JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,064 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้ากะ (ประจำแผนกประกอบ)รับสมัครด่วน !
ดูแลงานในส่วนของแผนกประกอบ ควบคุมการทำงานของพนังงานฝ่ายผลิตประจำแผนกประกอบ คุมเครื่องประกอบชิ้นงาน ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้นได้ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เหลิน ชวง ดิสเพนซิ่ง พัมพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
2 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
2 . ช่างควบคุมเครื่องจักร (ฉีด / เป่า) ประจำสาขารับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการปรับเครื่องจักร สำหรับงานเป่าขวดน้ำ 2. ปรับแต่ง/ตั้งเครื่อง แต่ละไซด์ของขวด ตามค่ามาตรฐาน (Condition) 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานระหว่างการผลิต เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องก...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
3 . ช่างควบคุมเครื่องจักร (ฉีด / เป่า) รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการปรับฉีด/เป่า ของเครื่อง 2. ปรับแต่งเครื่องฉีด/เป่า ตามค่ามาตรฐาน Condition 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานระหว่างการปรับฉีด/เป่า เปลี่ยนขนาด 4. ดูแลรักษาเครื่องฉีด/เป่า ตามรอบ 5....

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
4 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตฟรีฟอร์ม/ผลิตขวด PET (Production Manager)รับสมัครด่วน !
1. กำหนดแผนงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. วางแผนและกำหนดแนวทางในการผลิตฟรีฟอร์ม(Perform)/ผลิตขวด PET 3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี 4. ลดการสูญ...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Aug 19
5 . วิศวกรการผลิต (Production Engineer)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีการจัดทำมาตราฐานการผลิต Operation Instruction Parameter(Condition) 3. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประส...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
6 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC.& QA Manager)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูแลคุณภาพด้านการผลิตขวดพลาสติก PET, PP, PE และฝาเป็นไปตาม spec 2. กำหนดทบทวน Spec. สินค้าและวัตถุดิบตลอดทั้งจัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ เพื่อรองรับการตรวจระบบควบคุมคุณภาพข...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 Aug 19
7 . Japanese Interpreter Urgently Required !
ชื่อตำแหน่งงาน ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Japanese Interpreter ) - แปลสื่อสารระหว่างคนญี่ปุ่นกับพนักงานคนไทย - แปลประชุมต่างๆ - แปลเอกสาร ไทย ญี่ปุ่น - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

THAI NEWTON CO., LTD.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary N/A (As per company salary structure)
21 Aug 19
8 . R&D Chemist
To research and development of Raw material, In-process and products of Polycarbonate. To communication and ability of journal analysis.

Thai Polyacetal Co., Ltd. / Thai Polycarbonate Co., Ltd.
Padaeng Industrial Rayong
1 Position
Salary Company Structure
21 Aug 19
9 . Purchasing Officer (Oversea) จัดซื้อต่างประเทศ
- Communicate/Negotiation with Oversea vendor for procurement of goods and service in petrochemical plant. - Coordinate with team and vendor to conclude the job.

Thai Polyacetal Co., Ltd. / Thai Polycarbonate Co., Ltd.
Map Ta Phut Industrial Rayong
1 Position
21 Aug 19
10 . วิศวกรขายโครงการ (ภาคเหนือตอนล่าง)
1 เยี่ยมงานโครงการต่างๆในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 1.1 สำรวจอาคารที่จะทาสี 1.2 ติดต่อผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในการเลือกใช้สี เจ้าของโครงการ , ที่ปรึกษา , สถาปนิก , ผู้รับเหมาก่อสร้าง , ช่างสี 1.3 เ...

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
11 . พนักงานขาย (PC)
ขายสินค้า รวมถึงแนะนำสินค้าและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
หลายอัตรา
21 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการประจำเขต (ภาคตะวันตก)
1. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ ให้โครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. การเยี่ยมลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3. ตรวจสอบและดูแลลูกค้าในกรณีที่ ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดปัญหาขึ้น 4. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณ...

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (Sale Project)
1. ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ากลุ่มงานโครงการ • เสนอราคาให้แก่ลูกค้าและเจรจาการขาย • ติดตามผลเพื่อปิดการขายและให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า 2. บริหารการจัดเก็บหนี้ขอ...

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
14 . พนักงาน QC
- ปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าระหว่างกระบวนการผลิต และ/หรือสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ทุกรายการได้รับการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสินค้านั้นๆ - รวบรวมข้อมูลคุณภาพข...

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000
21 Aug 19
15 . วิศวกรขายโครงการ (ภาคตะวันออก)รับสมัครด่วน !
1. เยี่ยมงานโครงการต่างๆในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 1.1 สำรวจอาคารที่จะทาสี 1.2 ติดต่อผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในการเลือกใช้สี เจ้าของโครงการ , ที่ปรึกษา , สถาปนิก , ผู้รับเหมาก่อสร้าง , ช่างสี 1.3 ...

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการประจำเขต (ภาคใต้ตอนบน)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ ให้โครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. การเยี่ยมลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3. ตรวจสอบและดูแลลูกค้าในกรณีที่ ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดปัญหาขึ้น 4. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณ...

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
17 . ผู้แทนขายร้านค้า (ภาคตะวันออก)รับสมัครด่วน !
- แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท และนำเสนอขายสินค้าเพื่อบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - รักษาสัมพันธ์ภาพอันดีต่อลูกค้า และบริหารลูกค้าในฐานการขายที่รับผิดชอบ - ดูแลกลุ่มลูกค้าดีลเลอร์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ...

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท + Commission + Incentive
21 Aug 19
18 . นักเคมี / R&D Officer
ความรู้และทักษะเฉพาะทาง : - มีทักษะในการใช้เครื่องมือทดสอบทางวิทยาศาตร์ต่างๆ - มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านสารเคมี - ดูแล วางแผน ดำเนินการตรวจสอบงานในแผนกวิจัยและพัฒนา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่...

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่เทคนิคบริการ/Technical Serviceรับสมัครด่วน !
- ตอบปัญหาสี /ให้ข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีแก่ลูกค้า หรือผู้สนใจ - เยี่ยมลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์สี แก่ลูกค้าของบริษัทฯ - รับผิดชอบช่วยเหลือทีมขาย ...

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A+เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
21 Aug 19
20 . Officer 1
1.ติดต่อประสารงานด้านการขาย ติดต่อลูกค้าและงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยชินกงอินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
21 Aug 19
  1,064 Positions      
Sort By 
Disability Jobs