JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  17 Positions      
Sort By 
1 . Project Engineer
ขอบเขตหน้าที่ของงาน - มีความรับผิดชอบการติดตามประสานงานด้านข้อมูลต่าง ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง PACKAGE, ปรับปรุงอุปกรณ์ช่วยจับยึด, ปรับปรุง...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
1 อัตรา
17 Sep 19
2 . วิศวกรโรงงาน
วิศวกรโรงงาน 1. รับผิดชอบออกแบบระบบเครื่องจักรกลในโรงงาน 2. วางแผน ติดตาม ควบคุม ดูแลระบบงานออกแบบเครื่องจักรกลโรงงาน 3. เขียน AutoCAD 4. วางแผนการติดตั้ง ทดลองเครื่องจักรให้เสร็จตามที่วางไว้ 5....

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
3 . Printing Plate Engineer (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
จัดเตรียมการก่อนทำการเปลี่ยน Label (Printing plate,หมึก และอุปกรณ์อื่นๆ) ดำเนินการเปลี่ยน Printing plate และตั้งค่าเครื่องจักรให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทดสอบคุณภาพการพิมพ์และปรับแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาคุณภาพก...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary พิจารณาจากโครงสร้างค่าจ้างของบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
17 Sep 19
4 . ผู้จัดการ - หัวหน้าแผนกวางแผนผลิต (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
-วางแผนการติดตาม Sale Forecast จากฝ่ายขายล่วงหน้า เพื่อวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของฝ่ายขายและลูกค้า -วางแผนและบริหารจัดการ วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับนโยบาย...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 Sep 19
5 . วิศวกรผลิต/วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.วิศวกรควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ - ช่วยเหลือให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในฝ่ายและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ - จั...

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
17 Sep 19
6 . วิศวกรโครงการ - Project Engineer
Lead the technical scope (or specific part of the scope) of the capital investment project execution by managing suppliers, contractors and cross-functional team whose objective is to oversee the capi...

SCML (Thailand) Co.,Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary ตามรระเบียบของบริษัท ตามข้องลง - Negotiable
17 Sep 19
7 . วิศวกรแผนกประกันคุณภาพผู้ส่งมอบ (SQE)
1. To improve quality in process for supplier ontrol. 2. Monitoring the quality of material and analysis problem with supplier. 3. To communication and audit all of supplier, evaluation such as q...

บริษัท มิโตโยะ พลาสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
TFD Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary ตามโครงสร้างค่าจ้างบริษัทฯ
17 Sep 19
8 . Production Engineer (Work Place Chachoengsao)
1.รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมการผลิตในกระบวนการหุ้มฉนวนสายไฟอลูมิเนียม และShield wire 2.กำหนดมาตรฐานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 3.ปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและเทคนิคการผลิต 4.สนับสนุนงานด้านการควบคุ...

บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Head Office)
17 Sep 19
9 . วิศวกรอุตสาหการ (Project Engineer)
- ค้นหา ริเริ่ม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วางแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของกระบวนการทำงานภายในฝ่ายบรรจุ - ประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมในการดำเนินการส่งเ...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
17 Sep 19
10 . วิศวกร
- ควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จทันตามกำหนด - จัดทำแบบไฟฟ้าและแปลนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุม Site งานให้เรียบร้อย ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ซาลเมค เพาเวอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
11 . วิศวกรด้านความปลอดภัย
1.สร้าง/กำหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ของเครื่องจักรและส่วนควบชุดลำเลียง เครื่องมือ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือประกอบกิจการ 2.ตรวจรับ ตรวจสอบ เครื่องจักรและส่วนควบชุดลำเลียง เคร...

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
12 . QA EngineerUrgently Required !
1. ดูแลและควบคุมคุณภาพการผลิตจนถึงการส่งมอบ ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 2. บริการด้านคุณภาพตอบการแก้ไขและการป้องกันปัญหาคุณภาพ กับลูกค้าจนลูกค้าพึงพอใจ 3. จัดเตรียมความพร้อมการควบคุมคุณภาพเช่...

บริษัท จั๊มเวย์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
3 Positions
Salary Base on company & Experience
16 Sep 19
13 . QC Engineer (Incoming)
- Contact with supplier - Prepare inspection standard - Analysis problem in line - Contact with foreign customer

JOYSON-TOA SAFETY SYSTEMS
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary Company's Structure
13 Sep 19
14 . Production Engineer Leader ( Anti-Vibration Rubber Products) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานในฝ่ายผลิต ส่วนงาน Anti-Vibration Rubber Products , - ควบคุมดูผู้ใต้บังคับบัญชา แลและบริหารงานจัดการงานในแผนกที่รับผิดชอบ

บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด (Thai Fukoku Co.,Ltd.)
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
13 Sep 19
15 . Production Engineer
1.Do production improvement. 2.Support New Model. 3.Do production standard document. 4.DO the job as per company require.

บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ โคลด์ เชน (ประเทศไทย) จำกัด
3 Position
Salary 17,000.- 30,000.- บาท
12 Sep 19
16 . วิศวกรอุตสาหการ
1. ควบคุมดูแลประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการทำงานของเครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 3. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Proc...

บริษัท ที ที เอส พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
12 Sep 19
17 . Production Engineer (Die Making Engineer)
1. Control and Follow up Tooling progressive schedule 2. Control and Follow up Die design, Die Poly, Die M/C 3. To analyze and Summary Die problem 4. Providing schedule and summary Trial project ...

TOYOTOMI Auto Parts (Thailand) Co., Ltd.
TFD Industrial Chachoengsao
1 Person
Salary As company structure
11 Sep 19
  17 Positions      
Sort By 
Disability Jobs