JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  711 Positions      
Sort By 
1 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (สัญญาจ้าง 6 เดือน) Urgently Required !
1. แปลในไลน์การผลิต (2 ภาษา จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น) 2. แปลในที่ประชุมในส่วนงาน Production Line 3. แปลเอกสารต่างๆ ในส่วนงาน 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Good Job Professional (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 50-60K
17 Dec 18
2 . เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี - ติดต่อประสานงานกับทางกรมบังคับคดี และแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 10,000+Commission
17 Dec 18
3 . Collection Supervisor และเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
**Collection Supervisor - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมาย ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อประจำศูนย์ Toyota จังหวัดฉะเชิงเทรา
-ตรวจสอบเอกสารการขอ Refinance ของลูกค้า -ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท
17 Dec 18
5 . พนักงานร้านกาแฟ สาขามอเตอร์เวย์ (ขาออก แปดริ้ว)
- ดูแลเรื่องการชงกาแฟ, ตอนรับลูกค้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟ - ให้บริการเครื่องดื่ม, ดูแลบริหารจัดการร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถทำงานเป็นกะได้ - ชอบในงานด้านบริการ

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
5 Position
Salary 13,000-16,000
17 Dec 18
6 . เจ้าหน้าที่อบรมพนักงานขับรถ(บางวัว จังหวัดฉะเชิงเทรา)
• วางแผน จัดหลักสูตร การฝึกอบรมให้แก่พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ให้คำปรึกษา แก่ผู้บังคับบัญชา และควบคุมมาตรฐานการฝึกอบรม • ออกแบบ และจัดเดรียมเอกสาร คู่มือ และสี่อประกอบการฝึกอบรม • รวมรวม...

MITSUBISHI CORPORATION LT (THAILAND) CO., LTD.
1 Position
17 Dec 18
7 . Sales Engineer - Automotive
•ให้บริการทางด้านการขายแก่ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ •คงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในด้านการให้บริการในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ •กระตือรือร้นในการเสาะหาลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ •มีการเก็บข้อม...

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
Well Grow Industrial Chachoengsao
ด่วนมาก!
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
8 . SR.SALES ENGINEER - Air Conditioner
•ให้บริการทางด้านการขายแก่ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ •คงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในด้านการให้บริการในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ •กระตือรือร้นในการเสาะหาลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ •มีการเก็บข้อม...

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
Well Grow Industrial Chachoengsao
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
9 . PROCESS ENGINEER (Chachoengsao)รับสมัครด่วน !
-Process improvement , Machine competency , Technology Enhanced through automation project. และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ในส่วนของ Die Cutting -สามารถไป Train งานที่ต่างประเทศ คือ มาเล...

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
Well Grow Industrial Chachoengsao
17 Dec 18
10 . Production Junior Manager *Gateway City*
ประเภทธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบยานยนต์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ (เสาร์ตามปฏิทินบริษัท) เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงาน: - จัดการพนักงานกำลังคน / วางแผน / ฝึกอบรมให้มีความเ...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary 45 K
17 Dec 18
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโรงงานฉะเชิงเทรา
บันทึกข้อมูลของแผนกคลังสินค้า ประสานงานทั่วไปกับบุคคลภายนอก

บริษัท เอี่ยมไพศาลอุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
12 . เจ้าหน้าที่บุคคล (เฉพาะบุคคลทุพพลภาพ)
- บันทึก/ตรวจสอบการทำงานล่วงเวลาประจำวัน - บันทึก/ตรวจสอบการลางานต่างๆ - ตรวจสอบ / สรุปการมาทำงานของพนักงานประจำวัน - บันทึกข้อมูลพนักงานเข้า - ออก - UPDATE ข้อมูลพนักงานใน EXCEL FILE - สรุปข้อม...

บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
13 . Engineer (New Project)
จัดทำเครื่องมือ Tooling , Jig - ดำเนินการควบคุมติดตั้งเครื่องจักร, ออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักร - ติดตามความคืบหน้าการทำงานของ Maker ทดลองผลิตชิ้นงาน - ทวนสอบ Checking Fixture - ตรวจสอบความปลอดภั...

บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Dec 18
14 . PC Staff
-Kanban circuit calculate into IFS with planner data. -Kanban card print with request from planner/chief. -Kanban circuit create (with planner/chief data). -Production record sheet basic data updat...

บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
15 . Continuous Improvement Analyst
1.เก็บมคำนวณมวิเคราะห์ข้อมูลและหาวิธีพัฒนาการทำงาน 2.หาวิธีการทำงานและวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ได้เพื่อการนำเสนอให้แผนกที่เกี่ยวข้องและลูกค้า 3.ตรวจสอบกิจกรรมที่ทำการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
17 Dec 18
16 . Production Junior Manager (Gateway city I.E/ Automobile parts)[T01043]
- Manage Manpower / Planning/ Training employee to have expert of work. - Control/ Planning production - Control employee to work performance target KPI and Control employee per rules company - Ana...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary Negotiate (depend on experience)
17 Dec 18
17 . Senior Sales Engineer or Sales Engineer (Automotive)[T01034]
- Collaborate to provide information and advice on sales, bidding, trends and sales. - Provide sales services to customers in the industry. - Enthusiastic in finding new target customers. - Terms o...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 35,000THB -40,000 (Depend on experience)
17 Dec 18
18 . Senior Sales Engineer (Air condition)[T01033]
- Collaborate to provide information and advice on sales, bidding, trends and sales. - Provide sales services to customers in the industry. - Enthusiastic in finding new target customers. - Terms o...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 35,000THB -40,000 (Depend on experience)
17 Dec 18
19 . Prototype Engineer (Gateway / Automotive Industry)[T01026]
- Prototype and New Model - Bom, Control Plan , PFMEA , WI , Check sheet , Document support Production line - Development production - Design Jig & Fixture support Production - Design process

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary Negotiate (depends on experiences)
17 Dec 18
20 . Senior Manager Sales (Consumer Electronics & Air Condition)[T0884]
- To undertake overall responsibility for Sales & Marketing Dept , AIR Condition and Consumer Electronics - To formulate sales plans consistent with corporate objectives and ensures proper implementa...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 100,000THB -125,0000 (Depend on experience)
17 Dec 18
  711 Positions      
Sort By 
Disability Jobs