JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  15,081 Positions      
Sort By 
1 . Sales Engineer วิศวกรฝ่ายขาย-โครงการ/โรงงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพและต่างจังหวัดรับสมัครด่วน !
- วางแผนเข้าพบลูกค้าเสนอขายสินค้าโครงการ โรงงาน แหล่งอุสาหกรรม - ประสานงานขายให้ไปตามเป้าหมายที่ได้รับ และหาลูกค้าใหม่ - ดูแลความเคลื่อนไหวของยอดขาย ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ย...

เครือ ซี.อาร์.กรุ๊ป
3 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง / พิจาณาจากประสบการณ์พิเศษ
20 Jul 18
2 . Sales Dealer เขตกรุงเทพและต่างจังหวัดรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบดูแลกลุ่มลูกค้า,ยอดขาย รวมทั้งออกตลาดเพื่อหาลูกค้าใหม่ๆ -ติดตามลูกค้าทั้งรายเก่ารายใหม่ และบริการลูกค้าหลังการขาย -ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย -วางแผนการขายในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบของตัวเอ...

เครือ ซี.อาร์.กรุ๊ป
4 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000 (ยังไม่รวมรายได้อื่นๆ และ Commision)
20 Jul 18
3 . ธุรการประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- พิมพ์บิล / รับออเดอร์ - รับเรื่องผู้แทน - ลูกค้า - ประสานงานด้านข้อมูลต่าง ๆ - ตรวจนับสต็อคสินค้า - ฯลฯ

บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามข้อตกลง
20 Jul 18
4 . ธุรการสำนักงาน
1.) ดูแล รักษา ทรัพย์สินที่เป็นส่วนสำนักงาน อาคาร สถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ภายในทุกสำนักงาน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเรียบร้อย 2.) จัดหา จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานให้เพียงพอ 3.) ดูแลและจัด...

บริษัท ส่งเสริม ทรานเซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
20 Jul 18
5 . เลขานุการผู้บริหาร
1.) รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของผู้บริหาร อาทิ จัดการงานเอกสาร,การทำรายงาน, ติดต่อประสานงานนัดหมายต่างๆ, ร่างหนังสือและจดหมาย 2.) รับผิดชอบการเดินทางของผู้บริหาร อาทิ การจองตั๋วเครื่องบิน, การจองที...

บริษัท ส่งเสริม ทรานเซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary ตามบุคคลิกภาพและความสามารถ
20 Jul 18
6 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ปฎิบัติงาน วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 11.00-19.30 น. สำหรับตำแหน่งงานนี้มีสถานที่ปฏิบัติงาน คือ เอสพลานาค รัชดาภิเกษก

บริษัท เอ็มพลัส ซี พี จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 18
7 . Call Center (สายด่วนกรมทางหลวง 1586) ภาคภาษาอังกฤษรับสมัครด่วน !
เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทาง

บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด
8 อัตรา
Salary 25,000 ขึ้นไป
20 Jul 18
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
•จัดทำสถิติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต •จัดทำรายงานการวิเคราะห์ธุรกิจ •ประสานงานกับต่างประเทศเรื่องสถิติ และการประกันชีวิต •ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและบริษัทสมาชิก •ประสานงาน...

บริษัท จัดหางาน เมโทรซอร์ส จำกัด
1 อัตรา
20 Jul 18
9 . พนักงานธนาคาร (มีใบอนุญาตขายประกัน)
- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อขยายโอกาสการเป็นที่ปรึกษา - นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคาร อาทิเช่น - เงินฝากสินเชื่อ - ประกันชีวิต - กองทุนรวม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาค...

บริษัท จัดหางาน เมโทรซอร์ส จำกัด
100 อัตรา
Salary 20,000
20 Jul 18

STS GROUP
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 18
11 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย วิสัยทัศน์ ผลงานและกิจกรรม - ดูแลเนื้อหารูปภาพข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ - ถ่ายภาพ และวิดีโอ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

STS GROUP
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 18
12 . Programmer
1.รับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมาย จากบริษัทฯ มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) PHP หรือ C#.net หรือ Java หรือ Web services 2.ดูและพัฒนาระบบให้กับหน่วยงานราชการหรือเอกชน 3.หยุดเสาร์-อาทิตย์...

บริษัท ทรีวิว จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง / ประสบการณ์
20 Jul 18
13 . Marketing Senior Officer / Marketing Supervisor (FMCG or Food Industry) รับสมัครด่วน !
1 ) Responsible for creating and imlementing marketing plan and compete in market in terms of product , price , place, and promotions 2.) Analyze market , competitors , and customers via market surv...

Food People Recruitment Co., Ltd.
2 อัตรา เท่านั้น
Salary 30,000 - 40,000 หรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
20 Jul 18
14 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
1. เผยแพร่หรือโฆษณาข้อมูลสินค้า และบริการข่าวสาร กิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทาง Social Media (Facebook , Google, YouTube , Line@). 2. มีความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหาใหม่ๆ (Content) เพื่อโฆษณาประชาสัมพั...

บริษัท ทรีวิว จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 35,000 บาท
20 Jul 18
15 . International Sale
1) วิเคราะห์สภาพตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย สังคมและวัฒนธรรม ของประเทศเป้าหมาย (ASEAN) 2) วางแผนการเจาะตลาดของประเทศที่เลือก โดยพัฒนาหรือปรับปรุง สินค้าให้เหมาะกับตลาดเป้าหมาย ตั้งราคา เลือกช่องทางการต...

บริษัท ดีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ต่อรองได้
20 Jul 18
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานการสั่งซื้อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 2. คัดเลือก Supplier เพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ 3. ตรวจเช็คพิกัดศุลกากรและกฎระเบียบการนำเข้าของวัตถุดิบแต่ละชนิดก่อนทำการสั่งซื้อ 4. ตรวจเช...

บริษัท ทรีวิว จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000 - 25,000
20 Jul 18
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป / ธุรการบัญชี (ด่วนมาก)
1. ตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้ต่าง ๆ 2. บันทึกรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัท 3. ตรวจสอบ รวบรวม จัดเก็บ เอกสารใบกำกับภาษีและรายงานภาษีซื้อประจำเดือน 4. ตรวจสอบ รวบรวม จัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน ...

บริษัท ทรีวิว จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
20 Jul 18
18 . พนักงานขับรถ
1.ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ตรวชเช็คสภาพเครื่องยนต์และเอารถเข้าตรวจเช็คให้พร้อมใช้งาน 3.ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ให้อยู่สภาพที่ดีต่อการใช้งาน

บริษัท ดีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000 บาทขึ้นไป
20 Jul 18
19 . Graphic Design Urgently Required !
- ทำงานด้านกราฟฟิค ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โลโก้ รีทัชรูป ตกแต่งรูป - ออกแบบบูธ Display Exhibit - ออกแบบภายใน- ภายนอกตึกโดยจำลอง 3D - ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ - ออกแบบ Artwork ต่างๆ

บริษัท ทรีวิว จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 24,000 บาท
20 Jul 18
20 . ช่างประจำอาคาร (IT) ประจำสถาบันเสริมความงามเดอมาสเตอร์รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงทั่วไป ล้างแอร์ เดินสายไฟ ซ่อมคอมพิวเตอร์ งานระบบเน็ตเวิร์ค Lan ในสำนักงาน และงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

กลุ่มบริษัทในเครือ LOTUS BEDDING GROUP
1 อัตรา
Salary ตามตกลง/ตามความสามารถผลงานและประสบการณ์/ต่อรองได้
20 Jul 18
  15,081 Positions      
Sort By 
Disability Jobs