JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  36 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่
- วางแผนการจัดการงานฟาร์มมะพร้าวออร์แกนิค ขนาดพื้นที่กว่า 2000 ไร่ เพื่อการเพิ่มผลผลิตสู่การแปรรูป รวมทั้งวางระบบการจัดการงานฟาร์มที่ถูกต้องตามประสบการณ์ด้านพืชสวน และ พืชไร่

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Apr 18
2 . ช่างเทคนิค (PM.) (ประจำจ.จันทรบุรี)รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ระดับสายงานให้ได้ตามเป้าหมาย -บริการลูกค้าให้เป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ยอมรับในตลาด เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันธุรกิจ -วิเคราะห์ปัญหาเครื่อง Fountain และเครื่องของลูกค้ารา...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
1 Position
Salary 12,500 ไม่รวมOT./Incentive
20 Apr 18
3 . หัวหน้าแผนกขายอุปกรณ์ก่อสร้างประจำสาขาจันทบุรีรับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกขาย อุปกรณ์ก่อสร้าง - บริหารยอดขายในฝ่ายที่รับผิดชอบ วิเคราะห์ยอดขาย ตลาด และคู่แข่งเพื่อสนับสนุนการวางแผนการขาย และขยายส่วนแบ่งตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนที่วางไว้ - จัดทำแผนการสำรวจ...

CRC Thai Watsadu Co., Ltd.
5 Position
Salary 15,000 บาท ขึ้นไปต่อรองได้ ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
20 Apr 18
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำศูนย์ จ.จันทบุรี/นครสวรรค์)
1.ตรวจสอบรายงานขายประจำวันกับบิลเงินสดของหน่วยรถ 2.บันทึกยอดขายเข้าระบบ AX พร้อมตรวจสอบ 3.ส่งรายงานยอดเงินขาด-เกิน และสินค้าคงเหลือให้หัวหน้างาน 4.ปิดยอดขาด-เกิน และสินค้าคงเหลือของหน่วยรถได้ 5.สา...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Apr 18
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำศูนย์ จ.จันทบุรี/นครสวรรค์)
1.รับ-จ่ายสินค้า และบันทึกในระบบงานคอมพิวเตอร์ 2.ตรวจรับสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปประจำวัน-ประจำเดือน 3.สรุปรายงานสต๊อกสินค้าคงเหลือประจำวัน ประจำศูนย์กระจายสินค้าจันทบุรี/นครสวรรค์

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Apr 18
6 . ผู้จัดการแผนกการตลาด (ปฏิบัติงานที่ จ.จันทบุรี)รับสมัครด่วน !
1. สำรวจความคิดเห็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และการตลาด ในเขตจังหวัดระยอง 2. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และกำหนดทิศทาง การวางแผนกลยุทธ์แผนทางการประชาสัมพันธ์และแผนการตลาดเชิงรุกทั้ง...

VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Ford EK Rayong)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Apr 18
7 . เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน
- ติดตาม ทวงถามหนี้สินค้างชำระจากลูกหนี้ เช่น ค่าซื้อสินค้า ค่าจัดไฟแนนซ์ ฯลฯ - ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า ติดต่อลูกค้านอกพื้นที่ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

STAR MONEY Co., Ltd. (บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิสชั่น
20 Apr 18
8 . ผู้จัดการสาขาจันทบุรี
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในสาขาให้เป็นไปด้วย ความถูกต้องเรียบร้อย ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท 2. วิเคราะห์ กำหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา 3. ส่งเสริมพัฒนาพนั...

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
20 Apr 18
9 . หัวหน้ากุ๊กอาหารไทย/นานาชาติ
- ดูแลรับผิดชอบงานในห้องครัวทั้งหมด - วางแผนงานเพื่อรองรับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการทั้งหมด - แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด - อีื่น ๆ

บริษัท เอ็ม แอนด์ แอล ฟรุ๊ตส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Apr 18
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/Accounting Payment Officerรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ รายงานภาษีซื้อ - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระหนี้จากเจ้าหนี้ให้สอดคล้องกับระเบียบ นโยบายองค์กร - จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงเหลือประจำเดือน - จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษี หัก ณ ที่จ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Apr 18
11 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 2.ควบคุมและตรวจสอบงานให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามแบบก่อสร้าง 3.ควบคุมและตรวจสอบงานของผู้รับเหมา 4.ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและสำนักงาน 5.ควบคุมงาน...

