Supervisor (ประจำศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย)
-ดูแลเครื่องจักรสำหรับการบรรจุผักและผลไม้ -ควบคุมและตรวจการบรรจุหีบห่อผักและผลไม้ให้เป็นไปตามมาตราฐาน -จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน และ ประจำปี

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jun 18
9 . พนักงานเคลื่อนย้ายสินค้า /Loader ประจำสาขาแจ้งวัฒนะ
ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมสินค้าเพื่อรอการส่ง ประกอบด้วยการจัดเก็บภาชนะที่มีสินค้าอยู่ภายใน การเคลื่อนย้ายสินค้า หรือภาชนะที่พร้อมให้จัดส่งไปยังจุดโหลดสินค้า การตรวจสอบยืนยันคุณภาพขอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
17 Jun 18
10 . พนักงานควบคุมคุณภาพ /QC ประจำศูนย์กระจายสินค้าแจ้งวัฒนะ
ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าก่อนทำการจัดส่งให้แก่ลูกค้า ประกอบด้วยการตรวจสอบชนิด ปริมาณ และคุณภาพของสินค้า ให้ถูกต้องตรงตามคำสั่งซื้อของลูกค้า รวมไปถึงการตรวจสอบยืนยั...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
17 Jun 18
11 . พนักงานธุรการ Document & CC
ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบนการจัดการเอกสาร และข้อมูลท่จำเป็นในการทำงาน ประกอบด้วย การจัดทำเอกสารใบรับเงิน ใบปรับหนี้ การโอนย้ายสินค้า การติดตามสถานะสินค้า และการจัดทำรายงานต่างๆรวมไปถึงบริหาร และส...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
17 Jun 18
12 . พนักงานหยิบสินค้า /Picker ประจำศูนย์กระจายสินค้าแจ้งวัฒนะ
-ทำหน้าที่ตรวจคุณภาพ และจัดชุดสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า -วางแผนทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ ภายในคลังสินค้าเพื่อการบริหารสต๊อคสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
17 Jun 18
13 . พนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย /วังน้อย
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้ ควบคุมสต็อคสินค้า - ดำเนินการร่วมกับพนักงานตรวจรับสินค้า - ทำงานร่วมกับผู้จัดการแผนกอาหารสดในการจัดแผนผัง/การจัดวางสินค้า/การจัดการพื้นที่ภายในห้า...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
17 Jun 18
14 . Operations Expert
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าคงคลัง คุณทราบถึงความพึงพอใจของการได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Apple ดียิ่งกว่าใคร ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจเช่นเดียวกับคุณ ...

Apple Inc.
17 Jun 18
15 . พนักงานคลังสินค้า
เช็คสตอกสินค้า ทั้งรับของเข้าคลัง และจ่ายสินค้าออกจากคลัง รับผิดชอบเช็คสินค้าตามใบส่งสินค้าถูกต้องแม่นยำ

บริษัท เอส.แอนด์ เอ็น. เทรดดิ้ง จำกัด
1 Position
Salary 10,000-12,000
17 Jun 18
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ เจ้าหน้าที่สโตร์รับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - ดูแลงานด้านจัดซื้อสินค้า, วัตถุดิบของสาขาต่างๆ - งานด้านเอกสารใบ PO, PR, เอกสารการเบิกของ - ประสานงานกับสาขาต่างๆในการสั่งซื้อสินค้า, และวัตถุดิบ - งานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 18
17 . พนักงานแผนกจัดสินค้า
-จัดเตรียมสินค้าให้ถูกต้องตามใบให้พร้อมส่งสินค้า -คีย์ข้อมูล และจัดทำข้อมูลการจัดส่งพร้อมทำรายงาน

บริษัท ทีเอ็มซี ออโต้เวิร์ค จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jun 18

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
17 Jun 18
19 . พนักงานคลังสินค้า
1. กระจายสินค้า ตรวจเอกสารใบเบิก ประสานงานสาขา 2. บันทึกข้อมูลในระบบ 3. จัดส่งเอกสาร/สินค้า

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000-15,000
17 Jun 18

บริษัท สยามพารากอนรีเทล จำกัด ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป
หลายอัตรา
Salary 14,000 บาทขึ้นไป (มีโอที+โบนัสและเงินปรับประจำปี)
17 Jun 18
  214 Positions      
Sort By 
Disability Jobs