JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  694 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า/เครื่องกล ปฏิบัติงานที่ไซต์งานเกาะขนุนจ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และเครื่องมือวัดในโรงไฟฟ้าได้ 2. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ DCS และระบบสื่อสารของอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้าได้ 3. สามารถทำงานพื้นฐานที่เป็นงานไฟฟ้าทั่วไปได้

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท,
20 Aug 18
2 . วิศวกรโยธา (Civil Engineer)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2.ประสานงานกับผู้รับเหมาที่ทำงานโครงการ 3.ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 4.วางแผนการก่อสร้างสำหรั...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18
3 . พนักงานขาย Plywood (ต.เกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา)
1. ดูลลูกค้าเก่า จัดหาลูกค้าใหม่ 2. จัดทำใบยืนยันการซื้อขายสินค้า 3. ประสานงานกับแผนกจัดส่งในการส่งสินค้า 4. ประสานงานกับลูกค้ากรณีสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเพื่อหาข้อยุติในการรับสินค้าครั้งนั้นๆ

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 Position
Salary N/A
20 Aug 18
4 . Control & Instrument Engineer (ปฏิบัติงานที่ไซต์งานเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา)Urgently Required !
1. Supervise instrument and control personnel in the safe and timely execution of their duties on a day to day basis. Always follows OEG safety rules and ensure safe working practices. 2. Supervise ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 POSITION
20 Aug 18
5 . หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Lotus บางปะกงรับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อได้ - ตรวจสอบเอกสารลูกค้าเบื้องต้น - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายนอกสถานที่ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์บริษั...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000 - 36,000
20 Aug 18
6 . รถร่วมขนส่งสินค้า (กระบะ/มอเตอร์ไซค์) ประจำคลังฉะเชิงเทรา (บ้านโพธิ์)
เปิดรับรถร่วมขนส่งสินค้า (มอเตอร์ไซค์) ประจำคลังฉะเชิงเทรา (บ้านโพธิ์) 17 ส.คนี้ - ขับรถขนส่งสินค้าลาซาด้า ในเส้นทางและโซนที่ได้รับมอบหมาย - เปิดรับทั้งรถกระบะ และมอเตอร์ไซค์ รายได้ -รถกระบะว...

บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด
หลายอัตรา
Salary 18,000-42,000+++
20 Aug 18
7 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล (Supv.- HR) ประจำสาขากบินทร์บุรี
รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสโตร์ - มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร - จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตามระยะเวลา เช่น การ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18
8 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) ประจำสาขากบินทร์บุรี
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18
9 . ผู้จัดการแผนกบุคคล (Section Manager-Human Resource) ประจำสาขากบินทร์บุรี
บริหารงานในแผนก HR ประจำสาขา ในด้าน Recruit,Training,ปฐมนิเทศ,Payroll,สวัสดิการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Aug 18
10 . ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า (SM - Check Out) ประจำสาขากบินทร์บุรี
- ดูแลความเรียบร้อยของส่วนงาน Cashier , Reception เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า - ตรวจสอบและนับเงินสดของ cashier เพื่อนำส่งเข้าธนาคาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
20 Aug 18
11 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารฐานข้อมูล (Section Manager - ALC) ประจำสาขากบินทร์บุรี
• กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน • กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • กำกับดูแลการพิมพ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
20 Aug 18
12 . เจ้าหน้าภาคสนาม (FCR) จ.ฉะเชิงเทรา รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ลงพื้นที่ยึดรถ และติดตามหนี้ส่วนต่าง

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
5 ตำแหน่ง
Salary รายได้รวม 20,000 ขึ้นไป
20 Aug 18
13 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระและเจรจาให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary 9,900+ค่าคอมมิชชั่น
20 Aug 18
14 . เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร
- จัดอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี - ประเมินผลและวัดประสิทธิผลหลังการอบรม - จัดทำรายงานการฝึกอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - บันทึกประวัติการฝึกอบรม - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 Aug 18
15 . พนักงานขับโฟร์คลิฟท์
-จัดส่งสินค้าสำเร็จรูป ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วโดยคำนึงความปลอดภัย ในทรัพย์สินบุคคลรอบข้าง -จัดวางสินค้าสำเร็จรูปและวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ -บำรุงรักษายานพหนะให้อยุ่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18
16 . พนักงานบรรจุ
-จัดเตรียม เช่นถาดกระดาษ,ถุงชริงค์,เทปกาว -ควบคุมเครื่องบรรจุเมื่อพบเครื่องมีปัญหาประสานงานกับช่างCold End -ทำหน้าที่คุมถุงชริงค์ -ขนย้ายสินค้าจากไลน์เข้าสู่คลังสินค้า -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18
17 . Electrical Automation Manager
- บริหารจัดการและควบคุมเครื่องจักร - วิเคราะห์หาสาเหตุกรณีเครื่องจักร Break Down - วางแผนการบำรุงรักษาเครืองจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - งานโครงการต่างๆเกี่ยวกับเครื่องจักรระบบ Automation

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 Aug 18
18 . นักวิทยาศาสตร์
-จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ ทั้งวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์และFinish good -จัดทำรายงาน วิเคราห์,ตรวจสอบ,ทวนสอบ,สอบเทียบ เครื่องตรวจ เครื่องวัด เครื่องทดสอบ -ตรวจสอบเอกสารมาตรฐาน...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18
19 . ช่าง Cold end
-ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรท้ายไลน์ -เตาอบขวด -เครื่องสเปรย์เคลือบขวด -เครื่องบรรจุ -เครื่องShrink Firm -ซ่อม-แก้ไขเมื่อเครื่องจักรมีปัญหา -จัดเตรียมอะไหล่ของเครื่องจักรท้ายไลน์ -งานอื่นๆที่...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18
20 . รองหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ(โรงงาน CBD)
- ดำเนินการทดลองการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ - ทดสอบการปฏิบัติงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์ - ติดตามปัญหาคุณภาพที่เกี่ยวกับวถัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์ร่วมกับ Supplier

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 Aug 18
  694 Positions      
Sort By 
Disability Jobs