บริษัท พาวเวอร์เทค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Apr 18
12 . หัวหน้าแผนกแปลงยางและงานโครงการ(จ.จันทบุรี)
-บริหารจัดการสวนยางพาราตั้งแต่กระบวนการปลูก ดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต -กำกับดูแลพนักงานดูแลและตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -ควบคุมและตรวจสอบการทำงานโครงการภายในสวนยางพารา -งานอื่น...

THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Apr 18
13 . ผู้จัดการ Aroma Shop สาขาจันทบุรี
-วางแผนการขายสินค้า ตกลงเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย การขยายฐานการขายช่องทางของลูกค้าทั่วไป -ร่วมกำหนด เสนอเป้าการขายสินค้า ผลตอบแทนการขายต่อผู้บังคับบัญชา -ควบคุม ติดตาม กระตุ้นยอ...

Aroma Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Apr 18
14 . ผู้จักการฝ่ายขายรถยนต์ MG จันทบุรี (มืออาชีพ)
1) ให้คำปรึกษาพนักงานขายได้เป็นอย่างดี 2) ปิดจบการขายได้เมื่อพนักงานขายไม่สามารถปิดได้ 3) ทำตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท จันทบุรี เอส.เค. เซ็นเตอร์ จำกัด ( Yanmar ) สี่เเยกวัดไผ่ล้อม
2 Position
Salary ตามโครตามโครงสร้างบริษัท
19 Apr 18
15 . ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ MG จันทบุรี
1) ให้คำปรึกษาลูกค้าอย่างสุดความสามารถ เเละเต็มใจ 2) รักในงานบริการ 3) ออกตลาดหาลูกค้า 4) ปฏิบัติตามกฎของบริษัท เเละ ทำตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท จันทบุรี เอส.เค. เซ็นเตอร์ จำกัด ( Yanmar ) สี่เเยกวัดไผ่ล้อม
หลายอัตรา
Salary ตามโครตามโครงสร้างบริษัท
19 Apr 18

สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
19 Apr 18
17 . ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน(CFO)
**CFO** -ดูแลงานบัญชีทั้งระบบและงานปิดงบการเงิน - มีประสบการณ์ด้านบัญชี วางระบบบัญชีโรงงาน - วางแผนทางการเงินที่ยังคงรักษาบันทึกทางการเงินและการให้รายงานทางการเงินให้กับผู้บริหาร -จัดการ P&L ,กระแ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Apr 18
18 . ผู้จัดการสาขาร้านค้าไม้ (ขลุง / จันทบุรี) / พนักงานขาย
Responsibilities: ขายไม้ให้กับลูกค้าที่หน้าร้าน ดูแลคลังสินค้า ทำรายการสินค้าที่มีในสต๊อก จัดเรียงสินค้า จัดส่งสินค้า หารถส่งสินค้า จ้างคนงานรับเหมาสำหรับงานยกของขึ้นรถ จัดการงานช่างไม้ ส่งเสริม...

SAK WoodWorks Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000 – 20,000 บาท + คอมมิชชั่น%จากยอดขาย
18 Apr 18
19 . พนักงานขายประกันสุขภาพสาขา (จันทบุรี)รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันสุขภาพประจำสาขา - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพของ เอ็ทน่าฯ - จัดทำเอกสารกรมธรรม์และเอกสารเคลมให้กับลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทนและสำนักงานใหญ่ - ให้คำแนะน...

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง+Incentive
18 Apr 18

บริษัท จันทบุรีคลังเกษตร จำกัด
18 Apr 18
  36 Positions      
Sort By 
Disability Jobs