JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  24 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager - General Affairs) สาขาจันทบุรี
- จัดทำแผน PM งานระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร,เครื่องกล,ระบบบำบัด,ระบบแอร์,เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน อุปกรณ์ต่างๆ และงาน facility ภายในสาขา รวมถึงจัดทำงบประมาณการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับปริมาณงาน - ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
Salary 25,000 - 30,000
17 Dec 18
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อประจำศูนย์ Toyota จังหวัดจันทบุรี
-ตรวจสอบเอกสารการขอ Refinance ของลูกค้า -ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท
17 Dec 18
3 . ผู้จัดการ สาขาจันทบุรี
1. จัดทำแผนการตลาดเพื่อให้สาขาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 2. วิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายเพื่อให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายคู่ค้า/ชุมช...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary N/A
17 Dec 18
4 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- ให้บริการลูกค้าผ่านการตอบแชท ให้คำแนะนำลูกค้า ประสานงานให้แผนกต่างๆ - สอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ หรือ 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ...

PASUGA STUDIO CO., LTD
5 อัตรา
Salary รายได้โดยเฉลี่ย ป.ตรี 18,000 บาท
17 Dec 18
5 . วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง/วิศวกรออกแบบโครงสร้างรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้าง หรือออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมได้ - ควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง

บริษัท โชคสัมฤทธิ์ ยอดการก่อสร้าง จำกัด
3 Position
Salary 18,000 ขึ้นไป
17 Dec 18

บริษัท จันทบุรี เอส.เค. เซ็นเตอร์ จำกัด ( Yanmar ) สี่เเยกวัดไผ่ล้อม
หลายอัตรา (ที่ปรึกษาการขาย), บัญชี
Salary ตามโครตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
7 . สถาปนิกรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ และเขียนแบบ

บริษัท โชคสัมฤทธิ์ ยอดการก่อสร้าง จำกัด
2 Position
Salary 18,000 ขึ้นไป
17 Dec 18
8 . หัวหน้าแผนกแปลงยางและงานโครงการ(จ.จันทบุรี)
-บริหารจัดการสวนยางพาราตั้งแต่กระบวนการปลูก ดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต -กำกับดูแลพนักงานดูแลและตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -ควบคุมและตรวจสอบการทำงานโครงการภายในสวนยางพารา -งานอื่น...

THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PCL
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Dec 18
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีประจำศูนย์ จ.จันทบุรี
 เตรียมรับ order ยอดใบเบิกของจาก sale มาคีย์เข้าระบบ sale mobile ส่งให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  อนุมัติยอดสินค้าเข้าระบบ sale mobile  แก้ไขข้อมูล Dummy ในระบบ AX  บันทึกบิลขาย(ในระบบ AX) Posting...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
17 Dec 18
10 . Food &Beverage Mgr.(รีสอร์ท จันทบุรี)
-ดูแลบริหารจัดการแผนกF&B -จัดทำเรื่องการขาย -วางแผนกและสั่งการในหน่วยงาน -ดูแลความเป็นระเบียบของแผนก -อบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ ***สวัสดิการ มีที่พัก อาหาร ชุดยูนิฟอร์ม ค่าบร...

บริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด
1 Position
Salary ตามข้อตกลง
17 Dec 18
11 . ช่างเทคนิคPM.(ประจำสาขาจ.จันทบุรี) รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ระดับสายงานให้ได้ตามเป้าหมาย -บริการลูกค้าให้เป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ยอมรับในตลาด เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันธุรกิจเครื่องดื่ม -ดำเนินการซ่อมเครื่องของลูกค้าให้พร้อมใช้ ...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
1 Position
Salary 12,500 ไม่รวมOT./Incentive
17 Dec 18
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย เสนอ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
15 Dec 18
13 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (Section Manager Engineer)
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนงานการใช้เครื่องจักรระบบทำความเย็น เครื่องจักรระบบผลิต งานบำรุงรักษาเครื่องจักร ดูแลควบคุมเบิก-จ่าย จัดหา อะไหล่สำคัญ ที่จำเป็นในงานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์สำคัญในขบวนก...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
15 Dec 18
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการปิดบัญชี และปิดงบการเงิน เพื่อให้การจัดทำบัญชีและการจัดทำรายงานประกอบทางบัญชีต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด 2. ควบคุมดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของงานบ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
15 Dec 18
15 . เจ้าหน้าที่จัดทำเงินเดือน (Payroll B-Plus)/รองผู้จัดการแผนกบุคคลและงานธุรการรับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กรในแต่ละปี 2. ออกแบบรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงานของระบบงาน HRD ที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี และจัดทำรายงานสรุปประจำเดื...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ค่าตำแหน่ง
15 Dec 18
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/Accounting Payment Officerรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ รายงานภาษีซื้อ - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระหนี้จากเจ้าหนี้ให้สอดคล้องกับระเบียบ นโยบายองค์กร - จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงเหลือประจำเดือน - จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษี หัก ณ ที่จ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 18
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต (Production Assistant Manager)
รับมอบนโยบายและเป้าหมาย เพื่อนำไปปฏิบัติโดยการวางแผนด้านกำลังคน เครื่องจักรและกำลังการผลิตพร้อมทั้งผลักดันทีมงานให้ปฏิบัติไปสู่การบรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ โดยติดตามผลการดำเนินการว่ามีคว...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
15 Dec 18
18 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
ควบคุมการผลิต

บริษัท ไทย เอ.ดี.ฟู้ดส์ จำกัด
2ตำแห่นง
Salary ตามตกลง
14 Dec 18
19 . Graphic & Communication
ดูแล corporate identity ของแบรนด์ ตามคู่มือที่มีให้ ซึ่งหมายรวมถึงออกแบบกราฟฟิคหรือปรับแก้ งานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของแบรนด์ตาม corporate identity ที่กำหนด - ออกแบบและจัดเตรียมภาพและข้อมูลสำหรับส...

ดรีมแลนด์แอนด์เฮ้าส์
1 Position
Salary 15,000-20,000 หรือตามตกลง
14 Dec 18
20 . sale
- sale ประจำโครงการ ยลดาวิลล์ - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด

ดรีมแลนด์แอนด์เฮ้าส์
2 Position
Salary 9,500-12,000
13 Dec 18
  24 Positions      
Sort By 
Disability Jobs