JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer

Province Job(s)
Bangkok 45,469
Nakhon Pathom 1,786
Nonthaburi 4,153
Pathum Thani 3,840
Samut Prakan 7,793
Samut Sakhon 2,821
> 100 Job(s)
51 - 100 Job(s)
21 - 50 Job(s)
6 - 20 Job(s)
0 - 5 Job(s)
  23,780 Positions      
Sort By 

Fujikura Electronics Co., Ltd. (Thailand) โรงงาน1
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 Position
20 Jun 19

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jun 19
3 . หัวหน้าแผนกขาย (โซนเพชรเกษม 81) สายงานขายรับสมัครด่วน !
- ดูแลควบคุมทีมงานขายและเป็นที่ปรึกษา, ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ - ประสานงาน, ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jun 19
4 . พนักงานรายวัน ประจำสำนักงานใหญ่
- พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน - จ่ายเช็ค ,ทำเอกสารการเงิน ,เดินเอกสาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jun 19
5 . หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์(สายงานสนับสนุน1)
บริหารงานหมู่บ้านจัดสรร ควบคุมดูแลบริษัทคู่สัญญา, รปภ., แม่บ้าน, คนสวน บริหารงานบริการหลังการขาย งานรับเรื่องแจ้งซ่อม งานจัดเก็บค่าสวนกลาง งานบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี งานติดต่อราชการต่างๆ ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jun 19

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 Jun 19
7 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
วางแผนการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ , วางแผนการฝึกอบรมพัฒนา , วางแผนงานบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ , มีความรู้ทางกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ , ดูแลงานธุรการสำนักงานทั่วไป , งานอื่น...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่การเงิน / แคชเชียร์ (ด่วน)รับสมัครด่วน !
- รับชำระค่าซ่อมรถยนต์จากลูกค้าที่นำรถเข้ามาซ่อมในศูนย์บริการ - ออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า - จัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ (ประจำสำนักงานใหญ่บางบัวทอง)
1.วางแผนออกแบบและดำเนินการโครงการงานตกแต่งภายในแต่ละโครงการ 2.ผลิตงานออกแบบตกแต่งภายในแนวความคิดดีไซน์ที่หลายหลายและตรงตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการ 3.ขึ้นแบบ Drawing เป็นภาพ Perpective และนำเสนอแนวความค...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
Salary 15,000-20,000 บาท
20 Jun 19
10 . พนักงานส่งเอกสาร/Messengeรับสมัครด่วน !
- เก็บเงินและเช็ค และวางบิลของบริษัท - นำเช็คเเละเงินสดฝากเข้าธนาคาร - นำ book bank ปรับยอดทุกวัน - นำส่งเอกสารต่างๆ - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

D.K. PRINTING CO.,LTD.
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jun 19
11 . ช่างตัดกระดาษ เครื่องโพล่า (Polar 115 EM) รับสมัครด่วน !
1. ตัด เตรียมกระดาษ ตามใบสั่งงานรายวัน 2. ตัดกระดาษเข้าแท่นพิมพ์/แท่นพับ 3. ตัดเจียนหนังสือ ฯลฯ 4. ประสานงานกับ stock

D.K. PRINTING CO.,LTD.
1 Position
Salary ตามตกลง (รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท)
20 Jun 19
12 . Sale Coordinatorรับสมัครด่วน !
- ประสานงานขายกับลูกค้าและแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการเรื่องเอกสารการขาย - งานเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

D.K. PRINTING CO.,LTD.
4 Position
Salary 14,000-20,000
20 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
-จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ปิดงบการเงินรายเดือน-รายปี -จัดทำบัญชีลูกหนี้ -บันทึกบัญชีรับชำระ-ตัดลูกหนี้ -กระทบยอด Bank Statement -ทำรายงาน Aging ลูกหนี้ -ทำเอกสารวางบิล+รับเช็ค ติดตามทวงห...

บริษัท เอสทีเอส คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 บาทหรือขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
20 Jun 19
14 . Sales Representative
- Sales achievement according to target - Seek more market potential and increase market growth - Providing product information to customers - Submits reports to his/her superior in timely manner...

U2Bio(Thailand) Co.,Ltd.
1 position
Salary Negotiable
20 Jun 19
15 . พนักงานธุรการ
- ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
20 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.สั่งซื้อวัตถุดิบให้ตรงความต้องการ และส่งตรงตามเวลาที่กำหนด 2.เปรียบเทียบราคาสินค้าจากซัพฯหลายๆที่ เพื่อให้ได้ราคาที่ถูกและดีที่สุด 3.หาซัพฯเจ้าใหม่ 4.ประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ 5.งานอื่นๆที่...

บริษัท เทสตี้ชาบู จำกัด
1อัตรา
Salary 15,000+++
20 Jun 19
17 . ผู้ช่วยดีเทล
- ส่งและติดตามงานตัวอย่าง RED SEAL , GREEN SEAL จากลูกค้า - ติดตามรายละเอียดงาน รวบรวมเก็บข้อมูล สรุปและรายงาน - เตรียมเอกสารและรายละเอียด ในการประชุมเปิดแบบ - เก็บรวบนวมเอกสารจากงาน FINAL - เก็บ...

บริษัท เอ พี แฟชั่น จำกัด
1 Position
Salary 12,000-15,000
20 Jun 19
18 . อะไหล่ (ศูนย์รถยนต์เอ็มจี)รับสมัครด่วน !
งานอะไหล่ - เปิดจ็อบขายอะไหล่หน้าร้าน - ทำการสั่งซื้ออะไหล่ ,ตรวจนับ ,จัดเก็บ ดูแลเอกสารการเบิกจ่าย การประสานงานกับ บริษัท เอ็ม จี เซลส์ (ประเทศไทย) และรวมถึงลูกค้า(อะไหล่) - ทำรายงานอนุมัติกา...

บริษัท เซควอญ่า หลักสี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 - 16,000 บาท (มี Incentive ต่างหากได้ทุกเดือน)
20 Jun 19
19 . พนักงานขับรถขนส่ง
1.ขับรถส่งสินค้า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 2.ดูแลสินค้าที่นำส่ง ไม่ให้ชำรุด 3.รับผิดชอบเอกสาร (บิล) ส่งสินค้าและต้องให้ลูกค้าลงชื่อรับสินค้า 4.ดูแลรถที่ขับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ

บริษัท เอแอนด์พี สยาม นีโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่ขาย
1. รับผิดชอบในการกระจายสินค้าของบริษัทให้ครอบคลุมในพื้นที่ ที่ตัวเองรับผิดชอบ 2. เข้าพบลูกค้าเพื่อติดตามเรื่องของการขาย การกระจายสินค้าของบริษัท ตลอดส่งเสริมการตลาดให้บรรลุ ผลสำเร็จเป้าหมายขององค์กร ...

บริษัท เอแอนด์พี สยาม นีโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary 30,000-50,000
20 Jun 19
  23,780 Positions      
Sort By 
Disability Jobs