JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  16 Positions      
Sort By 
1 . Brand & Marketing Manager
1.วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับงบ ประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย/กำไรของบริษัทฯ 2.วางแผนการสื่อสารการตลาดทุกช่องทาง ทั้ง Above the line และ Below the line เพ...

บริษัท ศรีสมวงศ์เซอร์วิส (เมืองชัยภูมิ) จำกัด
16 Sep 19
2 . เชฟซูชิ เชฟครัวร้อน หรือ เชฟฝึกหัด
-สามารถขึ้นปลาได้ -ปั้นซูชิ และ ซาชิมิได้ -ทำอาหาร ย่าง ทอด ต้ม ได้

บริษัท ศรีสมวงศ์เซอร์วิส (เมืองชัยภูมิ) จำกัด
4 Position
Salary 9,300-20,000
16 Sep 19
3 . พนักงานขายสินค้า Honda และ Kubota
1.เสนอการขาย พร้อมเงื่อนไขการขายแต่ละโปรแกรมเช่าซื้อตามความต้องการของลูกค้า และประเมินศักยภาพคร่าวๆเพื่อทำการปิดการขาย(จอง) 2.ติดตามผลการประเมิน และตามผลประเมินกรณีติดเงื่อนไขในรายที่มีปัญหาเพ...

บริษัท ศรีสมวงศ์เซอร์วิส (เมืองชัยภูมิ) จำกัด
5 Position
Salary 9,300 ขึ้นไป + คอมมิชชัน
16 Sep 19
4 . วิศวกร (แผนกวิศวกรรม โรงไฟฟ้าภูเขียว)
- ออกแบบปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธภาพ - เสนอแนะวิธีการแนวทางในการเพิ่มประสิทธภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต - สร้าง procedure งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้เป็นมาตรฐาน - รวบรวมข้อมูลการ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Sep 19
5 . หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ให้ถูกต้องตามกฏหมายและข้อกำหนดต่างๆ - ดูแลระบบการจัดการน้ำทิ้ง อากาศของโรงงานให้ถูกต้องตามกฏหมายและข้อกำหนดต่างๆ - ดูแลข้อกฏหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม - จัด...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว)
- ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานและหามาตรการป้องกันและแก้ไข - เข้าศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตของแผนกที่ได้รับมอบหมาย พร้อมจัดทำรายงาน/โครงการแก้ไขปรับป...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่บรรจุ (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้ง - ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานและหามาตรการป้องกันและแก้ไข - วิเคราะห์ปัญหาการผลิตของแผนกพร้อมแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอผู้บริหาร - ปฏิบัติงานที่ได้รั...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Sep 19
8 . นักบัญชี โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียวและมิตรผลภาคอีสาน
1.บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทผ่านระบบ SAP 2.จัดทำ Report ค่าใช้จ่ายประจำเดือน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่แผนกลูกหีบ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว)
- ควบคุมดูแลงานหีบน้ำอ้อยให้ได้ปริมาณตามที่กำหนด พร้อมทั้งปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลงานซ่อมแซมชุดลูกหีบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัต...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่เครื่องมือเกษตร / เจ้าหน้าที่วีแนส (มิตรภูเขียว)รับสมัครด่วน !
- ดูแล ปรับปรุง พัฒนา เครื่องจักรกลเกษตร - ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการทำงานขอเครื่องจักร - ประเมินราคา ควบคุมงาน และติดตั้งเครื่องจักรกลเกษตร - ดูแลส่งเสริมการใช้วีแนส

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Sep 19
11 . ผู้จัดการประจำสาขา อ.เกษตรสมบูรณ์ ..ด่วนมากรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการสาขาเพื่อรักษายอดขายและรายรับเดิมให้อยู่ในระดับที่ดี พร้อมทั้งคง ไว้เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสาขา - บริหารจัดการเรื่องงานขาย/จำหน่ายรถจักรยานยนต์ตามเป้าที่ บริษัท กำหนด - บริหารจัดกา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์+ค่าคอมมิชชั่น
16 Sep 19
12 . ผู้จัดการสาขา ประจำสาขา อ.แก้งคร้อ...ด่วนมาก
-บริหารจัดการสาขาเพื่อรักษายอดขายและรายรับเดิมให้อยู่ในระดับที่ดี พร้อมทั้งคงไว้เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสาขา - บริหารจัดการเรื่องงานขาย/จำหน่ายรถจักรยานยนต์ - บริหารจัดการเรื่องการเงิน เงินสดย่อยในร้...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์+ค่าคอมฯ
16 Sep 19
13 . ช่างซ่อมบำรุง
1.รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ 2.เบิกอะไหล่และอุปกรณ์ เพื่อทำการซ่อมบำรุง 3.ทดสอบการทำงานของเครื่องจักร ที่ได้รับการซ่อมบำรุง 4.จัดทำเอกสาร...

บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
12 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จังหวัดชัยภูมิ)
1. Implement ระบบ HSE ใน Field Construction Site 2. จัดให้มีมาตรฐานในการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจตามข้อกำหนด HSE 3. จัดให้มีแผนงานการตรวจติดตาม และรายงานผล Compliance และViolation ระบบ ...

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 20,000-30,000
11 Sep 19

Siam Quality Starch Co., Ltd .
1 อัตรา
10 Sep 19
16 . พนักงานคุมดูแลเครื่องจักร
1.ควบคุมเครื่องจักรให้เป็นไปตามกระบวนการผลิตแป้งที่กำหนด 2.ดูแลอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานเสมอ 3.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น

บริษัท ตงจิต สตาร์ช จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
9 Sep 19
  16 Positions      
Sort By 
Disability Jobs