JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker

> 100 Job(s)
51 - 100 Job(s)
21 - 50 Job(s)
6 - 20 Job(s)
0 - 5 Job(s)
  1,490 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถยก (โรงงานลพบุรี)
- ขับรถยกเคลื่อนย้ายสินค้าภายในโรงงาน - ดูแลรักษารถยกเบื้องต้น

Shera Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary รายได้รวม 530 บาท / วัน
20 Jan 19
2 . Process Engineer - Boiler (Lopburi Plant)
Purposeful function Control the process check the grinding process. To be effective prioritize work. Developed in and check the quality of produce. Effective and maintenance and adoption of TPM to ...

Shera Public Company Limited
2 Position
Salary Negotiable
20 Jan 19
3 . Maintenance Engineer ME, EE, SCADA (ลพบุรี)
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน - วางแผนงานซ่อมบำรุง PM และ TPM , SCADA - ระบบการจัดเก็บ Spare Part - ดูแลพนักงานภายในทีมงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Shera Public Company Limited
4 Position
Salary Negotiable
20 Jan 19
4 . ผู้จัดการสาขา ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสาสุพรรณบุรี)
- วางแผนทำการตลาดและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ - วางแผนสร้างและรักษารายได้ของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย - แนะนำคอร์ส เพื่อวางแผนการเรียน และเก็บข้อมูลนักเรียน - ดูแลและตรวจสอบมาตรฐานการให้บริกา...

LearnBalance Group
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์ + คอมมิชชั่น
20 Jan 19
5 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ(ด้านเคมี)
- ดูแลงานด้านระบบควบคุมคุณภาพ - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้่อง - ควบคุมดูแลพนักงานให้ทำตามมาตรฐานระบบที่วางไว้ - บริการงานตามนโยบายของบริษัท - และดูแลงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ทำ...

บริษัท พรีเมียร์ แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Jan 19
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน
1. ดูแลส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ทำงานจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น ส่ง resume ทางเว็บ jobthai หรือ premierdiarypro@gmail.com

บริษัท พรีเมียร์ แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jan 19
7 . พนักงานขับรถบรรทุกรับสมัครด่วน !
• ขับรถส่งสินค้าตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
30 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
20 Jan 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
• บริหารวางแผน ควบคุมวิเคราะห์ และดำเนินการด้านการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ, อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และมีประสิท...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 25,000 บาท ขึ้นไป
20 Jan 19
9 . เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ / พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ • ควบคุมคุณภาพสินค้าและขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานคุณภาพที่บริษัทฯกำหนด • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย พนักงานตรวจสอบคุณภาพ • ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิต...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
20 Jan 19
10 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
1.จัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้มีความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เช่น ISO9000, GMP/HACCP, BRC,IFS, Halal, Kosher และตามข้อกำหนดของลูกค้า 2.ดูแลการควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ รวมถึงประสานงานการปรับปรุงเอ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jan 19
11 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1.รับและต่อโทรศัพท์ ให้แก่หน่วยงานที่ร้องขอ 2.ดูแลเอกสารเข้า/ออก เช่น แฟกซ์ จดหมาย,พัสดุไปรษณีย์ อื่น ๆ 3.ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 4.ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของแม่บ้าน ให้สำนักงานสะอ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
20 Jan 19
12 . Senior R&D Supervisor (Product)
1 ค้นคว้า วางแผนการทดลอง รวมถึงวิเคราะห์และสรุปผล ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ให้ตรงกับเป้าหมาย และตรงกับความต้องการของลูกค้า 2 ค้นคว้า และวางแผนการทดลอง ในการดำเนินงานวิจัยปรั...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
20 Jan 19
13 . หัวหน้าแผนกธุรการ
1.ควบคุมดูแลงานจัดหา/จัดซื้อ/เช่า/เช่าซื้อ/ว่าจ้าง พัสดุ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ และบริการต่างๆ 2.ดูแล จัดสร้าง/บำรุงรักษา ภูมิทัศน์โดยรวมของโรงงานให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและเรียบร้อยเสมอ 3.ดูแลงานชุมชนสั...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jan 19
14 . ช่างโยธา
1. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/ส่วนงานโครงสร้างอาคารโรงงาน 2. เสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาหน้างาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง 3. ควบคุม ดูแลผู้รับเหมาก่อสร้าง 4. ควบคุม ดูแล เก็บงานใบแจ้งซ่อม/สร้า...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jan 19
15 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1. จัดทำ หรือประสานงานในการกำหนดแผนการเรียกเข้า RM/PM 2. จัดทำ และจัดส่งแผนงานประจำวัน (Daily Plan) สำหรับการผลิต 3. ติดตาม-ตรวจสอบข้อมูลความพร้อมก่อนการผลิต ตามที่แผนงานการผลิต WIP ประจำวันได้กำ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jan 19
16 . ช่างซีมเมอร์ / ช่างไฟฟ้า / ช่างบอยเลอร์ / ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
10 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jan 19
17 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ ควบคุมความเสี่ยงภายใน...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jan 19
18 . เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัดรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการสอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า - สอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ได้ตามแผนที่กำหนด - แจ้งข้อมูลเมื่อผลการสอบเทียบภายใน / ภายนอก บ่ง...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jan 19
19 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบบำบัดมลพิษอากาศ , และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jan 19
20 . หัวหน้าส่วนผลิต (Production)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน - วิเคราะห์สาเหตุ แก้ไขปัญหา และหาแนวทางการปรับปรุงปัญหาในการผลิต

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jan 19
  1,490 Positions      
Sort By 
Disability Jobs