JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer

Province Job(s)
Bangkok 44,389
Nakhon Pathom 1,866
Nonthaburi 4,146
Pathum Thani 3,808
Samut Prakan 7,626
Samut Sakhon 2,788
> 100 Job(s)
51 - 100 Job(s)
21 - 50 Job(s)
6 - 20 Job(s)
0 - 5 Job(s)
  23,595 Positions      
Sort By 
1 . Finance analyst Supervisor
1.ควบคุมและติดตามการจัดทำงบประมาณโครงการแต่ละโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2.เปรียบเทียบงบประมาณและรายงานต่อฝ่ายบริหารและหน่วยธุรกิจ 3.ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้าน...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
2 . Sales Engineer
- เข้าพบลูกค้าเพื่อขายสินค้าของบริษัทฯ - มองหาลูกค้าใหม่และโอกาสทางการขาย - วิเคราะห์ตลาดและมองแนวโน้มทิศทางของตลาด - สรุปและปิดการขายได้

บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง+คอมมิสชั่น
27 Jun 19

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 อัตรา
27 Jun 19
4 . Web Developer
-พัฒนา Web Application ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Front-end)- (Back-end)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
27 Jun 19

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
5 อัตรา
27 Jun 19

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3 อัตรา
27 Jun 19

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
27 Jun 19
9 . ช่างแอร์,ตู้เย็น,เครื่องซักผ้า ประจำศูนย์บริการ LG สาขาสมุทรปราการ
ช่างแอร์,ตู้เย็น,เครื่องซักผ้า ประจำศูนย์บริการ LG สาขาสมุทรปราการ

บริษัท สหเทคโน เซอร์วิส (2017) จำกัด
2 อัตรา
Salary 11,000 - 17,000 บาท
27 Jun 19
10 . พนักงานบริการลูกค้า บริการทางโทรศัพท์และการตลาด
1.ต้องรับลูกค้า 2.ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง ติดต่อบุคคล 3.รับข้อร้องเรียน และความคิดเห็นต่างๆ 4.แคชเชียร์

Deep & Harmoncare IVF Center (Thailand) Co.,Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
11 . เภสัชกร
1. ควบคุมดูแลการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 2. ควบคุมกำกับดูแลงานบริบาลทางเภสัชกรรม 3. มีการควบคุมกำกับสต็อคยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4. ควบคุม กำกับ ติดตาม ระบบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและเป้าหมายขององ...

Deep & Harmoncare IVF Center (Thailand) Co.,Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
12 . ช่างอิเลคโทรนิค ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์
1.บำรุงดูแล ซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์อิเลคโทรนิค 2.วิเคราะห์หาสาเหตุวิธีการป้องกันและซ่อมแซมแผงวงจรอิเลคโทรนิค 3.จัดทำบันทึกเกี่ยวกับการซ่อมแซมต่างๆและวิธีแก้ไขป้องกัน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Deep & Harmoncare IVF Center (Thailand) Co.,Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
13 . ธุรการจัดซื้อ
เปิด PO ตัดสต๊อก น้ำมัน,วัสดุ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประโยชน์การโยธา
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary 10,000-12,000
27 Jun 19
14 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.วางแผนการตลาดรวมทั้งกลยุทธ์ให้แก่บริษัทและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2.ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย 3.จัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 4.ขยายฐานล...

บริษัท โรงงานสมุดแสงรุ้ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1. ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า, ฝ่ายขาย และหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท 2. จัดทำใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ดูแลงานด้านเอกสารฝ่ายขาย ประสานงานและจัดทำรายงานต่างๆ 4. ประสานงาน...

บริษัท โรงงานสมุดแสงรุ้ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
16 . พนักงงานคลังสินค้า
- ตรวจรับสินค้าเข้าคลัง จัดเก็บและดูแลสินค้าภายในคลัง - จัดเตรียมสินค้าตามใบสั่งงาน - ประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง - จัดทำรายงานบันทึกรับ-เบิกจ่ายสินค้าภายในคลัง - ดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนสินค้...

บริษัท โรงงานสมุดแสงรุ้ง จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
17 . ช่างพิมพ์ ระบบ OFFSET (ด่วน)
- ควบคุมเครื่องจักรในการพิมพ์งาน ระบบ OFFSET - รับผิดชอบดูแลเรื่องความสะอาดของเครื่องจักรและบริเวณโดยรอบ - บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในความรับผิดชอบ - ประสานงานกับทีมวางแผนการผ...

บริษัท โรงงานสมุดแสงรุ้ง จำกัด
2 Position
Salary 15,000+
27 Jun 19
18 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุง ปรับปรุง เครื่องจักรในโรงงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ - ลดการ breakdown ของเครื่องจักร - ควบคุมการสต็อกอะไหล่

บริษัท โรงงานสมุดแสงรุ้ง จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
27 Jun 19
19 . Android Application Developer
เขียน Application Android บน Android Mobile / Table

PSI Corporation Co.,Ltd.
1อัตรา
Salary 45,000-50,000 บาท
27 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า เครื่องจักร อาคาร และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น 2. แก้ไข ซ่อมแซม...

บริษัท พรีม่าแฮม ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
  23,595 Positions      
Sort By 
Disability Jobs