JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  31 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้างานผลิตก๊าซชีวภาพ ระบบ UASB (ประจำที่ จ.จันทบุรี)
1.ควบคุมกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ดูแลเครื่องจักรทั้งหมดและพนักงานในกะให้ดำเนินตามแผนงานประจำวัน 3.จัดทำรายงานการผลิตก๊าซชีวภาพประจำวัน 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Thai Wah Public Co., Ltd.
1 Position
20 Sep 18
2 . ช่างไฟฟ้า/Electric Technician
1. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าของบริษัท 2. ออกแบบระบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าของบริษัทและลูกค้า 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4. สถานที่ปฏิบัติงานที่...

บริษัท สหกิจเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Sep 18
3 . หัวหน้าช่างฉีดพลาสติก และบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก
- Set up mold/ ปรับเครื่องฉีดพลาสติก และเปลี่ยน แม่พิมพ์พลาสติก - ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหา เครื่องจักร และขึ้นแม่พิมพ์ได้ - ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติกได้ - แนะนำการทำงานหรือสอนการใช้งานเค...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรี พลาสติก
3 Position
Salary 20,000ขึ้นไป
20 Sep 18
4 . หัวหน้าแผนกแปลงยางและงานโครงการ(จ.จันทบุรี)
-บริหารจัดการสวนยางพาราตั้งแต่กระบวนการปลูก ดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต -กำกับดูแลพนักงานดูแลและตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -ควบคุมและตรวจสอบการทำงานโครงการภายในสวนยางพารา -งานอื่น...

THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PCL
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Sep 18
5 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (จันทบุรี)
- ให้คำแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ และสิทธิประโยชน์ของบัตรกดเงินสด A money แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหน้าสาขา - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบสมัคร, เอกสารสำคัญส่วนตัวของลูกค้า - ทำกิจกรรมทางการตลาด...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
20 Sep 18
6 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี)
- นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร - ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ - สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
3 Position
20 Sep 18
7 . QC supervisor (ฝ่ายสินค้ากึ่งสำเร็จรูป)
1.วางแผนดูแลการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป 2.วางแผน ตรวจสอบ ควบคุมการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บและขนย้าย 3.วางแผนการควบคุมสินค้า ขาด/เกิน ของแต่ละ shipment และปรับสต็อกประจำเดือน 4.ควบคุมว...

บริษัท แกรนด์ฟูดโปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000
20 Sep 18
8 . ผู้จัดการ สาขาจันทบุรี
1. จัดทำแผนการตลาดเพื่อให้สาขาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 2. วิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายเพื่อให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายคู่ค้า/ชุมช...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary N/A
20 Sep 18
9 . สถาปนิก
- ออกแบบงานอาคารและวางแผนประสานงานกับผู้รับเหมาและเจ้าของงาน - เขียนแบบเพื่อทำการก่อสร้าง - ถอดปริมาณวัสดุและปริมาณงานก่อสร้างได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านออกแบบ เช่น ...

บริษัท อินทีกรีตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 Position
19 Sep 18
10 . Field Engineer ประจำจังหวัด จันทบุรี
• Fix network problems (Mobile, Corporate and FBB network) • Manage outsources’ jobs and performances • Plan and do preventive maintenance program • Support implementation process (in acceptance pa...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19 Sep 18
11 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า & สโตร์ (Warehouse & Store Manager)
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ รวมทั้งบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่คลังสินค้า และ สโตร์ การควบคุมพื้นที่คลังสินค้าให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามการต...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
19 Sep 18
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information technology Officer)
รับผิดชอบในการควบคุมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบ hardware และ software การจัดทำบันทึกกับระบบการจัดการ ให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความปลอดภัย ความถูก...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
19 Sep 18
13 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (Section Manager Engineer)
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนงานการใช้เครื่องจักรระบบทำความเย็น เครื่องจักรระบบผลิต งานบำรุงรักษาเครื่องจักร ดูแลควบคุมเบิก-จ่าย จัดหา อะไหล่สำคัญ ที่จำเป็นในงานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์สำคัญในขบวนก...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
19 Sep 18
14 . เจ้าหน้าที่จัดทำเงินเดือน (Payroll B-Plus)/รองผู้จัดการแผนกบุคคลและงานธุรการรับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กรในแต่ละปี 2. ออกแบบรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงานของระบบงาน HRD ที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี และจัดทำรายงานสรุปประจำเดื...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ค่าตำแหน่ง
19 Sep 18
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร(QMR)/Manager QAรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบวางแผน ตรวจสอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์หาสาเหตุ แก้ไขปัญหาที่ส่งผล โดยการสอบทานจดหมายโต้ตอบ บันทึกภายใน รายงานต่าง ๆ 2.รับนโยบา...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้าง
19 Sep 18
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Operation Officer/งานธุรการมาตรฐานและระบบรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการกำหนดแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวนรักษา และพัฒนาระบบการจัดการ มาตรฐาน คุณภาพ (ISO9001,ISO22000,GMP,HACCP) เพื่อให้การดำเนินการสองคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของระบบ มาตรฐาน...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Sep 18
17 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ/รองผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
1.ควบคุมและประกันคุณภาพให้ได้ตามคุณภาพตามมาตรฐานบริษัท และลูกค้ากำหนด อย่างต่อเนื่อง 2.วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ ในกระบวนการที่เกิดขึ้นหรือมีผลกระทบด้านความปลอดภัยอาหาร พร้อมแก้ไขปัญหาต่า...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Sep 18
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สินและต้นทุนรับสมัครด่วน !
บริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สิน และควบคุมดูแลทรัพย์สินให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท,ร่วมเป็นพยานในการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือน/ประจำปี และกระทบยอดต้นทุนการผลิตประจำงวด 1.ตรวจรับทรัพย์สินร่วมกับหน่วยง...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
19 Sep 18

บริษัท จันทบุรีคลังเกษตร จำกัด
19 Sep 18
20 . Ex.Chef(รีสอร์ท จันทบุรี)
-ดูแลบริหารจัดการแผนกครัว -จัดทำต้นทุนอาหาร -คิดค้นแมนูอาหารนำเสนอผู้บริหาร -ดูแลความเป็นระเบียบ ความสะอาดในแผนกครัว -อบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ ***สวัสดิการ มีที่พัก อาหาร ชุดย...

บริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด
1 Position
Salary ตามข้อตกลง
18 Sep 18
  31 Positions      
Sort By 
Disability Jobs