JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,168 Positions      
Sort By 
1 . โฟร์แมนไฟฟ้า
1.หน้าที่หลัก สร้าง,ซ่อม,ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน, ตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary Negotiable
19 Jul 19
2 . Asst Foreman Store
1.ดูแลงานขนส่ง 2.ดูแลงานสโตร์ 3.ดูแลงานเอกสารงานขนส่งและสโตร์ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
3 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงUrgently Required !
- วางแผนงานซ่อมบำรุงทั้งการบำรุงเชิงการป้องกัน และการบำรุงเครื่องจักรการผลิต - บริหารจัดการงานและสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตกล...

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 ตำแหน่งงาน
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
4 . New Model EngineerUrgently Required !
- Take care all new project - Handle new project and mold,New Mold trail run - New tool issue - Discussion with customer, coordinate with tool maker. - Plan schedules to new mold trail run - Main...

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
5 . QA ManagerUrgently Required !
- Leader inspector,leader and delegates work assignment. - Arranges the shift work for daily basis with quality manager. - Leads the daily inspector by maintaining teamwork attitude, demonstrating l...

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
6 . ช่างปรับฉีดพลาสติกUrgently Required !
• เช็คสภาพเครื่องจักร • ปรับปรุงป้องกันการทำงานของเครื่องจักร • สามารถปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ และขึ้นแม่พิมพ์ได้ • ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติกได้ • แนะนำการทำงานห...

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด
1 ตำแหน่ง
19 Jul 19
7 . Sales & Marketing officerUrgently Required !
- รับผิดชอบด้าน Sale และ Marketing - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - สรุป วิเคราห์ข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางที...

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 Position
19 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนวัตถุดิบ
ติดต่อ ประสานงาน วางแผนและควบคุมการใช้วัตถุดิบของลูกค้าในการผลิต

Innovation Group
Rojana Industrial Park Rayong (Ban Khai) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.จัดเก็บ/ตรวจสอบเอกสารการนส่งน้ำถัง และ น้ำแพ็ค - ตรวจสอบเอกสาร เคลียร์เอกสารส่งฝ่ายบริการและฝ่ายบัญชี การเงิน - จัดเก็บเอกสารแบ่งตามประเภทของการจัดส่ง 2. ตรวจรับสินค้า 3. จัดทำข้อมูล ประสาน...

บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด
1 Position
Salary โครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
10 . ช่างปรับฉีดพลาสติก
1.ติดตั้งแม่พิมพ์ทั้ง Mould Run / Mould Test เพื่อทำการฉีด 2.Set Condition ตามมาตรฐานการตั้งค่าของชิ้นงาน 3.ดูแลรับผิดชอบเครื่องที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดและเรียบร้อย 4.รายงา...

บริษัท ท๊อปโมลด์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
11 . QA ENGINEERING
1.ติดตามปัญหางานที่ลูกค้า claim 2.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานเสียในกระบวนการ 5 why ,8D 3.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน WI,Q Point , Packing Standard อื่นๆ 4.ดูแลควบคุมเครื่องมือวัด

บริษัท ท๊อปโมลด์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา 2.จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า 3.ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบหรือประสานงานกับตัวแทนจัดการขนส่ง...

บริษัท ท๊อปโมลด์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
13 . Project Engineer
1.รับผิดชอบ Project ที่ได้รับมอบหมายและดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2.ติดตามผลของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการผลิตภัรฑ์,กระบวนการคุณภาพถูกปฏิบัติและพัฒนาให้มีประสิทธิภพ 3.รายงานความคืบ...

บริษัท ท๊อปโมลด์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามดกลง
19 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่วางแผน
1.รับ Forecast และ PO. จากลูกค้าพร้อมทั้งลงบันทึกข้อมูลในไฟล์ Balance PO. 2.ตรวจเช็คยอดสินค้าของ Stock FG , Stock Production , Stock QC , Stock Mal't ทุกวันเพื่อรายงานผู้บริหาร 3.เปิด P/O ...

บริษัท ท๊อปโมลด์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
15 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด(กทม.ปริมณฑล,สมุทรปราการ,ระยอง)รับสมัครด่วน !
- เสนอขายสินค้าและส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยรถขนส่งสินค้า และขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - จัดการวางบิล และการรับชำระเงินจากลูกค้า - สรุปเอกสารข้อมูล ใบเสร็จจากลูกค้า และยอดรับชำระเงินรายว...

บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + Incentive และค่าคอมมิชชั่น
19 Jul 19
16 . IT Helpdesk (บ. วีเอส เคม 1970 จก.)
- ดูแลและให้ความช่วยเหลืองานระบบกับผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาไอทีต่างๆที่เกิดขึ้นและให้แนวทางแก้ไข - จัดเตรียม ติดตั้งและดูแลรักษาอุปกรณ์ไอทีทั้งในส่วนของ Hardware และ Software - แก้ไขปัญหาพื้นฐานทั่ว...

VS Group
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
17 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ (บ. วี เอส เคม1970 จก.)
- สรรหาบุคลากรในระดับปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ รับสมัคร ร่วมสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานตามแผนกำลังคนขององค์กรให้มีคุณภาพและทันตามกำหนดเวลา - ประสานงานและสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนกลางในกระบ...

VS Group
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า – ในประเทศ (บ. อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.)รับสมัครด่วน !
1. การจัดการคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในประเทศ 2. จัดทำใบเสนอราคา 3. ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในเรื่อง สินค้า และอื่น ๆ 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

VS Group
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า – ต่างประเทศ (บ. อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.)รับสมัครด่วน !
1. จัดการคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าต่างประเทศ 2. ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในเรื่อง สินค้า และอื่น ๆ 3. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

VS Group
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
20 . ช่างเทคนิค (บ. วีเอส เคม(1970))รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์และแก้ปัญหางานในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 2. บริหาร ควบคุมและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป็นไปตามงบประมาณ 3. ประสานงานกับทีมงานเทคนิคของบริษัทลูกค้า เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างร...

VS Group
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
  1,168 Positions      
Sort By 
Disability Jobs