JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  4 Positions      
Sort By 
1 . โฟร์แมน (ก่อสร้าง)
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 2.ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไ...

บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด
1 ตำแหน่ง
14 Sep 19
2 . โฟร์เเมน/เจ้าหน้าที่ควบคุมโครงการรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูเเลงานก่อสร้าง สวัสดิการ 1.ค่าความเสี่ยง 2,100 บ. 2.ค่าเสือมรถยนต์ 5,500บ. 3.ค่าเบี้ยเลี้ยง 4.ค่าห้องพัก 5.ค่าน้ำมัน 6.ค่า Incentive 7.ความเสี่ยง 2,100

บริษัท ไทยซินคอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
3 . ผู้ตรวจสอบควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน 1 ตรวจสอบงานก่อสร้างของผู้รับเหมา 2 จัดทำรายงาน ประมาณราคา 3 ตรวจรับงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว อินดัสทรี้
1 Position
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
4 . โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง
1.ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด 2.ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามปริมาณที่กำหนด 3.ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 4.ติดตามงานก่อสร้าง...

บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
11 Sep 19
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs